Bestemmingsplannen Nieuwkoop

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Nieuwkoop. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Noordse Buurt Nieuwkoop detail kaart
Wijzigingsplan Korteraar 2008, Wijzigingsgebied 8 detail kaart
Bio Divers Papeneiland detail kaart
Rotonde kruising N231 en Achtienkavels detail kaart
Kerkstraat 2 Nieuwveen detail kaart
korteraarseweg 131 te Ter Aar detail kaart
Ontsluitingsweg Het Noordereinde detail kaart
Voorweg 23 - Noorden en Geerweg 26 - Ter Aar detail kaart
bouwen nieuwe kas Rindijk 39 Ter Aar detail kaart
Oude Nieuwveenseweg 50, Nieuwveen detail kaart
Landelijk gebied Nieuwkoop detail kaart
Landelijk gebied Nieuwkoop detail kaart
Ter Aar Vernieuwd Verbonden detail kaart
Bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c detail kaart
Schilkerweg 23, Nieuwveen detail kaart
IKC Zevenhoven detail kaart
Ontsluitingsweg Het Noordereinde detail kaart
Wijzigingsplan Korteraarseweg 138 detail kaart
Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt detail kaart
Landelijk gebied Nieuwkoop - Hollandsekade 19a Woerdense Verlaat detail kaart
Dorpstraat 92 te Nieuwkoop detail kaart
Schilkerweg 23, Nieuwveen detail kaart
De Verwondering Zuidereiland detail kaart
Bij Oostkanaalweg 30, Ter Aar detail kaart
wpNWVherconradpark detail kaart
De Verwondering Noordereiland detail kaart
Noordeinde 13 e.o. detail kaart
wpNWVherconradpark detail kaart
Voorwegzone Noorden detail kaart
Damstaete te Langeraar detail kaart
Voorbereidingsbesluit Kerkweg 28, 28B en 28C detail kaart
Schilkerweg 6, Ter Aar detail kaart
Ter Aar Vernieuwd Verbonden detail kaart
Oostkanaalweg 44 te Ter Aar. detail kaart
Herziening landelijk gebied Hogedijk 3 Zevenhoven detail kaart
Noordeinde 13 e.o. detail kaart
Molenpad 19 en 23, Nieuwkoop detail kaart
Driekoppenland detail kaart
Vosholstraat 29 te Ter Aar detail kaart
Stationsweg 15-17 Zevenhoven detail kaart
Middelweg te Ter Aar detail kaart
Noordse Dorpsweg naast 12B, Noorden detail kaart
Kennedyplein 2 in Nieuwkoop detail kaart
Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, 1e herziening detail kaart
Bestemmingsplan Langeraar en Papenveer, 1e herziening detail kaart
Westkanaalweg 55 en 56 b Ter Aar detail kaart
Teylerspark te Nieuwveen detail kaart
Bestemmingsplan Glastuinbouw, 1e herziening detail kaart
Kern Nieuwveen, Zevenhoven en Noordeinde detail kaart
Voorweg tussen 54 en 56 detail kaart
De Blauwe Meije 300 te Nieuwkoop detail kaart
Omgevingsvergunning Dorpstraat 63 te Nieuwkoop detail kaart
Landelijk gebied Nieuwkoop detail kaart
omgevingsvergunnnig Kade9 te Zevenhoven detail kaart
Westkanaalweg 55 en 56 b Ter Aar detail kaart
Omgevingsvergunning Simon van Capelweg 109 te Noorden detail kaart
het bouwen van een kantoor, Hollandse Kade 23 te Woerdense Verlaat detail kaart
Omgevingsvergunning Buytewech-Oost Wijland fase 2B detail kaart
Landgoed Oudendam detail kaart
Vijf recreatiewoningen op het perceel Uitweg 30 te Woerdense Verlaat detail kaart
omgevingsvergunning rundveestal Ringdijk 22 te Ter Aar detail kaart
Wijzigingsplan Glastuinbouw, wijzigingsgebied 5 detail kaart
Zuidhoek,1e herziening detail kaart
Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening detail kaart
Omgevingsvergunning herinrichting sportpark TAVV detail kaart
Vlonderpad Meijpad detail kaart
Uitspraak RvS SchoterkII 201502315/1/R4 detail kaart
Zuideinde 59 te Nieuwkoop detail kaart
Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar detail kaart
Omgevingsvergunning Oostkanaalweg 26A te Ter Aar detail kaart
Wijzigingsplan 2 Ter Aar West, wijzigingsgebied 1 detail kaart
Nieuwveenseweg 36a detail kaart
Omgevingsvergunning Buytewech-Oost Wijland fase II detail kaart
Wijzigingsplan Zuidhoek detail kaart
Korteraarsewg 28 te Ter Aar detail kaart
wijzigingplan Korteraarseweg naast 119 detail kaart
Reparatieplan Kern Nieuwkoop 2015 detail kaart
omgevingsvergunning Noordenseweg 66A in Nieuwkoop detail kaart
Wijzigingsplan Ter Aar West, wijzigingsgebied 2 detail kaart
Gerechtelijke uitspraak woonappartementen en verbelijfssgebouw Kooistraat 2 te Nieuwveen detail kaart
Omgevingsvergunning Oostkanaalweg 5 te Nieuwveen detail kaart
Omgevingsvergunning bedrijfsruimte naast Amstelkade 6 Woerdense Verlaat detail kaart
Ter Aar en Bovenland,1e herziening detail kaart
Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar detail kaart
Wijzigingsplan Futura Nieuwveen detail kaart
Beeldtuin De Meije 300 detail kaart
de Slofsilo`s op Hogedijk 35 Te Zevenhoven detail kaart
kern Nieuwkoop detail kaart
Omgevingsvergunning Bloemenstraat achter Westkanaalweg 33/34 te Ter Aar detail kaart
Noorden Woerdense Verlaat, partiële herziening Simon van Capelweg 52-54 detail kaart
Oostkanaalweg14a detail kaart
Ter Aar West detail kaart
Simon van Capelweg 78 en 80, Noorden detail kaart
Langeraar en Papenveer, partiële herziening Langeraarseweg 160a detail kaart
Langeraar en Papenveer, partiële herziening Langeraarseweg 160a detail kaart
Parkeerplaats De Schinkel te Zevenhoven detail kaart
Simon van Capelweg 4a te Noorden detail kaart
'De Hollandsche leeuw', Dorpsstraat 75, Nieuwkoop detail kaart
Langeraar en Papenveer detail kaart
uitspraak RvSt bestemmingsplan Glastuinbouw detail kaart
omgevingsvergunning Hogedijk te Ter Aar detail kaart
Omgevingsvergunning Woudsedijk 11 te Ter Aar detail kaart
Meijepark detail kaart
Voorhaakdijk 2 en Milandweg 72, Woerdense Verlaat detail kaart
omgevingsvergunnnig Paradijsweg 96a te Ter Aar detail kaart
Omgevingsvergunning Gerechtskade 10 te Woerdense Verlaat detail kaart
Omgevingsvergunning Parelvliet 2e fase detail kaart
Omgevingsvergunning Westkanaalweg 123A detail kaart
Omgevingsvergunning paardenstal Uitweg29 detail kaart
Bestemmingsplan Schoterhoek II detail kaart
Omgevingsvergunning Parelvliet Achterweg 5/ Berkenlaan te Nieuwkoop detail kaart
Gerechtelijke uitspraak BP ter Aar en Bovenland detail kaart
Hollandse Kade 1B / Noordenseweg 50A detail kaart
Grechtelijke uitspraak BP De Verwondering detail kaart
Omgevingsvergunning Composteerplaat nabij kruising Hollandse kade/ Meije detail kaart
Omgevingsvergunning Ringslootpad 19-85 te Nieuwkoop detail kaart
Jonge Zevenhovenseweg 3 Zevenhoven detail kaart
Omgevingsvergunning Oostkanaalweg 49b te Ter Aar detail kaart
Omgevingsvergunning Voorhaakdijk 4 te Woerdense Verlaat detail kaart
Omgevingsvergunning 12 woningen aan de Elleboogvaart te Nieuwkoop detail kaart
Omgevingsvergunning Achterweg 5/ Berkenlaan detail kaart
Omgevingsvergunning Dorpsstraat 60 te Nieuwkoop detail kaart
Omgevingsvergunning Simon van Capelweg 31i te Noorden detail kaart
Omgevingsvergunning Langeraarseweg 218 detail kaart
Korterrarseweg tussen 29c en 31 te Ter Aar detail kaart
Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker detail kaart
Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop detail kaart
De Verwondering detail kaart
Bestemmingsplan Bosweg 1b detail kaart
Bestemmingsplan Glastuinbouw detail kaart
Langeraar en Papenveer detail kaart
Omgevingsvergunning Transportweg 72 te Nieuwkoop detail kaart
Omgevingsvergunning Zuideinde 1A te Nieuwkoop detail kaart
Ter Aar en Bovenland detail kaart
Omgevingsvergunning Reghthuysplein te Nieuwkoop detail kaart
Omgevingsvergunning Nachtegaalspad 15 te Woerdense Verlaat detail kaart
Omgevingsvergunning Achterweg 4 te Zevenhoven detail kaart
Blokland 29a te Nieuwveen detail kaart
Bestemmingsplan Ter Aar, Oostkanaalweg 49b detail kaart
projectbesluit Grenssloot Noordenseweg 21 – 23 detail kaart
Bestemmingsplan Zuidhoek detail kaart
Bestemmingsplan sport- en recreatiezone Langeraar detail kaart
Wijzigingsplan Korteraarseweg 88-100 detail kaart
Structuurvisie Nieuwkoop 2040 detail kaart
projectbesluit Korte Meentweg 1 te: Woerdense Verlaat detail kaart
Hollandsekade 6 (naast) te: Woerdense Verlaat detail kaart
Westkanaalweg 99-100 Aardam detail kaart
Langeraarseweg 161d detail kaart
Projectbesluit bedrijfshal Hogedijk tussen 9 en 13 te Zevenhoven detail kaart
projectbesluit Parkeerplaatsen Vlasakker Nieuwkoop detail kaart
Wijziginsplan Koteraarseweg 81-81a detail kaart
bestemmingsplan recreatieparken detail kaart
Korteraar detail kaart