Bestemmingsplannen Noardeast Fryslân

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Noardeast Fryslân. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Heskamperweg 8 Blije detail kaart
Omgevingsvergunning aanleg mestbassin Iedyk in Wânswert detail kaart
Foarwei 47 Kollumerzwaag detail kaart
Bestemmingsplan Kollumerpomp Uitkijktoren detail kaart
Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe weg 1 te Ferwert detail kaart
Hallum - Kleine Streek, Grote Streek en Antsjemastreek detail kaart
Lytse Wei 8 te Ternaard detail kaart
Harstawei 17 Hegebeintum detail kaart
Westergeest - Beintemawei 3 detail kaart
Reparatieplan Ooster Nieuwkruisland 1 te Warfstermolen detail kaart
Foarwei 47 Kollumerzwaag detail kaart
Kollumerzwaag - Foarwei 47 detail kaart
Vaarroute Ezumazijl - Oostmahorn detail kaart
Kollum Dorp - Westenstein Eiland detail kaart
De Triemen 6 Triemen detail kaart
Wetsens - Fellingswei 4 detail kaart
Rondweg-Noord 60 Dokkum detail kaart
Kollumerzwaag - Foarwei 47 detail kaart
Dokkum - Hoedemakersweg detail kaart
Vaarroute Ezumazijl - Oostmahorn detail kaart
Gerechtelijke uitspraak Partiële en correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 detail kaart
2e ontsluitingsweg boorlocatie NAM Anjum detail kaart
Hantum - Ternaarderwei 1 detail kaart
Hallum - Jouwsmabuorren 1 detail kaart
Anjum - Healbeamswei 12 detail kaart
De Triemen 6 Triemen detail kaart
Hantum - Ternaarderwei 1 detail kaart
Herinrichting Ooster- en Westerdiepswal detail kaart
Anjum - Healbeamswei 12 detail kaart
Boskdwarswei 11 Zwagerbosch detail kaart
Dokkum - Hoedemakersweg detail kaart
Dokkum Regiostad detail kaart
Westergeest - Beintemawei 3 detail kaart
Jannum - Tsjerkestrjitte 1 detail kaart
Julianastraat e.o. detail kaart
Wouddijk 7 te Kollum detail kaart
Bining fase 2 in Triemen detail kaart
Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe weg 1 te Ferwert detail kaart
Meester Visserstraat 21 detail kaart
Hallum - Jouwsmabuorren 1 detail kaart
Julianastraat e.o. detail kaart
Jannum - Tsjerkestrjitte 1 detail kaart
Boskdwarswei 11 Zwagerbosch detail kaart
Westergeest - Recreatiepark Ljeppershiem detail kaart
Partiële herziening Kollum Dorp - Dwarsried detail kaart
Verbeelding Methardusstraat 2 en Zijlstraat 2 te Munnekezijl detail kaart
Meester Visserstraat 21 detail kaart
Blije - Zwarteweg detail kaart
Bining fase 2 in Triemen detail kaart
Hallum - Jouwsmabuorren 1 detail kaart
Wester-Nieuwkruisland 2 Kollumerpomp detail kaart
Hallum - Meekmawei 15 detail kaart
Recreatiepark Ljeppershiem detail kaart
Dokkum Regiostad detail kaart
Mestbassin op de veldkavel ten oosten van het perceel Mieddyk 1 te Blije detail kaart
Blije - Zwarteweg detail kaart
Ferwert - Brede School Hegebeintumerdyk detail kaart
Blije - Farebuorren 27, 28 en 29 detail kaart
Partiële herziening Kollum Dorp - Dwarsried detail kaart
Metslawier - Roptawei 4 detail kaart
Achterwei 2 te Morra detail kaart
Kollumerzwaag - Foarwei 47 detail kaart
Burdaard - Jislumerdyk/Schoolstraat detail kaart
Wester-Nieuwkruisland 2 Kollumerpomp detail kaart
Zonnepark Oostzijde Kollum detail kaart
Kindcentrum Kollum detail kaart
Partiële en correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 detail kaart
Partiële en correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 detail kaart
Partiële herziening Bumawei 22 Westergeest detail kaart
Nylân 2 te Engwierum detail kaart
Blije - Farebuorren 27, 28 en 29 detail kaart
Verbeelding Methardusstraat 2 en Zijlstraat 3 te Munnekezijl detail kaart
Ferwert - Brede School Hegebeintumerdyk detail kaart
Metslawier - Roptawei 4 detail kaart
Kindcentrum Kollum detail kaart
Omgevingsvergunning Boskloantsje2 Kollumerzwaag detail kaart
Engwierum - Bedrijfsverplaatsing Loonbedrijf Vries detail kaart
De Anjen 14 te Kollum detail kaart
Nylân 2 te Engwierum detail kaart
Hallum - Memerdastate 16-18 detail kaart
Partiële herziening Bumawei 22 Westergeest detail kaart
Lytse Wei 8 detail kaart
Dokkum - Stationsweg 47B en C detail kaart
Regiostad detail kaart
Dokkum - De Houtkolk detail kaart
Campus Kollum detail kaart
Engwierum - Bedrijfsverplaatsing Loonbedrijf Vries detail kaart
Hallum - Gedempte haven 53 e.o. detail kaart
Partiële en correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 detail kaart
Hallum - Meekmawei 15 detail kaart
Warfstermolen detail kaart
Dokkum - Stationsweg 47B en C detail kaart
De Anjen 14 te Kollum detail kaart
Doniaweg-West Hallum detail kaart
Partiële herziening Bumawei 22 Westergeest detail kaart
De Triemen 52 te Triemen detail kaart
Dokkum - De Houtkolk detail kaart
Kollumerzwaag - De Saedkampe detail kaart
Dokkum - Tolhuispark detail kaart
Warfstermolen detail kaart
Hallum - Gedempte haven 53 e.o. detail kaart
Campus Kollum detail kaart
Ee - Bedrijvenlocatie Tibsterwei detail kaart
Raard - Van Kleffenswei detail kaart
Ee - Tibsterwei 17 detail kaart
Burdaard - Jislumerdyk/Schoolstraat detail kaart
Hallum - Memerdastate 16-18 detail kaart
Kollumerzwaag - De Saedkampe detail kaart
Doniaweg-West Hallum detail kaart
Omgevingsvergunning Boltawei 6 Lioessens detail kaart
Warfstermolen detail kaart
Dokkum - Tolhuispark detail kaart
Ee - Tibsterwei 17 detail kaart
Ternaard, Hollewei 3 detail kaart
Burdaard - Wiereweg 15 detail kaart
Partiële en correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 detail kaart
Verkweldering Noorderleeg detail kaart
Bestemmingsplan De Lyts Ein 37a detail kaart
Bûtengebiet Dongeradeel, herziening 2015 detail kaart
Hiaure, Hantumerwei 16 detail kaart
Beheersverordening Waddenzee en Noordzee, eerste herziening detail kaart
Zwagerbosch detail kaart
Raard - Van Kleffenswei detail kaart
Ee - Bedrijvenlocatie Tibsterwei detail kaart
Anjum - MFA/NAM detail kaart
Nittersweg 1 te Munnekezijl detail kaart
Omgevingsvergunning Leegsterweg 7 te Warfstermolen detail kaart
Burdaard - Wiereweg 15 detail kaart
Oosternijkerk - Buorren 31 detail kaart
Reparatieplan Oosternijkerk Lou Sanen 18 detail kaart
Nittersweg 115 te Munnekezijl detail kaart
Burdaard - Wânswerterdyk 36 detail kaart
Dokkum-Súd Ie detail kaart
Kollum - Trekvaart detail kaart
Zwagerbosch detail kaart
Bestemmingsplan De Lyts Ein 37a te Oosternijkerk detail kaart
Kollumerpomp Kwelderweg 2 detail kaart
Reparatieplan Oosternijkerk Lou Sanen 18 detail kaart
Anjum - Feart ong. detail kaart
Hantumhuizen - Fennewei 9 detail kaart
Burdaard - Wânswerterdyk 36 detail kaart
Verkweldering Noorderleeg detail kaart
Anjum - MFA/NAM detail kaart
Dellenswei 2 Oudwoude detail kaart
Beheersverdening Waddenzee en Noordzee detail kaart
Beheersverordening Waddenzee en Noordzee detail kaart
Putstraat 4 te Kollum detail kaart
Dokkum-Súd Ie detail kaart
Kollumerpomp - Brongersmaweg 14 detail kaart
Kollum - Trekvaart detail kaart
Kollum Dorp detail kaart
Hallum - Meekmawei 15 detail kaart
Ymkershof 2 te Kollumerzwaag detail kaart
Anjum - Feart ong. detail kaart
Bûtengebiet Dongeradeel, herziening 2015 detail kaart
Zwagerbosch detail kaart
Bestemmingsplan Trije Terpen 2.0 detail kaart
Asterstraat 19 te Munnekezijl detail kaart
Dellenswei 2 Oudwoude detail kaart
uitbreiding HZPC Metslawier, Roptawei 4 detail kaart
Wijziging van het Bestemmingsplan Bûtengebiet detail kaart
Verkweldering Noorderleeg detail kaart
Kollumerpomp Kwelderweg 2 detail kaart
Ymkershof 2 te Kollumerzwaag detail kaart
Achterwei 2 te Morra detail kaart
Hallum - Meekmawei 15 detail kaart
Kollumerpomp - Brongersmaweg 14 detail kaart
Kollumerzwaag - Harm Smidswei 6 detail kaart
Veenklooster detail kaart
Hantumhuizen - Fennewei 9 detail kaart
Kollum Dorp detail kaart
Asterstraat 19 te Munnekezijl detail kaart
Bestemmingsplan Trije Terpen 2.0 detail kaart
Wijziging van het Bestemmingsplan Bûtengebiet detail kaart
N357 detail kaart
Bestemmingsplan Burdaard, Hoofdweg 140 en 142 detail kaart
Bestemmingsplan Burdaard, Hoofdweg 140 en 142 detail kaart
Kollumerpomp detail kaart
Dokkum West detail kaart
Dokkum - Hogedijken ong. detail kaart
Raard - Lineleane (twee woningen) detail kaart
Bûtengebiet - Reparatieplan 2014 detail kaart
Partiele herziening Oudwoude 2014 detail kaart
Veenklooster detail kaart
N357 detail kaart
Kollumerzwaag - Harm Smidswei 6 detail kaart
Stationsweg 47 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied 2012 detail kaart
Gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan Buitengebied 2012 detail kaart
Oosternijkerk - Buorren 31 detail kaart
Kollumerpomp detail kaart
Wierum - Pastorijstrjitte 2 detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Pelmounewei 5 te Ternaard detail kaart
Dokkumerwei 3, Hantumhuizen detail kaart
Dokkum - Hogedijken ong. detail kaart
Tijdelijke afwijking Kollumerzwaag Cedelshof 26 van 2014 detail kaart
Dokkum West detail kaart
Partiele herziening Oudwoude 2014 detail kaart
Raard - Lineleane (twee woningen) detail kaart
Bining fase 1 in Triemen detail kaart
Kollumerzwaag - Harm Smidswei 6 detail kaart
Uitspraak RvS Bûtengebiet Dongeradeel detail kaart
Bestemmingsplan Hoofdweg 47 te Burdaard detail kaart
Burgerwoningen Doniaweg te Hallum detail kaart
Wierum - Pastorijstrjitte 2 detail kaart
Kollum Dorp detail kaart
Holwerd - Camping De Dobbe detail kaart
Westergeest - Bumawei 21 detail kaart
Bestemmingsplan Triemen - Reparatie bestemming 'Agrarisch' detail kaart
Anjum - Skanserwei 2 detail kaart
Bining fase 1 in Triemen detail kaart
Engwierum, Mûnebuorren 35 detail kaart
Gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan De Triemen detail kaart
Omgevingsvergunning Loubuorren 12 te Hantumhuizen detail kaart
Anjum - Skanserwei 2 detail kaart
Buitengebied detail kaart
Lioessens - De Kamp 8-18 (twee woningen) detail kaart
Hoofdweg 47 te Burdaard detail kaart
Holwerd - Camping De Dobbe detail kaart
Dokkum, Woudweg 49 detail kaart
Westergeest - Bumawei 21 detail kaart
Kollum Centrum detail kaart
Bestemmingsplan Hesseweg 2 in Kollum detail kaart
Kollumerpomp detail kaart
Veenklooster detail kaart
Wijzigingsplan Eelke Meinertswei in Westergeest detail kaart
Buitengebied partiële herziening Groeneweg 3 en 5 te Kollumerpomp detail kaart
Lioessens - De Kamp 8-18 (twee woningen) detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied 2012 detail kaart
Omgevingsvergunning Van Eijsingaweg 8 te Burum detail kaart
Bestemmingsplan Hesseweg 2 in Kollum detail kaart
Omgevingsvergunning Betterwird 7 te Bornwird detail kaart
Buitengebied partiële herziening Groeneweg 3 en 5 te Kollumerpomp detail kaart
Wijzigingsplan Eelke Meinertswei in Westergeest detail kaart
Omgevingsvergunning Skettersdyk 9 te Wânswert detail kaart
Bestemmingsplan Wanswert - Iedyk 2 detail kaart
Buitengebied detail kaart
Kollum Centrum detail kaart
Bestemmingsplan Kollum dorp detail kaart
Westergeest - Bumawei 21 detail kaart
Bestemmingsplan Triemen detail kaart
Bestemmingsplan Oudwoude detail kaart
Omgevingsvergunning Hogepol 6b te Dokkum detail kaart
Omgevingsvergunning Kattenopvang Oldeborchweg 53 te Munnekezijl detail kaart
Bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel detail kaart
Omgevingsvergunning Pensionstal Willem Loréweg 18 te Kollum detail kaart
Buitengebied Ferwerderadiel detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - Eelaan 11 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied 2012 detail kaart
Kollum Centrum detail kaart
Omgevingsvergunning Marrum, August van Dijkstrjitte 8 detail kaart
Bestemmingsplan Ferwert - Bongaloane 2 detail kaart
Wijzigingsplan Cedelshof fase 4 in Kollumerzwaag detail kaart
Bestemmingsplan Wanswert - Iedyk 2 detail kaart
Omgevingsvergunning Gysbert Japicxstrjitte 15 te Kollum detail kaart
Omgevingsvergunning Bornwird, Boarnwirdhuzen 2 detail kaart
Bestemmingsplan Marrum - Miedweg 10 detail kaart
Bestemmingsplan Hallum - Zuidermiedweg 8 en 19 A detail kaart
Bestemmingsplan Oudwoude detail kaart
Omgevingsvergunning Hiaure, Hantumerwei 16 detail kaart
Omgevingsvergunning Nesserweg 6 te Wierum detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Maersmastraat 212 detail kaart
Bestemmingsplan Triemen detail kaart
Omgevingsvergunning Oosternijkerk, Ald Tun 28 detail kaart
Wijzigingsplan Cedelshof fase 4 in Kollumerzwaag detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - Eelaan 11 detail kaart
Burdaard - Iedyk 8 detail kaart
Bestemmingsplan Ferwert - Bongaloane 2 detail kaart
Omgevingsvergunning Blije - Mieddyk 6 detail kaart
Bestemmingsplan Huisartsen- en fysiopraktijk Ferwert detail kaart
Omgevingsvergunning Oosternijkerk, Ald Tun 28 detail kaart
Bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel detail kaart
Bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel detail kaart
Bestemmingsplan Reitsum - Jannumerwei (6 woningen) detail kaart
Bestemmingsplan Oostrum - Heechswei 1b detail kaart
Bestemmingsplan Oostmahorn - Pitch en Puttbaan detail kaart
Bestemmingsplan Hallum - Zuidermiedweg 8 en 19 A detail kaart
Bestemmingsplan Niawier - Bornensisstrjitte 7 detail kaart
Bestemmingsplan Marrum - Miedweg 10 detail kaart
Burdaard - Iedyk 8 detail kaart
Wijzigingsplan Cedelshof fase 4 in Kollumerzwaag detail kaart
Omgevingsvergunning Engwierum, Nylan 2 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Kollumerland c.a. detail kaart
Omgevingsvergunning Tichelwei 29 Oostrum detail kaart
Bestemmingsplan zorgboerderij Zwagerbosch detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied, partiele herziening Husternoard 1en 2 te Oudwoude detail kaart
Bestemmingsplan Oostrum - Schreiershoek detail kaart
Bestemmingsplan Holwerd - Bosma's Plein 4 detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - De Helling (pannenkoekschip) detail kaart
Bestemmingsplan Holwerd - Veerterminal detail kaart
Bestemmingsplan Lioessens - Dyksterwei 2 detail kaart
Omgevingsvergunning Foarwei 48 in Oudwoude detail kaart
Bestemmingsplan Oudwoude detail kaart
Bestemmingsplan Holwerd - MFA detail kaart
Bestemmingsplan Westergeest detail kaart
Bestemmingsplan zorgboerderij Zwagerbosch detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - Alde Terp detail kaart
Bestemmingsplan Holwerd - Bosmas Plein 4 detail kaart
Bestemmingsplan Hallum - Rotonde Ljouwerterdyk detail kaart
Bestemmingsplan Butengebiet Dongeradeel detail kaart
Bestemmingsplan Oostmahorn - Pitch en Puttbaan detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - Betterwird 3, fase 1a detail kaart
Bestemmingsplan Oostrum - Schreiershoek detail kaart
Bestemmingsplan Holwerd - Veerterminal detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - De Helling (pannenkoekschip) detail kaart
Bestemmingsplan Oosternijkerk - Bollingwier 2 detail kaart
Bestemmingsplan Oostrum - Heechswei 1b detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied, partiele herziening Husternoard 1en 2 te Oudwoude detail kaart
Omgevingsvergunning Ternaard, Seepmawei 4 detail kaart
Omgevingsvergunning Hesseweg 3 te Kollum detail kaart
Bestemmingsplan Holwerd - MFA detail kaart
Omgevingvergunning Holwerd, Ternaarderdyk 4A detail kaart
Bestemmingsplan Niawier - Bornensisstrjitte 7 detail kaart
Bestemmingsplan Westergeest detail kaart
Bestemmingsplan Lioessens - Dyksterwei 2 detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - Alde Terp detail kaart
Omgevingsvergunning Foarwei 48 in Oudwoude detail kaart
Bestemmingsplan Hallum - Rotonde Ljouwerterdyk detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - Altenastreek 72 detail kaart
Bestemmingsplan Wierum - Pastorijstrjitte 9 detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - Altenastreek 72 detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - Betterwird 3, fase 1a detail kaart
Bestemmingsplan zorgboerderij Zwagerbosch detail kaart
Bestemmingsplan Anjum - Bantswei 10 detail kaart
Omgevingsvergunning Meekmawei 2B te Hallum detail kaart
Bestemmingsplan Oosternijkerk - Bollingwier 2 detail kaart
Bestemmingsplan Hallum - Ljouwerterdyk 7 detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - PDV fase 3 detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - Altenastreek 72 detail kaart
Bestemmingsplan Marrum - Uitbreiding bedrijventerrein detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - Terrein de Sionsberg en de Waadwente detail kaart
Bestemmingsplan Wierum - Pastorijstrjitte 9 detail kaart
Bestemmingsplan Anjum - Bantswei 10 detail kaart
Bestemmingsplan Kollum Zuidoost detail kaart
Bestemmingsplan Jachthaven Kollum 2010 detail kaart
Bestemmingsplan Noordelijke Elfsteden vaarroute detail kaart
Bestemmingsplan Hallum - Ljouwerterdyk 7 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Partiele herziening Allemawei 10 Oudwoude detail kaart
Bestemmingsplan Triemen detail kaart
Bestemmingsplan Marrum - Uitbreiding bedrijventerrein detail kaart
Bestemmingsplan Kollum Zuidoost detail kaart
Bestemmingsplan Jachthaven Kollum 2010 detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - Terrein de Sionsberg en de Waadwente detail kaart
Bestemmingsplan Blije-Sportcomplex e.o. detail kaart
Bestemmingsplan Hallum - Zuidermiedweg 17 (tweede bedrijfswoning) detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Partiele herziening Allemawei 10 Oudwoude detail kaart
Bestemmingsplan Westergeest detail kaart
Bestemmingsplan Noordelijke Elfsteden vaarroute detail kaart
Bestemmingsplan M.F.A. Westergeest/De Triemen en camping De Greidp?lle te Westergeest detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - PDV fase 3 detail kaart
Bestemmingsplan Jachthaven Kollum 2010 detail kaart
Bestemmingsplan Blije Sportcomplex detail kaart
Bestemmingsplan Oosternijkerk - Lou Sanen Fase 2 detail kaart
Bestemmingsplan Ee - Skieppereed 26 detail kaart
Bestemmingsplan Engwierum - Fjellingsreed 6 detail kaart
Tichelwei 33 te Oostrum detail kaart
Bestemmingsplan M.F.A. Westergeest/De Triemen en camping De Greidp?lle te Westergeest detail kaart
Bestemmingsplan Kollum Zuidoost detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied, Parti?le herziening Foarwei 180 te Kollumerzwaag detail kaart
Bestemmingsplan Hallum - Zuidermiedweg 17 (tweede bedrijfswoning) detail kaart
Bestemmingsplan Reitsum - Jannumerwei (6 woningen) detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied, Parti?le herziening Foarwei 180 te Kollumerzwaag detail kaart
Bestemmingsplan M.F.A. Westergeest/De Triemen en camping De Greidp?lle te Westergeest detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - Oosterkerk detail kaart
Voorbereidingsbesluit Buitengebied gemeente Dongeradeel detail kaart
Bestemmingsplan Morra - Kleasterwei 1 detail kaart
Tichelwei 33 te Oostrum detail kaart
Bestemmingsplan Engwierum - Fjellingsreed 6 detail kaart
Bestemmingsplan Ee - Skieppereed 26 detail kaart
Bestemmingsplan Engwierum - Fjellingsreed 6 detail kaart
Bestemmingsplan Flyterpsterdyk 41 Reitsum detail kaart
Bestemmingsplan Oosternijkerk - Lou Sanen Fase 2 detail kaart
Bestemmingsplan Kollum Zuidoost detail kaart
Bestemmingsplan Doarpen detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied, Parti?le herziening Foarwei 180 te Kollumerzwaag detail kaart
Bestemmingsplan Marrum - Botniaweg 6 detail kaart
Bestemmingsplan Dwarsried detail kaart
Bestemmingsplan Morra - Kleasterwei 1 detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum - Oosterkerk detail kaart
Bestemmingsplan Foarwei 48 te Oudwoude detail kaart
Bestemmingsplan Flyterpsterdyk 41 Reitsum detail kaart
Bestemmingsplan Flyterpsterdyk 41 Reitsum detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Willem Loreweg 30 te Kollum detail kaart
Bestemmingsplan Niawier-Grymanswei 6 detail kaart
Bestemmingsplan Dwarsried detail kaart
Parti?le herziening Gerrit Bleekerstraat 2 Kollum detail kaart
Bestemmingsplan Dokkum Bûten de Bolwurken detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Willem Loreweg 30 te Kollum detail kaart
Bestemmingsplan Foarwei 48 te Oudwoude detail kaart
Bestemmingsplan Niawier - Grymanswei 6 detail kaart
Bestemmingsplan Munnekezijl detail kaart
Parti?le herziening Gerrit Bleekerstraat 2 Kollum detail kaart
Voorbereidingsbesluit voor een perceel aan de Skieppereed te Ee detail kaart
BESTEMMINGSPLAN BOLTAWEI 6 ANJUM detail kaart
Bestemmingsplan Trekweg 3 detail kaart
Bestemmingsplan Munnekezijl detail kaart
Bestemmingsplan Metslawier - Roptawei 4 (tuinbouwkascomplex) detail kaart
Bestemmingsplan Kollumerzwaag dorp detail kaart
Bestemmingsplan Kollumerzwaag dorp detail kaart
Bestemmingsplan Burum detail kaart
Bestemmingsplan Doarpen detail kaart