Bestemmingsplannen Súdwest-Fryslân

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Súdwest-Fryslân. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Sibrandabuorren - Ontwikkeling school detail kaart
Sneek - Kaatsland (zorg)appartementen detail kaart
Omgevingsvergunning Workum- Breewarsdyk 8 detail kaart
Omgevingsvergunning Sneek- Het Hefwerk detail kaart
Omgevingsvergunning Heeg- De Opper 9 detail kaart
Omgevingsvergunning Jutrijp- Binnenpaed 10 detail kaart
Bestemmingsplan Workum – Recreatiegebied It Soal detail kaart
Omgevingsvergunning Oppenhuizen- H. Mensonidesstrjitte 30 detail kaart
Omgevingsvergunning Sneek- Buitenroede 1 (zonnepanelen RWZI) detail kaart
BP Sneek - Harinxmaland 1C en 1F detail kaart
't Fort 8 Hemelum detail kaart
Omgevingsvergunning Witmarsum- It Partoer naast 6 detail kaart
Omgevingsvergunning Oosthem- Nijesyl 25A t/m 25F detail kaart
Omgevingsvergunning Bolsward- Laad en Zaad 5 detail kaart
Bestemmingsplan Blauwhuis- Sylroede 3, kavel 9 detail kaart
Sibrandabuorren - Ontwikkeling school detail kaart
Warns - 2e fase Ats Bonninghawei detail kaart
Sneek- Molenkrite 130 b (bouwen supermarkt) detail kaart
Omgevingsvergunning Witmarsum- It Partoer naast 6 detail kaart
Louwewei ong. Jutrijp detail kaart
Omgevingsvergunning Oppenhuizen- H. Mensonidesstrjitte 30 detail kaart
Omgevingsvergunning Stavoren- Hanzekwartier (nabij havenweg) detail kaart
Bolsward - Franekerstraat detail kaart
Voorbereidingsbesluit Sneek- Molenkrite 171 (supermarkt) detail kaart
Sneek - IJlsterkade 126 - 132 detail kaart
Omgevingsvergunning Oosthem- Nijesyl 25A t/m 25F detail kaart
Omgevingsvergunning it Eilân 68 Heeg detail kaart
Omgevingsvergunning Rien- Draversdyk 6 detail kaart
Omgevingsvergunning Stavoren- Hanzekwartier (nabij havenweg) detail kaart
Voorbereidingsbesluit Sneek- Normandiaplein en Boschplein detail kaart
Sneek - Kaatsland (zorg)appartementen detail kaart
Omgevingsvegunning Easterein- Sjaardaleane 19 en Van Eysingaleane 27 detail kaart
Sneek - Oosterpoort detail kaart
Hemelum - De Soal 4 detail kaart
De Hemmen III detail kaart
Omgevingsvergunning Paviljoenwei 4 en 6 Offingawier detail kaart
Koudum detail kaart
Louwewei ong. Jutrijp detail kaart
Parapluplan parkeernormen SWF detail kaart
Workum- scholen Weverswei detail kaart
Workum- scholen Weverswei detail kaart
Omgevingsvergunning it Eilân 68 Heeg detail kaart
Omgevingsvergunning Bolsward- Laad en Zaad 5 detail kaart
Historisch centrum Westergo in Bolsward detail kaart
Bestemmingsplan dorpskern Hemelum detail kaart
Omgevingsvergunning Sneek- Oude Oppenhuizerweg 4 (vernieuwen en vergroten supermarkt) detail kaart
Omgevingsvergunning Makkum- Strânwei 6 detail kaart
Omgevingsvergunning Sneek- Alde Himdyk 26 detail kaart
Omgevingsvergunning Jutrijp- Riperwei 15 detail kaart
Omgevingsvergunning Easterein- Skrok 3 detail kaart
Omgevingsvegunning Easterein- Sjaardaleane 19 en Van Eysingaleane 27 detail kaart
Omgevingsvergunning Jutrijp- Riperwei 15 detail kaart
Omgevingsvergunning Sneek- Alde Himdyk 26 detail kaart
Sneek- Molenkrite 130 b (bouwen supermarkt) detail kaart
Omgevingsvergunning Makkum- Strânwei 6 detail kaart
Stavoren - Zuid 2017 detail kaart
Omgevingsvergunning Wommels- De Ljurk 3 t/m 9A detail kaart
Sneek - Harinxmaland fase 1F - Grasdrogerijlocatie detail kaart
Sjaerdawei 15 te Oppenhuizen detail kaart
De Kuilart herziening detail kaart
Koudum - Slaperdijk 2 detail kaart
Arum - Baarderbuorren 3 detail kaart
Omgevingsvergunning Sneek- Oude Oppenhuizerweg 4 (vernieuwen en vergroten supermarkt) detail kaart
Omgevingsvergunning perceel De Marne naast nr 229 Bolsward detail kaart
Omgevingsvergunning Stavoren- Nabij Stationsweg 7 (fontein) detail kaart
Omgevingsvergunning Blauwhuis Sylroede 33 en 33A detail kaart
Omgevingsvergunning Koudum- Ooste 39 detail kaart
Omgevingsvergunning IJlst- De Stroomtuin (IJlst, D, 63) (Zonnepanelen)) detail kaart
Omgevingsvergunning IJlst- De Stroomtuin (IJlst, D, 63) (Zonnepanelen)) detail kaart
Omgevingsvergunning Raerd- De Dille 2 detail kaart
Omgevingsvergunning Heeg- Nabij Harinxmastrjitte 18 (oprichten 5 woningen) detail kaart
Sjaerdawei 15 te Oppenhuizen detail kaart
Omgevingsvergunning Warns- 't Sou 18A detail kaart
Omgevingsvergunning Workum- Gebr. Bonnemastrjitte detail kaart
Omgevingsvergunning Workum- Turflân 11 001 t/m 11 029 detail kaart
Omgevingsvergunning Sneek- Iepenlaan 3, 3A t/m 3H detail kaart
Omgevingsvergunning Sneek- Ijlsterkade 47 detail kaart
Omgevingsvergunning Pharshoeke 62C t/m 62F Heeg (4 recreatiewoningen) detail kaart
Voorbereidingsbesluit gedeelte bestemmingsplan Workum-Kom (Prysterhoek) detail kaart
Bestemmingsplan Dorpen midden / oost Gemeente SWF detail kaart
Bestemmingsplan Dorpen midden / oost Gemeente SWF detail kaart
Omgevingsvergunning It Partoer 4 Witmarsum detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân detail kaart
omgevingsvergunning Remswerderleane 1 - Wolsum detail kaart
Omgevingsvergunning Workum- Merk 7A detail kaart
Bestemmingsplan Wonen aan de Geeuw, Zuidwesthoekweg 7, Sneek detail kaart
Omgevingsvergunning Kornwerderzand- nabij afsluitdijk 5 A (Lorentzsluizen) detail kaart
Omgevingsvergunning Stavoren- Koeweg 44 detail kaart
Omgevingsvergunning Bolsward- Snekerstraat 9a detail kaart
Sluiscomplex Kornwerderzand detail kaart
Sneek - Flexaterrein detail kaart
Perceel Sânleansterdyk 6 te Reahûs detail kaart
Omgevingsvergunning Oosthem- Ald Rien 3C en 3D detail kaart
Recreatiepark Bad Hindeloopen 2016 detail kaart
Bestemmingsplan Uitbreiding Albert Heijn Stadsfenne - Sneek detail kaart
Omgevingsvergunning Warns- Laaksum 5 detail kaart
Bestemmingsplan 12 recreatiewoningen Gouden Boayum te Heeg detail kaart
Bestemmingsplan Woningen It Eilan te Heeg detail kaart
Sneek - Harinxmaland fase 1b detail kaart
Bestemmingsplan Beleefcentrum Afsluitdijk detail kaart
Bestemmingsplan Sneek- Houkepoort detail kaart
Omgevingsvergunning Galamadammen 4 Koudum detail kaart
Omgevingsvergunning Sneek- Houkeweg 2 detail kaart
Omgevingsvergunning Hommerts- Jeltewei 49 detail kaart
Bestemmingsplan Wommels - IIsbaan 10 detail kaart
Waaksens - Toarnwerterleane 2 detail kaart
Sneek - locatie Thabor detail kaart
Workum - Thomashof Zuid detail kaart
Omgevingsvergunning Oude Schoolpad 8 en 12 Wons detail kaart
Bestemmingsplan Woudsend- It Skar detail kaart
Oppenhuizen - Eastwei 4 detail kaart
Sneek - Oppenhuizerweg detail kaart
Workum appartementen Doltewâl detail kaart
Workum - De Nije Rolpeal detail kaart
Omgevingsvergunning It Heidenskip- Heidenskipsterdyk 28 A detail kaart
Omgevingsvergunning Hichtumerweg 14 Bolsward detail kaart
Wynserdyk 53 Oosterend (plaatsen mestzak) detail kaart
Idzega - Klokhúsdyk 2 detail kaart
Bestemmingsplan Sneek - Furmerusstraat detail kaart
Sneek - Harinxmaland fase 1e detail kaart
Ligplaats woonboot Schans 102 Stavoren detail kaart
Uitspraak Bûtengebiet detail kaart
Beheersverordening 13 dorpen detail kaart
Gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan Benzineservicestation Lorentzstraat/A7 detail kaart
Bestemmingsplan Benzineservicestation Lorentzstraat/A7 detail kaart
Omgevingsvergunning Koeweg 44 Stavoren detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân detail kaart
Omgevingsvergunning De Krânse 6 en 8 Witmarsum detail kaart
Omgevingsvergunning Kleinzand 17 Sneek detail kaart
Omgevingsvergunning Kerkhoflaan 1 a Sneek detail kaart
Omgevingsvergunning Wolkammersstraat 8 Sneek detail kaart
Heeg - Nijewal 12 detail kaart
Omgevingsvergunning Vosseleane 71 Woudsend detail kaart
Omgevingsvergunning Nummer 3 Dearsum detail kaart
Bestemmingsplan Makkum - Oost detail kaart
Bestemmingsplan Easthimmerwei 23 in Folsgare detail kaart
Omgevingsvergunning Aesgewei 3 Sibrandabuorren detail kaart
Bestemmingsplan Sneek - De Potten - waterskibaan detail kaart
Omgevingsvergunning oprichten 45 woningen aan de Eeltje Halbertsmastraat 51 t/m 133 (oneven) Schwartzenberghstraat 19 en 25 en Winsemiusstraat 48 te Sneek detail kaart
Sint Antoniusplein te Sneek detail kaart
Beheersverordening Heeg- De Skou detail kaart
Omgevingsvergunning De Kolk 1 en 1A Woudsend detail kaart
Omgevingsvergunning Gerben Nannesstraat 22 Sneek detail kaart
Omgevingsvergunning windmeetmast Afsluitdijk 1 Breezanddijk detail kaart
Omgevingsvergunning steiger nabij Galamagracht 1 IJlst detail kaart
Bestemmingsplan Sneek- Harinxmaland Fase 1d detail kaart
Dorpen Archeologie detail kaart
Omgevingsvergunning Passantenhaven nabij Skil 6a te Workum detail kaart
Heidenskipsterdyk 40a detail kaart
Omgevingsvergunning Eeltje Halbertsmastraat 7 Sneek detail kaart
Bûtengebiet detail kaart
Sint Antoniusplein te Sneek detail kaart
Bolsward - Grote Dijlakker 41 detail kaart
Bestemmingsplan Wiuwert herinrichting Skatebaan detail kaart
Bestemmingsplan Sneek, Woonlocatie Singel/Harinxmakade detail kaart
Omgevingsvergunning Anne Westerhuisstrjitte kavel 112 en 113 Workum detail kaart
Omgevingsvergunning Van Giffenstraat 6 Sneek detail kaart
Bestemmingsplan Benzineservicestation Lorentzstraat/A7 detail kaart
Bestemmingsplan 1e Partiële herziening Hindeloopen- Jachthaven detail kaart
Bestemmingsplan Makkum-Achterterrein Krommesloot 11 detail kaart
Omgevingsvergunning nabij Kampwei 8 Workum detail kaart
Beheersverordening buitengebied Nijefurd detail kaart
Bestemmingsplan Wommels - Geins 2 detail kaart
Dorpen Noord / West gemeente Súdwest-Fryslân detail kaart
Omgevingsvergunning Koufurderrige Nr 11 detail kaart
Omgevingsvergunning Veldreed 2 Idsegahuizum detail kaart
Bestemmingsplan Allingawier detail kaart
Bestemmningsplan IJlst- Bezoekers- en doecentrum molen De Rat detail kaart
Bestemmingsplan Sibrandabuorren en Tersoal detail kaart
Omgevingsvergunning Pharshoeke 99 Heeg detail kaart
Workum - Thomashof detail kaart
Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei te Tirns detail kaart
Bestemmingsplan Buren 20, 22, 24 en Wonneburen in Ferwoude en Súd 154 in Workum detail kaart
Heeg - Gouten Boaijum 8 detail kaart
Omgevingsvergunning Dorpsstraat 39 Exmorra detail kaart
Omgevingsvergunning Pharshoeke 101 Heeg detail kaart
Bestemmingsplan Van Giffenstraat Sneek detail kaart
Omgevingsvergunning Wilhelminastraat 2a t/m 2e IJlst detail kaart
Omgevingsvergunning De Greiden 2 t/m 12 (even), De Dammen 17 t/m 23A (oneven) en De Bunders 7 t/m 17 (oneven) Bolsward detail kaart
Omgevingsvergunning Noard 99 -107 Workum detail kaart
Omgevingsvergunning Kerkstraat 35 Makkum detail kaart
Bestemmingsplan Sneek - Oudvaart detail kaart
Stavoren - Middenmeer detail kaart
Woonschepen aan de Easterbregesleat in Uitwellingerga detail kaart
Gerechterlijke uitspraak bestemmingsplan Makkum Centrum detail kaart
Omgevingsvergunning Industriepark 2 en 3 Bolsward detail kaart
Omgevingsvergunning nabij Stasjonsleane 2 Oudega detail kaart
Omgevingsvergunning Langezand 2 Makkum detail kaart
Omgevingsvergunning Johan Willem Frisostraat 25 Sneek detail kaart
Omgevingsvergunning Tunstrjitte 17, 19 en 21 (voorlopig) te Heeg detail kaart
Bestemmingsplan Munkedyk 1 te Gaastmeeer detail kaart
Gouden Boayum 4 Heeg detail kaart
Omgevingsvergunning realiseren aantakking en ovotonde nabij Lemmerweg 80 Sneek detail kaart
Beheersverordening bedrijventerrein Winsum, bedrijventerrein Wommels en woonlocatie Baard detail kaart
Omgevingsvergunning Achterbuorren 1 Scharnegoutum detail kaart
Omgevingsvergunning Plevierenpad 3 Sneek detail kaart
Omgevingsvergunning Feytebuorren 2 Westhem detail kaart
Omgevingsvergunning Snekerweg 6 Bolsward detail kaart
Bestemmingsplan Omgeving Aldfeartsdyk 13 te Goënga detail kaart
Omgevingsvergunning Nummer 8B Ypecolsga detail kaart
Omgevingsvergunning Havenweg 4 Stavoren detail kaart
Omgevingsvergunning Wartenterp 9 Abbega detail kaart
Omgevingsvergunning Gerben Nannesstraat 2 t/m 20 (even) Sneek detail kaart
Bedrijventerrein De Terp Gaastmeer detail kaart
Omgevingsvergunning Feandyk 1 Oudega detail kaart
Omgevingsvergunning Arumerweg 47 Witmarsum detail kaart
Omgevingsvergunning perceel tegenover Brouwersdyk 7 Workum (Sectie A nr 4728) detail kaart
Omgevingsvergunning zoutwaterafvoer Kornwerderzand detail kaart
Omgevingsvergunning Jancko Douwamastraat 29 Sneek detail kaart
Bestemmingsplan Oer de Graft detail kaart
Beheersverordening Workum - Bedrijventerrein It Soal detail kaart
Beheersverordenng Draeisleat - Osingahuizen detail kaart
Bestemmingsplan Easterein detail kaart
Bestemmingsplan Easterein - Bedrijventerrein Fabrykswei Oost detail kaart
Omgevingsvergunning Willem Lodewijkstraat 4 Sneek detail kaart
Omgevingsvergunning vervangen zinker t.b.v. gasleiding nabij Pinksterbloem te Sneek detail kaart
Omgevingsvergunning Rigedyk 25 Oudega detail kaart
Bestemmingsplan Bolsward - De Syl 1 en 3 detail kaart
Omgevingsvergunning Menno Simonstraat 10 Witmarsum detail kaart
Bestemmingsplan Sneek, Houkesloot / 't Ges detail kaart
Omgevingsvergunning Meerweg 0 Stavoren detail kaart
Sneek - Spoorwegemplacement en Schuttersveld detail kaart
Bestemmingsplan Makkum - Zuidwaard detail kaart
Stavoren detail kaart
Bestemmingsplan Makkum - Zuidoost detail kaart
Bestemmingsplan It Heidenskip detail kaart
Omgevingsvergunning Selfhelpweg 115 detail kaart
Bestemmingsplan Afkelansdyk 5 te Oppenhuizen detail kaart
Beheersverordening Binnenstad Sneek detail kaart
Bestemmingsplan Jachthaven Hindeloopen detail kaart
Koudum- Galamadammen detail kaart
Bestemmingsplan Molkwerum detail kaart
Bestemmingsplan Zurich detail kaart
Bestemmingsplan Hieslum en Gaast detail kaart
Omgevingsvergunning Koeweg 44 Stavoren detail kaart
Bestemmingsplan Warns detail kaart
Bestemmingsplan Makkum - Centrum detail kaart
Omgevingsvergunning Ypecolsga - Nr20 detail kaart
Bestemmingsplan De kuilart detail kaart
Bestemmingsplan De Potten Sneek- 20 recreatiewoningen detail kaart
Bestemmingsplan It Fabryk 1 te Lollum detail kaart
Bestemmingsplan omlegging t Far te Hommerts detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijvenpark De Hemmen A7, wijziging Smidsstraat detail kaart
Omgevingsvergunning Fiifgeawei 28 Offingawier detail kaart
Omgevingsvergunning Koeweg en Meerweg Stavoren detail kaart
Omgevingsvergunning Indijk nr 11 detail kaart
Bestemmingsplan Flachlocatie Iepenlaan te Sneek detail kaart
Bestemmingsplan Boazum detail kaart
Bestemmingsplan Duinterpen - Sneek detail kaart
Wijzigingsplan Noorderhoek J Douwamastraat 39 detail kaart
Bestemmingsplan Bûtlânwei 6 in Tersoal detail kaart
Omgevingsvergunning St. Ludgerusschool Weverswei Workum detail kaart
Omgevingsvergunning Sneek Station noord detail kaart
Omgevingsvergunning Jan van Nassaustraat 49 b detail kaart
Bestemmingsplan MFA de Terp Scharnegoutum detail kaart
Omgevingsvergunning Twibaksdyk 4 Bolsward detail kaart
Bestemmingsplan Rien - herziening Molmawei 8 detail kaart
Bestemmingsplan Sudergoweg 54/56 te IJlst detail kaart
Bestemmingsplan Koudum - De Easte en Parkplan detail kaart
Bestemmingsplan Itens - herziening Tsjerkebuorren 7 detail kaart
Omgevingsvergunning Gebroeders Bonnemastrjitte 4 t/m 22 Workum detail kaart
Bestemmingsplan Eastwei 6 in Oppenhuizen detail kaart
bestemmingsplan Koumelkerspaed 8 te Tersoal detail kaart
Omgevingsvergunning De Remise detail kaart
Bestemmingsplan Jachthavenstraat 53,55,57,59 te Sneek detail kaart
Bestemmingsplan Randzone Gauw detail kaart
Omgevingsvergunning Frieswijkstraat 8 Sneek detail kaart
Bestemmingsplan Heeg Uitbreiding De Skou detail kaart
Bestemmingsplan Wiuwert, Froonackerdyk 8 detail kaart
Bestemmingsplan Noordoosthoek-Normandiaplein detail kaart
Omgevingsvergunning Harste 4 Sneek detail kaart
Bestemmingsplan Easterwierrum detail kaart
Omgevingsvergunning Leeuwarderweg 35, Sneek detail kaart
It Joo - Oudega detail kaart
Bestemmingsplan 10 kV-gebouw onderstation Rauwerd te Raerd detail kaart
Bestemmingsplan Kornwerderzand detail kaart
traceA7 detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing Wommels Noordoost kavel 80 detail kaart
Bestemmingsplan Zomerrak detail kaart
Bestemmingsplan Klooster Witmarsum detail kaart
Bestemmingsplan Terp Schettens detail kaart
Bestemmingsplan Dorpsstraat 94 te Exmorra detail kaart
Bestemmingsplan Heeg detail kaart
Bestemmingsplan Reidskar 5 te Hommerts (hoek Jeltesleat / Prinses Margrietkanaal) detail kaart
Bestemmingsplan Oostend 17a Witmarsum detail kaart
Bestemmingsplan Sperkhem - Tuindorp detail kaart
ROB voor projectbesluit Easterein,Tsjerkebuorren 29 detail kaart
bestemmingsplan Wommels, Bedrijfsterrein Walperterwei - herziening Walperterwei 47b detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Indijk Hindeloopen detail kaart
Bestemmingsplan Workum - Kom detail kaart
Bestemmingsplan Eiland - De Domp detail kaart
Bestemmingsplan IJlst detail kaart
Grote Dijlakker 22 Bolsward detail kaart
Bestemmingsplan Roggebroek Stavoren detail kaart
Uitwerkingsplan Harinxmapark detail kaart
Bestemmingsplan Marsherne 5 te Poppenwier detail kaart
Zwettewei 68a detail kaart
Wijzigingsplan Pampuskade 14 Sneek detail kaart
Wijzigingsplan Binnenpaed 42 Jutrijp detail kaart
Bestemmingsplan Midstrjitte2-6 te Woudsend detail kaart
Bestemmingsplan Stadsfenne-Pasveer detail kaart
Bestemmingsplan Bolsward Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan De Zwette detail kaart
Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. Projectbesluit fysiotherapiepraktijk detail kaart
Bestemmingsplan Holle Poarte detail kaart
Betsemmingsplan Kerkhofsteeg te IJlst detail kaart
Structuurvisie detail kaart
Bestemmingsplan Wommels detail kaart
Bestemmingsplan Toen Heeg detail kaart
Uitwerkingsplan Harinxmaland detail kaart
uitvaartcentrum Harinxmaland detail kaart
Dr. Kuyperlaan 1 detail kaart
Bestemmingsplan Makkum - Engwier detail kaart
Bestemmingsplan Bolsward De Marne detail kaart
Ysbrechtum detail kaart
Bestemmingsplan Greate Sudein 35 te Uitwellingerga detail kaart
Projectbesluit 't Mienskipshus detail kaart
Bestemmingsplan Wommels Noord Oost detail kaart
Stationsgebied e.o detail kaart
Bestemmingsplan Offingawier detail kaart
Bestemmingsplan Noorderhoek detail kaart
wymbritseradiel noord plandeel gauw detail kaart
wymbritseradiel noord goenga detail kaart
rioolgebouw IJlsterkade 26 detail kaart
Bestemmingsplan Bybaen 16 Uitwellingerga detail kaart
Alexanderstraat 7 detail kaart
Centrum voor de kunsten, Het Atrium detail kaart
De Loten detail kaart
Woudvaart detail kaart
Bestemmingsplan Wymbritseradiel-Noord (Gauw, Goenga, Scharnegoutum en Tirns) detail kaart
Wymbritseradiel noord (Scharnegoutum) detail kaart
Bestemmingsplan Bolsward Hartwerdervaart detail kaart
thomas van aquino school detail kaart
Bestemmingsplan Wymbritseradiel-Zuidwest detail kaart