Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplannen Flevoland

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Flevoland. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail
Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Wijziging omgevingsverordening Windplan Groen ontwerp 16-04-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging Omgevingsverordening Wezenlijke kenmerken en waarden NNN ontwerp 16-04-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Eerste wijziging verordening geitenhouderijen ontwerp 12-03-2019 detail naar de kaart
structuurvisie Eerste wijziging programma geitenhouderijen ontwerp 12-03-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Omgevingsverordening Provincie Flevoland vastgesteld 27-02-2019 detail naar de kaart
structuurvisie Omgevingsprogramma Provincie Flevoland vastgesteld 27-02-2019 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen Flevoland vastgesteld 30-01-2019 detail naar de kaart
structuurvisie Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 vastgesteld 18-12-2018 detail naar de kaart
provinciale verordening Aanpassing plaatsingszones windmolens Windplan Blauw voor VFL 2012 vastgesteld 25-09-2018 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Zon vastgesteld 18-07-2018 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Zon ontwerp 18-04-2018 detail naar de kaart
provinciale verordening Vijfde wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 vastgesteld 13-12-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Zesde wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 ontwerp 08-11-2017 detail naar de kaart
structuurvisie Omgevingsvisie Flevoland - FlevolandStraks vastgesteld 08-11-2017 detail naar de kaart
structuurvisie Programma Mobiliteit en Ruimte ontwerp 27-09-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland vastgesteld 19-07-2017 detail naar de kaart
structuurvisie Partiele herziening Omgevingsplan Natuur vastgesteld 07-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Vierde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 vastgesteld 07-12-2016 detail naar de kaart
structuurvisie Intrekkingsbesluit Groenblauwe zone en Compensatiegebieden voor kiekendief en bosgebied vastgesteld 07-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Eerste technische correctie Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 vastgesteld 22-11-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan verbindingsweg en halve aansluiting op de a6 vastgesteld 26-10-2016 detail naar de kaart
structuurvisie Nota Visie Mobiliteit Flevoland vastgesteld 21-09-2016 detail naar de kaart
structuurvisie Partiele herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie vastgesteld 13-07-2016 detail naar de kaart
structuurvisie Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland vastgesteld 13-07-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening derde wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving vastgesteld 29-06-2016 detail naar de kaart
structuurvisie Partiele herziening Omgevingsplan Water 2015 vastgesteld 28-10-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening Noodverordening wind vastgesteld 18-02-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede wijziging voor de verordening van de fysieke leefomgeving flevoland 2012 vastgesteld 18-02-2015 detail naar de kaart
inpassingsplan Partiële herziening Flevokust - Geluidzone te Lelystad vastgesteld 17-12-2014 detail naar de kaart
inpassingsplan Flevokust - Havenontwikkeling te Lelystad vastgesteld 17-12-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening Herbegrenzing EHS ��t Bun op Urk vastgesteld 12-02-2014 detail naar de kaart
structuurvisie Partiele herziening Omgevingsplan 2006 - beleidsaanpassing inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer-IJmeer vastgesteld 16-10-2013 detail naar de kaart
provinciale verordening Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012 - Ecologische hoofdstructuur vastgesteld 05-06-2013 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie werklocaties Flevoland 2011 vastgesteld 28-09-2012 detail naar de kaart
structuurvisie Omgevingsplan 2006 vastgesteld 02-11-2006 detail naar de kaart