Bestemmingsplannen Geertruidenberg

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Geertruidenberg. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied – “Engelse Wal 3 Plattelandswoning” detail kaart
Periodieke planherziening 2018 Geertruidenberg detail kaart
Heereland fase IV detail kaart
Bergenstraat 9, Raamsdonk detail kaart
Zuidwal 95-97 detail kaart
Scouting Raamsdonksveer detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied – “Engelse Wal 3 Plattelandswoning” detail kaart
Wim Boonsstraat en Brahmsstraat detail kaart
Heereland fase IV detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied – “Engelse Wal 3 Plattelandswoning” detail kaart
Herontwikkeling De Peuzelaar detail kaart
Periodieke planherziening 2018 Geertruidenberg detail kaart
Zuidwal 95-97 detail kaart
Scouting Raamsdonksveer detail kaart
Heereland fase IV detail kaart
Johannes Vermeerstraat detail kaart
Paraplubestemmingsplan Parkeren - deel 1 detail kaart
Paraplubestemmingsplan Parkeren - deel 2 detail kaart
Schansstraat 30 Raamsdonk detail kaart
Paraplubestemmingsplan Parkeren detail kaart
Paraplubestemmingsplan Parkeren detail kaart
Koninginnebastion detail kaart
Bergse Slot detail kaart
De Riethorst detail kaart
Burg. Moonshof, Raamsdonk detail kaart
Timmersteekade en passantenhaven detail kaart
Julianalaan / Beatrixlaan detail kaart
Wim Boonstraat detail kaart
Buitengebied 1e herziening gerechtelijke uitspraak detail kaart
Fort Lunet detail kaart
Gedeeltelijke reparatie bestemmingsplan Gasthuiswaard detail kaart
Raamsdonk Lange Broekstraat 25 detail kaart
Parapluherziening geluidzone industrie Gasthuiswaard detail kaart
Buitengebied 1e herziening detail kaart
Hoofdstraat detail kaart
Keizersdijk 21-23, Raamsdonksveer detail kaart
Keizersdijk 30-34, Raamsdonksveer detail kaart
Rivierkade 1 detail kaart
Buitengebied Geertruidenberg, Oosterhoutseweg 79, Raamsdonksveer detail kaart
Keizersdijk 14-24, Raamsdonksveer detail kaart
Pieter Breughelstraat 14 Raamsdonksveer detail kaart
Structuurvisie 2013 detail kaart
Parkeren Vondellaan Raamsdonksveer detail kaart
Centrum Raamsdonksveer detail kaart
Achter de Hoeven detail kaart
Bedrijventerrein De Pontonnier detail kaart
dongeburgh detail kaart
Koestraat 52/Zuidwal, Geertruidenberg detail kaart
Kom Geertruidenberg 2012 detail kaart
Dijkversterking Amer-Donge detail kaart
julianalaan 152-154 Raamsdonkveer detail kaart
Gemeentewerf met brandweerkazerne te Raamsdonksveer detail kaart
Verblijfsaccomodatie Luiten Ambachtstraat 28 detail kaart
Buitengebied Geertruidenberg detail kaart
Ontwikkellocaties Raamsdonksveer Zuid detail kaart
Gasthuiswaard detail kaart
Raamsdonksveer-Noord parkeren detail kaart
Kern Raamsdonk parkeren detail kaart
Bestemmingsplan Geertruidenberg Noordwest parkeren detail kaart