Bestemmingsplannen Dantumadiel

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Dantumadiel. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Bestemmingsplan Rinsumageast detail kaart
Bestemmingsplan Nijewei, Damwâld detail kaart
Bestemmingsplan Djipswal 3, De Westereen detail kaart
Readtsjerk - Hjelburd 7 detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Stationsgebied FeanWâlden detail kaart
Bestemmingsplan Campus Damwâld detail kaart
Bestemmingsplan Readtsjerk detail kaart
Bestemmingsplan Elzenloane 10, De Westereen detail kaart
Bestemmingsplan Hoeksterloane 19 Damwâld detail kaart
Master Woudstrastrjitte 15A Broeksterwâld detail kaart
Patrimoniumwei 12 Broeksterwâld detail kaart
Master Woudstrastrjitte 15A Broeksterwâld detail kaart
Bestemmingsplan Nijewei, Damwâld detail kaart
Bestemmingsplan Djipswal 3, De Westereen detail kaart
Bestemmingsplan Campus Damwâld detail kaart
Bestemmingsplan Omgeving Hubo te Feanwâlden detail kaart
Wijzigingsplan Auke Jansstrjitte te Broeksterwâld detail kaart
Bestemmingsplan Agrarisch perceel De Falom detail kaart
Bestemmingsplan Salomon Levystrjitte_Herstructurering detail kaart
Bestemmingsplan Elzenloane 10, De Westereen detail kaart
Haadwei 5 De Falom detail kaart
Damwald - Trekwei (paardenhouderij - plusboerderij) detail kaart
Bestemmingsplan Oastersingel 11A, De Westereen detail kaart
Wijzigingsplan Auke Jansstrjitte te Broeksterwâld detail kaart
Bestemmingsplan Readtsjerk detail kaart
Omgevingsvergunning Moark 15 te Feanwâlden detail kaart
Van Sytzamawei 35 te Driezum detail kaart
Bestemmingsplan Agrarisch perceel De Falom detail kaart
Munewei 21 te De Falom detail kaart
Wijzigingsplan landerijen van Mts. Van der Weg van Agrarisch naar Natuur detail kaart
Bestemmingsplan Omgeving Hubo te Feanwâlden detail kaart
Bestemmingsplan Oastersingel 11A, De Westereen detail kaart
Bestemmingsplan Achterwei 32A en 32B Walterwald detail kaart
Damwald - Trekwei (paardenhouderij - plusboerderij) detail kaart
bestemmingsplan Salomon Levystrjitte_Herstructurering detail kaart
Uitbreiding woning Willemstrjitte 72 te Damwâld detail kaart
Bestemmingsplan Kûkhernsterwei 35, De Westereen detail kaart
Wijzigingsplan landerijen van Mts. Van der Weg van Agrarisch naar Natuur detail kaart
Wijzigingsplan Pieter Durksstrjitte 11A Broeksterwâld detail kaart
Bestemmingsplan Suderwei 2 te Feanwâlden detail kaart
Wijzigingsplan De Boustien in De Westereen detail kaart
Bestemmingsplan Achterwei 14, Damwald detail kaart
Bestemmingsplan Toerstrjitte 1 De Westereen detail kaart
Wijzigingsplan Pieter Durksstrjitte 11A Broeksterwâld detail kaart
Bestemmingsplan Achterwei 32A en 32B Walterwald detail kaart
Omgevingsvergunning Haadwei 28 Broeksterwâld detail kaart
Wijzigingsplan De Halewei 50 Damwald detail kaart
Wijzigingsplan De Boustien in De Westereen detail kaart
Bestemmingsplan Kûkhernsterwei 35, De Westereen detail kaart
Bestemmingsplan Achterwei 14, Damwald detail kaart
Bestemmingsplan Toerstrjitte 1 De Westereen detail kaart
Bestemmingsplan De Westeren-east omgeving de Tuorrebout (2016) detail kaart
Groenrijk de Westereen detail kaart
WMR Rinsumageast verplaatsen opslagterrein detail kaart
omgevingsvergunning Koailaone 7 detail kaart
Omgevingsvergunning Bosksingel 4 Feanwâlden detail kaart
Geweigerde omgevingsvergunning Djipswal tussen 16a - 19 Westereen detail kaart
Bûterwei 26 De Westereen detail kaart
Hoeksterloane 17A Damwald detail kaart
Haadwei 5 De Falom detail kaart
Omgevingsvergunning Bosksingel 4 Feanwâlden detail kaart
Boskrane 16 detail kaart
omgevingsvergunning De Wal 1A detail kaart
WMR Rinsumageast verplaatsen opslagterrein detail kaart
Boskrane 16 detail kaart
Bestemmingsplan Herinrichting Haadwei De Falom detail kaart
Herziening bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel detail kaart
omgevingsvergunning De Wal 1A detail kaart
Damwald Koekoeksblom detail kaart
Bestemmingsplan De Westeren-east omgeving de Tuorrebout (2016) detail kaart
Butefjild 3 Feanwalden detail kaart
Hoeksterloane 17A Damwald detail kaart
Dotterblom 2 detail kaart
Omgevingsvergunning Lange Reed 20 detail kaart
omgevingsvergunning Koailaone 7 detail kaart
Feanwâlden - Kûkhernewei 9 (verplaatsing bedrijfswoning) detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing in De Westereen detail kaart
Omgevingsvergunning Lange Reed 20 detail kaart
Djipswal detail kaart
Broekloane Walterswald detail kaart
Groenrijk de Westereen detail kaart
Jagerswei 1 Broeksterwâld detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing in De Westereen detail kaart
omgevingsvergunning boppewei detail kaart
omgevingsvergunningkoailoane detail kaart
omgevingsvergunning detail kaart
Bestemmingsplan Herinrichting Haadwei De Falom detail kaart
Feanwâlden - Kûkhernewei 9 (verplaatsing bedrijfswoning) detail kaart
Damwald Koekoeksblom detail kaart
Wijzigingsplan Wearbuorren 6 in Readtsjerk detail kaart
omgevingsvergunning detail kaart
omgevingsvergunning_boppewei detail kaart
omgevingsvergunningkoailoane detail kaart
omgevingsvergunning detail kaart
omgevingsvergunningDeSwette41 detail kaart
Wijzigingsplan Wearbuorren 6 in Readtsjerk detail kaart
Herziening bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel detail kaart
omgevingsvergunning detail kaart
Butefjild 3 Feanwalden detail kaart
Boskwei 29 detail kaart
watergang Falom detail kaart
Jagerswei 1 Broeksterwâld detail kaart
Bûterwei 26 De Westereen detail kaart
Broekloane Walterswald detail kaart
Boskwei 29 detail kaart
watergang falom detail kaart
De Westereen - Eyssemawei detail kaart
Bestemmingsplan Hoeksterloane, Ald Mear en Mr. De Grootstrjitte detail kaart
Wijzigingsplan Nijewei 12 detail kaart
omgevingsvergunning detail kaart
omgevingsvergunningDeSwette41 detail kaart
Omgevingsvergunning De Falom ten westen van De Centrale As detail kaart
gerechtelijke uitspraak detail kaart
Omgevingsvergunning De Falom ten westen van De Centrale As detail kaart
omgevingsvergunning elzensingel detail kaart
omgevingsvergunning elzensingel detail kaart
Wijzigingsplan Dr. Albert Plesmanloane 79 in Feanwalden detail kaart
De Westereen - Eyssemawei detail kaart
Bestemmingsplan Hoeksterloane, Ald Mear en Mr. De Grootstrjitte detail kaart
omgevingsvergunning detail kaart
Bestemmingsplan Readtsjerk detail kaart
Wijzigingsplan Nijewei 12 detail kaart
Dammeloane 7, Damwald detail kaart
Wijzigingsplan Dr. Albert Plesmanloane 79 in Feanwalden detail kaart
Dammeloane 7, Damwald detail kaart
Bestemmingsplan Feanwalden-Sud detail kaart
omgevingsverguning detail kaart
omgevingsverguning detail kaart
KappenCentraleAsAchterwei detail kaart
KappenCentraleAsAchterwei detail kaart
Omgevingsvergunning verbouw voormalige tolhus detail kaart
bestemmingsplan Feanwalden - De Bosk detail kaart
Dammeloane 7, Damwald detail kaart
Omgevingsvergunning oprichten melkveebedrijf aan de Tsjerkeloane, Wâlterswâld detail kaart
Bestemmingsplan Hoeksterloane 17a, Damwald detail kaart
Haadwei42 detail kaart
Omgevingsvergunning verbouw voormalig tolhuis in Driezum detail kaart
Omgevingsvergunning tijdelijke verkeersomleiding Doniawei Damwald detail kaart
Omgevingsvergunning tijdelijke verkeersomleiding Doniawei Damwald detail kaart
Omgevingsvergunning De Kruswei, Haadwei 42 te Damwald detail kaart
Omgevingsvergunning oprichten melkveebedrijf aan de Tsjerkeloane, Wâlterswâld detail kaart
Omgevingsvergunning Frijsted 9 te Damwald detail kaart
Omgevingsvergunning Wandelpad noordrand Feanwalden detail kaart
Omgevingsvergunning Heechfinne 1a in Rinsumageest detail kaart
Bestemmingsplan Damwald - Willemstrjitte 27 detail kaart
Omgevingsvergunning Frijsted 9 te Damwald detail kaart
Bestemmingsplan De Westereen-east - Brede School detail kaart
Omgevingsvergunning Sportloane 1, De Westereen detail kaart
Omgevingsvergunning Hazzeloane 1 in Broeksterwald detail kaart
bestemmingsplan Feanwalden - De Bosk detail kaart
Omgevingsvergunning Wandelpad noordrand Feanwalden detail kaart
Omgevingsvergunning Heechfinne 1a in Rinsumageest detail kaart
Bestemmingsplan Walterswald - Sud detail kaart
bestemmingsplan Butengebiet Dantumadiel detail kaart
Bestemmingsplan De Westereen-kom detail kaart
Bestemmingsplan Feanwalden-kom detail kaart
Omgevingsvergunning Sportloane 1, De Westereen detail kaart
Omgevingsvergunning Hazzeloane 1 in Broeksterwald detail kaart
Bestemmingsplan Klyndobbe detail kaart
Omgevingsvergunning Butefjild 40 in Feanwalden detail kaart
Bestemmingsplan De Westereen-kom detail kaart
Omgevingsvergunning Dammeloane 44 te Damwald detail kaart
Omgevingsvergunning Butefjild 40 in Feanwalden detail kaart
Bestemmingsplan De Westereen-east - Brede School detail kaart
Omgevingsvergunning Mieden 3 De Westereen detail kaart
Bestemmingsplan Walterswald - Sud detail kaart
Omgevingsvergunning Dammeloane 44 te Damwald detail kaart
Bestemmingsplan Klyndobbe detail kaart
Bestemmingsplan Damwald - Willemstrjitte 27 detail kaart
Bestemmingsplan Zuidrand De Westereen - tussen De Westereen en het spoor detail kaart
Bestemmingsplan Broeksterwald detail kaart
bestemmingsplan Van Sytzamawei 37 te Driezum detail kaart
Bestemmingsplan Feanwalden-kom detail kaart
Bestemmingsplan Burdaarderstrjitwei 19 in Sibrandahus in Sibrandahus detail kaart
Bestemmingsplan Aldewei 4, 6 en De Kapelle 19 in Rinsumageast detail kaart
Bestemmingsplan Zuidrand De Westereen - tussen De Westereen en het spoor detail kaart
Bestemmingsplan Kûperspaad 1 in Rinsumageast detail kaart
Bestemmingsplan Burdaarderstrjitwei 19 in Sibrandahus detail kaart
Bestemmingsplan Aldewei 4, 6 en De Kapelle 19 in Rinsumageast detail kaart
Bestemmingsplan Broeksterwald detail kaart
Bestemmingsplan Koailoane 7-8 te Damwald detail kaart
Bestemmingsplan Kûperspaad 2 in Rinsumageast detail kaart
Bestemmingsplan Suder Stasjonsstrjitte 3 in De Westereen detail kaart
Bestemmingsplan Zandwinning Eeltsjemar te Rinsumageast detail kaart
Omgevingsvergunning Foarwei 27a te Driezum detail kaart
Bestemmingsplan Kûperspaad 1 in Rinsumageast detail kaart
Bestemmingsplan Koarndyk 4, Damwald detail kaart
Bestemmingsplan Eastwald 27, 28 in Driezum detail kaart
Bestemmingsplan Kûperspaad 2 in Rinsumageast detail kaart
Bestemmingsplan Suder Stasjonsstrjitte 3 in De Westereen detail kaart
Bestemmingsplan Sletten Romtebelied Damwald, Rinsumageast en Driezum detail kaart
Bestemmingsplan Skriesstrjitte 1, De Westereen detail kaart
Bestemmingsplan Langereed - Nije Feart, De Westereen detail kaart
Bestemmingsplan Talmahûs Feanwâlden detail kaart
Projectbesluit bouw woning op het perceel tussen Haaijehoeke 35 en 41 in Broeksterwâld detail kaart
Bestemmingsplan Eeltsjemar te Rinsumageest detail kaart
bestemmingsplan Van Sytzamawei 37 te Driezum detail kaart
Bestemmingsplan Koarndyk 4, Damwald detail kaart
Bestemmingsplan De Westereen - east omgeving de Tuorrebout detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing projectbesluit ex artikel 3.10 Wro Achterwei 3 De Falom detail kaart
Bestemmingsplan Talmahûs Feanwâlden detail kaart
Projectbesluit bouw woning op het perceel tussen Haaijehoeke 35 en 41 in Broeksterwâld detail kaart
Bestemmingsplan Skriesstrjitte 1, De Westereen detail kaart
Structuurvisie Buitengebied Dantumadiel en Kollumerland c.a. 2010-2020 detail kaart
Bestemmingsplan Haadwei 107a, Damwald detail kaart
Projectbesluit Hoeksterloane detail kaart
Bestemmingsplan Foarstrjitte 7a te Westereen detail kaart
Bestemmingsplan De Westereen-east - Appartementencomplex De Wieken Sud detail kaart
Tijdelijke ontheffing Westein 2 De Westereen detail kaart
Projectbesluit Frijsted 8 te Damwald detail kaart
Tijdelijke ontheffing Westein 2 De Westereen detail kaart
Bestemmingsplan De Westereen-east - Appartementencomplex De Wieken Sud detail kaart
Bestemmingsplan Haadwei 107a, Damwald detail kaart
Tijdelijke ontheffing Westein 2 De Westereen detail kaart
Projectbesluit Frijsted 8 te Damwald detail kaart
Bestemmingsplan Klaarkampsterwei 24-26 Rinsumageast detail kaart