Bestemmingsplannen Limburg

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Limburg. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Omgevingsafwijkingsbesluit RRP Venlo - nieuwbouw kantoor detail kaart
Ontwerp-Wijziging Provinciaal Omgevingsplan 2014 (wijziging begrenzingen n.a.v. Provinciaal Natuurbeheerplan 2020) detail kaart
Ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 (wijziging begrenzingen n.a.v. Provinciaal Natuurbeheerplan 2020) detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit RRP Venlo nieuwbouw-kantoor detail kaart
Omgevingsafwkijkingsbesluit Berner Warehouse Kerkrade detail kaart
Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf detail kaart
Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 paragraaf 2.14 Houden van geiten detail kaart
Omgevingsafwkijkingsbesluit Berner Warehouse Kerkrade detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit RWZI Susteren zonnepanelen detail kaart
Geconsolideerde versie Omgevingsvisie POL2014 detail kaart
Geconsolideerde versie Omgevingsverordening Limburg 2014 detail kaart
Herziening PIP BPL, Merkelbeekerstraat Brunssum detail kaart
Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Paragraaf 2.4 Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 detail kaart
Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Limburg detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Broekman Logistics Venlo detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit RWZI Susteren zonnepanelen detail kaart
Provinciaal Inpassingsplan Pluisbergweg 5 Meerlo detail kaart
Windpark Greenport Venlo detail kaart
Ontwerp Omgevingsafwijkingsbesluit Broekman Logistics Venlo detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Area 82 Chemelotterrein detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Area 82 Chemelotterrein detail kaart
Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Paragraaf 2.4 Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 detail kaart
Windpark Greenport Venlo detail kaart
Herziening PIP BPL, Merkelbeekerstraat Brunssum detail kaart
Geconsolideerde versie Omgevingsverordening Limburg 2014 detail kaart
Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 i.v.m. correctie kaart 10 Normering regionale wateroverlast bij paragraaf 5.3 detail kaart
Intrekking reactieve aanwijzing Bestemmingsplan 2e wijziging Buitengebied detail kaart
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, herziening 2017 detail kaart
Wijzigingsverordening Paragraaf 2.13 Zilvergroene natuurzone van de Omgevingsverordening Limburg 2014 detail kaart
Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 (regels inzake geothermie in milieubeschermingsgebieden) detail kaart
Geconsolideerde versie Omgevingsvisie POL2014 detail kaart
Wijzigingsverordening van de Omgevingsverordening Limburg 2014 in verband met Verdrag voor aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet detail kaart
Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 (wijziging paragraaf 3.1 Veehouderijen en Natura 2000) detail kaart
Geconsolideerde versie Omgevingsverordening Limburg 2014 detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Bright Houses detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Bright Houses detail kaart
PIP reconstructie N598 detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit geluidscherm GS25 - Buitenring Parkstad Limburg detail kaart
Reactieve aanwijzing Bestemmingsplan 2e wijziging Buitengebied detail kaart
Omgevingsafwijkingsbelsuit uitbreiding snoephal Granico detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit geluidscherm GS25 - Buitenring Parkstad Limburg detail kaart
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum detail kaart
intrekkingsgebieden Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum detail kaart
Wijzigingsverordening van de Omgevingsverordening Limburg 2014 in verband met Verdrag voor aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit uitbreiding stofafzuiging PM4 Van Houtum B.V. detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit nieuwe weegbrug Van Houtum B.V. detail kaart
Wijzigingsverordening Paragraaf 2.13 Zilvergroene natuurzone Omgevingsverordening Limburg 2014 detail kaart
Omgevingsafwijkingsbelsuit uitbreiding snoephal Granico detail kaart
Geconsolideerde versie Omgevingsverordening Limburg 2014 detail kaart
Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur Omgevingsverordening Limburg 2014 detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Rockwool Van der Wal-terrein detail kaart
Intrekking reactieve aanwijzing 12e Septemberlaan Noorbeek detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit nieuwe weegbrug Van Houtum B.V. detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit bouw overslaghal en verplaatsen compactorloods Deponie Zuid B.V. detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit uitbreiding stofafzuiging PM4 Van Houtum B.V. detail kaart
Versterken kaden project Grensmaas detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit kunstwerk KW235 Gaia Brug - Buitenring Parkstad Limburg detail kaart
Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 inzake geothermie detail kaart
Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 detail kaart
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit kunstwerk KW235 Gaia Brug - Buitenring Parkstad Limburg detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit bouw overslaghal en verplaatsen compactorloods Attero Landgraaf detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Rockwool Van der Wal-terrein detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit geluidscherm GS42 Buitenring Parkstad Limburg detail kaart
Versterken kaden project Grensmaas detail kaart
Ontwerp Omgevingsafwijkingsbesluit geluidscherm GS42 Buitenring Parkstad Limburg detail kaart
Ontwerp 2e Partiële Herziening Omgevingsverordening Limburg 2014 detail kaart
PIP reconstructie N598 detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Sluitstukkaden cluster B detail kaart
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum detail kaart
Omgevingsverordening Limburg 2014 detail kaart
Herziening PIP BPL optimalisatie Kranenpool Brunssum detail kaart
Verlegging gasleiding Landgraaf - Buitenring Parkstad Limburg 2012 detail kaart
Verlegging gasleiding Landgraaf - Buitenring Parkstad Limburg 2012 detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Bredox Weert detail kaart
Reactieve aanwijzing 12e Septemberlaan Noorbeek detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Rockwool Chemson Roermond detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Sluitstukkaden cluster B detail kaart
Omgevingsvergunning Middenweg 1a te Posterholt detail kaart
Verlegging gasleiding Landgraaf - Buitenring Parkstad Limburg 2012 detail kaart
Herziening PIP BPL optimalisatie Kranenpool Brunssum detail kaart
Ontwerp Structuurvisie Randweg N266 Nederweert detail kaart
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit CNC Milsbeek MIVC2 detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit aanleg Buffer RWZI Hoensbroek detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Zonnestroompark Chemelot detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Weegbrug detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit ENCI Trap Luikerweg detail kaart
Buitenring Parkstad Limburg 2012 detail kaart
Buitenring Parkstad Limburg 2012 detail kaart
Omgevingsverordening Limburg 2014 detail kaart
Omgevingsvisie POL2014 detail kaart
Omgevingsvisie POL2014 detail kaart
Omgevingsverordening Limburg 2014 detail kaart
Omgevingsverordening Limburg 2014 detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Centercourt detail kaart
Inpassingsplan Peelvenen - Mariapeel detail kaart
Peelvenen-Mariapeel detail kaart
Omgevingsvisie POL2014 detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Barcheloader Wessem detail kaart
Verdiepte ligging Vaesrade detail kaart
Componenta detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit Communicatiezuil Chemelot detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit ammoniak en ureanscheepsverlading Haven Stein detail kaart
Peelvenen-Mariapeel detail kaart
Verdiepte ligging Vaesrade detail kaart
Peelvenen-Mariapeel detail kaart
Inpassingsplan reconstructie (brom)fietspad Bergen - Afferden - Heijen detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit DSM kantoorgebouw AHEAD detail kaart
Inpassingsplan reconstructie (brom)fietspad Bergen - Afferden - Heijen detail kaart
Buitenring Parkstad Limburg 2012 detail kaart
Tweede partiële herziening inpassingsplan Greenportlane detail kaart
Omgevingsafwijkingsbesluit hoofdkantoor Lanxess detail kaart
Tweede partiële herziening inpassingsplan Greenportlane detail kaart
Stadsweide Roermond detail kaart
Reactieve aanwijzing BPL Landgoed Brunssheim detail kaart
Stadsweide Roermond detail kaart
Partiële Herziening Inpassingsplan Greenportlane detail kaart
Provinciaal inpassingsplan Greenportlane detail kaart
Stadsweide Roermond detail kaart
Partiële Herziening Inpassingsplan Greenportlane detail kaart
Intrekking POL-aanvulling bedrijfslocatie de Meer detail kaart
Provinciaal inpassingsplan Greenportlane detail kaart
POL aanvulling Klavertje vier - vastgesteld detail kaart