Bestemmingsplannen Het Hogeland

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Het Hogeland. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Buitengebied detail kaart
De Kortsluiting detail kaart
De Streekweg 16 te Den Andel detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing nieuwe ontsluitingsweg te Baflo detail kaart
Maarweg Uithuizen detail kaart
Eemshaven detail kaart
Usquert - Streektsterweg 101 detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing natuurbegraafplaats Wierum detail kaart
Uitbreiding Heiploeg Zoutkamp detail kaart
Omgevingsvergunning Industrieweg 1 Uithuizen detail kaart
Kantens - Oosterweg 10 detail kaart
Wijzigingsplan Departementsstraat Uithuizen detail kaart
Usquert - Streektsterweg 101 detail kaart
Uithuizermeeden - Kon. Wilhelminastraat detail kaart
Facet-bestemmingsplan Bedum gebouwd erfgoed detail kaart
Usquert - Biewemastraat detail kaart
Bestemmingsplan Nijverheidsweg Uithuizen detail kaart
Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Roodeschool detail kaart
realiseren schoolgebouw De Vlijt, Bedum detail kaart
De Kortsluiting Winsum detail kaart
Wijzigingsplan Starterswoningen Departementsstraat te Uithuizen detail kaart
Bestemmingsplan Maarweg te Uithuizen detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Zandbak Garnwerd aan Zee detail kaart
Bestemmingsplan Nijverheidsweg Uithuizen detail kaart
Usquert - Biewemastraat detail kaart
Bestemmingsplan De Streekweg 16 te Den Andel detail kaart
BPTI2018INBR1 detail kaart
Uitbreiding Heiploeg Zoutkamp detail kaart
Facetbestemmingsplan Eemsmond Gebouwd Erfgoed detail kaart
Oostelijke ontsluitingsweg Bedum detail kaart
Geïntegreerd KindCentrum Leens: detail kaart
Kantens - Oosterweg 10 detail kaart
Facet-bestemmingsplan Bedum gebouwd erfgoed detail kaart
Zuivelpark Bedum detail kaart
helikopter start- en landingsplaats Eemshaven detail kaart
Locatie voormalige brandweerkazerne Usquert detail kaart
Warfummerweg 10 Rasquert detail kaart
Singelweg 20 Sauwerd detail kaart
Uithuizermeeden - Kon. Wilhelminastraat detail kaart
Schoollocatie Folkerdastraat, Bedum detail kaart
Lauwersoog - Waddenkwartier detail kaart
BPTI2018INBR1 detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Herstructurering Beatrixstraat Leens detail kaart
Winsum-Dorp, De Tirrel detail kaart
Geïntegreerd KindCentrum Leens: detail kaart
Bestemmingsplan Nijverheidsweg Uithuizen detail kaart
Bestemmingsplan Roodeschool detail kaart
Usquert - Biewemastraat detail kaart
Uitbreiding Heiploeg Zoutkamp detail kaart
Stitswerd - Jacob Tilbusscherweg 22-24 detail kaart
Oostelijke ontsluitingsweg Bedum detail kaart
Lauwersoog - Waddenkwartier detail kaart
Singelweg 20 Sauwerd detail kaart
Winsum-West, Sportlandschap detail kaart
Warfummerweg 10 Rasquert detail kaart
Locatie voormalige brandweerkazerne Usquert detail kaart
Facetbestemmingsplan Eemsmond Gebouwd Erfgoed detail kaart
helikopter start- en landingsplaats Eemshaven detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Herstructurering Beatrixstraat Leens detail kaart
Buitengebied detail kaart
omgevingsvergunning voor de bouw van een woonhuis met vier lodges aan de Oude-Dijk 59 te Uithuizen detail kaart
Beheersverordening Bedum Ter Laan - Fase 4 detail kaart
Bestemmingsplan Uithuizermeeden detail kaart
Veegplan Buitengebied Winsum detail kaart
omgevingsvergunning voor het verbouwen van een deel van de schuur/stal tot woonruimte en het afwijken van de agrarische bestemming detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Windmolens Hoofdstraat 53 Houwerzijl detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing windmolens Wierhuisterweg 49 Pieterburen detail kaart
Oosternieland, Oosternielandsterweg 23 detail kaart
Bestemmingsplan herziening Uithuizen dorpscentrum detail kaart
Winsum-Dorp, De Tirrel detail kaart
Facet-bestemmingsplan Bedum gebouwd erfgoed detail kaart
Stitswerd - Jacob Tilbusscherweg 22-24 detail kaart
Voorbereidingsbesluit Aardbevingsgebied Eemsmond detail kaart
omgevingsvergunning voor het bouwen voor een windturbine (WT2 Eemshaven Innogy) aan de Oostereemsweg te Eemshaven. detail kaart
Omgevingvergunning voor het bouwen van een windturbine (WT1 Eemshaven Innogy) aan de Westlob detail kaart
Omgevingsvergunning Hooilandseweg 145 te Roodeschool detail kaart
Kwekerij, Bedum detail kaart
Winsum-West, Sportlandschap detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Windmolens Hoofdstraat 53 Houwerzijl detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing windmolens Wierhuisterweg 49 Pieterburen detail kaart
Bestemmingsplan Uithuizermeeden detail kaart
Brakwatergebied Deikum detail kaart
Veegplan Buitengebied Winsum detail kaart
Eemshaven Zuidoost detail kaart
Bestemmingsplan herziening Uithuizen dorpscentrum detail kaart
Hooilandseweg 2 te Uithuizermeeden detail kaart
Bestemmingsplan Roodeschool detail kaart
Facetbestemmingsplan Behoud ruimtelijke kwaliteit en slopen detail kaart
Winsum-dorp, Munster (Fase 1) detail kaart
Uithuizen - Emmaweg 64 detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing windturbine Intocon Oostpolderdijk detail kaart
Theehuis Westpolder detail kaart
Omgevingsvergunning voor een kippenschuur aan de Kloosterdwarsweg 2 Warffum detail kaart
omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen pluimveestal aan de paaptilsterweg 21 te Uithuizermeeden detail kaart
Wijzigingsplan Maarhuizerweg 2 te Baflo detail kaart
Eemshaven Zuidoost detail kaart
Vervanging windturbine aan de Meeuwenstaartweg M09 te Eemshaven detail kaart
Vervanging windturbine aan de Westereemsweg M15 te Eemshaven detail kaart
Veilig maken Noordelijk deel N361 Rotondes Wehe-den Hoorn en Leens detail kaart
Bedum Kern locatie Kop van Noord detail kaart
Omgevingsvergunning bouwen woning Wadwerderweg 33 Usquert detail kaart
Uithuizen - Emmaweg 64 detail kaart
Bedum Kern locatie Kop van Noord detail kaart
Theehuis Westpolder detail kaart
Herziening bestemmingsplan Uithuizen detail kaart
Herziening bestemmingsplan Warffum detail kaart
Omgevingsvergunning Zonnepark dijk nabij kwelderweg eemshaven detail kaart
Bestemmingsplan Emmaweg 13a te Uithuizen detail kaart
Hooilandseweg 2 te Uithuizermeeden detail kaart
Winsum-dorp, Munster (Fase 1) detail kaart
Eemshaven Zuidoost detail kaart
Facetbestemmingsplan mini-windturbines detail kaart
Ruimtelijke Onderbouwing Stikstoftanks Heiploeg detail kaart
Integraal Kindcentrum Baflo-Rasquert detail kaart
Bestemmingsplan Bedum Kern Locatie Bedrijvenpark Boterdiep detail kaart
Herziening bestemmingsplan Warffum detail kaart
Herziening bestemmingsplan Uithuizen detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing waterberging en infrastructuur Eemshaven Zuidoost detail kaart
Bouwweg tussen St. Annerweg en Aalscholver te Bedum detail kaart
Bestemmingsplan Emmaweg 13a te Uithuizen detail kaart
Facetbestemmingsplan mini-windturbines detail kaart
Bestemmingsplan Bedum Kern Locatie Bedrijvenpark Boterdiep detail kaart
Bouwweg tussen St. Annerweg en Aalscholver te Bedum detail kaart
Ruimtelijke Onderbouwing Stikstoftanks Heiploeg detail kaart
Integraal Kindcentrum Baflo-Rasquert detail kaart
Warffum detail kaart
Uithuizen detail kaart
omgevingsvergunning Middendijk 7 te Usquert detail kaart
Omgevingsvergunning Lauwersdwarsweg 7 te Uithuizen detail kaart
SpoorRds - Ems detail kaart
omgevingsvergunning Uithuizermeeden- Oudedijksterweg 29 detail kaart
Slibtank Heiploeg detail kaart
Ulrum bedrijvenpark detail kaart
Rotonde Strandweg te Lauwersoog detail kaart
Herziening Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Kantens – Klinkerborgerweg 1 detail kaart
Omgevingsvergunning t.b.v. een paardenpension aan de Bredeweg 27 te Kantens detail kaart
Omgevingsvergunning Rotonde n33 detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing ijsbaan vereniging 'De Marne' te Leens detail kaart
Slibtank Heiploeg detail kaart
Faunavisie Westernieland detail kaart
Veilig maken Noordelijk deel N361 Rotondes Wehe-den Hoorn en Leens detail kaart
Herbouw schuur met bedrijfswoning, Vlakkeriet 3 Houwerzijl detail kaart
Winsumerstraatweg 7 te Winsum detail kaart
Gasleiding N-508-57 Beijummerbos – GOS Thesinge detail kaart
Kantens – Klinkerborgerweg 1 detail kaart
Beheersverordening Waddenzee en Noordzee detail kaart
Natuurgebieden Winsum detail kaart
Herbouw schuur met bedrijfswoning, Vlakkeriet 3 Houwerzijl detail kaart
Recreatiecentrum Garnwerd - Ligweide detail kaart
bestemmingsplan Aagtsweg 3 Eenrum detail kaart
Warffum detail kaart
Uithuizen detail kaart
Warffum - Onderdendamsterweg 13 detail kaart
Ulrum bedrijvenpark detail kaart
bestemmingsplan Aagtsweg 3 Eenrum detail kaart
Buitengebied detail kaart
SpoorRds - Ems detail kaart
Warffum - Onderdendamsterweg 13 detail kaart
Natuurgebieden Winsum detail kaart
Winsumerdiep natuurvriendelijke oever detail kaart
Grote Kernen detail kaart
Gymzaal burg. P.A. de Rochefortstraat Wehe-Den Hoorn detail kaart
Trekkershutten Noordpolderzijl detail kaart
Trekkershutten Noordpolderzijl detail kaart
Buitengebied partiële herziening POV en Barro detail kaart
Omgevingsvergunning Oosternielandsterweg 7 te Uithuizermeeden. detail kaart
Uithuizermeeden - Torenstraat 4 detail kaart
Usquert - Middendijk 17 detail kaart
HERSTRUCTURERING BEDUM KERN LOCATIE KRIJTHE detail kaart
Winsum Dorp, Winkelcentrum Obergon detail kaart
Brakwatergebied Deikum detail kaart
Usquert - Middendijk 17 detail kaart
Gerechtelijke uitspraak Bestemmingsplan Buitengebied Winsum detail kaart
omgevingsvergunning Klinkenborgerweg 4 te Kantens detail kaart
bestemmingsplan Bedum Kern, locatie De Plank detail kaart
Winsum Dorp, Winkelcentrum Obergon detail kaart
Buitengebied partiële herziening POV en Barro detail kaart
Gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan Feerwerd detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning Singel 55 te Ulrum detail kaart
Rasquert - Kievesterweg 4 (uitbreiding melkveehouderij) detail kaart
Rasquert - Kievesterweg 4 (uitbreiding melkveehouderij) detail kaart
bestemmingsplan Bedum Kern, locatie De Plank detail kaart
Herontwikkeling locatie Woltjer Uithuizermeeden detail kaart
Natuurgebieden 2014 detail kaart
Kleine Kernen detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning Singel 55 te Ulrum detail kaart
bestemmingsplan Speelstrip De Roegte te Uithuizen detail kaart
Rottum - Jacob Tilbusscherweg 17 detail kaart
Bestemmingsplan De Zon 2 te Uithuizen detail kaart
Bedum kern locatie Bederawalda detail kaart
Omgevingsvergunning waterbeheersingsplan - EHS gebied 'Reitdiep Midden' detail kaart
Omgevingsvergunning Haven 6 Lauwersoog detail kaart
Uithuizermeeden - Torenstraat 4 detail kaart
bestemmingsplan Speelstrip De Roegte te Uithuizen detail kaart
Omgevingsvergunning Uithuizen-Oude Dijk 7 detail kaart
Rasquert - Kievesterweg 4 (uitbreiding melkveehouderij) detail kaart
Rottum - Jacob Tilbusscherweg 17 detail kaart
Herontwikkeling locatie Woltjer Uithuizermeeden detail kaart
Wijzigingsplan Schoolstraat Ezinge detail kaart
Bestemmingsplan Adorp - Molen detail kaart
Wijzigingsplan Wilhelminalaan Baflo detail kaart
Bestemmingsplan De Zon 2 te Uithuizen detail kaart
Bestemmingsplan Eemshaven Zuidoost fase 1 detail kaart
Omgevingsvergunning Haven 6 Lauwersoog detail kaart
Structuurvisie De Marne detail kaart
Wijzigingsplan Vlakkeriet 6 Houwerzijl detail kaart
Stationsweg 2 Winsum detail kaart
Omgevingsvergunning Uithuizermeeden - Hoofdstraat 182 detail kaart
Bedum kern locatie Bederawalda detail kaart
Winsum Dorp, De Brake 2 detail kaart
Structuurvisie Winsum detail kaart
Omgevingsvergunning Zandeweer-Willemsoord 3 detail kaart
Middendijk 10 te Usquert detail kaart
Bestemmingsplan Uithuizen - Lauwersdwarsweg 5a detail kaart
Bestemmingsplan Emmaweg 13a detail kaart
Zuidwolde Kern detail kaart
Bestemmingsplan Adorp - Molen detail kaart
Windmeetmast detail kaart
Bestemmingsplan Emmaweg 13a detail kaart
Bestemmingsplan Uithuizen - Lauwersdwarsweg 5a detail kaart
Omgevingsvergunning Stationsstraat 14 Zoutkamp detail kaart
Oude Dijk 12 Usquert detail kaart
Oudeschip - Buitenweg 1 detail kaart
Wijzigingsplan Vlakkeriet 6 Houwerzijl detail kaart
Omgevingsvergunning Wierde 17 Leens detail kaart
Bestemmingsplan Eemshaven Zuidoost fase 1 detail kaart
Bestemmingsplan Lauwersoog e.o. detail kaart
Bestemmingsplan Baflo-Rasquert detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Winsum detail kaart
Bestemmingsplan Scherphorn Uithuizermeeden detail kaart
Beheersverordening Eemshaven detail kaart
Bestemmingsplan Den Andel detail kaart
Omgevingsvergunning derde gebouw De Twaalf Hoven detail kaart
Bestemmingsplan Tilweg 2 te Roodeschool detail kaart
Bestemmingsplan Reparatie leidingtrace Warffum – Rodewolt detail kaart
Omgevingsvergunning Stationsstraat 14 Zoutkamp detail kaart
Omgevingsvergunning Wierde 17 Leens detail kaart
Wijzigingsplan Voormalige bibliotheek Vishalstraat Zoutkamp detail kaart
Bestemmingsplan Dijksterweg 51 Kleine Huisjes detail kaart
Facetbestemmingsplan gebruiksregeling woonbestemmingen detail kaart
Winsum Dorp - Trekweg naar Onderdendam 2 detail kaart
Oudeschip - Buitenweg 1 detail kaart
Bestemmingsplan Lauwersoog e.o. detail kaart
Bestemmingsplan Reparatie leidingtrace Warffum – Rodewolt detail kaart
Bestemmingsplan Adorp detail kaart
Bestemmingsplan Tilweg 2 te Roodeschool detail kaart
Wijzigingsplan Uithuizermeeden - Dwarsweg 46 detail kaart
Aviko/Rixona ten behoeve van een co-vergistingsinstallatie detail kaart
Oosternieland - Oosternielandsterweg 26 detail kaart
Omgevingsvergunning Usquert Helwerdermaar detail kaart
Wijzigingsplan Uithuizermeeden - Hefswalsterweg 33 detail kaart
Rottum - Doodstilsterweg 3 detail kaart
Wijzigingsplan Voormalige bibliotheek Vishalstraat Zoutkamp detail kaart
Bestemmingsplan Dijksterweg 51 Kleine Huisjes detail kaart
Wijzigingsplan Uithuizermeeden - Hefswalsterweg 33 detail kaart
Wijzigingsplan Trekweg 1 Wehe den Hoorn detail kaart
Wijzigingsplan voormalige bibliotheek Zuster A .Westerhofstraat 21 te Leens detail kaart
Facetbestemmingsplan gebruiksregeling woonbestemmingen detail kaart
Wijzigingsplan Uithuizermeeden - Dwarsweg 46 detail kaart
Rottum - Doodstilsterweg 3 detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Baflo detail kaart
Bestemmingsplan Doodstil en Zandeweer detail kaart
Bestemmingsplan Edama detail kaart
Oosternieland - Oosternielandsterweg 26 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed De Vrie Heerlijkheyd, Westerdijkshorn 14 te Bedum detail kaart
Usquert detail kaart
Wijzigingsplan voormalige bibliotheek Zuster A .Westerhofstraat 21 te Leens detail kaart
Wijzigingsplan Trekweg 1 Wehe den Hoorn detail kaart
Bestemmingsplan Schapenhouderij Westpolder Vierhuizen detail kaart
Omgevingsvergunning Breekweg 14 te Leens detail kaart
Bestemmingsplan Edama detail kaart
Bestemmingsplan Noordwolde Kern detail kaart
Bestemmingsplan Uithuizermeeden-Dorpscentrum detail kaart
Bestemmingsplan Doodstil en Zandeweer detail kaart
Omgevingsvergunning Broeksterweg 24 te Broek detail kaart
Aviko/Rixona ten behoeve van een co-vergistingsinstallatie detail kaart
Winsum Dorp - Bobenco terrein detail kaart
Bestemmingsplan Uithuizermeeden, Lijnbaan-Lange Akker detail kaart
Omgevingsvergunning Hoofdstraat 28 te Vierhuizen detail kaart
Bestemmingsplan mijnbouwlocatie Rodewolt detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed De Vrie Heerlijkheyd, Wetsredijkshorn 14 te Bedum detail kaart
Bestemmingsplan Baatjeborg, Schouwerzijlsterweg 13 te Winsum detail kaart
bestemmingsplan Usquert detail kaart
Bestemmingsplan Garnwerd - Hunzeweg 5 (bouw woning) detail kaart
Bestemmingsplan Garnwerd - Hunzeweg 5 (bouw woning) detail kaart
Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp detail kaart
Bestemmingsplan Noordwolde Kern detail kaart
Omgevingsvergunning Broeksterweg 24 te Broek detail kaart
Bestemmingsplan Uithuizen Dorpscentrum detail kaart
Bestemmingsplan Sauwerd detail kaart
Bestemmingsplan woningen aan de Kruisweg en de Oosterweg te Den Andel detail kaart
Bestemmingsplan Boukemapark Uithuizen detail kaart
Bestemmingsplan Onderdendam Kern detail kaart
Wierumerschouwsterweg 17 Adorp detail kaart
Wijzigingsplan Warffum Onderdendamsterweg 15 detail kaart
Bestemmingsplan Uithuizermeeden-Dorpscentrum detail kaart
Omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een bedrijfspand aan de Winsumerweg 6A te Onderdendam detail kaart
bestemmingsplan Garage Vos te Wehe-den Hoorn detail kaart
Omgevingsvergunning Hoofdstraat 28 te Vierhuizen detail kaart
Bestemmingsplan Camping Lauwersoog detail kaart
Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp detail kaart
Omgevingsvergunning oprichten ligboxenstal Wolddijk 93, Zuidwolde detail kaart
Wijzigingsplan Warffum Onderdendamsterweg 15 detail kaart
Bestemmingsplan Uithuizermeeden, Lijnbaan-Lange Akker detail kaart
Bestemmingsplan Hoek Zuster Kortestraat-Tilweg te Roodeschool detail kaart
Bestemmingsplan Uithuizen Dorpscentrum detail kaart
Omgevingsvergunning Stitswerderweg 30 detail kaart
Bestemmingsplan Winsum-Dorp, Obergum-Noord detail kaart
Bestemmingsplan Boukemapark Uithuizen detail kaart
BP Warfhuizen - Camping Roodehaan (partiele herziening 2010) detail kaart
Bestemmingsplan Onderdendam Kern detail kaart
Wijzigingsplan Uithuizermeeden - Lutjewegje 3 (nieuwbouw loods) detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Woonpercelen detail kaart
Tinallinge herziening detail kaart
Bestemmingsplan Leens-Oost, Woongebouw De Kameleon detail kaart
Wijzigingsplan Uithuizermeeden - Lutjewegje 3 (nieuwbouw loods) detail kaart
Bestemmingsplan Winsum Dorp, Onderdendamsterweg 44 detail kaart
Omgevingsvergunning afwijkingsbesluit aanleg Fietsroute Plus detail kaart
bestemmingsplan 'reddingshuisje Hunzegat Zoutkamp' detail kaart
bestemmingsplan 'reddingshuisje Hunzegat Zoutkamp' detail kaart
Dingewold detail kaart
Bestemmingsplan Leidingtrace Ranum - Saaksum detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Woonpercelen detail kaart
Tijdelijke ontheffing Spijksterweg 5 te Oosteinde detail kaart
Bestemmingsplan Leidingtracé Ranum - Saaksum detail kaart
Projectbesluit De Twaalf Hoven detail kaart
Bestemmingsplan Winsum - Onderdendamsterweg 33B (Vestiging Aldi) detail kaart
Tijdelijke ontheffing A.G. Bellstraat 2 te Warffum detail kaart
Bestemmingsplan mijnbouwlocatie Ranum & voetbalveld detail kaart
Dingewold detail kaart
projectbesluit Twee windturbines Eemshaven detail kaart
Bestemmingsplan Winsum Dorp detail kaart
bestemmingsplan Windturbines Eemshaven detail kaart
Tijdelijke ontheffing A.G. Bellstraat 2 te Warffum detail kaart
Buitengebied herziening 1 Radarmast Rijkswaterstaat detail kaart
Oosterseweg 8, Zuidwolde detail kaart
projectbesluit Twee windturbines Eemshaven detail kaart
Eppenhuizerweg 20 te Eppenhuizen detail kaart
Bestemmingsplan Eenrum - Jeugdsoos detail kaart
Warffum centrum detail kaart
Doodstilsterweg 1 te Rottum detail kaart
Eppenhuizerweg 20 te Eppenhuizen detail kaart
Bestemmingsplan Leens-Oost, Woongebouw De Kameleon detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Warffum centrum detail kaart
Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Winsum - Dorp (Onderdendamsterweg 34) detail kaart
Bestemmingsplan brandweerkazerne Winsum detail kaart