• Artikelen»
  • Wonen»
  • Zijn de kadaster producten van Planviewer rechtsgeldig?

Zijn de kadaster producten van Planviewer rechtsgeldig?

Planviewer krijgt regelmatig de vraag of de perceelgegevens in de producten zoals Maatvoering Perceel rechtsgeldig zijn.

De gegevens die getoond worden in het product Maatvoering Perceel zijn de gegevens die één op één afkomstig zijn van de basisregistraties van de gemeente en het Kadaster. De gegevens van de gemeente zijn rechtsgeldig. De kadastrale kaart van het Kadaster is alleen rechtsgeldig indien een landmeter van het Kadaster de grensreconstructie uitvoert. landmeter

De bron van de gegevens

Van de gemeente betreft het gegevens vanuit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), voor de gegevens van de adressen en de bouwvlakken van de panden. Het Kadaster stelt zijn kadastrale kaart beschikbaar met de gegevens van de kadastrale percelen en de grenzen.

Voor beide gegevensbronnen worden de coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel gehanteerd. De locaties zijn daarom altijd gelijk aan elkaar. Deze gegevensbronnen worden door ons gebruikt om het product Maatvoering Perceel te vervaardigen. Dit betekent dat de gegevens authentiek zijn.

De hoekpunten met de coördinaten zijn afkomstig uit de kadastrale kaart en zijn dus gegevens vanuit het Kadaster. Deze gegevens komen uit de opgemaakte relaas van bevindingen die wordt opgesteld door de landmeter van het Kadaster bij de aanwijzing van de grenzen. De uitkomsten van de genoteerde gegevens van de relaas van bevindingen worden gedigitaliseerd door het Kadaster in de kadastrale kaart. Dit betekent dat de grenzen in onze producten de weergave is van de bevindingen van de landmeter in overleg met de eigenaren van het onroerende goed.

Verschil kadastrale en gebruiksgrens

Er kan een verschil zijn tussen de kadastrale grens en de zichtbare gebruiksgrens. De kadastrale grens is destijds aangewezen door de betreffende eigenaren in het bijzijn van een landmeter van het Kadaster. Soms verschuift de zichtbare gebruiksgrens en wijkt deze af van de kadastrale grens. Dit geschiedt door natuurlijke verschijnselen of door de mens zelf. Bijvoorbeeld door het aanplanten van een nieuwe afscheiding en daarbij is bij het plaatsen niet goed gelet op de juiste grens. Of een heg die heel breed is gegroeid. Het verschuiven van de gebruiksgrens vindt ook plaats buiten de bebouwde kom. De agrariër die de slootkant ontdoet van beplanting door de slootkanten af te schrapen. Door dit ieder jaar te doen verschuift de slootkant en zo ook de gebruiksgrens want die is in de meeste gevallen het midden van de sloot. In Reeuwijk hebben ze veel last van wandelende eilanden die door de golfslag van het water aan de ene kant afkalven en aan de andere zijde aanzetten. Er zijn nog meer voorbeelden denkbaar maar de genoemde geven een beeld waarom de gebruiksgrens niet altijd de kadastrale grens hoeft te zijn.

Perceelgrenzen gratis bekijken

Om extra inzicht te krijgen in Kadasterinformatie bieden wij op onze website een online kaart aan waar alle perceelsgrenzen gratis te bekijken zijn. Op de kaart kan je zelf afstanden en oppervlaktes meten van je perceel. Als je op een punt klikt op de kaart, worden administratieve gegevens over dat punt of vlak getoond.

Planviewer staat voor toegankelijke, actuele en betrouwbare locatiedata en dat die informatie transparant en voor iedereen beschikbaar moet zijn. Eén van de producten is het product Maatvoering Perceel.