Bestemmingsplannen Heerenveen

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Heerenveen. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Omgevingsvergunning Tweede Compagnonsweg 38 Oudehorne detail kaart
Omgevingsvergunning Casimiralaan naast nummer 8 Oranjewoud detail kaart
Omgevingsvergunning it Hiem naast nummer 3 Tjalleberd detail kaart
Omgevingsvergunning Slotlaan 1 Oudehorne detail kaart
Uitwerking Skoatterwâld, Middenzone Oost, deel 2 detail kaart
Omgevingsvergunning Tweede Compagnonsweg 38 Oudehorne detail kaart
Omgevingsvergunning Mangaanweg achter 3 Heerenveen detail kaart
Omgevingsvergunning Bospad 8 Bontebok detail kaart
Omgevingsvergunning zonnepanelen geluidwal van Bienamalaan ten noorden van 17 Oudeschoot detail kaart
omgevingsvergunning Skrynmakker 26 Heerenveen detail kaart
omgevingsvergunning Skrynmakker 26 Heerenveen detail kaart
Omgevingsvergunning Mangaanweg achter 3 Heerenveen detail kaart
Omgevingsvergunning Marktweg 59 Oudeschoot detail kaart
Correctieve herziening van het bestemmingsplan Heerenveen-Noord detail kaart
Omgevingsvergunning De Stripe 29 Akkrum detail kaart
Wijzigingsplan Camping Tusken de Marren detail kaart
Omgevingsvergunning zonneweide nabij Birstum 7 en 9 Nes detail kaart
Omgevingsvergunning Heidemeer tegenover 24 Heerenveen detail kaart
Heerenveen - Gooilandlaan 57 detail kaart
Omgevingsvergunning De Stripe 29 Akkrum detail kaart
Omgevingsvergunning Marktweg 59 Oudeschoot detail kaart
Heerenveen - Thorbeckestraat 3 detail kaart
Omgevingsvergunning zonneweide nabij Birstum 7 en 9 Nes detail kaart
Omgevingsvergunning Bij de Leijweg 15 Hoornsterzwaag detail kaart
Omgevingsvergunning Bij de Leijweg 15 Hoornsterzwaag detail kaart
omgevingsvergunnin Tweede Compagnonsweg 35 Oudehorne detail kaart
Omgevingsvergunning Sodumerdijk 7 Nes detail kaart
Omgevingsvergunning Rijksstraatweg 50 Haskerdijken detail kaart
Omgevingsvergunning Oudeschouw naast 6 Akkrum detail kaart
omgevingsvergnning Poppenhúzen 8 Aldeboarn detail kaart
omgevingsvergunning Belgische Wijk 4 Jubbega detail kaart
Wijzigingsplan Camping Tusken de Marren detail kaart
Heerenveen - Gooilandlaan 57 detail kaart
omgevingsvergunnin Tweede Compagnonsweg 35 Oudehorne detail kaart
Heerenveen - It fean Plantsoen detail kaart
Heerenveen - Oranjewoud Wonen detail kaart
Omgevingsvergunning Oudeschouw naast 6 Akkrum detail kaart
omgevingsvergunning Pean 1 Nes detail kaart
omgevingsvergunning Pean 1 Nes detail kaart
omgevingsvergnning Poppenhúzen 8 Aldeboarn detail kaart
Omgevingsvergunning Heidemeer tegenover 24 Heerenveen detail kaart
Omgevingsvergunning Schoterlandseweg 59 Oudehorne detail kaart
Heerenveen - Tellepark 2017 detail kaart
Omgevingsvergunning Rijksstraatweg 50 Haskerdijken detail kaart
omgevingsvergunning Belgische Wijk 4 Jubbega detail kaart
Omgevingsvergunning Sieger vd Laanstraat tegenover 9tm49 Heerenveen detail kaart
Sieger van der Laanstraat tegenover 9tm49 tweede fase Heerenveen detail kaart
Heerenveen - Nieuw Heerenhage detail kaart
Omgevingsvergunning Bornego 37 Luinjeberd detail kaart
omgevingsvergunning De Dolten 3 Heerenveen detail kaart
Omgevingsvergunning Schoterlandseweg 59 Oudehorne detail kaart
Omgevingsvergunning Schoterlandseweg 30 Mildam detail kaart
Omgevingsvergunning Coehoorn van Scheltingaweg 3A tot en met I Heerenveen detail kaart
Heerenveen - Oranjewoud Wonen detail kaart
Omgevingsvergunning Schoterlandseweg 30 Mildam detail kaart
Omgevingsvergunning Sieger vd Laanstraat tegenover 9tm49 Heerenveen detail kaart
omgevingsvergunning Buitenweg 23a Oudehorne detail kaart
Koningin Wilhelminaweg 49 Oranjewoud e.o. detail kaart
Heerenveen - Nieuw Heerenhage detail kaart
Beheersverordening Haskerdijken-Nieuwerbrug detail kaart
Beheersverordening Kanaal-Oost detail kaart
Omgevingsvergunning Eerste Compagnonsweg 49 Bontebok detail kaart
omgevingsvergunning De Rolpeal naast 3 Nes detail kaart
Heerenveen - Tellepark 2017 detail kaart
Heerenveen - Aansluiting A32 detail kaart
Heerenveen - Mercurius 6 detail kaart
omgevingsvergunning Buitenweg 23a Oudehorne detail kaart
Omgevingsvergunning Eerste Compagnonsweg 49 Bontebok detail kaart
omgevingsvergunning Schoterlandseweg 85 Oudehorne detail kaart
omgevingsvergunning Schoterlandseweg 85 Oudehorne detail kaart
Schoterlandseweg 24a Katlijk detail kaart
Omgevingsvergunning appartementengebouwen Tellepark Heerenveen detail kaart
Heererveen - Mercurius 6 detail kaart
omgevingsvergunning Tijnjeweg 18 Gersloot detail kaart
omgevingsvergunning Tijnjeweg 18 Gersloot detail kaart
bouwen van een kantoor/opslagruimte detail kaart
bouwen van een kantoor/opslagruimte detail kaart
Heerenveen - It fean Plantsoen detail kaart
Lange Miente 5 Akkrum detail kaart
Omgevingsvergunning van Helomalaan 2 Heerenveen detail kaart
Omgevingsvergunning appartementengebouwen Tellepark Heerenveen detail kaart
Heererveen - Mercurius 6 detail kaart
Heerenveen - Tellepark 2017 detail kaart
Schoterlandseweg 24a Katlijk detail kaart
Omgevingsvergunning Schoterlandsweg 40 Oudehorne detail kaart
Omgevingsvergunning Schoterlandsweg 40 Oudehorne detail kaart
Omgevingsvergunning modificatie aardgasleiding nabij Birstum 5 en 7 Nes detail kaart
Omgevingsvergunning modificatie aardgasleiding nabij Birstum 5 en 7 Nes detail kaart
Rottumerw1b Heerenveen detail kaart
1e partiele herziening bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne - De Fjilden detail kaart
Griend tussen 1 en 3 Heerenveen detail kaart
Griend tussen 1 en 3 Heerenveen detail kaart
Omgevingsvergunning Aengwirderweg 30 Terband detail kaart
Omgevingsvergunning Aengwirderweg 30 Terband detail kaart
Heerenveen - It fean Plantsoen detail kaart
Rottumerw1b Heerenveen detail kaart
Heerenveen - Hondsdraf 1 detail kaart
De Meander 1 tot en met 11 en de Kuinder 51 tot en met 514 detail kaart
Omgevingsvergunning wijziging gasleiding nabij Tjonger Oudeschoot detail kaart
Omgevingsvergunning wijziging gasleiding nabij Tjonger Oudeschoot detail kaart
1e partiele herziening bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne - De Fjilden detail kaart
De Meander 1 tot en met 11 en de Kuinder 51 tot en met 514 detail kaart
Omgevingsvergunning Prof Dr Cleveringastraat nabij 16 tot 26 Heerenveen detail kaart
Omgevingsvergunning weigering Van Sminaweg naast nummer 8 Haskerdijken detail kaart
1e gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Bontebok detail kaart
Heerenveen-Noord detail kaart
Heerenveen-Noord detail kaart
Omgevingsvergunning Hendrik de Vosweg 16 Jubbega detail kaart
Omgevingsvergunning Hendrik de Vosweg 16 Jubbega detail kaart
bestemmingsplan Heidemeer 2015 detail kaart
Beheersverordening Heerenveen Centrum. detail kaart
Omgevingsvergunning weigering Van Sminaweg naast nummer 8 Haskerdijken detail kaart
Heerenveen - Kop van Midden detail kaart
Skoatterwald - Omgeving Rosa Manusweg detail kaart
1e gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Bontebok detail kaart
Omgevingsvergunning Wolvegaasterweg 24 Oudeschoot detail kaart
bestemmingsplan herontwikkeling Wederik detail kaart
Omgevingsvergunning Heerenveen Sportstad Buiten detail kaart
Omgevingsvergunning Heerenveen Sportstad Buiten detail kaart
Heerenveen-Noord detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarderstraatweg 209A Nieuwebrug detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarderstraatweg naast 209A Nieuwebrug detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarderstraatweg 209A Nieuwebrug detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarderstraatweg naast 209A Nieuwebrug detail kaart
Bedrijventrerrein De Kavels detail kaart
Omgevingsvergunning Van Sminiaweg 9 Haskerdijken detail kaart
Omgevingsvergunning Van Sminiaweg 9 Haskerdijken detail kaart
Omgevingsvergunning Wolvegaasterweg 24 Oudeschoot detail kaart
Beheersverordening Heerenveen Centrum. detail kaart
omgevingsvergunning paardenhouderij detail kaart
omgevingsvergunning paardenhouderij detail kaart
Bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne detail kaart
Bestemmingsplan Heerenveen - Molenplein en omgeving 2015 detail kaart
Bestemmingsplan De Knipe detail kaart
Aengwirderweg 433 Gersloot detail kaart
bestemmingsplan Heidemeer 2015 detail kaart
Aaltjelaan 2 Katlijk detail kaart
Aaltjelaan 2 Katlijk detail kaart
Hogeveensweg nabij 1 a 0 tm 1 a 23 Bontebok detail kaart
Natuurbegraafplaats Fryslân Nieuwehorne detail kaart
Rottumerweg 17 Heerenveen detail kaart
Beheersverordening Kanaal West detail kaart
Aengwirderweg 433 Gersloot detail kaart
omgevingsvergunning caravanstalling detail kaart
Omgevingsvergunning Falkenabinnen detail kaart
Omgevingsvergunning Nijeberkoperweg tussen 1a en 5 Jubbega detail kaart
Omgevingsvergunning Bij de Leijwei 36 detail kaart
Heerenveen-De Heide detail kaart
bestemmingsplan Heerenveen-De Greiden detail kaart
Bestemmingsplan Sinnebuorren te Akkrum detail kaart
omgevingsvergunning caravanstalling detail kaart
Omgevingsvergunning Falkenabinnen detail kaart
Bestemmingsplan Akkrum-Nes, wijzigingsplan functiewijziging watertoren detail kaart
Omgevingsvergunning Ds Veenweg 22 De Knipe detail kaart
Omgevingsvergunning Bij de Leijwei 36 detail kaart
Omgevingsvergunning Ds Veenweg 22 De Knipe detail kaart
Bestemmingsplan Meerzicht, Koningin Julianaweg 55, Oranjewoud detail kaart
Omgevingsvergunning Trambaan 3A detail kaart
bestemmingsplan Recreatiezone Akkrum - Tusken de Marren detail kaart
Bestemmingsplan Aldeboarn - Partiele herziening woningbouw Prikwei-West detail kaart
Omgevingsvergunning Prikwei 34 Aldeboarn detail kaart
omgevingsvergunning Stationsplein 4 detail kaart
Bestemmingsplan Sinnebuorren te Akkrum detail kaart
Hogeveensweg nabij 1 a 0 tm 1 a 23 Bontebok detail kaart
Bestemmingsplan Akkrum-Nes, wijzigingsplan functiewijziging watertoren detail kaart
Akkrum - Vakantiecentrum De Spring detail kaart
Omgevingsvergunning Trambaan 3A detail kaart
omgevingsvergunning Singel 23 Jubbega detail kaart
omgevingsvergunning Singel 23 Jubbega detail kaart
Multifunctionele accommodatie Tjalleberd detail kaart
Tijdelijke omgevingsvergunning Rottumerweg 17 detail kaart
Tijdelijke omgevingsvergunning Rottumerweg 17 detail kaart
Omgevingsvergunning IKlaverpad2 detail kaart
Omgevingsvergunning IKlaverpad2 detail kaart
Omgevingsvergunning Polsleatwei 15 detail kaart
Omgevingsvergunning WA Nijenhuisweg 47 detail kaart
Omgevingsvergunning WA Nijenhuisweg 47 detail kaart
omgevingsvergunning Stationsplein 4 detail kaart
Beheersverordening Heerenveen Centrum-West. detail kaart
Bestemmingsplan Aldeboarn - Partiele herziening woningbouw Prikwei-West detail kaart
Bestemmingsplan Oudeschoot detail kaart
Omgevingsvergunning Rozenbergswijk 2a detail kaart
Bestemmingsplan Skoatterwald eerste fase detail kaart
Bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne - De Fjilden detail kaart
tijdelijke omgevingsvergunning woonunit versie 2 detail kaart
tijdelijke omgevingsvergunning woonunit versie 2 detail kaart
Omgevingsvergunning Oldeberkoperweg 19 detail kaart
Bestemmingsplan Akkrum-Nes, wijzigingsplan functiewijziging watertoren detail kaart
omgevingsvergunning Kaatsveld De Stringen te Akkrum detail kaart
Omgevingsvergunning Zestienroeden 31 detail kaart
Omgevingsvergunning Zestienroeden 31 detail kaart
Bestemmingsplan Heerenveen - Midden detail kaart
groenstrokenIBF detail kaart
groenstrokenIBF detail kaart
Wijzigingsplan Molenlaan detail kaart
Omgevingsvergunning Bisschoplaan 12 Katlijk detail kaart
Omgevingsvergunning Bisschoplaan 12 Katlijk detail kaart
Omgevingsvergunning Sportstad Heerenveen detail kaart
Omgevingsvergunning Sportstad Heerenveen detail kaart
tijdelijke omgevingsvergunning woonunit detail kaart
tijdelijke omgevingsvergunning generatietuin detail kaart
tijdelijke omgevingsvergunning generatietuin detail kaart
tijdelijke omgevingsvergunning woonunit detail kaart
Bestemmingsplan Oranjewoud detail kaart
Bestemmingsplan De Akkers / Ten Woude detail kaart
Bontebok Zuivelfabriek detail kaart
Bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Het Oranjewoud detail kaart
bestemmingsplan Heerenveen-Molenplein en omgeving detail kaart
2e partiële herziening van het bestemmingsplan internationaal bedrijvenpark Friesland (IBF) detail kaart
Wijzigingsplan Molenlaan detail kaart
Bestemmingsplan Bontebok detail kaart
Omgevingsvergunning Eilewijksreed nabij 6 Oudehorne detail kaart
Omgevingsvergunning Binnenweg 3A detail kaart
Omgevingsvergunning Eilewijksreed nabij 6 Oudehorne detail kaart
Omgevingsvergunning Binnenweg 3A detail kaart
Tijdelijke omgevingsvergunning baggerdepot 7 locatie Bontebok detail kaart
Tijdelijke omgevingsvergunning baggerdepot 7 locatie Bontebok detail kaart
tijdelijke omgevingsvergunning Aengwirderweg 415 Gersloot detail kaart
2e partiële herziening van het bestemmingsplan internationaal bedrijvenpark Friesland (IBF) detail kaart
Omgevingsvergunning Schoterlandseweg 8 Jubbega detail kaart
Omgevingsvergunning Schoterlandseweg 8 Jubbega detail kaart
Omgevingsvergunning Krukmanslaan 2-2a Oranjewoud detail kaart
Omgevingsvergunning Krukmanslaan 2-2a Oranjewoud detail kaart
tijdelijke omgevingsvergunning gebruik sportvelden Oude- en Nieuwehorne detail kaart
tijdelijke omgevingsvergunning gebruik sportvelden Oude- en Nieuwehorne detail kaart
Omgevingsvergunning Bieruma Oostingweg 25 Oranjewoud detail kaart
Omgevingsvergunning Bieruma Oostingweg 25 Oranjewoud detail kaart
Ontwikkelingsvisie Het Oranjewoud detail kaart
Omgevingsvergunning Schoterlandseweg 43-45 Nieuwehorne detail kaart
Omgevingsvergunning Schoterlandseweg 43-45 Nieuwehorne detail kaart
Tijdelijke ontheffing Schoterlandseweg 15 Jubbega detail kaart
1e partiële herziening van het bestemmingsplan Internationaal Bedrijvenpark Friesland (IBF) detail kaart
1e partiële herziening van het bestemmingsplan Internationaal Bedrijvenpark Friesland (IBF) detail kaart
Tijdelijke omgevingsvergunning baggerdepot locatie Bontebok detail kaart
Tijdelijke omgevingsvergunning baggerdepot locatie De Knipe detail kaart
Tijdelijke omgevingsvergunning baggerdepot locatie Oudeschoot detail kaart
Tijdelijke omgevingsvergunning baggerdepot locatie Jubbega detail kaart
Oudeschouw 3 te Akkrum detail kaart
Omgevingsvergunning Tijnjeweg 9 Gersloot detail kaart
Omgevingsvergunning Tijnjeweg 9 Gersloot detail kaart
Omgevingsvergunning Nijeberkoperweg tussen 1a en 5 Jubbega detail kaart
Bestemmingsplan Haskerdijken - Uitbreiding detail kaart
Omgevingsvergunning Albertine Agnesweg 2 Oranjewoud detail kaart
Omgevingsvergunning Tolhuisweg 53-57 Heerenveen detail kaart
Omgevingsvergunning carpoolstrook Oudeschoot detail kaart
Omgevingsvergunning carpoolstrook Oudeschoot detail kaart
Ontwikkelingsvisie Het Oranjewoud detail kaart
Bestemmingsplan Heerenveen - Akkersplein detail kaart
Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid detail kaart
Bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Het Oranjewoud detail kaart
Heerenveen-Taconishof detail kaart
Bestemmingsplan Heerenveen - Nijehaske 2012 detail kaart
Heerenveen-Tellepark detail kaart
Heerenveen, School voor speciaal onderwijs - Skoatterwâld detail kaart
Bestemmingsplan Jubbega 3e sluis 2012 detail kaart
Bestemmingsplan Mildam 2012 detail kaart
bestemmingsplan sportcomplex Nieuwehorn detail kaart
Bestemmingsplan Oldeberkoperweg 22 - 24 Oudehorne detail kaart
Omgevingsvergunning Minerva 1 Heerenveen detail kaart
Bestemmingsplan Internationaal Bedrijvenpark Friesland (IBF) detail kaart
Schoterlandseweg 6b Katlijk detail kaart
Bestemmingsplan Heerenveen - Falkena Binnen detail kaart
Bestemmingsplan Heerenveen - Wooncomplex Nieuwburen detail kaart
Omgevingsvergunning Schoterlandseweg 78 Jubbega detail kaart
bestemmingsplan Tusken de Marren bestaande camping detail kaart
bestemmingsplan sportcomplex Nieuwehorn detail kaart
Tijdelijke afwijking Jupiter 13 Heerenveen detail kaart
Omgevingsvergunning Uranus 7 Heerenveen detail kaart
Bontebok Zuivelfabriek detail kaart
Bestemmingsplan Nieuweschoot 2011 detail kaart
Bestemmingsplan Business Park Friesland detail kaart
Business park Friesland 2011 detail kaart
Bestemmingsplan Aldeboarn Wjitterswei - De Pole detail kaart
Ongevingsvergunning Bieruma Oostingweg 23A Oranjewoud detail kaart
Bestemmingsplan Nieuwebrug - De Lier 6 detail kaart
Ongevingsvergunning Bieruma Oostingweg 23A Oranjewoud detail kaart
bestemmingsplan Abe Lenstra stadion detail kaart
Bestemmingsplan Heerenveen - Westindische buurt detail kaart
Burgemeester Falkenaweg 54 Heerenveen detail kaart
1e partiële herziening van het bestemmingsplan Tjalleberd-De Eide detail kaart
bestemmingsplan Aldeboarn detail kaart
Bestemmingsplan Akkrum - Buorren 3 detail kaart
Bestemmingsplan Katlijk 2011 detail kaart
Projectbesluit hoek Icarus-Hermus detail kaart
Bestemmingsplan Mildam 2010 detail kaart
Bestemmingsplan Aldeboarn - Sudkant 15 detail kaart
Bospad 4 Bontebok detail kaart
Projectbesluit Oldeberkoperweg 70 Oudehorne detail kaart
Projectbesluit Oldeberkoperweg 70 Oudehorne detail kaart
Aengwirderweg detail kaart
Structuurvisie Heerenveen Centrum Breed detail kaart
bestemmingsplan Breedpad terrein Smit detail kaart
Projectbesluit Uranus 8 Heerenveen detail kaart
Projectbesluit Uranus 8 Heerenveen detail kaart
Projectbesluit Uranus 6 Heerenveen detail kaart
Projectbesluit Uranus 6 Heerenveen detail kaart
Belgische wijk 19 Jubbega detail kaart
Tuincentrum Bouwmarkt Heerenveen detail kaart
Rotstergaastweg 40 Nieuweschoot projectbesluit detail kaart
Projectbesluit Het Meer naast 243g Heerenveen detail kaart
Projectbesluit Het Meer naast 243g Heerenveen detail kaart
Jister 29 Heerenveen (Jumbo) detail kaart
B. Oosterweg 29 Oranjewoud detail kaart
Tijdelijke ontheffing Heremaweg 20 Heerenveen detail kaart
tijdelijke ontheffing Thialfweg 44 Heerenveen detail kaart
Bestemmingsplan Tjalberd - De Eide detail kaart
Rotstergaastweg 40 Nieuweschoot projectbesluit detail kaart
Kempenaersplein to 1 Heerenveen detail kaart
Buitenbaan 3-5 Heerenveen detail kaart
Buitenbaan 3-5 Heerenveen detail kaart
Hoogeveensweg1a15 Bontebok detail kaart
Projectbesluitbesluit Dracht150 Heerenveen detail kaart
tijdelijke ontheffing Thialfweg 44 Heerenveen detail kaart
Tuincentrum/ bouwmarkt, Domela Nieuwenhuisweg 1, Heerenveen detail kaart
bestemmingsplan sportcomplex Nieuwehorn detail kaart
Structuurvisie Heerenveen Centrum Breed detail kaart
Projectbesluitbesluit Dracht150 Heerenveen detail kaart
Tijdelijke ontheffing Heremaweg 20 Heerenveen detail kaart
Bestemmingsplan Sportstad Heerenveen (Zuidelijk deel)) detail kaart
Projectbesluit Vulcanus 7 Heerenveen detail kaart
Hoogeveensweg1a15 Bontebok detail kaart
Kempenaersplein to 1 Heerenveen detail kaart
Bestemmingsplan Mildam 2010 detail kaart
Structuurvisie Heerenveen Centrum Breed detail kaart
B. Oosterweg 29 Oranjewoud detail kaart