Bestemmingsplannen Flevoland

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Flevoland. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Wijziging Omgevingsverordening Wezenlijke kenmerken en waarden NNN detail kaart
Wijziging omgevingsverordening Windplan Groen detail kaart
Eerste wijziging programma geitenhouderijen detail kaart
Eerste wijziging verordening geitenhouderijen detail kaart
Omgevingsprogramma Provincie Flevoland detail kaart
Omgevingsverordening Provincie Flevoland detail kaart
Voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen Flevoland detail kaart
Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 detail kaart
Aanpassing plaatsingszones windmolens Windplan Blauw voor VFL 2012 detail kaart
Structuurvisie Zon detail kaart
Structuurvisie Zon detail kaart
Vijfde wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 detail kaart
Zesde wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 detail kaart
Omgevingsvisie Flevoland - FlevolandStraks detail kaart
Programma Mobiliteit en Ruimte detail kaart
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland detail kaart
Intrekkingsbesluit Groenblauwe zone en Compensatiegebieden voor kiekendief en bosgebied detail kaart
Vierde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 detail kaart
Partiele herziening Omgevingsplan Natuur detail kaart
Eerste technische correctie Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 detail kaart
verbindingsweg en halve aansluiting op de a6 detail kaart
Nota Visie Mobiliteit Flevoland detail kaart
Partiele herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie detail kaart
Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland detail kaart
derde wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving detail kaart
Partiele herziening Omgevingsplan Water 2015 detail kaart
Noodverordening wind detail kaart
tweede wijziging voor de verordening van de fysieke leefomgeving flevoland 2012 detail kaart
Partiële herziening Flevokust - Geluidzone te Lelystad detail kaart
Flevokust - Havenontwikkeling te Lelystad detail kaart
Herbegrenzing EHS ��t Bun op Urk detail kaart
Partiele herziening Omgevingsplan 2006 - beleidsaanpassing inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer-IJmeer detail kaart
Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012 - Ecologische hoofdstructuur detail kaart
Structuurvisie werklocaties Flevoland 2011 detail kaart
Omgevingsplan 2006 detail kaart