Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplannen Leeuwarden

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Leeuwarden. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail
Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met 43 appartementen, atrium en woonvoorzieningen vastgesteld 15-05-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met woonvorm voor 42 appartementen en bouw woongebouw met 24 reguliere appartementen vastgesteld 15-05-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - De Zwette V voorontwerp 09-05-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Planologisch mogelijk maken 3 recreatiearken De Burd vastgesteld 02-05-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied - Realisatie Nijkleaster It Westerhus 1 Hilaard voorontwerp 01-05-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Dairy Campus en omgeving ontwerp 25-04-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening Aanpassing woonpercelen Wiarda vastgesteld 24-04-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - De Zwette VI Provinciale Waterstaat ontwerp 18-04-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wergea - Realisatie gezondheidscentrum Oan ’t Alddjip ontwerp 15-04-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Verbouw boerderij tot twee woningen Arsumerdyk 4 Jorwert ontwerp 15-04-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur ontwerp 04-04-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wergea vastgesteld 03-04-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Renovatie en nieuwbouw appartementen Kanaalstraat 9 – 11 ontwerp 28-03-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel oost en Techum vastgesteld 13-03-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realiseren 28 appartementen Noordvliet 353 vastgesteld 13-03-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Zwette V – Kavel 13A vastgesteld 13-03-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - woningbouw Brandemeer en de Kei voorontwerp 04-03-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Aansluiting Overijsselselaan Zuid ontwerp 14-02-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Aldlânstate ontwerp 11-02-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie 23 extended-stay-appartementen en penthouse Achter de Hoven 1 vastgesteld 23-01-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realiseren boerencamping Buorren 1 ontwerp 11-01-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Legalisatie uitbreiding melkveehouderij Hilaarderdyk 3 Jellum vastgesteld 11-01-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 2 appartementengebouwen Richard Holstraat 2 vastgesteld 17-12-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met woonvorm voor 42 appartementen en bouw woongebouw met 24 reguliere appartementen ontwerp 16-11-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening Plan voor de zon vastgesteld 07-11-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Grou - Bouw bedrijf met bedrijfswoning Garde Jagerswei vastgesteld 07-11-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Bouw appartementengebouw en supermarkt LPF locatie vastgesteld 25-10-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Bouw maximaal 15 woningen Minne Finne vastgesteld 25-10-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Van Harinxmakanaal, Wâldwei en Drachtsterweg vastgesteld 09-10-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stiens - Harnsterdyk 7 vastgesteld 02-10-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie manege en woning Boksumerdyk vastgesteld 16-08-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen voorontwerp 20-07-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden – Nijlân vastgesteld 18-07-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Middelsee fase 1 voorontwerp 05-07-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - 74 appartementen VondelParck vastgesteld 18-06-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Leeuwarden Buitengebied - Gronden voormalige rijksweg N31 vastgesteld 12-06-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Leeuwarden - De Stove en De Hove vastgesteld 05-06-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Grou - Bouw 4 vrijstaande woningen Volmawei vastgesteld 14-05-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Bouw kapschuur, paardenstalling en bijbehorende voorzieningen Bearsterdyk 19 Bears vastgesteld 26-04-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Functiewijziging Wergeasterdyk 45 vastgesteld 16-04-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Grou - De Waring Grou (Nij Friesmahiem) ontwerp 12-04-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Grou - De Waring Grou (Nij Friesmahiem) ontwerp 12-04-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Grou - Bouw appartementengebouw Volmawei vastgesteld 05-02-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Gedeeltelijke omlegging gasleiding vastgesteld 31-01-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Oprichten/vervangen windmolen westelijk van Overijsselsestraat ten zuiden van Reduzum ontwerp 27-12-2017 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Leeuwarden Buitengebied - Gronden voormalige rijksweg N31 ontwerp 20-12-2017 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit Leeuwarden - Amelandskwartier vastgesteld 19-12-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Grou - Yn 'e Lijte vastgesteld 18-12-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Partiële herziening Archeologie ontwerp 13-11-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realisatie opslag en stalling Miedwei 4 Lekkum vastgesteld 26-10-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie zonnepanelenveld bij Blitsaerd vastgesteld 16-10-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Mantgum - Skillaerderdyk 15 vastgesteld 25-09-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Energiecampus vastgesteld 18-09-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening Parkeren ontwerp 11-09-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening Parkeren vastgesteld 11-09-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stiens - Vergroten parkeerterrein Lidl vastgesteld 07-09-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw grondgebonden woningen LPF locatie vastgesteld 10-08-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw appartementengebouw Voorstreek 60 vastgesteld 04-08-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Recreatieve uitbreiding Trijehûs Grou vastgesteld 25-07-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie woongebouw Stationsweg 15 vastgesteld 17-07-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, De Klamp vastgesteld 10-07-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie 8 pakhuysen vastgesteld 16-06-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Mantgum - Skillaerderdyk 15 ontwerp 12-06-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realiseren vierde woonlaag met vijf appartementen Noordvliet 439 vastgesteld 29-05-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Warten - Midsbuorren 42 vastgesteld 29-05-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Jorwert - Fûns 6 en 8 vastgesteld 29-05-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Grou - Realisatie 5 woningen Parkleane vastgesteld 16-05-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Hijum - Mieddyk 5 vastgesteld 03-05-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Reparatieplan Bûtengebiet en doarpen vastgesteld 03-05-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zwette VI voorontwerp 13-04-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 13 grondgebonden woningen Dammelaan en Tonnenburgerpad ontwerp 10-04-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie onbemand tankstation Celsiusweg 1b-1c vastgesteld 06-04-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Oprichten 13 grondgebonden woningen Jelsumerstraat en Humilitasstraat vastgesteld 28-03-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 32 woningen aan de Oldegalileën vastgesteld 16-03-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Tiny Houses Techum vastgesteld 02-03-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Veiligheidsacademie Friese Poort vastgesteld 27-02-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stiens - Vergroten parkeerterrein Lidl ontwerp 24-02-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Uitvoering grondwerkzaamheden voor ontwikkeling buurtschap De Klamp vastgesteld 14-02-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening Plan voor de zon vastgesteld 13-02-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Hijum - Mieddyk 5 ontwerp 06-02-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie ligplaats woonboot Ouddeelstraat 7b vastgesteld 02-02-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woonzorggebouw Sixmastraat hoek Hoekemastraat vastgesteld 02-02-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Balistraten en omgeving vastgesteld 30-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Jorwert - Fûns 6 en 8 ontwerp 10-01-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Doorbraak Schilkampen vastgesteld 23-12-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Leeuwarden - Lân fan Taal vastgesteld 20-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie woning met vrijstaand bijgebouw Tearnserdyk 22, Goutum vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Hilaard, Hoptilsterdyk 44 (2016086) vastgesteld 30-11-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Wirdum - Kempenaersreed 2 vastgesteld 29-11-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Welstandsrichtlijnen Leeuwarden - Voormalige LPF locatie vastgesteld 22-11-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Weidum, Hegedyk 9 (2016044) vastgesteld 03-11-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Doorbraak Schilkampen ontwerp 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Kamerverhuur vastgesteld 25-10-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Molenverplaatsing De Burd ontwerp 20-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stiens Oost vastgesteld 08-09-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 14 woningen Diny Sprockstraat vastgesteld 30-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Parkeergarage Revius vastgesteld 08-08-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Grou - Realisatie 4 woningen (type twee-onder-een-kap) Oosterhoutstraat vastgesteld 04-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Hijum - Mieddyk 5 voorontwerp 01-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Reparatieplan Bûtengebiet en doarpen ontwerp 28-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stiens - Vergroten parkeerterrein Lidl voorontwerp 12-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Huizum vastgesteld 11-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Oranjewijk, Tulpenburg en 't Vliet vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wergea - Uitbreiding garagebedrijf Wartensterdyk 2a vastgesteld 22-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woning met bijgebouw, insteekhaven en zonnepanelen Himpenserdyk 9, Teerns vastgesteld 21-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw kindcentrum Tjerk Hiddesstraat 5-1 en 5-2 en Auke Stellingwerfstraat 12a vastgesteld 20-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Bouw koeientuin Famylje Tammingaleane 2 vastgesteld 12-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Bioscoop Harmonieplein vastgesteld 09-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stiens Oost ontwerp 22-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stiens - De Wisseling vastgesteld 21-04-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bibliotheek Blokhuispoort vastgesteld 18-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Alde Leie - Leijester Hegedyk 27B (Kultuurfabriek Kooi-Aap) vastgesteld 31-03-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Grou - Gedempte Haven 4 vastgesteld 22-03-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Uitbreiding aanbouw Voorstreek 75 vastgesteld 21-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Wergea - Grut Palma vastgesteld 21-03-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Welstandsrichtlijnen Wergea - Grut Palma vastgesteld 21-03-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie 58 woningen De Jokse 17 (Adelaarkerk) vastgesteld 10-03-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Uitbreiding woning Beslingadyk 9 Friens vastgesteld 10-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied - Omzetten intensieve naar reguliere veehouderij Brédyk 185 Wirdum vastgesteld 07-03-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Jirnsum - Verplaatsen woonarken Leppedyk vastgesteld 11-02-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Koarnjum - Martenawei 4 ontwerp 02-02-2016 detail naar de kaart
beheersverordening Prinsentuin vastgesteld 01-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied - Twee woningen Brédyk 28a+b te Wirdum vastgesteld 01-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stiens - De Wisseling ontwerp 12-01-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongroep Dorhoutstraat (locatie Parkhove Achter de Hoven) vastgesteld 23-12-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realisatie Dairy Breedingcentre Brédyk 32 Wirdum vastgesteld 18-12-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied – Uitbreiding Gascentrum Noord-Nederland Stationsweg 92 Grou vastgesteld 17-12-2015 detail naar de kaart
structuurvisie Woonvisie Leeuwarderadeel 2015-2020 vastgesteld 10-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Rengerspark en omgeving vastgesteld 30-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Alde Leie - Leijester Hegedyk 27B (Kultuurfabriek Kooi-Aap) ontwerp 17-11-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw zorgcentrum Dorhoutstraat (locatie Parkhove Achter de Hoven) vastgesteld 12-11-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw acht woningen Jan Luykenstraat vastgesteld 04-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Snakkerburen - De Dorpstuin vastgesteld 02-11-2015 detail naar de kaart
structuurvisie Welstandsrichtlijnen Leeuwarden - Harmonieplein vastgesteld 12-10-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Reconstructie Europaplein vastgesteld 30-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stiens - De Wisseling voorontwerp 29-09-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - 2e fase uitbreiding Dairy Campus Boksumerdyk 11 Leeuwarden vastgesteld 17-09-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 18 grondgebonden woningen Skrok hoek Ymedam vastgesteld 17-09-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Grou - Bouw bedrijfswoning Garde Jagerswei 20a vastgesteld 15-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Europaplein vastgesteld 14-09-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wergea - Verbouwen melkveeligboxstal Narderbuorren 1 vastgesteld 09-09-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Uitbreiding ligboxenstal Hesenserreed 11 te Jorwert vastgesteld 19-08-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Busstation Stationsplein/Zuidersingel vastgesteld 15-07-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Kunstwerk Stationsplein vastgesteld 15-07-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Aanleg weg t.p.v. Zuidersingel 8 vastgesteld 15-07-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Bouwen werktuigenberging Master Wybrensdyk 5 Eagum vastgesteld 07-07-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Hegedyk 11 te Weidum vastgesteld 23-06-2015 detail naar de kaart
aanwijzingsbesluit Omgevingsvergunning Hegedyk 54 te Jellum vastgesteld 23-06-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Functiewijziging, verbouw en uitbreiding Rijksmonument Harlingersingel 2 vastgesteld 17-06-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stiens - Pyter Jurjensstrjitte 8-10 vastgesteld 26-05-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Reduzum - Bouw woning Master Gorterstrjitte 42 vastgesteld 11-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet vastgesteld 11-05-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Functiewijziging Post Plaza Tweebaksmarkt 25b vastgesteld 28-04-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Transformatie kantoorpand naar 14 woningen Noordvliet 439 vastgesteld 22-04-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie 8 appartementen Grote Kerkstraat 27 en 29 vastgesteld 16-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea vastgesteld 13-04-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Vaarverbinding De Burd vastgesteld 13-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Tussen Harlingerstraatweg en Meester P.J. Troelstraweg vastgesteld 13-04-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Bûtengebiet en doarpen vastgesteld 01-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen onherroepelijk 01-04-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Jelsum - H. de Jongstrjitte vastgesteld 31-03-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan twee woningen Britsum vastgesteld 31-03-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wytgaard - Weiwiskedyk 8 vastgesteld 31-03-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Werkzaamheden Wergeastermarpolder vastgesteld 23-03-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stiens - Pyter Jurjensstrjitte 8-10 ontwerp 18-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stiens - Bregeleane (twee woningen) vastgesteld 12-03-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Tsjeintgum 5 Mantgum vastgesteld 10-03-2015 detail naar de kaart
beheersverordening Leeuwarden - Tusken Moark en Ie vastgesteld 09-03-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 47 woningen Brandemeer/Eeskwerd en de Fennen vastgesteld 19-02-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Iestdyk 2 te Feinsum vastgesteld 17-02-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Uitbreiding Dairy Campus Boksumerdyk 11 Goutum vastgesteld 16-02-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Herinrichting Saiterpolder Alde Feanen vastgesteld 11-02-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Aldlandsdyk 40 te Britsum vastgesteld 13-01-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Jelsum - H. de Jongstrjitte ontwerp 09-01-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Alde Leie - Leijester Hegedyk 27B (Kultuurfabriek Kooi-Aap) voorontwerp 12-12-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Herbouw Kelders 29, 31 en Poststraat 34, 36 vastgesteld 04-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stiens - Bregeleane (twee woningen) ontwerp 26-11-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Herbouw Kelders 33 en Poststraat 38 vastgesteld 26-11-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 81 grondgebonden woningen Sabastraat, Sint Maartenstraat, Sint Eustatiusstraat, Bonairestraat en Arubastraat vastgesteld 25-11-2014 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening Leeuwarden - Spoordok, 1e Partiële herziening vastgesteld 24-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Jirnsum - Sylsbrege vastgesteld 24-11-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stiens - Felixwei naast 17 vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stiens - Hazzelnutstrjitte vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stiens - Felixwei tussen 69 en 71 vastgesteld 18-11-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stiens - Stienser Feart vastgesteld 28-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stiens - Bedrijventerrein Middelsee vastgesteld 23-10-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan twee woningen Britsum ontwerp 22-10-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Wijzigen gebruik perceel Domwier 4 Wergea vastgesteld 09-10-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Grou - Nieuwbouw Poiesz-supermarkt vastgesteld 09-10-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Activiteitenboerderij De Wartenster Midsbuorren 7 Warten vastgesteld 08-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark e.o., Deelplan Zuidoost vastgesteld 06-10-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Nieuwbouw kantoor en werkplaats Kalverdijkje 78-79 vastgesteld 22-09-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied - Baggerdepot Trijehûs vastgesteld 22-09-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Verbouw kantoorgebouw tot woongebouw Noordvliet 375 vastgesteld 08-09-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stiens - Felixwei tussen 69 en 71 ontwerp 03-09-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stiens - Hazzelnutstrjitte ontwerp 03-09-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stiens - Felixwei naast 17 ontwerp 03-09-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Beslingadyk 5, Friens vastgesteld 26-08-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stiens - Stienser Feart ontwerp 19-08-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Nieuwbouw kantoor en werkplaats Kalverdijkje 78-79 ontwerp 29-07-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Kunstgrasveld Koarnjum vastgesteld 22-07-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Op `e Terp 7 te Jelsum vastgesteld 14-07-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stiens - Bregeleane (twee woningen) voorontwerp 11-07-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie 3 zelfstandige appartementen in bestaand pand Weerd 5 vastgesteld 03-07-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wytgaard - Plaatsing opslagruimte en kantine op sportveld vastgesteld 02-07-2014 detail naar de kaart
structuurvisie Detailhandelsstructuurvisie Leeuwarden 2014 vastgesteld 30-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark e.o., Deelplan Zuidoost ontwerp 30-06-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Grou - Nieuwbouw Poiesz-supermarkt ontwerp 13-06-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Warten - Vergroten havenkantoor en toiletgebouw Bûtenstreek 3 vastgesteld 12-06-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Wijzigen gebruik perceel Domwier 4 Wergea ontwerp 05-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stiens - Bedrijventerrein Middelsee ontwerp 26-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Goutum-Sud (voormalig kassencomplex) vastgesteld 26-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Easterlittens - Camping 'It Krúswetter' vastgesteld 26-05-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Toiletgebouw Kleine wielen vastgesteld 13-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied vastgesteld 23-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied - Baggerdepot Trijehûs ontwerp 16-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Goutum, bij de Haven vastgesteld 31-03-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wergea - Vergroten garage/berging Wartensterdyk 1 vastgesteld 07-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stiens - Bedrijventerrein Middelsee voorontwerp 25-02-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Verbouw begane grond tot woning Bleeklaan 159 vastgesteld 20-02-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw ouderenwoningen Swichumerdyk-Hof te Wirdum vastgesteld 17-02-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Energievoorzieningen Alde Feanen vastgesteld 17-02-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark tussen Bonnehosstraat en Valkstraat vastgesteld 29-01-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Nieuwbouw bedrijfsloods met kantoor aan de Bredyk 10 te Koarnjum vastgesteld 27-01-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning buitenschoolse opvang Burstumerdyk 2 te Grou vastgesteld 17-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Mantgum vastgesteld 16-12-2013 detail naar de kaart
beheersverordening Leeuwarden - Blokhuispoort vastgesteld 16-12-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Baard, Fâldenserwei 25 (boogstal) vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigings- en uitwerkingsplan Leeuwarden - Binnenstad-Harmoniekwartier vastgesteld 26-11-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Warten, baggerdepot De Bakkerij, Stukenwal vastgesteld 26-11-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Aldlân / Pieter Christiaanpark vastgesteld 25-11-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Verbouw woning tot 2 appartementen Voorstreek 64d en 64e vastgesteld 15-11-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark tussen Bonnehosstraat en Valkstraat ontwerp 25-10-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met 60 appartementen aan de Surinamestraat, Sabastraat en Curaçaostraat vastgesteld 17-10-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Nieuwbouw bedrijfsloods met kantoor aan de Bredyk 10 te Koarnjum vastgesteld 15-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik vastgesteld 30-09-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, restgebied en omgeving vastgesteld 30-09-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Kalverdijkje ontwerp 11-09-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Goutum, bij de Haven ontwerp 28-08-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Tijdelijke insteekhaven Van Harinxmakanaal ontwerp 18-07-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Grou - Haans Krite onherroepelijk 17-07-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Turborotonde Noord Hemriksein vastgesteld 15-07-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Tijdelijk cafetaria Nije Daam 1a vastgesteld 11-07-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Verbouw kantoorgebouw tot studiowoningen aan Oostergoweg 2 ontwerp 11-07-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Leeuwarden - Tijdelijke school Tadingastraat 3 ontwerp 09-07-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen vastgesteld 04-07-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - MCL en omgeving vastgesteld 28-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - De Centrale en omgeving vastgesteld 24-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Newtonpark 1-2-3 e.o. vastgesteld 24-06-2013 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening Leeuwarden - Spoordok vastgesteld 24-06-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Herbouw Schrans 22-24 ontwerp 20-06-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Tijdelijk kantoor Wijbrand de Geeststraat 54 ontwerp 20-06-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met 60 appartementen aan de Surinamestraat, Sabastraat en Curaçaostraat ontwerp 11-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, restgebied en omgeving ontwerp 29-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Watercampus vastgesteld 29-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2008 Eerste partiële herziening vastgesteld 21-05-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Tijdelijk cafetaria Nije Daam 1a ontwerp 21-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Mantgum ontwerp 13-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen ontwerp 23-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Kalverdijkje vastgesteld 22-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Businesspark en WTC e.o. vastgesteld 22-04-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 22 woningen tussen Oldegalileen, Pioenstraat en Asterstraat ontwerp 12-04-2013 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Gerechtelijke uitspraak bp Leeuwarden - Vosseparkwijk vastgesteld 10-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied-Oost, Herziening Jorwert, Arsumerdyk 3 vastgesteld 25-03-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Achter de Hoven vastgesteld 25-03-2013 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening Leeuwarden - Spoordok ontwerp 11-03-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - De Centrale en omgeving ontwerp 08-03-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Turborotonde Noord Hemriksein ontwerp 01-03-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - MCL en omgeving ontwerp 21-02-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen voorontwerp 14-02-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Verbouw kantoor tot woningen aan Zuidvliet 402 ontwerp 11-02-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woning Speelmansstraat vastgesteld 07-02-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Watercampus ontwerp 21-01-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Studentenhuisvesting Tadingastraat 1 ontwerp 15-01-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Gronddepots, werkterreinen en werkwegen Aquaduct RW31 ontwerp 04-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Overijsselsestraatweg 6a in Reduzum onherroepelijk 18-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Station Werpsterhoek vastgesteld 17-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Binnenstad vastgesteld 17-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Uitbreiding parkeervoorziening supermarkt aan de Wythusterwei te Stiens vastgesteld 13-12-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Uitbreiden agrarisch bedrijf Lapedyk 6 te Wytgaard ontwerp 20-11-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied-Oost, Herziening Jorwert, Arsumerdyk 3 ontwerp 07-11-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster vastgesteld 29-10-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Newtonpark 1-2-3 e.o. ontwerp 18-10-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Achter de Hoven ontwerp 10-10-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Achter de Hoven ontwerp 10-10-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Kiosk Prins Hendrikbrug vastgesteld 27-09-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Techumerdyk 10 te Leeuwarden vastgesteld 24-09-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Gronddepots, werkterreinen en werkwegen Haak Midden ontwerp 20-09-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Kiosk Prins Hendrikbrug ontwerp 30-07-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Aanvullen van rijschool met recreatieve activiteiten aan Orionweg 43 vastgesteld 19-07-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Appartementencomplex tussen Oostergoplein, Aldlânsdyk en Hempenserweg onherroepelijk 18-07-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Drachtsterweg e.o. (incl. nieuw Aquaduct) vastgesteld 16-07-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Westelijke Invalsweg Fase 2 ontwerp 12-07-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Stiens vastgesteld 05-07-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Uitbreiding parkeervoorziening supermarkt aan de Wythusterwei te Stiens ontwerp 26-06-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan perceel ten noordwesten van Tearnserdyk 44 te Leeuwarden vastgesteld 25-06-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Station Werpsterhoek ontwerp 21-06-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Wielenpôlle, Schepenbuurt, de Plantage en omgeving vastgesteld 30-05-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Aanvullen van rijschool met recreatieve activiteiten aan Orionweg 43 ontwerp 07-05-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Zorgcomplex Hempenserweg 29 ontwerp 01-05-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Appartementencomplex tussen Oostergoplein, Aldlânsdyk en Hempenserweg ontwerp 01-05-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Techumerdyk 10 te Leeuwarden ontwerp 26-04-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Grondgebonden woningen Nieuwe Schrans-Emmanuel Murandstraat ontwerp 24-04-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Zuidlanden, plandeel Akoestisch Landschap vastgesteld 23-04-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster ontwerp 23-04-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Businesspark en WTC e.o. ontwerp 16-04-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Voorstreek 106 vastgesteld 13-04-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster ontwerp 05-04-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - De Tuinen 14-18 vastgesteld 29-03-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Lekkum vastgesteld 26-03-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Stationskwartier vastgesteld 26-03-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark e.o. vastgesteld 26-03-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan perceel ten noordwesten van Tearnserdyk 44 te Leeuwarden ontwerp 21-02-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing Baard, Gele Buorren 3 vastgesteld 24-01-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Wielenpôlle, Schepenbuurt, de Plantage en omgeving ontwerp 20-01-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Zuidlanden, plandeel Akoestisch Landschap ontwerp 09-01-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied-Oost Herziening Jorwert De Him 2 vastgesteld 19-12-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Vosseparkwijk vastgesteld 19-12-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Stiens ontwerp 15-12-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Molehiem te Jirnsum onherroepelijk 30-11-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Parkeergarage Nieuwe Oosterstraat vastgesteld 28-11-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Goutum vastgesteld 28-11-2011 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - De Tuinen 14-18 ontwerp 23-11-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Indische Buurt vastgesteld 31-10-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein West vastgesteld 31-10-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bilgaard, Leeuwarder Bos en omgeving vastgesteld 31-10-2011 detail naar de kaart
projectbesluit projectbesluit LEEUWARDEN-TJERK HIDDESSTRAAT 29 ontwerp 28-10-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Stationskwartier ontwerp 26-10-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Lekkum ontwerp 25-10-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark e.o. ontwerp 21-10-2011 detail naar de kaart
projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing Baard, Gele Buorren 3 ontwerp 18-10-2011 detail naar de kaart
structuurvisie Woonvisie 2010-2015 vastgesteld 29-09-2011 detail naar de kaart
projectbesluit Projectbesluit Melkveehouderij "Hol Stiens" ontwerp 21-09-2011 detail naar de kaart
projectbesluit projectbesluit LEEUWARDEN - VISKRAAM DRACHTSTERWEG ontwerp 17-08-2011 detail naar de kaart
projectbesluit projectbesluit LEEUWARDEN - VISKRAAM DRACHTSTERWEG vastgesteld 17-08-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied-Oost Herziening Jorwert De Him 2 ontwerp 09-08-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Zuidlanden - Piskhoarnedyk 1 ontwerp 22-07-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Parkeergarage Nieuwe Oosterstraat ontwerp 20-07-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk vastgesteld 18-07-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein West ontwerp 07-07-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Easterlittens - Boalserter Feart vastgesteld 04-07-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Indische Buurt ontwerp 30-06-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Camminghaburen vastgesteld 27-06-2011 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarden - Voorstreek 106 ontwerp 27-05-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Eeltsje Folkertsmawei 1 te Leeuwarden ontwerp 11-05-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan woningbouwlocatie Warten onherroepelijk 27-04-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden-Drachtsterweg (tussen Drachtsterplein en Tijnjedijk) vastgesteld 26-04-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan OBS De Weide, Raaigras 28 te Leeuwarden ontwerp 11-04-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Easterlittens - Boalserter Feart ontwerp 06-04-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Vosseparkwijk ontwerp 04-04-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Zuidlanden, plandeel Overijsselselaan vastgesteld 28-03-2011 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie De Zuidlanden vastgesteld 28-03-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Holstmeerweg 1 (De Veilige Veste) vastgesteld 02-03-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Goutum ontwerp 01-03-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk ontwerp 22-02-2011 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Nieuw Stroomland vastgesteld 14-02-2011 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Nieuw Stroomland vastgesteld 14-02-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Britsum - Lytse Buorren 4 ontwerp 01-02-2011 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Nieuw Stroomland vastgesteld 31-01-2011 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie De Zuidlanden ontwerp 20-12-2010 detail naar de kaart
projectbesluit Projectbesluit Oostergoweg 2 te Leeuwarden ontwerp 13-12-2010 detail naar de kaart
structuurvisie Woonvisie 2010-2015 ontwerp 09-12-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Uitvaartcentrum Noorderhof (Sem Dresdenstraat 6) ontwerp 06-12-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Leeuwarden-Drachtsterweg (tussen Drachtsterplein en Tijnjedijk) ontwerp 30-11-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Zuidlanden, plandeel Wiarda vastgesteld 29-11-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Zuidlanden - plandeel Overijsselselaan ontwerp 22-10-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Tolhuis vastgesteld 20-10-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Van Swietenstraat 8-10 vastgesteld 27-09-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Mr. P.J. Troelstraweg (koetsenstalling) ontwerp 17-09-2010 detail naar de kaart
projectbesluit Projectbesluit Poptawei 180 Leeuwarden vastgesteld 14-09-2010 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Nieuw Stroomland ontwerp 03-09-2010 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Nieuw Stroomland ontwerp 03-09-2010 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Nieuw Stroomland ontwerp 01-09-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Holstmeerweg 1 (De Veilige Veste) ontwerp 09-08-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Bewegingscentrum Rengerslaan ontwerp 06-07-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Wytgaard ontwerp 16-06-2010 detail naar de kaart
projectbesluit projectbesluit LEEUWARDEN-TRAMKWARTIER vastgesteld 15-06-2010 detail naar de kaart
projectbesluit Uitvoering grondwerkzaamheden fase-1 voor dorpsuitbreiding Wytgaard vastgesteld 20-04-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Noordelijke Elfsteden vaarroute ontwerp 23-02-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Wytgaard vastgesteld 25-11-2009 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk Noordwest vastgesteld 28-09-2009 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk Zuidwest vastgesteld 29-06-2009 detail naar de kaart