Bestemmingsplannen Noord-Holland

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Noord-Holland. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Besluit tot wijziging van de omgevingsvergunning voor windturbinepark Nieuwe Hemweg te Amsterdam detail kaart
Omgevingsvergunning Westhaven - Verleggen kadelijn en opheffen veiligheidszone-leiding detail kaart
Ontwerpbesluit tot wijziging van de omgevingsvergunning voor Windpark Nieuwe Hemweg detail kaart
Provinciale Ruimtelijke Verordening (geconsolideerde versie) detail kaart
Wijziging van de begrenzing van glastuinbouwconcentratiegebied op grond van artikel 26c lid 8 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening detail kaart
Wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening in verband met een verbod op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen detail kaart
Wijziging van de begrenzing van glastuinbouwconcentratiegebied op grond van artikel 43 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening detail kaart
Het plaatsen van zonnepanelen op twee velden op Nuon locatie Diemen detail kaart
N247 detail kaart
Technische ruimten brug Ouderkerk a/d Amstel detail kaart
Reconstructie N241 A.C. de Graafweg detail kaart
Wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening in verband met een verbod op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen detail kaart
Bouwen biomassaketel NUON Overdiemerweg 35 detail kaart
Wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN in Noord-Holland detail kaart
Het plaatsen van zonnepanelen op twee velden op Nuon locatie Diemen detail kaart
Voorbereidingsbesluit Geitenhouderij en volksgezondheid detail kaart
Wijziging van de begrenzing van het glastuinbouwconcentratiegebied op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening detail kaart
wijziging van kaart 4 (ecologie) en kaart 5b (bufferzone) van de Provinciale Ruimtelijke Verordening detail kaart
Omgevingsvisie NH2050 - Balans tussen economische groei en leefbaarheid detail kaart
Omgevingsvergunning voor de versterking van de Markermeerdijken detail kaart
Technische ruimten Brug Ouderkerk a/d Amstel detail kaart
Provinciale Milieuverordening Noord-Holland (na wijziging, tranche 10) detail kaart
Bouwen en in gebruik hebben van een hulpwarmtecentrale te Amsterdam detail kaart
N247 detail kaart
Provinciale Milieuverordening Noord-Holland (na wijziging, tranche 10) detail kaart
Omgevingsvisie2050 (ontwerp) detail kaart
Reconstructie N241 A.C. de Graafweg detail kaart
Wijzigingsplan Netuitbreiding Kop van Noord Holland 150kV-verbinding tracé Middenmeer-Westwoud detail kaart
Wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (in verband met de heroverweging landbouwgebieden, de actualisatie Leidraad cultuurhistorie en landschap en andere aanpassingen) detail kaart
Ontwerpwijziging kaart 4 (ecologie 2018) van de Provinciale Ruimtelijke Verordening detail kaart
Bouwen en in gebruik hebben van een hulpwarmtecentrale te Amsterdam detail kaart
Windturbinepark Spuisluis detail kaart
Provinciaal Ruimtelijk Verordening - kaart 8: Blauwe Ruimte detail kaart
Wijzigingsplan Netuitbreiding Kop van Noord Holland 150kV-verbinding tracé Middenmeer-Westwoud detail kaart
Reactieve aanwijzing De Heul 18/20 detail kaart
Wijziging begrenzing EHS ex. artikel 19 lid 6 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening in vervolg op het Natuurbeheerplan detail kaart
Versterking Markermeerdijken detail kaart
Windturbine Uitbreiding Havenwind (vastgesteld) detail kaart
Windpark Nieuwe Hemweg (vastgesteld) detail kaart
Windturbinepark Uitbreiding Havenwind detail kaart
Netuitbreiding Kop van Noord-Holland - herstelbesluit II detail kaart
Herstructurering Groetpolder - fase 1 detail kaart
Herstructurering Groetpolder - fase 2 detail kaart
Windturbinepark Nieuwe Hemweg detail kaart
Windpark Waardpolder - watervergunning detail kaart
Windpark Waardpolder - FASE 1 detail kaart
Windpark Waardpolder - FASE 2 detail kaart
Windpark Westeinde detail kaart
Provinciale Ruimtelijke Verordening met betrekking tot natuurnetwerk Nederland, strandzonering en kleinschalige ontwikkeling detail kaart
PIP Brug Ouderkerk detail kaart
Hoogwaardig Openbaar Vervoer in het Gooi detail kaart
Windpark Spuisluis detail kaart
Windpark Ferrum - fase2 detail kaart
Windpark Ferrum - fase 1 detail kaart
Herstructurering Windpark Groetpolder detail kaart
Netuitbreiding Kop van Noord-Holland - herstelbesluit I detail kaart
Omgevingsvergunning Windpark Waardpolder - fase 2 detail kaart
Omgevingsvergunning Windpark Waardpolder - fase 1 detail kaart
Omgevingsvergunning Windpark Waardpolder - watervergunning detail kaart
Windpark Westfrisia detail kaart
PIP Brug Ouderkerk detail kaart
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van zeven windturbines ter vervanging van de bestaande zeven turbines aan het Jaagpad te Breezand detail kaart
Kaartcorrectie wijziging begrenzing EHS ex artikel 19 zesde lid van de Provinciale Ruimtelijke Verordening in het kader van Natuurbeheerplan 2017 detail kaart
Definitief besluit tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016-2017 (treed in werking vanaf 1-maart-2017) detail kaart
Wijziging begrenzing Ecologische Hoofdstructuur in PRV in het kader van kleinschalige ontwikkeling in Laren detail kaart
Definitieve beschikking voor het bouwen loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar detail kaart
Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening - Zonne-opstellingen in landelijk gebied detail kaart
Windpark Westfrisia detail kaart
Definitieve beschikking voor het veranderen van de inrichtingsgrens van Cargill B.V. aan de Coenhavenweg 1 te Amsterdam detail kaart
Ontwerpbesluit tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016-2017 detail kaart
Omgevingsvergunning te verlenen voor het Bouw loods, locatie Boekelerdijk 17 sectie F; FG 934 te Alkmaar detail kaart
Ontwerpbeschikking voor het veranderen van de inrichtingsgrens van Cargill B.V. aan de Coenhavenweg 1 te Amsterdam detail kaart
Definitief besluit omgevingsvergunning voor het realiseren van de geluidsschermen nummer 12, 13 en 14 ter verbetering van de N23 Westfrisiaweg in de gemeente Medemblik detail kaart
Netuitbreiding Kop van Noord-Holland detail kaart
Partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening - opstelling voor zonne-energie detail kaart
Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied detail kaart
Watervisie 2021 detail kaart
Definitief besluit omgevingsvergunning voor het oprichten van het Strandpaviljoen “Zee en zo” op de locatie Strandslag Centrum 2 te Petten detail kaart
Definitief besluit omgevingsvergunning tweede fase voor het gebruiken van de gronden ten behoeve van een fietstunnel onder de nog aan te leggen Westfrisiaweg N23 in de gemeente Koggenland detail kaart
Definitief besluit omgevingsvergunning tweede fase voor het gebruiken van de gronden ten behoeve van een fietstunnel onder de nog aan te leggen Westfrisiaweg N23 in de gemeente Koggenland detail kaart
Definitief besluit omgevingsvergunning eerste fase voor het gebruiken van de gronden ten behoeve van een fietstunnel onder de nog aan te leggen Westfrisiaweg N23 in de gemeente Koggenland detail kaart
Omgevingsvergunning uitbreiden van het gronddepot Top Noodstort detail kaart
Actualisatie Provinciale Ruimtelijke Verordening - Technische correctie zonering jaarrond exploitatie strandpaviljoens detail kaart
Actualisatie Provinciale Ruimtelijke Verordening (vastgesteld) detail kaart
Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 (vastgesteld) detail kaart
Omgevingsvergunning plaatsen kunstwerk 'Petten in Palen' detail kaart
Definitief besluit omgevingsvergunning voor het gebruiken van een steiger met bijbehorende gronden en realiseren van een opslag ten behoeve van Visserij Service Nederland nabij het gebouw Sluiseiland 63 te IJmuiden detail kaart
Definitief besluit omgevingsvergunning voor het realiseren van een steiger en een opslag ten behoeve van Visserijbedrijf van Rhee nabij het gebouw Sluiseiland 63 te IJmuiden detail kaart
Definitief besluit omgevingsvergunning voor het oprichten van een clubhuis ten behoeve van Onderwatersportvereniging Duikteam IJmond nabij het gebouw Sluiseiland 63 te IJmuiden detail kaart
reactieve aanwijzing omtrent het bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied Noord Oost - 2012 detail kaart
Definitief besluit omgevingsvergunning voor het oprichten van een jaarrond strandpaviljoen op het perceel Strand Camperduin 10 te Schoorl detail kaart
Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied 2014, gemeente Heerhugowaard detail kaart
Wijziging van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 in verband met Wind op Land (besluit treedt in werking met ingang van 15 januari 2016) detail kaart
Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening, beleidskader Wind op land (besluit treedt in werking met ingang van 15 januari 2016) detail kaart
Reparatie inpassingsplan N244 detail kaart
Aanpassen geluidzone Westpoort en Hoogtij detail kaart
Definitief besluit omgevingsvergunning eerste fase voor het realiseren van een fiets-/voetgangerstunnel onder de geplande Westfrisiaweg N23 detail kaart
Friesland Campina - uitbreiden tankenpark detail kaart
Reactieve aanwijzing op bestemmingsplan 'Landelijk Gebied 2014' van de gemeente Schermer detail kaart
Verordening Luchthavenbesluit Hilversum, 22 september 2014 detail kaart
Zeetoegang IJmond detail kaart
intrekking reactieve aanwijzing vastgesteld bestemmingsplan "Schinkelpolder" detail kaart
Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied gemeente Zijpe (deels onherroepelijk in werking) detail kaart
Reactieve Aanwijzing gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "Rijsenhout en omgeving", gemeente Haarlemmermeer detail kaart
Definitief besluit omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het storten van afval van buiten de regio - Afvalzorg Deponie B.V. Nauerna 1 te Assendelft detail kaart
Herinrichting N241 detail kaart
Reactieve aanwijzing Boekelermeer Heiloo detail kaart
Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg detail kaart
Wijziging Structuurvisie Noord-Holland 2040 t.a.v. het Uitvoeringsprogramma detail kaart
Provinciaal Inpassingsplan N244 detail kaart
Verordening Luchthavenbesluit Texel, 3 februari 2014 detail kaart
Technische wijziging Provinciaal Ruimtelijke Verordening Noord-Holland, 2014-02-03 detail kaart
Eerste partiële herziening Cornelis Douwesterrein detail kaart
Wijziging begrenzing ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones PRVS detail kaart
Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing BP Landelijk gebied Harenkarspel detail kaart
Reactieve aanwijzing Duinzoom Den Helder 2013 detail kaart
Reactieve Aanwijzing Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp detail kaart
Projectplan Zwakke Schakels Noord-Holland detail kaart
Reactieve aanwijzing Buitengebied Zuid detail kaart
Reactieve aanwijzing Buitengebied Noord detail kaart
Reactieve aanwijzing Buitengebied Midden detail kaart
Vervangen scheepsverlader bij Cargill Multiseed BV gelegen aan de Oceanenweg 19 te Amsterdam detail kaart
Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Zeezicht gemeente Velsen detail kaart
Reactieve aanwijzing BP Buitengebied Texel detail kaart
Beschikking Omgevingsvergunning WABO verleggen aardgas transportleiding - Westfrisiaweg, Markerwaardweg, Binnenwijzend, Noorderboekert detail kaart
5e wijziging Structuurvisie 2040 Noord-Holland - Uitvoeringsprogramma detail kaart
Legalisering overkapping Autodemontagebedrijf De Ooijevaar B.V. detail kaart
4e wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie in verband met Huisvesting Arbeidsmigranten detail kaart
Ontwerpvergunning Nuon Diemen voor het realiseren van een Heatstorage detail kaart
Tijdelijke kantoorunits CONO detail kaart
Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie - Wijziging begrenzing EHS en Ecologische verbindingszones detail kaart
2e Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie detail kaart
3e wijziging Provinciale Verordening - Beleid Wind Op Land detail kaart
Reactieve Aanwijzing op BP 'Landelijk gebied Harenkarspel' detail kaart
3e wijziging Provinciale Structuurvisie2040 - Beleid Wind Op Land detail kaart
Reactieve aanwijzing BP Buitengebied 2012 Beemster detail kaart
Inpassingsplan Westfrisiaweg detail kaart
Reactieve aanwijzing gemeente Zeevang, bestemmingsplan Dorpskernen 2011 detail kaart
Wijzigingsbesluit GS Ruimtelijke Verordening detail kaart
1e partiele herziening Structuurvisie 2040 detail kaart
1e partiele herziening Ruimtelijke Verordening detail kaart
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie detail kaart
Structuurvisie Noord-Holland 2040 detail kaart
Faunapassages N236 detail kaart
Natuurbrug Laarderhoogt detail kaart
Inpassingsplan N241-Rotonde Langereis detail kaart
Omval-Kolhorn detail kaart
N242 Smuigelweg - Verlaat detail kaart