Bestemmingsplannen Overijssel

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Overijssel. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail kaart
Provinciaal Inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek detail kaart
Partiele herziening Omgevingsverordening Overijssel voor geitenhouderijen detail kaart
Provinciaal Inpassingsplan Sallandse Heuvelrug detail kaart
locatie Elhorst-Vloedbelt detail kaart
Geconsolideerde Verordening vanaf 2017 detail kaart
Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 2017 detail kaart
Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening 2018/2019 detail kaart
Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie 2018/2019 detail kaart
Geconsolideerde Verordening vanaf 2017 detail kaart
Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied Boetelerveld detail kaart
Provinciaal Inpassingsplan Landgoederen Oldenzaal detail kaart
locatie Elhorst-Vloedbelt detail kaart
Ontwerp partiele herziening Omgevingsverordening Overijssel voor geitenhouderijen detail kaart
N2000 gebied Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld detail kaart
Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen Overijssel detail kaart
Actualisatie Omgevingsvisie 2017/2018 detail kaart
Actualisatie Omgevingsverordening 2017/2018 detail kaart
De Wieden detail kaart
De Weerribben detail kaart
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht detail kaart
Provinciaal Inpassingsplan Sallandse Heuvelrug detail kaart
Provinciaal Inpassingsplan N340 / N48 detail kaart
Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie 2017/2018 detail kaart
Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening 2017/2018 detail kaart
Provinciaal Inpassingsplan Landgoederen Oldenzaal detail kaart
Punthuizen en Stroothuizen detail kaart
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht detail kaart
Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 2017 detail kaart
Omgevingsvergunning Zonnepark Het Bovenveld detail kaart
Omgevingsvergunning FrieslandCampina Nederland B.V. detail kaart
Provinciaal Inpassingsplan N340 / N48 detail kaart
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht detail kaart
Omgevingsverordening Overijssel 2017 detail kaart
Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken kleur detail kaart
Luchthavenbesluit Twente Airport detail kaart
Omgevingsvergunning Twence Stoomleiding detail kaart
Gebiedsvisie Technology Base Twente detail kaart
Omgevingsverordening Overijssel detail kaart
Omgevingsvisie Overijssel detail kaart
Windpark De Veenwieken detail kaart
Windpark De Veenwieken detail kaart
partiele herziening omgevingsvisie voor Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromingsrisicos detail kaart
partiele herziening omgevingsverordening voor Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromingsrisicos detail kaart
partiele herziening omgevingsvisie voor Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromingsrisicos detail kaart
partiele herziening omgevingsverordening voor Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromingsrisicos detail kaart
Verzamelherziening 2014 Omgevingsvisie Overijssel detail kaart
Verzamelherziening 2014 Omgevingsverordening Overijssel detail kaart
Omgevingsvergunning UCO Kampen detail kaart
Ontwerp Verzamelherziening 2014 Omgevingsverordening detail kaart
Ontwerp Verzamelherziening 2014 Omgevingsvisie detail kaart
Omgevingsverordening partiële herziening detailhandel (regionale afstemming) detail kaart
Omgevingsvisie partiële herziening detailhandel (regionale afstemming) detail kaart
Reactieve aanwijzing Bestemmingsplan Buitengebied Noordwest-Rutbekerveld detail kaart
Partiële herziening Omgevingsverordening Detailhandel detail kaart
Partiële herziening Omgevingsvisie Detailhandel detail kaart
Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2013 detail kaart
Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2013 detail kaart
Omgevingsvergunning Dusseldorp detail kaart
Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2013 detail kaart
Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2013 detail kaart
Omgevingsvergunning Boeldershoek detail kaart
Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente detail kaart
Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2013 detail kaart
Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2013 detail kaart
Reactieve aanwijzing Buitengebied Borne, herziening Lodiek Landen 2 Hertme detail kaart
Provinciaal Inpassingsplan N340 / N48 detail kaart
Reactieve aanwijzing Bestemmingsplan Rosengaardewe detail kaart
Ommen Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Ommen Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Reactieve aanwijzing Bestemmingsplan Buurse-zuid detail kaart