Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplannen Rijksoverheid

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Rijksoverheid. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail
Type Naam plan Status Datum
inpassingsplan Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) vastgesteld 24-04-2019 detail naar de kaart
inpassingsplan Windplan Groen ontwerp 05-04-2019 detail naar de kaart
inpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2019 vastgesteld 12-03-2019 detail naar de kaart
regeling Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (ministeriele regeling) (geconsolideerde versie) geconsolideerd 01-01-2019 detail naar de kaart
inpassingsplan Aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek ontwerp 19-12-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2019 ontwerp 17-12-2018 detail naar de kaart
regeling Wijziging van de Regeling Algemene Regels Ruimtelijke Ordening in verband met diverse ontwikkelingen 2018 vastgesteld 20-11-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan Zuid-West 380 kV west vastgesteld 17-10-2018 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Zuid-West 380 kv Oost ontwerp 12-10-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) ontwerp 11-10-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan Windplan Blauw vastgesteld 04-10-2018 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Ondergrond vastgesteld 11-06-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan Windplan Blauw ontwerp 05-06-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan Afsluitdijk - Aanvulling 2017 vastgesteld 01-06-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan netversterking Marnezijl - Oudehaske vastgesteld 30-05-2018 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) vastgesteld 13-04-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan Windpark Zeewolde vastgesteld 02-03-2018 detail naar de kaart
amvb Luchthavenindelingbesluit Schiphol geconsolideerd 01-01-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan Windplan Blauw voorontwerp 20-12-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL vastgesteld 07-12-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan Windpark N33 vastgesteld 09-10-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan Afsluitdijk - Aanvulling 2017 ontwerp 13-09-2017 detail naar de kaart
regeling wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (actualisering kaartbijlagen 2017) vastgesteld 11-09-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan Windpark Zeewolde vastgesteld 14-08-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan Correctieve herziening van het inpassingsplan Windpark Fryslân vastgesteld 08-08-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL ontwerp 15-06-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan Windpark N33 vastgesteld 16-02-2017 detail naar de kaart
amvb Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (geconsolideerde versie) geconsolideerd 01-01-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan Afsluitdijk – Aansluiting Dijkring Wieringen vastgesteld 16-12-2016 detail naar de kaart
structuurvisie Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust vastgesteld 07-12-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan Modernisering Clauscentrale A-D vastgesteld 20-10-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan Afsluitdijk – Aansluiting Dijkring Wieringen ontwerp 06-10-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan Windpark N33 ontwerp 29-09-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan Windpark De Drentse Monden – Oostermoer vastgesteld 22-09-2016 detail naar de kaart
amvb wijziging van het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (grote rivieren, elektriciteitsvoorzieningen, ecologische hoofdstructuur, IJsselmeergebied en enige technische wijzigingen) vastgesteld 20-09-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan Windpark Fryslân vastgesteld 18-09-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan Aardgastransportleiding Oppenhuizen - Ried 2 vastgesteld 02-09-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan Correctieve herziening rijksinpassingsplan Windpark Wieringermeer concept 31-08-2016 detail naar de kaart
structuurvisie Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, Aanvulling gebied Hollandse Kust ontwerp 01-07-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan net op zee Borssele vastgesteld 27-06-2016 detail naar de kaart
regeling wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (periodieke actualisatie en herstel van enkele gebreken) (6e wijziging) vastgesteld 13-06-2016 detail naar de kaart
amvb wijziging van het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (grote rivieren, elektriciteitsvoorzieningen, ecologische hoofdstructuur, IJsselmeergebied en enige technische wijzigingen) vastgesteld 18-05-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan COBRACABLE vastgesteld 06-03-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan Afsluitdijk vastgesteld 22-01-2016 detail naar de kaart
structuurvisie Beleidsnota Noordzee 2016-2021 vastgesteld 10-12-2015 detail naar de kaart
structuurvisie Nationaal Waterplan 2016-2021 vastgesteld 10-12-2015 detail naar de kaart
inpassingsplan Hoogspanningsstation Rilland vastgesteld 08-10-2015 detail naar de kaart
regeling Wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (ministeriele regeling) (5e wijziging) vastgesteld 09-07-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning EZovWapse1winning vastgesteld 25-06-2015 detail naar de kaart
inpassingsplan Partiële herziening van het Rijksinpassingsplan Dijkverbetering Hagestein - Opheusden vastgesteld 12-06-2015 detail naar de kaart
inpassingsplan Windpark Wieringermeer vastgesteld 29-04-2015 detail naar de kaart
inpassingsplan Afsluitdijk ontwerp 17-04-2015 detail naar de kaart
inpassingsplan Transformatorstation Oostzaan vastgesteld 15-04-2015 detail naar de kaart
inpassingsplan Doetinchem-Wesel 380 kV vastgesteld 15-04-2015 detail naar de kaart
inpassingsplan Windpark Krammer vastgesteld 10-03-2015 detail naar de kaart
inpassingsplan Partiële herziening van het Rijksinpassingsplan Dijkverbetering Hagestein - Opheusden ontwerp 24-02-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Eerste fase inrichting Blesdijke 1 vastgesteld 24-02-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning inrichting Frisia Zout B.V. vastgesteld 13-02-2015 detail naar de kaart
structuurvisie Aanpak Zandhonger Oosterschelde vastgesteld 17-11-2014 detail naar de kaart
structuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer ontwerp 20-10-2014 detail naar de kaart
inpassingsplan Transformator- en schakelstation Breukelen-Kortrijk vastgesteld 17-06-2014 detail naar de kaart
amvb Wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (ministeriele regeling) (4e wijziging) vastgesteld 12-06-2014 detail naar de kaart
inpassingsplan Natuurgebied het Zwin vastgesteld 21-05-2014 detail naar de kaart
amvb wijziging van het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (derde aanvulling) vastgesteld 16-05-2014 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Windenergie op land vastgesteld 28-03-2014 detail naar de kaart
inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder vastgesteld 10-02-2014 detail naar de kaart
amvb wijziging Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (aanpassing reserveringsgebied A28 in verband met aanleg Uithoflijn) vastgesteld 16-01-2014 detail naar de kaart
inpassingsplan Wijzigingsplan woonlocatie Steenenmuur Zuid-West vastgesteld 29-11-2013 detail naar de kaart
amvb wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (ruimtereservering parallelle Kaagbaan) vastgesteld 25-11-2013 detail naar de kaart
structuurvisie Aanpak Zandhonger Oosterschelde ontwerp 19-11-2013 detail naar de kaart
structuurvisie Overeenkomsten Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer vastgesteld 13-11-2013 detail naar de kaart
structuurvisie Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer vastgesteld 13-11-2013 detail naar de kaart
structuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding vastgesteld 06-11-2013 detail naar de kaart
inpassingsplan Rijksinpassingsplan gasolieopslag zoutcavernes regio Twente vastgesteld 02-10-2013 detail naar de kaart
inpassingsplan Rijksinpassingsplan Waterberging Volkerak-Zoommeer vastgesteld 20-09-2013 detail naar de kaart
inpassingsplan Dijkverbetering Hagestein - Opheusden vastgesteld 20-09-2013 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan kabeltrace Gemini Eemsmond vastgesteld 24-06-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning gaswinningsinstallatie Maasvlakte Rotterdam vastgesteld 21-06-2013 detail naar de kaart
amvb wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (actualisering kaartbijlagen en herstel van enkele gebreken) vastgesteld 08-06-2013 detail naar de kaart
structuurvisie Wijziging planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier IJsseldelta vastgesteld 24-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dijkverbetering Hagestein - Opheusden vastgesteld 22-05-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Dijken & kunstwerken vastgesteld 23-01-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Kerkdijk-IJsseldijk vastgesteld 23-01-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Breeweg vastgesteld 23-01-2013 detail naar de kaart
aanwijzingsbesluit Omgevingsvergunningen Watergangen vastgesteld 23-01-2013 detail naar de kaart
inpassingsplan Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld vastgesteld 23-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Inpassingsplan NorgroN vastgesteld 11-01-2013 detail naar de kaart
structuurvisie A4 Passage en Poorten en Inprikkers vastgesteld 10-12-2012 detail naar de kaart
inpassingsplan kabeltracé Luchterduinen vastgesteld 20-11-2012 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie buisleidingen 2012-2035 vastgesteld 12-10-2012 detail naar de kaart
amvb wijziging van het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (eerste aanvulling) vastgesteld 01-10-2012 detail naar de kaart
amvb wijziging van de regeling algemene regels ruimtelijke ordening (ministeriele regeling) (eerste aanvulling) vastgesteld 01-10-2012 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan Aardgastransportleiding Beverwijk - Wijngaarden vastgesteld 19-09-2012 detail naar de kaart
inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen vastgesteld 07-09-2012 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan randstad 380 kv verbinding beverwijk - zoetermeer (bleiswijk) vastgesteld 03-09-2012 detail naar de kaart
structuurvisie Rijksstructuurvisie ZuidasDok vastgesteld 09-07-2012 detail naar de kaart
structuurvisie Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig; Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld 13-03-2012 detail naar de kaart
inpassingsplan Besluit tot reparatie van het Rijksinpassingsplan Ontpoldering Noordwaard vastgesteld 03-02-2012 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk vastgesteld 23-12-2011 detail naar de kaart
amvb Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (ministeriele regeling) vastgesteld 09-12-2011 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning TAQA Zuid Schermer vastgesteld 29-08-2011 detail naar de kaart
amvb Besluit algemene regels ruimtelijke ordening vastgesteld 22-08-2011 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan Gasopslag Bergermeer vastgesteld 29-04-2011 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan Uitbreiding elektriciteitsnet Noordoostpolder vastgesteld 28-04-2011 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder vastgesteld 20-12-2010 detail naar de kaart
aanwijzingsbesluit Geluidzones rond het luchtvaartterrein Rotterdam The Hague Airport vastgesteld 05-10-2010 detail naar de kaart
inpassingsplan Noordwaard vastgesteld 27-08-2010 detail naar de kaart
inpassingsplan Rijksinpassingsplan Hoofdaardgastransportleiding Bornerbroek–Epe (D) vastgesteld 28-05-2010 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie natuurbescherming Randstad 380 kV verbinding vastgesteld 12-05-2010 detail naar de kaart
inpassingsplan Windenergie in de Zuidlob (gemeente Zeewolde) vastgesteld 01-04-2010 detail naar de kaart