Bestemmingsplannen Edam-Volendam

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Edam-Volendam. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
omgevingsvergunning Val van Urk 1/3 detail kaart
omgevingsvergunning Kamperzand detail kaart
Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam detail kaart
Gare du Nord detail kaart
IJsselmeerdijk 17 detail kaart
IJsselmeerdijk 3, Etersheim detail kaart
IJsselmeerdijk 17 detail kaart
Oorgat 21-23 detail kaart
A.P. Schotelstraat 3a detail kaart
Voorbereidingsbesluit Korsnäs-terrein detail kaart
Harlingenlaan 25 detail kaart
A.P. Schotelstraat 3a detail kaart
Boule Lef detail kaart
Buitengouwweg 2, Middelie detail kaart
Schepenmakersdijk 12-16 detail kaart
Parapluherziening parkeren c.a. detail kaart
Oorgat 21-23 detail kaart
Edam-Zuid detail kaart
Oorgat 40 detail kaart
Oorgat 38 detail kaart
Schepenmakersdijk 12-16 detail kaart
Buitengouwweg 2, Middelie detail kaart
Oorgat 62 detail kaart
Middelie 51 detail kaart
Beschermd Stadsgezicht Edam 2016 detail kaart
Dril 57 detail kaart
Noordeinde 104a detail kaart
Omgevingsvergunning en vvgb Seinpaal-Waterdam detail kaart
Kwadijk 131 detail kaart
Kwadijk 131a detail kaart
Herinrichten Veermanlaan Schoklandstraat detail kaart
Schepenmakersdijk 12-16 detail kaart
De Broeckgouw detail kaart
Schardam 31a detail kaart
Buitengebied 2015 detail kaart
Dorpskernen 2016 detail kaart
Jacob Hof Erf 10 detail kaart
Bufferwoningen Locatie Kwadijk 2015 detail kaart
Beheersverordening Lange Weeren detail kaart
Waterrijk, fase 1B detail kaart
Waterrijk Locatie 1A-c detail kaart
Middelie 2016 detail kaart
Julianaweg 196 detail kaart
Buitengebied Edam-Volendam detail kaart
Buitengebied 2015 detail kaart
Bestemmingsplan Kleiperk e.o. detail kaart
Kerkepad detail kaart
projectbesluit inzake Haven 98, Dril 9 en Dril 11 te Volendam detail kaart
Gedeeltelijke herziening Oude Kom Volendam, perceel Noordeinde detail kaart
Bedrijventerrein Julianaweg eo detail kaart
Uitspraak AbRS over bestemmingsplan Lingerzijde - Doelenstraat detail kaart
Gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan Oude Kom Volendam 2012 detail kaart
Europaplein / Zeestraat e.o detail kaart
Europaplein/Zeestraat e.o. detail kaart
Dwarskuul 2-4-6 Volendam detail kaart
Dril 2/83 te Volendam detail kaart
Voorhaven 135 detail kaart
gerechtelijke uitspraak perceel Oorgat 38 detail kaart
Zuideinde 79 detail kaart
Lingerzijde - Doelenstraat detail kaart
Uitwerkingsplan Waterrijk Multifunctionele Accomodatie 2014 detail kaart
Dril 4-6 Volendam detail kaart
Structuurvisie Zeevang 2040 detail kaart
Edam Matthijs Tinxgracht 8 detail kaart
Europaplein/Zeestraat e.o. detail kaart
Oude Kom Volendam 2012 detail kaart
Kruispunt detail kaart
Gedeeltelijke herziening Oorgat e.o., perceel Oorgat 38 detail kaart
Slobbeland 5 detail kaart
Oorgat e.o. detail kaart
Uitwerkingsplan Waterrijk Fase 1A detail kaart
Omgevingsvergunning Schardam 31 detail kaart
Omgevingsvergunning Zuideinde 8-16 detail kaart
Oorgat e.o. detail kaart
Uitwerkingsplan Waterrijk Zorgboerderij De Arendshoeve 2011 detail kaart
Bestemmingsplan St. Nicolaashof - Gouwzee detail kaart
Bestemmingsplan Julianaweg / Kielstraat detail kaart
Bestemmingsplan Oosthuizerweg 13 detail kaart
Atletiekbaan Edam detail kaart
Waterrijk 2009 detail kaart