• Artikelen»
  • Wonen»
  • Wordt mijn tuinhuis groot genoeg voor een spetterende pool party?

Wordt mijn tuinhuis groot genoeg voor een spetterende pool party?

Tropische temperaturen buiten en het opzetzwembad is al klaargezet. Maar kunnen al je vrienden zich wel terugtrekken in de schaduw? Tijd om een vrijstaand tuinhuis te plaatsen met minimale kosten en maximale afmetingen!

Het plaatsen van een aanbouw of een bijgebouw doe je niet zomaar. Het is prettig als je je dan de kosten en vertraging van een vergunningsaanvraag kunt besparen. Hoe weet je nu binnen welke afmetingen je zonder vergunning kunt bouwen? En kun je dan de hele ruimte benutten tot aan de erfgrens?

Maximale afmetingen

De overheid heeft in regels vastgelegd hoeveel procent er maximaal bebouwd mag zijn van een perceel. Dat wordt aangeduid met het begrip bebouwingsgebied. Het bebouwingsgebied is de combinatie van de oppervlakte van het grondvlak van het hoofdgebouw en de afmetingen van het achtererf (veelal de achtertuin).

De afmetingen van vergunningsvrij te plaatsen gebouwen hangen af van de grootte van dit bebouwingsgebied. Heeft het bebouwingsgebied een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 100m2, dan mag tot de helft bebouwd worden. Is de oppervlakte groter, dan gelden vaststaande maximale oppervlaktes. De uiterste grootte voor een vergunningsvrij bijgebouw is 30m2.

Bebouwingsgebied berekenen

Met een Maatvoering Perceel is de omtrek en de ligging van je perceel na te gaan. In dit handzame rapport worden de kadastrale grenzen van het Kadaster getoond met daarin de maten van alle zijdes. Daarnaast wordt de bestaande bebouwing zoals vastgelegd bij de gemeentelijke administratie op het perceel afgedrukt. Hiermee heb je voldoende informatie om het bebouwingsgebied en het achtererf te kunnen bepalen.

Plaats van de bebouwing

Kan nu de hele ruimte benut worden tot aan de perceelsgrenzen? Vanuit de bestaande regelgeving geldt er geen minimale afstand ten opzichte van de erfgrens. Een tuinhuis tegen een schutting aan plaatsen kan dus gewoon, zolang het grondvlak kleiner is dan 10m2. Wel moet de afstand tot de weg of het openbaar groen minimaal 1 meter zijn.

Overleg altijd even met je buren, want een goede verstandhouding met je buren is goud waard. Plaats je het tuinhuis helemaal op de erfgrens, dan moet je formeel toestemming aan ze vragen.