Bestemmingsplannen Rijksoverheid

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Rijksoverheid. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Windpark N33 detail kaart
Windplan Blauw detail kaart
Aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek detail kaart
Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) detail kaart
Windplan Groen detail kaart
Afsluitdijk – aanvulling 2019 detail kaart
Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (ministeriele regeling) (geconsolideerde versie) detail kaart
Aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek detail kaart
Afsluitdijk – aanvulling 2019 detail kaart
Wijziging van de Regeling Algemene Regels Ruimtelijke Ordening in verband met diverse ontwikkelingen 2018 detail kaart
Zuid-West 380 kV west detail kaart
Zuid-West 380 kv Oost detail kaart
Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) detail kaart
Windplan Blauw detail kaart
Structuurvisie Ondergrond detail kaart
Windplan Blauw detail kaart
Afsluitdijk - Aanvulling 2017 detail kaart
Inpassingsplan netversterking Marnezijl - Oudehaske detail kaart
Windpark Zeewolde detail kaart
Luchthavenindelingbesluit Schiphol detail kaart
Windplan Blauw detail kaart
Noord-West 380 kV EOS-VVL detail kaart
Afsluitdijk - Aanvulling 2017 detail kaart
wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (actualisering kaartbijlagen 2017) detail kaart
Windpark Zeewolde detail kaart
Correctieve herziening van het inpassingsplan Windpark Fryslân detail kaart
Noord-West 380 kV EOS-VVL detail kaart
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (geconsolideerde versie) detail kaart
Afsluitdijk – Aansluiting Dijkring Wieringen detail kaart
Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust detail kaart
Modernisering Clauscentrale A-D detail kaart
Afsluitdijk – Aansluiting Dijkring Wieringen detail kaart
Windpark N33 detail kaart
Windpark De Drentse Monden – Oostermoer detail kaart
wijziging van het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (grote rivieren, elektriciteitsvoorzieningen, ecologische hoofdstructuur, IJsselmeergebied en enige technische wijzigingen) detail kaart
Windpark Fryslân detail kaart
Aardgastransportleiding Oppenhuizen - Ried 2 detail kaart
Correctieve herziening rijksinpassingsplan Windpark Wieringermeer detail kaart
Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust detail kaart
net op zee Borssele detail kaart
wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (periodieke actualisatie en herstel van enkele gebreken) (6e wijziging) detail kaart
wijziging van het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (grote rivieren, elektriciteitsvoorzieningen, ecologische hoofdstructuur, IJsselmeergebied en enige technische wijzigingen) detail kaart
COBRACABLE detail kaart
Afsluitdijk detail kaart
Beleidsnota Noordzee 2016-2021 detail kaart
Nationaal Waterplan 2016-2021 detail kaart
Hoogspanningsstation Rilland detail kaart
Wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (ministeriele regeling) (5e wijziging) detail kaart
EZovWapse1winning detail kaart
Partiële herziening van het Rijksinpassingsplan Dijkverbetering Hagestein - Opheusden detail kaart
Windpark Wieringermeer detail kaart
Afsluitdijk detail kaart
Doetinchem-Wesel 380 kV detail kaart
Transformatorstation Oostzaan detail kaart
Windpark Krammer detail kaart
Partiële herziening van het Rijksinpassingsplan Dijkverbetering Hagestein - Opheusden detail kaart
Eerste fase inrichting Blesdijke 1 detail kaart
Omgevingsvergunning inrichting Frisia Zout B.V. detail kaart
Aanpak Zandhonger Oosterschelde detail kaart
Grevelingen en Volkerak-Zoommeer detail kaart
Transformator- en schakelstation Breukelen-Kortrijk detail kaart
Wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (ministeriele regeling) (4e wijziging) detail kaart
Natuurgebied het Zwin detail kaart
wijziging van het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (derde aanvulling) detail kaart
Structuurvisie Windenergie op land detail kaart
Hertogin Hedwigepolder detail kaart
wijziging Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (aanpassing reserveringsgebied A28 in verband met aanleg Uithoflijn) detail kaart
Wijzigingsplan woonlocatie Steenenmuur Zuid-West detail kaart
wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (ruimtereservering parallelle Kaagbaan) detail kaart
Aanpak Zandhonger Oosterschelde detail kaart
Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer detail kaart
Overeenkomsten Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer detail kaart
Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding detail kaart
Rijksinpassingsplan gasolieopslag zoutcavernes regio Twente detail kaart
Rijksinpassingsplan Waterberging Volkerak-Zoommeer detail kaart
Dijkverbetering Hagestein - Opheusden detail kaart
Inpassingsplan kabeltrace Gemini Eemsmond detail kaart
Omgevingsvergunning gaswinningsinstallatie Maasvlakte Rotterdam detail kaart
wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (actualisering kaartbijlagen en herstel van enkele gebreken) detail kaart
Wijziging planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier IJsseldelta detail kaart
Dijkverbetering Hagestein - Opheusden detail kaart
Omgevingsvergunning Kerkdijk-IJsseldijk detail kaart
Omgevingsvergunning Dijken & kunstwerken detail kaart
Omgevingsvergunningen Watergangen detail kaart
Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld detail kaart
Omgevingsvergunning Breeweg detail kaart
Inpassingsplan NorgroN detail kaart
A4 Passage en Poorten en Inprikkers detail kaart
kabeltracé Luchterduinen detail kaart
Structuurvisie buisleidingen 2012-2035 detail kaart
wijziging van de regeling algemene regels ruimtelijke ordening (ministeriele regeling) (eerste aanvulling) detail kaart
wijziging van het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (eerste aanvulling) detail kaart
Inpassingsplan Aardgastransportleiding Beverwijk - Wijngaarden detail kaart
Transformatorstation Vijfhuizen detail kaart
Inpassingsplan randstad 380 kv verbinding beverwijk - zoetermeer (bleiswijk) detail kaart
Rijksstructuurvisie ZuidasDok detail kaart
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig; Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte detail kaart
Besluit tot reparatie van het Rijksinpassingsplan Ontpoldering Noordwaard detail kaart
Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk detail kaart
Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (ministeriele regeling) detail kaart
Omgevingsvergunning TAQA Zuid Schermer detail kaart
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening detail kaart
Inpassingsplan Gasopslag Bergermeer detail kaart
Inpassingsplan Uitbreiding elektriciteitsnet Noordoostpolder detail kaart
Inpassingsplan Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder detail kaart
Geluidzones rond het luchtvaartterrein Rotterdam The Hague Airport detail kaart
Noordwaard detail kaart
Rijksinpassingsplan Hoofdaardgastransportleiding Bornerbroek–Epe (D) detail kaart
Structuurvisie natuurbescherming Randstad 380 kV verbinding detail kaart
Windenergie in de Zuidlob (gemeente Zeewolde) detail kaart