Bestemmingsplannen Leeuwarden

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Leeuwarden. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Verbouw boerderij tot twee woningen Arsumerdyk 4 Jorwert detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie van een woning met schuur De Zwemmer 5 detail kaart
Leeuwarden - De Zwette VI Provinciale Waterstaat detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Grondwerk Middelsee detail kaart
Omgevingsvergunning Grou - Nieuwbouw 15 woningen hoek Gruttostraat, Kievitsstraat en Tureluurstraat detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Vestiging meubelmakerij Hoptille 6 Hilaard detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realiseren boerencamping Buorren 1 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Herbouw 44 huurwoningen Sweelinckstraat, Chopinstraat en Beethovenstraat detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realiseren derde woning binnen bestaande bebouwing Leechlân 12 Grou detail kaart
Leeuwarden - Mariahof 10 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Aldlânstate detail kaart
Leeuwarden Middelsee fase 1 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met 43 appartementen, atrium en woonvoorzieningen detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met woonvorm voor 42 appartementen en bouw woongebouw met 24 reguliere appartementen detail kaart
Leeuwarden - De Zwette V detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Planologisch mogelijk maken 3 recreatiearken De Burd detail kaart
Leeuwarden Buitengebied - Realisatie Nijkleaster It Westerhus 1 Hilaard detail kaart
Leeuwarden - Dairy Campus en omgeving detail kaart
Leeuwarden - Partiële herziening Aanpassing woonpercelen Wiarda detail kaart
Leeuwarden - De Zwette VI Provinciale Waterstaat detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Verbouw boerderij tot twee woningen Arsumerdyk 4 Jorwert detail kaart
Omgevingsvergunning Wergea - Realisatie gezondheidscentrum Oan ’t Alddjip detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur detail kaart
Wergea detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Renovatie en nieuwbouw appartementen Kanaalstraat 9 – 11 detail kaart
De Zwette V – Kavel 13A detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realiseren 28 appartementen Noordvliet 353 detail kaart
Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel oost en Techum detail kaart
Leeuwarden - woningbouw Brandemeer en de Kei detail kaart
Leeuwarden - Aansluiting Overijsselselaan Zuid detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Aldlânstate detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie 23 extended-stay-appartementen en penthouse Achter de Hoven 1 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realiseren boerencamping Buorren 1 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Legalisatie uitbreiding melkveehouderij Hilaarderdyk 3 Jellum detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 2 appartementengebouwen Richard Holstraat 2 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met woonvorm voor 42 appartementen en bouw woongebouw met 24 reguliere appartementen detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening Plan voor de zon detail kaart
Omgevingsvergunning Grou - Bouw bedrijf met bedrijfswoning Garde Jagerswei detail kaart
Bouw maximaal 15 woningen Minne Finne detail kaart
Bouw appartementengebouw en supermarkt LPF locatie detail kaart
Leeuwarden - Tussen Van Harinxmakanaal, Wâldwei en Drachtsterweg detail kaart
Stiens - Harnsterdyk 7 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie manege en woning Boksumerdyk detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen detail kaart
Leeuwarden – Nijlân detail kaart
Leeuwarden - Middelsee fase 1 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - 74 appartementen VondelParck detail kaart
Wijzigingsplan Leeuwarden Buitengebied - Gronden voormalige rijksweg N31 detail kaart
Leeuwarden - De Stove en De Hove detail kaart
Omgevingsvergunning Grou - Bouw 4 vrijstaande woningen Volmawei detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Bouw kapschuur, paardenstalling en bijbehorende voorzieningen Bearsterdyk 19 Bears detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Functiewijziging Wergeasterdyk 45 detail kaart
Omgevingsvergunning Grou - De Waring Grou (Nij Friesmahiem) detail kaart
Omgevingsvergunning Grou - De Waring Grou (Nij Friesmahiem) detail kaart
Omgevingsvergunning Grou - Bouw appartementengebouw Volmawei detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Gedeeltelijke omlegging gasleiding detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Oprichten/vervangen windmolen westelijk van Overijsselsestraat ten zuiden van Reduzum detail kaart
Wijzigingsplan Leeuwarden Buitengebied - Gronden voormalige rijksweg N31 detail kaart
Voorbereidingsbesluit Leeuwarden - Amelandskwartier detail kaart
Bestemmingsplan Grou - Yn 'e Lijte detail kaart
Partiële herziening Archeologie detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realisatie opslag en stalling Miedwei 4 Lekkum detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie zonnepanelenveld bij Blitsaerd detail kaart
Mantgum - Skillaerderdyk 15 detail kaart
Leeuwarden - Energiecampus detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening Parkeren detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening Parkeren detail kaart
Stiens - Vergroten parkeerterrein Lidl detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw grondgebonden woningen LPF locatie detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw appartementengebouw Voorstreek 60 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Recreatieve uitbreiding Trijehûs Grou detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie woongebouw Stationsweg 15 detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, De Klamp detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie 8 pakhuysen detail kaart
Mantgum - Skillaerderdyk 15 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 13 grondgebonden woningen Dammelaan en Tonnenburgerpad detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realiseren vierde woonlaag met vijf appartementen Noordvliet 439 detail kaart
Jorwert - Fûns 6 en 8 detail kaart
Omgevingsvergunning Warten - Midsbuorren 42 detail kaart
Omgevingsvergunning Grou - Realisatie 5 woningen Parkleane detail kaart
Hijum - Mieddyk 5 detail kaart
Reparatieplan Bûtengebiet en doarpen detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zwette VI detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 13 grondgebonden woningen Dammelaan en Tonnenburgerpad detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie onbemand tankstation Celsiusweg 1b-1c detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Oprichten 13 grondgebonden woningen Jelsumerstraat en Humilitasstraat detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 32 woningen aan de Oldegalileën detail kaart
Leeuwarden - Tiny Houses Techum detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Veiligheidsacademie Friese Poort detail kaart
Stiens - Vergroten parkeerterrein Lidl detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Uitvoering grondwerkzaamheden voor ontwikkeling buurtschap De Klamp detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Partiële herziening Plan voor de zon detail kaart
Hijum - Mieddyk 5 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woonzorggebouw Sixmastraat hoek Hoekemastraat detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie ligplaats woonboot Ouddeelstraat 7b detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Balistraten en omgeving detail kaart
Jorwert - Fûns 6 en 8 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Doorbraak Schilkampen detail kaart
Wijzigingsplan Leeuwarden - Lân fan Taal detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie woning met vrijstaand bijgebouw Tearnserdyk 22, Goutum detail kaart
Hilaard, Hoptilsterdyk 44 (2016086) detail kaart
Wijzigingsplan Wirdum - Kempenaersreed 2 detail kaart
Welstandsrichtlijnen Leeuwarden - Voormalige LPF locatie detail kaart
Weidum, Hegedyk 9 (2016044) detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Doorbraak Schilkampen detail kaart
Leeuwarden - Kamerverhuur detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Molenverplaatsing De Burd detail kaart
Stiens Oost detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 14 woningen Diny Sprockstraat detail kaart
Leeuwarden - Parkeergarage Revius detail kaart
Omgevingsvergunning Grou - Realisatie 4 woningen (type twee-onder-een-kap) Oosterhoutstraat detail kaart
Hijum - Mieddyk 5 detail kaart
Reparatieplan Bûtengebiet en doarpen detail kaart
Stiens - Vergroten parkeerterrein Lidl detail kaart
Leeuwarden - Huizum detail kaart
Leeuwarden - Oranjewijk, Tulpenburg en 't Vliet detail kaart
Omgevingsvergunning Wergea - Uitbreiding garagebedrijf Wartensterdyk 2a detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woning met bijgebouw, insteekhaven en zonnepanelen Himpenserdyk 9, Teerns detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw kindcentrum Tjerk Hiddesstraat 5-1 en 5-2 en Auke Stellingwerfstraat 12a detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Bouw koeientuin Famylje Tammingaleane 2 detail kaart
Leeuwarden - Bioscoop Harmonieplein detail kaart
Stiens Oost detail kaart
Stiens - De Wisseling detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bibliotheek Blokhuispoort detail kaart
Alde Leie - Leijester Hegedyk 27B (Kultuurfabriek Kooi-Aap) detail kaart
Omgevingsvergunning Grou - Gedempte Haven 4 detail kaart
Welstandsrichtlijnen Wergea - Grut Palma detail kaart
Bestemmingsplan Wergea - Grut Palma detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Uitbreiding aanbouw Voorstreek 75 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Uitbreiding woning Beslingadyk 9 Friens detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie 58 woningen De Jokse 17 (Adelaarkerk) detail kaart
Leeuwarden Buitengebied - Omzetten intensieve naar reguliere veehouderij Brédyk 185 Wirdum detail kaart
Omgevingsvergunning Jirnsum - Verplaatsen woonarken Leppedyk detail kaart
Koarnjum - Martenawei 4 detail kaart
Leeuwarden Buitengebied - Twee woningen Brédyk 28a+b te Wirdum detail kaart
Prinsentuin detail kaart
Stiens - De Wisseling detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongroep Dorhoutstraat (locatie Parkhove Achter de Hoven) detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realisatie Dairy Breedingcentre Brédyk 32 Wirdum detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied – Uitbreiding Gascentrum Noord-Nederland Stationsweg 92 Grou detail kaart
Woonvisie Leeuwarderadeel 2015-2020 detail kaart
Leeuwarden - Rengerspark en omgeving detail kaart
Alde Leie - Leijester Hegedyk 27B (Kultuurfabriek Kooi-Aap) detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw zorgcentrum Dorhoutstraat (locatie Parkhove Achter de Hoven) detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw acht woningen Jan Luykenstraat detail kaart
Bestemmingsplan Snakkerburen - De Dorpstuin detail kaart
Welstandsrichtlijnen Leeuwarden - Harmonieplein detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Reconstructie Europaplein detail kaart
Stiens - De Wisseling detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - 2e fase uitbreiding Dairy Campus Boksumerdyk 11 Leeuwarden detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 18 grondgebonden woningen Skrok hoek Ymedam detail kaart
Omgevingsvergunning Grou - Bouw bedrijfswoning Garde Jagerswei 20a detail kaart
Leeuwarden - Europaplein detail kaart
Omgevingsvergunning Wergea - Verbouwen melkveeligboxstal Narderbuorren 1 detail kaart
Uitbreiding ligboxenstal Hesenserreed 11 te Jorwert detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Kunstwerk Stationsplein detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Busstation Stationsplein/Zuidersingel detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Aanleg weg t.p.v. Zuidersingel 8 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Bouwen werktuigenberging Master Wybrensdyk 5 Eagum detail kaart
Omgevingsvergunning Hegedyk 11 te Weidum detail kaart
Omgevingsvergunning Hegedyk 54 te Jellum detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Functiewijziging, verbouw en uitbreiding Rijksmonument Harlingersingel 2 detail kaart
Stiens - Pyter Jurjensstrjitte 8-10 detail kaart
Leeuwarden - Tussen Ee en Vliet detail kaart
Omgevingsvergunning Reduzum - Bouw woning Master Gorterstrjitte 42 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Functiewijziging Post Plaza Tweebaksmarkt 25b detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Transformatie kantoorpand naar 14 woningen Noordvliet 439 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie 8 appartementen Grote Kerkstraat 27 en 29 detail kaart
Leeuwarden - Tussen Harlingerstraatweg en Meester P.J. Troelstraweg detail kaart
Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Vaarverbinding De Burd detail kaart
Bûtengebiet en doarpen detail kaart
Bûtengebiet en doarpen detail kaart
Wytgaard - Weiwiskedyk 8 detail kaart
Jelsum - H. de Jongstrjitte detail kaart
Wijzigingsplan twee woningen Britsum detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Werkzaamheden Wergeastermarpolder detail kaart
Stiens - Pyter Jurjensstrjitte 8-10 detail kaart
Stiens - Bregeleane (twee woningen) detail kaart
Omgevingsvergunning Tsjeintgum 5 Mantgum detail kaart
Leeuwarden - Tusken Moark en Ie detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 47 woningen Brandemeer/Eeskwerd en de Fennen detail kaart
Iestdyk 2 te Feinsum detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Uitbreiding Dairy Campus Boksumerdyk 11 Goutum detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Herinrichting Saiterpolder Alde Feanen detail kaart
Aldlandsdyk 40 te Britsum detail kaart
Jelsum - H. de Jongstrjitte detail kaart
Alde Leie - Leijester Hegedyk 27B (Kultuurfabriek Kooi-Aap) detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Herbouw Kelders 29, 31 en Poststraat 34, 36 detail kaart
Stiens - Bregeleane (twee woningen) detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Herbouw Kelders 33 en Poststraat 38 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 81 grondgebonden woningen Sabastraat, Sint Maartenstraat, Sint Eustatiusstraat, Bonairestraat en Arubastraat detail kaart
Beheersverordening Leeuwarden - Spoordok, 1e Partiële herziening detail kaart
Bestemmingsplan Jirnsum - Sylsbrege detail kaart
Stiens - Felixwei tussen 69 en 71 detail kaart
Stiens - Hazzelnutstrjitte detail kaart
Stiens - Felixwei naast 17 detail kaart
Stiens - Stienser Feart detail kaart
Stiens - Bedrijventerrein Middelsee detail kaart
Wijzigingsplan twee woningen Britsum detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Wijzigen gebruik perceel Domwier 4 Wergea detail kaart
Omgevingsvergunning Grou - Nieuwbouw Poiesz-supermarkt detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Activiteitenboerderij De Wartenster Midsbuorren 7 Warten detail kaart
Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark e.o., Deelplan Zuidoost detail kaart
Leeuwarden Buitengebied - Baggerdepot Trijehûs detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Nieuwbouw kantoor en werkplaats Kalverdijkje 78-79 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Verbouw kantoorgebouw tot woongebouw Noordvliet 375 detail kaart
Stiens - Felixwei naast 17 detail kaart
Stiens - Hazzelnutstrjitte detail kaart
Stiens - Felixwei tussen 69 en 71 detail kaart
Beslingadyk 5, Friens detail kaart
Stiens - Stienser Feart detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Nieuwbouw kantoor en werkplaats Kalverdijkje 78-79 detail kaart
Kunstgrasveld Koarnjum detail kaart
Op `e Terp 7 te Jelsum detail kaart
Stiens - Bregeleane (twee woningen) detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie 3 zelfstandige appartementen in bestaand pand Weerd 5 detail kaart
Omgevingsvergunning Wytgaard - Plaatsing opslagruimte en kantine op sportveld detail kaart
Detailhandelsstructuurvisie Leeuwarden 2014 detail kaart
Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark e.o., Deelplan Zuidoost detail kaart
Omgevingsvergunning Grou - Nieuwbouw Poiesz-supermarkt detail kaart
Omgevingsvergunning Warten - Vergroten havenkantoor en toiletgebouw Bûtenstreek 3 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Wijzigen gebruik perceel Domwier 4 Wergea detail kaart
Bestemmingsplan Easterlittens - Camping 'It Krúswetter' detail kaart
Stiens - Bedrijventerrein Middelsee detail kaart
Goutum-Sud (voormalig kassencomplex) detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Toiletgebouw Kleine wielen detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied detail kaart
Leeuwarden Buitengebied - Baggerdepot Trijehûs detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Goutum, bij de Haven detail kaart
Omgevingsvergunning Wergea - Vergroten garage/berging Wartensterdyk 1 detail kaart
Stiens - Bedrijventerrein Middelsee detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Verbouw begane grond tot woning Bleeklaan 159 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Energievoorzieningen Alde Feanen detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw ouderenwoningen Swichumerdyk-Hof te Wirdum detail kaart
Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark tussen Bonnehosstraat en Valkstraat detail kaart
Nieuwbouw bedrijfsloods met kantoor aan de Bredyk 10 te Koarnjum detail kaart
Omgevingsvergunning buitenschoolse opvang Burstumerdyk 2 te Grou detail kaart
Leeuwarden - Blokhuispoort detail kaart
Bestemmingsplan Mantgum detail kaart
Baard, Fâldenserwei 25 (boogstal) detail kaart
Bestemmingsplan Warten, baggerdepot De Bakkerij, Stukenwal detail kaart
Wijzigings- en uitwerkingsplan Leeuwarden - Binnenstad-Harmoniekwartier detail kaart
Leeuwarden - Aldlân / Pieter Christiaanpark detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Verbouw woning tot 2 appartementen Voorstreek 64d en 64e detail kaart
Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark tussen Bonnehosstraat en Valkstraat detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met 60 appartementen aan de Surinamestraat, Sabastraat en Curaçaostraat detail kaart
Nieuwbouw bedrijfsloods met kantoor aan de Bredyk 10 te Koarnjum detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, restgebied en omgeving detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik detail kaart
Leeuwarden - Kalverdijkje detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Goutum, bij de Haven detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Tijdelijke insteekhaven Van Harinxmakanaal detail kaart
Bestemmingsplan Grou - Haans Krite detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Turborotonde Noord Hemriksein detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Tijdelijk cafetaria Nije Daam 1a detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Verbouw kantoorgebouw tot studiowoningen aan Oostergoweg 2 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Tijdelijke school Tadingastraat 3 detail kaart
Bûtengebiet en doarpen detail kaart
Leeuwarden - MCL en omgeving detail kaart
Leeuwarden - Newtonpark 1-2-3 e.o. detail kaart
Beheersverordening Leeuwarden - Spoordok detail kaart
Leeuwarden - De Centrale en omgeving detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Tijdelijk kantoor Wijbrand de Geeststraat 54 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Herbouw Schrans 22-24 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met 60 appartementen aan de Surinamestraat, Sabastraat en Curaçaostraat detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, restgebied en omgeving detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Watercampus detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Tijdelijk cafetaria Nije Daam 1a detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied 2008 Eerste partiële herziening detail kaart
Bestemmingsplan Mantgum detail kaart
Bûtengebiet en doarpen detail kaart
Bestemmingsplan Businesspark en WTC e.o. detail kaart
Leeuwarden - Kalverdijkje detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 22 woningen tussen Oldegalileen, Pioenstraat en Asterstraat detail kaart
Gerechtelijke uitspraak bp Leeuwarden - Vosseparkwijk detail kaart
Bestemmingsplan Achter de Hoven detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied-Oost, Herziening Jorwert, Arsumerdyk 3 detail kaart
Beheersverordening Leeuwarden - Spoordok detail kaart
Leeuwarden - De Centrale en omgeving detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Turborotonde Noord Hemriksein detail kaart
Leeuwarden - MCL en omgeving detail kaart
Bûtengebiet en doarpen detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Verbouw kantoor tot woningen aan Zuidvliet 402 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woning Speelmansstraat detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Watercampus detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Studentenhuisvesting Tadingastraat 1 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Gronddepots, werkterreinen en werkwegen Aquaduct RW31 detail kaart
Bestemmingsplan Overijsselsestraatweg 6a in Reduzum detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Station Werpsterhoek detail kaart
Bestemmingsplan Binnenstad detail kaart
Bestemmingsplan Uitbreiding parkeervoorziening supermarkt aan de Wythusterwei te Stiens detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Uitbreiden agrarisch bedrijf Lapedyk 6 te Wytgaard detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied-Oost, Herziening Jorwert, Arsumerdyk 3 detail kaart
Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster detail kaart
Leeuwarden - Newtonpark 1-2-3 e.o. detail kaart
Bestemmingsplan Achter de Hoven detail kaart
Bestemmingsplan Achter de Hoven detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Kiosk Prins Hendrikbrug detail kaart
Bestemmingsplan Techumerdyk 10 te Leeuwarden detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Gronddepots, werkterreinen en werkwegen Haak Midden detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Kiosk Prins Hendrikbrug detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Aanvullen van rijschool met recreatieve activiteiten aan Orionweg 43 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Appartementencomplex tussen Oostergoplein, Aldlânsdyk en Hempenserweg detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Drachtsterweg e.o. (incl. nieuw Aquaduct) detail kaart
Leeuwarden - Westelijke Invalsweg Fase 2 detail kaart
bestemmingsplan Stiens detail kaart
Bestemmingsplan Uitbreiding parkeervoorziening supermarkt aan de Wythusterwei te Stiens detail kaart
Bestemmingsplan perceel ten noordwesten van Tearnserdyk 44 te Leeuwarden detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Station Werpsterhoek detail kaart
bestemmingsplan Wielenpôlle, Schepenbuurt, de Plantage en omgeving detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Aanvullen van rijschool met recreatieve activiteiten aan Orionweg 43 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Zorgcomplex Hempenserweg 29 detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Appartementencomplex tussen Oostergoplein, Aldlânsdyk en Hempenserweg detail kaart
Bestemmingsplan Techumerdyk 10 te Leeuwarden detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Grondgebonden woningen Nieuwe Schrans-Emmanuel Murandstraat detail kaart
Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster detail kaart
Bestemmingsplan De Zuidlanden, plandeel Akoestisch Landschap detail kaart
Bestemmingsplan Businesspark en WTC e.o. detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Voorstreek 106 detail kaart
Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - De Tuinen 14-18 detail kaart
bestemmingsplan Lekkum detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark e.o. detail kaart
Bestemmingsplan Stationskwartier detail kaart
Bestemmingsplan perceel ten noordwesten van Tearnserdyk 44 te Leeuwarden detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Baard, Gele Buorren 3 detail kaart
bestemmingsplan Wielenpôlle, Schepenbuurt, de Plantage en omgeving detail kaart
Bestemmingsplan De Zuidlanden, plandeel Akoestisch Landschap detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied-Oost Herziening Jorwert De Him 2 detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Vosseparkwijk detail kaart
bestemmingsplan Stiens detail kaart
Bestemmingsplan Molehiem te Jirnsum detail kaart
Bestemmingsplan Goutum detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Parkeergarage Nieuwe Oosterstraat detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - De Tuinen 14-18 detail kaart
Bestemmingsplan Bilgaard, Leeuwarder Bos en omgeving detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein West detail kaart
Bestemmingsplan Indische Buurt detail kaart
projectbesluit LEEUWARDEN-TJERK HIDDESSTRAAT 29 detail kaart
Bestemmingsplan Stationskwartier detail kaart
bestemmingsplan Lekkum detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Sint Bonifatiuspark e.o. detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Baard, Gele Buorren 3 detail kaart
Woonvisie 2010-2015 detail kaart
Projectbesluit Melkveehouderij "Hol Stiens" detail kaart
projectbesluit LEEUWARDEN - VISKRAAM DRACHTSTERWEG detail kaart
projectbesluit LEEUWARDEN - VISKRAAM DRACHTSTERWEG detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied-Oost Herziening Jorwert De Him 2 detail kaart
Bestemmingsplan De Zuidlanden - Piskhoarnedyk 1 detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Parkeergarage Nieuwe Oosterstraat detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein West detail kaart
Bestemmingsplan Easterlittens - Boalserter Feart detail kaart
Bestemmingsplan Indische Buurt detail kaart
Bestemmingsplan Camminghaburen detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Voorstreek 106 detail kaart
Bestemmingsplan Eeltsje Folkertsmawei 1 te Leeuwarden detail kaart
Bestemmingsplan woningbouwlocatie Warten detail kaart
Leeuwarden-Drachtsterweg (tussen Drachtsterplein en Tijnjedijk) detail kaart
Bestemmingsplan OBS De Weide, Raaigras 28 te Leeuwarden detail kaart
Bestemmingsplan Easterlittens - Boalserter Feart detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Vosseparkwijk detail kaart
De Zuidlanden, plandeel Overijsselselaan detail kaart
Structuurvisie De Zuidlanden detail kaart
Bestemmingsplan Holstmeerweg 1 (De Veilige Veste) detail kaart
Bestemmingsplan Goutum detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk detail kaart
Structuurvisie Nieuw Stroomland detail kaart
Structuurvisie Nieuw Stroomland detail kaart
Bestemmingsplan Britsum - Lytse Buorren 4 detail kaart
Structuurvisie Nieuw Stroomland detail kaart
Structuurvisie De Zuidlanden detail kaart
Projectbesluit Oostergoweg 2 te Leeuwarden detail kaart
Woonvisie 2010-2015 detail kaart
Bestemmingsplan Uitvaartcentrum Noorderhof (Sem Dresdenstraat 6) detail kaart
Leeuwarden-Drachtsterweg (tussen Drachtsterplein en Tijnjedijk) detail kaart
De Zuidlanden, plandeel Wiarda detail kaart
De Zuidlanden - plandeel Overijsselselaan detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Tolhuis detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Van Swietenstraat 8-10 detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Mr. P.J. Troelstraweg (koetsenstalling) detail kaart
Projectbesluit Poptawei 180 Leeuwarden detail kaart
Structuurvisie Nieuw Stroomland detail kaart
Structuurvisie Nieuw Stroomland detail kaart
Structuurvisie Nieuw Stroomland detail kaart
Bestemmingsplan Holstmeerweg 1 (De Veilige Veste) detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Bewegingscentrum Rengerslaan detail kaart
Bestemmingsplan Wytgaard detail kaart
projectbesluit LEEUWARDEN-TRAMKWARTIER detail kaart
Uitvoering grondwerkzaamheden fase-1 voor dorpsuitbreiding Wytgaard detail kaart
Bestemmingsplan Noordelijke Elfsteden vaarroute detail kaart
Bestemmingsplan Wytgaard detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk Noordwest detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Vrijheidswijk Zuidwest detail kaart