Bestemmingsplannen Opsterland

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Opsterland. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Natuurontwikkeling Koningsdiep (Oude Bosch en Hemrikkerscharren Oost) detail kaart
Nij Beets - Domela Nieuwenhuisweg 92 detail kaart
Herinrichting terrein oude melkfabriek Klein Groningen detail kaart
De Kromten 4 - Waskemeer/ Bakkeveen detail kaart
Wijnjewoude / Klein Groningen detail kaart
Natuurontwikkeling Koningsdiep (Oude Bosch en Hemrikkerscharren Oost) detail kaart
Gorredijk - De Tsjerk Hiddes detail kaart
Siegerswoude Kom detail kaart
Riperwalden 8 - Tijnje detail kaart
Langezwaag Kom detail kaart
Herinrichting terrein oude melkfabriek Klein Groningen detail kaart
Tjalling Harkeswei 81 - Wijnjewoude detail kaart
Achterwei 9 - Olterterp detail kaart
Rolbrêgedyk 16 - Tijnje detail kaart
Fûgelsang 21 - Jonkerslân detail kaart
Rolbrêgedyk 16 - Tijnje detail kaart
Achterwei 9 - Olterterp detail kaart
Fûgelsang 21 - Jonkerslân detail kaart
Correctieve en partiële (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018 detail kaart
Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas detail kaart
Zonnepark Skieppeleane detail kaart
Vervangen driving range in Beetsterzwaag detail kaart
Tjalling Harkeswei 81 - Wijnjewoude detail kaart
Uitbreiding supermarkt Bakkeveen detail kaart
Warrewei 58 Tijnje detail kaart
De Warren17 - Tijnje detail kaart
Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas detail kaart
Zonnepark Skieppeleane detail kaart
Vervangen driving range in Beetsterzwaag detail kaart
Langezwaag - De Plasse 25 detail kaart
Siegerswoude Kom detail kaart
Herinvulling De Wissel (plandeel Beukenlaan) te Beetsterzwaag detail kaart
De Warren17 - Tijnje detail kaart
Gorredijk - Loevestein fase 4 (J. Reinbergenstrjitte) detail kaart
Warrewei 58 Tijnje detail kaart
Uitbreiding supermarkt Bakkeveen detail kaart
Tolheksleane 38 Frieschepalen detail kaart
Hegedyk 15 Gorredijk detail kaart
Nij Beets - Domela Nieuwenhuisweg 92 detail kaart
Langezwaag - De Plasse 25 detail kaart
Bestemmingsplan Tjalling Harkeswei 101 Wijnjewoude detail kaart
Tjalling Harkeswei 92 detail kaart
Weinterp 12 Wijnjewoude detail kaart
Breewei 50 detail kaart
Tolheksleane 38 Frieschepalen detail kaart
Gorredijk - Loevestein fase 4 (J. Reinbergenstrjitte) detail kaart
Burg. Selhorststraat - Gorredijk detail kaart
Hegedyk 15 Gorredijk detail kaart
Lytse Leane 7woningen detail kaart
Weinterp 12 Wijnjewoude detail kaart
Tjalling Harkeswei 92 detail kaart
Burg. Selhorststraat - Gorredijk detail kaart
Bûtewei 15 detail kaart
Wijnjewoude / Klein Groningen detail kaart
Bestemmingsplan Tjalling Harkeswei 101 Wijnjewoude detail kaart
Beheersverordening Siegerswoude Kom detail kaart
Breewei 50 detail kaart
Langezwaag Kom detail kaart
Bûtewei 15 detail kaart
Correctieve en partiële (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018 detail kaart
Bohrlaan 8 detail kaart
Camping It Kroeske Beamke detail kaart
Tijnje Kom detail kaart
Verbreding (bocht) Opsterlanske Kompanjonsfeart detail kaart
Herinvulling De Wissel (plandeel Beukenlaan) te Beetsterzwaag detail kaart
Terwispel Kom detail kaart
Boskdobbe 13 detail kaart
Mounleane 2 en 4 detail kaart
Heawei 29 en 42 detail kaart
Bohrlaan 8 detail kaart
Verbreding (bocht) Opsterlânske Kompanjonsfeart detail kaart
Aardgastransportleiding Mildam-Garijp (Opsterlands deel) detail kaart
Lippenhuizen Kom / Bedrijventerrein Jubbega/Lippenhuizen detail kaart
Wijzigingsplan Opper Haudmare detail kaart
Boskdobbe 13 detail kaart
Tijnje Kom detail kaart
Camping It Kroese Beamke detail kaart
Heawei 29 en 42 detail kaart
Mounleane 2 en 4 detail kaart
Lippenhuizen - Multifunctionele accommodatie detail kaart
Herinvulling De Wissel (plandeel Beukenlaan) te Beetsterzwaag detail kaart
Beheersverordening Langezwaag-Kom detail kaart
Mooi Loevestein detail kaart
Gorredijk - Bedrijventerreinen detail kaart
De Buorren 12 detail kaart
Gorredijk Kom detail kaart
Lytse Leane 8woningen detail kaart
Lippenhuizen - Multifunctionele accommodatie detail kaart
Loksleane3 detail kaart
Terwispel Kom detail kaart
Mooi Loevestein detail kaart
De Buorren 12 detail kaart
Wijzigingsplan Opper Haudmare detail kaart
Gorredijk Kom detail kaart
Tjalling Harkeswei 33 detail kaart
Gorredijk - Bedrijventerreinen detail kaart
Foarwurk 23 detail kaart
Loksleane3 detail kaart
Lippenhuizen Kom / Bedrijventerrein Jubbega/Lippenhuizen detail kaart
Nije Heawei detail kaart
Bestemmingsplan Terwispel, Smidte dorpshuis en plein detail kaart
Omgevingsvisie 2015 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Foarwurk 23 detail kaart
Nije Heawei detail kaart
Gorredijk - Bedrijventerrein detail kaart
Bestemmingsplan Terwispel, Smidte dorpshuis en plein detail kaart
Nij Beets Kom detail kaart
Gorredijk Kom detail kaart
Bestemmingsplan Hemrik - Kom detail kaart
Nij Beets Kom detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Bakkeveen Kom detail kaart
Ureterp Kom (2013) detail kaart
Wijnjewoude / Klein-Groningen detail kaart
Bestemmingsplan Hemrik - Kom detail kaart
Gorredijk - Centrum oost detail kaart
Ureterp Kom (2013) detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Gorredijk - Centrum Oost detail kaart
Bestemmingsplan Jonkerslan Kom detail kaart
Herinvulling deel de Wissel, ter hoogte van de weg t Rond, te Beetsterzwaag detail kaart
Herinvulling deel de Wissel, ter hoogte van de weg t Rond, te Beetsterzwaag detail kaart
Bestemmingsplan Jonkerslan Kom detail kaart
Beheersverordening Beetsterzwaag detail kaart
Bestemmingsplan Bakkeveen Kom detail kaart
Beheersverordening Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Beetsterzwaag herinvulling Vlaslaan e.o. detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijvenpark Drachten-Azeven detail kaart
Bestemmingsplan Beetsterzwaag herinvulling Vlaslaan e.o. detail kaart
Bestemmingsplan Gorredijk - Loevestein fase 4 detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijvenpark Drachten-Azeven detail kaart
Bestemmingsplan Gorredijk - Loevestein fase 4 detail kaart
Bestemmingsplan Beetsterzwaag - Van Lyndenpark detail kaart
Bestemmingsplan Luxwoude Kom detail kaart
Bestemmingsplan Luxwoude Kom detail kaart
Bestemmingsplan Ureterp - De Hege Kamp sportvelden Skoalleane detail kaart
Bestemmingsplan Frieschepalen - Kom detail kaart
Bestemmingsplan Beetsterzwaag - Van Lyndenpark detail kaart
Bestemmingsplan Ureterp - Sportvelden detail kaart