Weet u nog wat de exacte grenzen zijn van uw tuin?

Datum: 3 sep. 2019

Bent u op zoek naar de grenzen van uw tuin? Deze gegevens zijn belangrijk als u een aanbouw wilt realiseren, een tuinhuis wilt plaatsen of om een conflict met buren te voorkomen bij het plaatsen van een schutting. 

Perceelsgrenzen

De perceelsgrenzen van uw terrein worden netjes geregistreerd in het register van Kadaster. Ondanks dat, kan het zijn dat u niet meer precies weet waar uw tuin begint of eindigt. Ons product Maatvoering Perceel geeft u de afmetingen van een perceel en een indicatie van de ligging van uw erfgrens. Daarnaast bevat het een luchtfoto om meer inzicht te geven in de ligging van de perceelsgrenzen. De maatvoering is in meters. 

Landmeter

Wanneer u globaal de grenzen van uw perceel wilt achterhalen of in goed overleg met uw buren een schutting gaat plaatsen of nieuwe beplanting wilt aanbrengen dan heeft u geen juridische dekking nodig. Dan is een Maatvoering Perceel voldoende. Heeft u wel juridische dekking nodig, schakel pas dan een landmeter in.

In het Maatvoering Perceel is alles duidelijk in kaart gebracht! U heeft geen bouwtechnische kennis nodig om de informatie toe te passen. U kunt direct aan de slag.

Erfgrens