Bestemmingsplannen Lelystad

map Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Lelystad. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Tweede structurele herziening exploitatieplan Larserknoop detail kaart
watersportstrand Markermeer detail kaart
Zonnepark IJsselmeerdijk detail kaart
Bronsweg 34 detail kaart
Herinrichting Middenweg (deel Noord) detail kaart
Groene Velden 104 detail kaart
hotel Van der Valk detail kaart
Waterzuivering Zeeasterweg detail kaart
Lelystad - Lisdoddeweg 39 (2019) detail kaart
Bronsweg 35 detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplannen Lelystad - Larserknoop en Lelystad - Larserknoop (reparatie) detail kaart
Theaterkwartier detail kaart
Warande - Olmenkwartier detail kaart
Kop De Veste, Lelystad detail kaart
Voorbereidingsbesluit Woningsplitsing en Kamerverhuur detail kaart
Visvijverweg 52 Lelystad detail kaart
Groene Velden 104 detail kaart
loods Wisentweg 64 detail kaart
Lelystad - Lisdoddeweg 39 (2019) detail kaart
Eerste herziening van het exploitatieplan Lelystad - Larserknoop detail kaart
Parkwijk detail kaart
Nieuwe Middenweg detail kaart
Zonnepark Meerkoetenweg 21 detail kaart
Kop De Veste, Lelystad detail kaart
Suyderseeboulevard fase 3 detail kaart
Visvijverweg 52 Lelystad detail kaart
loods Wisentweg 64 detail kaart
hotel Van der Valk detail kaart
Suyderseeboulevard fase 3 detail kaart
pluimveeschuur Lisdoddeweg 60 detail kaart
Voorbereidingsbesluit locatie Ziekenhuisweg detail kaart
Eerste herziening van het exploitatieplan Lelystad - Larserknoop detail kaart
De groene Schouw detail kaart
pluimveeschuur Lisdoddeweg 60 detail kaart
Beschermingszone Centraal Veterinair Instituut (WBVR/CVI) detail kaart
Klokbekerweg 7 - Nieuwe natuur detail kaart
Havendiep 2016 detail kaart
Aanpassingen opstelterrein Lelystad detail kaart
Appartementen Hanzegraaf Hanzepark detail kaart
Appartementencomplex Kandelaar Kempenaar detail kaart
De groene Schouw detail kaart
Wijzigingsplan Marker Wadden 2018 detail kaart
Aanpassingen opstelterrein Lelystad detail kaart
Appartementen Hanzegraaf Hanzepark detail kaart
Waterzuivering Zeeasterweg detail kaart
Appartementencomplex Kandelaar Kempenaar detail kaart
Wijzigingsplan Marker Wadden 2018 detail kaart
Klokbekerweg 7 - Nieuwe natuur detail kaart
Schepenwijk detail kaart
Hajé Lepelaar detail kaart
Schouw 37 detail kaart
Kempenaar 09 - 15 detail kaart
Hajé Lepelaar detail kaart
Zandwinning Marker Wadden detail kaart
Schouw 37 detail kaart
Uitkijktoren Marker Wadden detail kaart
Kempenaar 09 - 15 detail kaart
Bestemmingsplan perceel Karveel 42 te Lelystad detail kaart
Zandwinning Marker Wadden detail kaart
Kempenaar 01 41 t/m Kempenaar 01 57 detail kaart
terminal luchthaven Lelystad detail kaart
Uitkijktoren Marker Wadden detail kaart
terminal luchthaven Lelystad detail kaart
Lelystad - Luchthavencontouren detail kaart
entree Oostpoort Batavia Stad detail kaart
Hanzepark 22 t/m 40 detail kaart
Tweede partiële herziening Buitengebied 2009 (Correctie Hoogspanningsverbinding) detail kaart
Werfweg 87 detail kaart
Beschermingszone Centraal Veterinair Instituut (WBVR/CVI) detail kaart
Schepenwijk detail kaart
Elandweg 74 detail kaart
Lelystad - Pijlstaartweg 13 detail kaart
MFA Eiland Warande woongebouw detail kaart
Kwelder detail kaart
Tweede partiële herziening Buitengebied 2009 (Correctie Hoogspanningsverbinding) detail kaart
Kwelder detail kaart
Lelystad Larserknoop (reparatie) uitspraak detail kaart
Lelystad - Larserknoop (reparatie) detail kaart
Lelystad - Pijlstaartweg 13 detail kaart
Plavuizenweg 1 detail kaart
Groene Velden 157-159 II detail kaart
Plavuizenweg 1 detail kaart
Structuurvisie Regioplan Windenergie Gemeente Lelystad detail kaart
Beheersverordening Stadshart detail kaart
Markerwaarddijk 0 detail kaart
Lelystad Flevokust - binnendijks detail kaart
Zonnepark Vlotgrasweg detail kaart
Markerwaarddijk 0 detail kaart
Voorbereidingsbesluit beschermingsmaatregelen CVI detail kaart
Lelystad - Larserknoop (reparatie) detail kaart
Hollandsehout detail kaart
Groene Velden 157-159 II detail kaart
Batavia Haven detail kaart
Lelystad - Uitbreiding luchthaven detail kaart
Parkzicht Warande detail kaart
Penningkruidstraat 14 t/m 28 detail kaart
Wijzigingsplan Zeebiesweg 48 detail kaart
Lisdoddeweg 36 Bed en Breakfast detail kaart
Lelystad - Uitbreiding luchthaven detail kaart
Penningkruidstraat 14 t/m 28 detail kaart
Lisdoddeweg 36 Bed en Breakfast detail kaart
Bataviakwartier detail kaart
Wijzigingsplan Zeebiesweg 48 detail kaart
Lelystad - Lisdoddeweg 39 detail kaart
Eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2009 uitspraak detail kaart
Eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2009 detail kaart
Lelystad - Verbindingsweg circuits detail kaart
gedeeltelijke herziening deelgebied 1 Warande (postzegels) detail kaart
Groene Velden 165 detail kaart
Lelystad - Lisdoddeweg 39 detail kaart
Reparatieplan Stadsrandgebied detail kaart
Orgaworld detail kaart
Bunkerstation Batavia haven detail kaart
Knarweg 10, Lelystad detail kaart
Paintball detail kaart
Lelystad - Buitenhof detail kaart
Bio Science Park detail kaart
Groene Velden Vergeten Landleven detail kaart
Stadsrandgebied uitspraak detail kaart
Stadsrandgebied detail kaart
Eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2009 detail kaart
Bestemmingsplan Lelystad - Luchthaven detail kaart
Lisdoddeweg 60 (2) detail kaart
Structuurvisie Locatiebeleid Lelystad 2013 - 2025 detail kaart
Wisentweg 64 detail kaart
Marker Wadden detail kaart
Bestemmingsplan Lelystad - Locatie Waterwijzer detail kaart
Lisdoddeweg 36 detail kaart
Meeuwenweg 23 detail kaart
drijvend boothuis Oostvaardersdijk 99 detail kaart
Visvijvers Uilenweg 2 detail kaart
Batavia Stad fase 3 detail kaart
IJsselmeer-Markermeer-Oostvaardersplassen detail kaart
Stadsrandgebied detail kaart
De Groene Velden partiële her-vaststelling art. 5 detail kaart
Lelystad Haven detail kaart
Knarweg 14 van het bestemminingsplan Buitengebied 2009 detail kaart
Noordersluis 2012 detail kaart
Gondel Iriszorg detail kaart
Lelystad - bedrijfslocatie Karperweg 8 detail kaart
Lelystad Midden-West (gedeeltelijk) detail kaart
fietsbrug Lage vaart detail kaart
De Landerijen 2012 detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oostervaart detail kaart
Bedrijventerrein Flevopoort detail kaart
Spaceboxen Grietenij detail kaart
Jupiterweg 4 detail kaart
Zeeasterweg 19 detail kaart
Energiecentrale Warande detail kaart
Bestemmingsplan Atolwijk - Zuiderzeewijk 2011 detail kaart
Lisdoddeweg 36 detail kaart
Bestemmingsplan Waterwijk - Zuid detail kaart
Visvijverweg 57 detail kaart
Wijzigingsplan Eendenweg 18 detail kaart
twee meetmasten detail kaart
gronddepot Larserdreef detail kaart
Bestemmingsplan Lelystad - Larserknoop detail kaart
tijd ontheffing drijvende logiesaccomodatie Hajé detail kaart
Loods Bataviawerf detail kaart
Bouwbord Poseidonweg detail kaart
De_Groene_Velden detail kaart
Bouwbord aanleg provinciale weg (N23) detail kaart
Mestopslag en hekwerk detail kaart
Tijdelijke ontheffing Bouwbord Tjalk detail kaart
BG_Lelystad detail kaart
Reclamebord Dukaatpassage detail kaart