Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplannen Noord-Holland

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Noord-Holland. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Ontwerpbesluit tot wijziging van de omgevingsvergunning voor Windpark Nieuwe Hemweg ontwerp 06-06-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening (geconsolideerde versie) geconsolideerd 28-05-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging van de begrenzing van glastuinbouwconcentratiegebied op grond van artikel 26c lid 8 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld 28-05-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening in verband met een verbod op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen vastgesteld 27-05-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging van de begrenzing van glastuinbouwconcentratiegebied op grond van artikel 43 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld 07-05-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Het plaatsen van zonnepanelen op twee velden op Nuon locatie Diemen vastgesteld 13-03-2019 detail naar de kaart
inpassingsplan Technische ruimten brug Ouderkerk a/d Amstel vastgesteld 04-03-2019 detail naar de kaart
inpassingsplan N247 vastgesteld 04-03-2019 detail naar de kaart
inpassingsplan Reconstructie N241 A.C. de Graafweg vastgesteld 04-03-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening in verband met een verbod op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen ontwerp 28-02-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Bouwen biomassaketel NUON Overdiemerweg 35 ontwerp 27-02-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN in Noord-Holland vastgesteld 14-01-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening (geconsolideerde versie) geconsolideerd 14-01-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Het plaatsen van zonnepanelen op twee velden op Nuon locatie Diemen ontwerp 08-01-2019 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit Geitenhouderij en volksgezondheid vastgesteld 12-12-2018 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging van de begrenzing van het glastuinbouwconcentratiegebied op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld 11-12-2018 detail naar de kaart
provinciale verordening wijziging van kaart 4 (ecologie) en kaart 5b (bufferzone) van de Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld 11-12-2018 detail naar de kaart
structuurvisie Omgevingsvisie NH2050 - Balans tussen economische groei en leefbaarheid vastgesteld 19-11-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning voor de versterking van de Markermeerdijken vastgesteld 15-11-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan Technische ruimten Brug Ouderkerk a/d Amstel ontwerp 12-11-2018 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Milieuverordening Noord-Holland (na wijziging, tranche 10) vastgesteld 12-11-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Bouwen en in gebruik hebben van een hulpwarmtecentrale te Amsterdam vastgesteld 31-10-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan N247 ontwerp 11-09-2018 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Milieuverordening Noord-Holland (na wijziging, tranche 10) ontwerp 29-06-2018 detail naar de kaart
structuurvisie Omgevingsvisie2050 (ontwerp) ontwerp 12-06-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan Reconstructie N241 A.C. de Graafweg ontwerp 04-05-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Netuitbreiding Kop van Noord Holland 150kV-verbinding tracé Middenmeer-Westwoud vastgesteld 24-04-2018 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (in verband met de heroverweging landbouwgebieden, de actualisatie Leidraad cultuurhistorie en landschap en andere aanpassingen) vastgesteld 23-04-2018 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerpwijziging kaart 4 (ecologie 2018) van de Provinciale Ruimtelijke Verordening ontwerp 10-04-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Bouwen en in gebruik hebben van een hulpwarmtecentrale te Amsterdam ontwerp 04-04-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Windturbinepark Spuisluis vastgesteld 01-03-2018 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciaal Ruimtelijk Verordening - kaart 8: Blauwe Ruimte vastgesteld 14-01-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Netuitbreiding Kop van Noord Holland 150kV-verbinding tracé Middenmeer-Westwoud ontwerp 09-01-2018 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing De Heul 18/20 vastgesteld 19-12-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging begrenzing EHS ex. artikel 19 lid 6 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening in vervolg op het Natuurbeheerplan vastgesteld 12-12-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Versterking Markermeerdijken ontwerp 05-12-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Windturbine Uitbreiding Havenwind (vastgesteld) vastgesteld 12-10-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Windpark Nieuwe Hemweg (vastgesteld) vastgesteld 12-10-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Windturbinepark Uitbreiding Havenwind ontwerp 23-07-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland - herstelbesluit II vastgesteld 20-07-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Herstructurering Groetpolder - fase 1 vastgesteld 20-07-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Herstructurering Groetpolder - fase 2 vastgesteld 20-07-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Windturbinepark Nieuwe Hemweg ontwerp 13-07-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Windpark Waardpolder - watervergunning vastgesteld 22-06-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Windpark Waardpolder - FASE 1 vastgesteld 22-06-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Windpark Waardpolder - FASE 2 vastgesteld 22-06-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Windpark Westeinde vastgesteld 15-06-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening met betrekking tot natuurnetwerk Nederland, strandzonering en kleinschalige ontwikkeling ontwerp 29-05-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan PIP Brug Ouderkerk vastgesteld 29-05-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer in het Gooi vastgesteld 10-04-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Windpark Ferrum - fase 1 vastgesteld 23-03-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Windpark Ferrum - fase2 vastgesteld 23-03-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Windpark Spuisluis vastgesteld 23-03-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Herstructurering Windpark Groetpolder vastgesteld 09-03-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland - herstelbesluit I vastgesteld 07-03-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Windpark Waardpolder - fase 1 vastgesteld 23-02-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Windpark Waardpolder - fase 2 vastgesteld 23-02-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Windpark Waardpolder - watervergunning vastgesteld 23-02-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan Windpark Westfrisia vastgesteld 06-02-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan PIP Brug Ouderkerk ontwerp 23-01-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van zeven windturbines ter vervanging van de bestaande zeven turbines aan het Jaagpad te Breezand vastgesteld 27-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Kaartcorrectie wijziging begrenzing EHS ex artikel 19 zesde lid van de Provinciale Ruimtelijke Verordening in het kader van Natuurbeheerplan 2017 vastgesteld 20-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Definitief besluit tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016-2017 (treed in werking vanaf 1-maart-2017) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging begrenzing Ecologische Hoofdstructuur in PRV in het kader van kleinschalige ontwikkeling in Laren vastgesteld 15-11-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Definitieve beschikking voor het bouwen loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar vastgesteld 10-08-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening - Zonne-opstellingen in landelijk gebied vastgesteld 19-07-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan Windpark Westfrisia ontwerp 18-07-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Definitieve beschikking voor het veranderen van de inrichtingsgrens van Cargill B.V. aan de Coenhavenweg 1 te Amsterdam vastgesteld 06-07-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerpbesluit tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016-2017 ontwerp 10-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning te verlenen voor het Bouw loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar vastgesteld 07-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Ontwerpbeschikking voor het veranderen van de inrichtingsgrens van Cargill B.V. aan de Coenhavenweg 1 te Amsterdam vastgesteld 20-04-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Definitief besluit omgevingsvergunning voor het realiseren van de geluidsschermen nummer 12, 13 en 14 ter verbetering van de N23 Westfrisiaweg in de gemeente Medemblik vastgesteld 14-04-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland vastgesteld 04-04-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening - opstelling voor zonne-energie ontwerp 01-04-2016 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied vastgesteld 10-03-2016 detail naar de kaart
structuurvisie Watervisie 2021 ontwerp 23-12-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Definitief besluit omgevingsvergunning voor het oprichten van het Strandpaviljoen “Zee en zo” op de locatie Strandslag Centrum 2 te Petten vastgesteld 16-12-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Definitief besluit omgevingsvergunning tweede fase voor het gebruiken van de gronden ten behoeve van een fietstunnel onder de nog aan te leggen Westfrisiaweg N23 in de gemeente Koggenland vastgesteld 11-12-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Definitief besluit omgevingsvergunning tweede fase voor het gebruiken van de gronden ten behoeve van een fietstunnel onder de nog aan te leggen Westfrisiaweg N23 in de gemeente Koggenland vastgesteld 11-12-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Definitief besluit omgevingsvergunning eerste fase voor het gebruiken van de gronden ten behoeve van een fietstunnel onder de nog aan te leggen Westfrisiaweg N23 in de gemeente Koggenland vastgesteld 11-12-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning uitbreiden van het gronddepot Top Noodstort vastgesteld 15-11-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening Actualisatie Provinciale Ruimtelijke Verordening - Technische correctie zonering jaarrond exploitatie strandpaviljoens vastgesteld 06-10-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening Actualisatie Provinciale Ruimtelijke Verordening (vastgesteld) vastgesteld 28-09-2015 detail naar de kaart
structuurvisie Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 (vastgesteld) vastgesteld 28-09-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning plaatsen kunstwerk 'Petten in Palen' vastgesteld 07-09-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Definitief besluit omgevingsvergunning voor het realiseren van een steiger en een opslag ten behoeve van Visserijbedrijf van Rhee nabij het gebouw Sluiseiland 63 te IJmuiden vastgesteld 24-08-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Definitief besluit omgevingsvergunning voor het oprichten van een clubhuis ten behoeve van Onderwatersportvereniging Duikteam IJmond nabij het gebouw Sluiseiland 63 te IJmuiden vastgesteld 24-08-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Definitief besluit omgevingsvergunning voor het gebruiken van een steiger met bijbehorende gronden en realiseren van een opslag ten behoeve van Visserij Service Nederland nabij het gebouw Sluiseiland 63 te IJmuiden vastgesteld 24-08-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing reactieve aanwijzing omtrent het bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied Noord Oost - 2012 vastgesteld 07-07-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Definitief besluit omgevingsvergunning voor het oprichten van een jaarrond strandpaviljoen op het perceel Strand Camperduin 10 te Schoorl vastgesteld 15-04-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied 2014, gemeente Heerhugowaard vastgesteld 24-03-2015 detail naar de kaart
inpassingsplan Aanpassen geluidzone Westpoort en Hoogtij vastgesteld 02-03-2015 detail naar de kaart
inpassingsplan Reparatie inpassingsplan N244 vastgesteld 02-03-2015 detail naar de kaart
structuurvisie Wijziging van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 in verband met Wind op Land (besluit treedt in werking met ingang van 15 januari 2016) vastgesteld 02-03-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening, beleidskader Wind op land (besluit treedt in werking met ingang van 15 januari 2016) vastgesteld 02-03-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Definitief besluit omgevingsvergunning eerste fase voor het realiseren van een fiets-/voetgangerstunnel onder de geplande Westfrisiaweg N23 vastgesteld 04-12-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Friesland Campina - uitbreiden tankenpark vastgesteld 07-11-2014 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing op bestemmingsplan 'Landelijk Gebied 2014' van de gemeente Schermer vastgesteld 04-11-2014 detail naar de kaart
inpassingsplan Zeetoegang IJmond vastgesteld 22-09-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening Verordening Luchthavenbesluit Hilversum, 22 september 2014 vastgesteld 22-09-2014 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing intrekking reactieve aanwijzing vastgesteld bestemmingsplan "Schinkelpolder" vastgesteld 28-05-2014 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied gemeente Zijpe (deels onherroepelijk in werking) vastgesteld 27-05-2014 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve Aanwijzing gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "Rijsenhout en omgeving", gemeente Haarlemmermeer ontwerp 22-04-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Definitief besluit omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het storten van afval van buiten de regio - Afvalzorg Deponie B.V. Nauerna 1 te Assendelft vastgesteld 09-03-2014 detail naar de kaart
inpassingsplan Herinrichting N241 vastgesteld 05-03-2014 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing Boekelermeer Heiloo vastgesteld 14-02-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg vastgesteld 11-02-2014 detail naar de kaart
structuurvisie Wijziging Structuurvisie Noord-Holland 2040 t.a.v. het Uitvoeringsprogramma vastgesteld 03-02-2014 detail naar de kaart
inpassingsplan Provinciaal Inpassingsplan N244 vastgesteld 03-02-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening Technische wijziging Provinciaal Ruimtelijke Verordening Noord-Holland, 2014-02-03 vastgesteld 03-02-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening Verordening Luchthavenbesluit Texel, 3 februari 2014 vastgesteld 03-02-2014 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Eerste partiële herziening Cornelis Douwesterrein vastgesteld 19-01-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging begrenzing ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones PRVS vastgesteld 17-12-2013 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing BP Landelijk gebied Harenkarspel vastgesteld 20-11-2013 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing Duinzoom Den Helder 2013 vastgesteld 19-11-2013 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve Aanwijzing Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp vastgesteld 15-10-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Projectplan Zwakke Schakels Noord-Holland vastgesteld 01-10-2013 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing Buitengebied Midden vastgesteld 13-08-2013 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing Buitengebied Zuid vastgesteld 13-08-2013 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing Buitengebied Noord vastgesteld 13-08-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Vervangen scheepsverlader bij Cargill Multiseed BV gelegen aan de Oceanenweg 19 te Amsterdam vastgesteld 30-07-2013 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Zeezicht gemeente Velsen vastgesteld 09-07-2013 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing BP Buitengebied Texel vastgesteld 12-06-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Beschikking Omgevingsvergunning WABO verleggen aardgas transportleiding - Westfrisiaweg, Markerwaardweg, Binnenwijzend, Noorderboekert vastgesteld 03-06-2013 detail naar de kaart
structuurvisie 5e wijziging Structuurvisie 2040 Noord-Holland - Uitvoeringsprogramma ontwerp 02-06-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Legalisering overkapping Autodemontagebedrijf De Ooijevaar B.V. vastgesteld 27-05-2013 detail naar de kaart
provinciale verordening 4e wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie in verband met Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld 06-05-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Ontwerpvergunning Nuon Diemen voor het realiseren van een Heatstorage vastgesteld 05-04-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Tijdelijke kantoorunits CONO ontwerp 22-03-2013 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie - Wijziging begrenzing EHS en Ecologische verbindingszones vastgesteld 19-03-2013 detail naar de kaart
structuurvisie 3e wijziging Provinciale Structuurvisie2040 - Beleid Wind Op Land vastgesteld 17-12-2012 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve Aanwijzing op BP 'Landelijk gebied Harenkarspel' vastgesteld 17-12-2012 detail naar de kaart
provinciale verordening 3e wijziging Provinciale Verordening - Beleid Wind Op Land vastgesteld 17-12-2012 detail naar de kaart
provinciale verordening 2e Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie vastgesteld 17-12-2012 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing BP Buitengebied 2012 Beemster vastgesteld 15-09-2012 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan Westfrisiaweg vastgesteld 16-07-2012 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing gemeente Zeevang, bestemmingsplan Dorpskernen 2011 vastgesteld 15-11-2011 detail naar de kaart
provinciale verordening Wijzigingsbesluit GS Ruimtelijke Verordening vastgesteld 15-11-2011 detail naar de kaart
provinciale verordening 1e partiele herziening Ruimtelijke Verordening vastgesteld 23-05-2011 detail naar de kaart
structuurvisie 1e partiele herziening Structuurvisie 2040 vastgesteld 23-05-2011 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Noord-Holland 2040 vastgesteld 02-11-2010 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie vastgesteld 02-11-2010 detail naar de kaart
inpassingsplan Faunapassages N236 vastgesteld 27-09-2010 detail naar de kaart
inpassingsplan Natuurbrug Laarderhoogt vastgesteld 03-09-2010 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan N241-Rotonde Langereis ontwerp 26-03-2010 detail naar de kaart
inpassingsplan Omval-Kolhorn vastgesteld 19-02-2010 detail naar de kaart
inpassingsplan N242 Smuigelweg - Verlaat vastgesteld 07-12-2009 detail naar de kaart