Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplannen Súdwest-Fryslân

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Súdwest-Fryslân. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail
Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan 't Fort 8 Hemelum vastgesteld 14-05-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Oosthem- Nijesyl 25A t/m 25F vastgesteld 24-04-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Bolsward- Laad en Zaad 5 vastgesteld 17-04-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Blauwhuis- Sylroede 3, kavel 9 ontwerp 09-04-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Warns - 2e fase Ats Bonninghawei vastgesteld 04-04-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sibrandabuorren - Ontwikkeling school ontwerp 04-04-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Sneek- Molenkrite 130 b (bouwen supermarkt) vastgesteld 03-04-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Witmarsum- It Partoer naast 6 ontwerp 25-03-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Louwewei ong. Jutrijp ontwerp 19-03-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Oppenhuizen- H. Mensonidesstrjitte 30 ontwerp 08-03-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Stavoren- Hanzekwartier (nabij havenweg) vastgesteld 07-03-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bolsward - Franekerstraat vastgesteld 28-02-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sneek - IJlsterkade 126 - 132 vastgesteld 28-02-2019 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit Sneek- Molenkrite 171 (supermarkt) vastgesteld 28-02-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Oosthem- Nijesyl 25A t/m 25F ontwerp 21-02-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning it Eilân 68 Heeg vastgesteld 22-01-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Rien- Draversdyk 6 vastgesteld 21-01-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Stavoren- Hanzekwartier (nabij havenweg) ontwerp 17-12-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Warns - Bonninghawei ontwerp 14-12-2018 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit Sneek- Normandiaplein en Boschplein vastgesteld 13-12-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sneek - Kaatsland (zorg)appartementen ontwerp 13-12-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sneek - Oosterpoort ontwerp 06-12-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvegunning Easterein- Sjaardaleane 19 en Van Eysingaleane 27 vastgesteld 06-12-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Hemelum - De Soal 4 ontwerp 19-11-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Hemmen III voorontwerp 16-11-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Paviljoenwei 4 en 6 Offingawier ontwerp 15-11-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Koudum vastgesteld 12-11-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Louwewei ong. Jutrijp voorontwerp 09-11-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluplan parkeernormen SWF vastgesteld 08-11-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan 't Fort 8 Hemelum ontwerp 06-11-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Workum- scholen Weverswei voorontwerp 02-11-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Workum- scholen Weverswei ontwerp 02-11-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning it Eilân 68 Heeg ontwerp 25-10-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Bolsward- Laad en Zaad 5 ontwerp 08-10-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sneek - IJlsterkade 126 - 132 ontwerp 04-10-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan dorpskern Hemelum vastgesteld 04-10-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Historisch centrum Westergo in Bolsward vastgesteld 04-10-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Sneek- Oude Oppenhuizerweg 4 (vernieuwen en vergroten supermarkt) vastgesteld 03-10-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Makkum- Strânwei 6 vastgesteld 18-09-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Sneek- Alde Himdyk 26 vastgesteld 04-09-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Jutrijp- Riperwei 15 vastgesteld 21-08-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Easterein- Skrok 3 vastgesteld 09-08-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvegunning Easterein- Sjaardaleane 19 en Van Eysingaleane 27 ontwerp 24-07-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Jutrijp- Riperwei 15 ontwerp 29-06-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Sneek- Alde Himdyk 26 ontwerp 27-06-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Sneek- Molenkrite 130 b (bouwen supermarkt) ontwerp 21-06-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Makkum- Strânwei 6 ontwerp 18-06-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stavoren - Zuid 2017 vastgesteld 14-06-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wommels- De Ljurk 3 t/m 9A ontwerp 14-06-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sjaerdawei 15 te Oppenhuizen vastgesteld 14-06-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sneek - Harinxmaland fase 1F - Grasdrogerijlocatie vastgesteld 14-06-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Kuilart herziening vastgesteld 17-05-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Arum - Baarderbuorren 3 vastgesteld 17-05-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Koudum - Slaperdijk 2 vastgesteld 17-05-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning perceel De Marne naast nr 229 Bolsward ontwerp 02-05-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Sneek- Oude Oppenhuizerweg 4 (vernieuwen en vergroten supermarkt) ontwerp 02-05-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Stavoren- Nabij Stationsweg 7 (fontein) vastgesteld 25-04-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Blauwhuis Sylroede 33 en 33A vastgesteld 19-04-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Koudum- Ooste 39 vastgesteld 11-04-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning IJlst- De Stroomtuin (IJlst, D, 63) (Zonnepanelen)) ontwerp 09-03-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning IJlst- De Stroomtuin (IJlst, D, 63) (Zonnepanelen)) vastgesteld 09-03-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Heeg- Nabij Harinxmastrjitte 18 (oprichten 5 woningen) vastgesteld 08-03-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Raerd- De Dille 2 vastgesteld 08-03-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Warns- 't Sou 18A vastgesteld 19-02-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sjaerdawei 15 te Oppenhuizen ontwerp 19-02-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Workum- Gebr. Bonnemastrjitte vastgesteld 05-02-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Workum- Turflân 11 001 t/m 11 029 vastgesteld 30-01-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Sneek- Iepenlaan 3, 3A t/m 3H vastgesteld 19-01-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Sneek- Ijlsterkade 47 vastgesteld 18-01-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Pharshoeke 62C t/m 62F Heeg (4 recreatiewoningen) vastgesteld 05-12-2017 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit gedeelte bestemmingsplan Workum-Kom (Prysterhoek) vastgesteld 14-11-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Dorpen midden / oost Gemeente SWF voorontwerp 18-10-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning It Partoer 4 Witmarsum vastgesteld 16-10-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân vastgesteld 05-10-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning omgevingsvergunning Remswerderleane 1 - Wolsum vastgesteld 13-09-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Workum- Merk 7A vastgesteld 21-07-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Wonen aan de Geeuw, Zuidwesthoekweg 7, Sneek vastgesteld 20-07-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Kornwerderzand- nabij afsluitdijk 5 A (Lorentzsluizen) vastgesteld 11-07-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Stavoren- Koeweg 44 vastgesteld 29-06-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Bolsward- Snekerstraat 9a ontwerp 23-06-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sluiscomplex Kornwerderzand vastgesteld 15-06-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sneek - Flexaterrein ontwerp 06-06-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Perceel Sânleansterdyk 6 te Reahûs vastgesteld 29-05-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Oosthem- Ald Rien 3C en 3D vastgesteld 22-05-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Recreatiepark Bad Hindeloopen 2016 vastgesteld 18-05-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Uitbreiding Albert Heijn Stadsfenne - Sneek vastgesteld 18-05-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Warns- Laaksum 5 vastgesteld 09-05-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan 12 recreatiewoningen Gouden Boayum te Heeg vastgesteld 06-04-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Woningen It Eilan te Heeg vastgesteld 02-03-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sneek - Harinxmaland fase 1b vastgesteld 02-03-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Beleefcentrum Afsluitdijk vastgesteld 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Sneek- Houkepoort vastgesteld 26-01-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Galamadammen 4 Koudum vastgesteld 16-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Sneek- Houkeweg 2 vastgesteld 28-11-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Hommerts- Jeltewei 49 vastgesteld 23-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Wommels - IIsbaan 10 vastgesteld 07-11-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Waaksens - Toarnwerterleane 2 vastgesteld 04-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Workum - Thomashof Zuid vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Oppenhuizen - Eastwei 4 vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Woudsend- It Skar vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Oude Schoolpad 8 en 12 Wons vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sneek - locatie Thabor vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sneek - Oppenhuizerweg voorontwerp 27-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Workum appartementen Doltewâl vastgesteld 26-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Workum - De Nije Rolpeal vastgesteld 06-09-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning It Heidenskip- Heidenskipsterdyk 28 A vastgesteld 22-08-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Hichtumerweg 14 Bolsward vastgesteld 12-08-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Wynserdyk 53 Oosterend (plaatsen mestzak) vastgesteld 02-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ligplaats woonboot Schans 102 Stavoren vastgesteld 14-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sneek - Harinxmaland fase 1e vastgesteld 14-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Sneek - Furmerusstraat vastgesteld 14-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Idzega - Klokhúsdyk 2 vastgesteld 14-07-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Uitspraak Bûtengebiet vastgesteld 29-06-2016 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening 13 dorpen vastgesteld 20-06-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan Benzineservicestation Lorentzstraat/A7 vastgesteld 08-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Benzineservicestation Lorentzstraat/A7 vastgesteld 08-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Koeweg 44 Stavoren vastgesteld 24-05-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning De Krânse 6 en 8 Witmarsum vastgesteld 17-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân ontwerp 17-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân voorontwerp 17-05-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Kleinzand 17 Sneek vastgesteld 28-04-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Kerkhoflaan 1 a Sneek vastgesteld 21-04-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wolkammersstraat 8 Sneek vastgesteld 19-04-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Heeg - Nijewal 12 vastgesteld 19-04-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Vosseleane 71 Woudsend vastgesteld 18-04-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Nummer 3 Dearsum vastgesteld 01-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Makkum - Oost vastgesteld 31-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Easthimmerwei 23 in Folsgare vastgesteld 31-03-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Aesgewei 3 Sibrandabuorren vastgesteld 18-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Sneek - De Potten - waterskibaan vastgesteld 25-02-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning oprichten 45 woningen aan de Eeltje Halbertsmastraat 51 t/m 133 (oneven) Schwartzenberghstraat 19 en 25 en Winsemiusstraat 48 te Sneek vastgesteld 27-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sint Antoniusplein te Sneek vastgesteld 21-01-2016 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening Heeg- De Skou vastgesteld 21-01-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning De Kolk 1 en 1A Woudsend vastgesteld 12-01-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Gerben Nannesstraat 22 Sneek vastgesteld 06-01-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning windmeetmast Afsluitdijk 1 Breezanddijk vastgesteld 23-12-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning steiger nabij Galamagracht 1 IJlst vastgesteld 23-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Sneek- Harinxmaland Fase 1d vastgesteld 17-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dorpen Archeologie vastgesteld 14-12-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Passantenhaven nabij Skil 6a te Workum vastgesteld 16-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Heidenskipsterdyk 40a vastgesteld 12-11-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Eeltje Halbertsmastraat 7 Sneek vastgesteld 01-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bûtengebiet vastgesteld 29-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sint Antoniusplein te Sneek ontwerp 22-09-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bolsward - Grote Dijlakker 41 vastgesteld 21-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Wiuwert herinrichting Skatebaan vastgesteld 14-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Sneek, Woonlocatie Singel/Harinxmakade vastgesteld 10-09-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Anne Westerhuisstrjitte kavel 112 en 113 Workum vastgesteld 27-07-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Van Giffenstraat 6 Sneek vastgesteld 08-07-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Benzineservicestation Lorentzstraat/A7 vastgesteld 02-07-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan 1e Partiële herziening Hindeloopen- Jachthaven vastgesteld 02-07-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Makkum-Achterterrein Krommesloot 11 vastgesteld 02-07-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning nabij Kampwei 8 Workum vastgesteld 22-06-2015 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening buitengebied Nijefurd vastgesteld 04-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Wommels - Geins 2 vastgesteld 20-04-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Koufurderrige Nr 11 vastgesteld 15-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dorpen Noord / West gemeente Súdwest-Fryslân vastgesteld 15-04-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Veldreed 2 Idsegahuizum vastgesteld 31-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmningsplan IJlst- Bezoekers- en doecentrum molen De Rat vastgesteld 26-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Allingawier vastgesteld 26-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Sibrandabuorren en Tersoal vastgesteld 26-03-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Pharshoeke 99 Heeg vastgesteld 24-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Workum - Thomashof vastgesteld 19-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Heeg - Gouten Boaijum 8 vastgesteld 19-02-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijfslocatie Terpstrjitte en woonlocatie Thaborwei te Tirns vastgesteld 19-02-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buren 20, 22, 24 en Wonneburen in Ferwoude en Súd 154 in Workum vastgesteld 19-02-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Dorpsstraat 39 Exmorra vastgesteld 08-01-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Pharshoeke 101 Heeg vastgesteld 06-01-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Van Giffenstraat Sneek vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning De Greiden 2 t/m 12 (even), De Dammen 17 t/m 23A (oneven) en De Bunders 7 t/m 17 (oneven) Bolsward vastgesteld 26-11-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wilhelminastraat 2a t/m 2e IJlst vastgesteld 26-11-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Noard 99 -107 Workum vastgesteld 13-11-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Kerkstraat 35 Makkum vastgesteld 28-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stavoren - Middenmeer vastgesteld 23-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woonschepen aan de Easterbregesleat in Uitwellingerga vastgesteld 23-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Sneek - Oudvaart vastgesteld 23-10-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Gerechterlijke uitspraak bestemmingsplan Makkum Centrum vastgesteld 08-10-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Industriepark 2 en 3 Bolsward vastgesteld 03-10-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning nabij Stasjonsleane 2 Oudega vastgesteld 14-09-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Johan Willem Frisostraat 25 Sneek vastgesteld 18-08-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Langezand 2 Makkum vastgesteld 18-08-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Tunstrjitte 17, 19 en 21 (voorlopig) te Heeg vastgesteld 24-07-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Gouden Boayum 4 Heeg vastgesteld 03-07-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Munkedyk 1 te Gaastmeeer vastgesteld 03-07-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning realiseren aantakking en ovotonde nabij Lemmerweg 80 Sneek vastgesteld 01-07-2014 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening bedrijventerrein Winsum, bedrijventerrein Wommels en woonlocatie Baard vastgesteld 30-06-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Achterbuorren 1 Scharnegoutum vastgesteld 27-06-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Plevierenpad 3 Sneek vastgesteld 16-06-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Feytebuorren 2 Westhem vastgesteld 12-06-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Snekerweg 6 Bolsward vastgesteld 06-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Omgeving Aldfeartsdyk 13 te Goënga vastgesteld 05-06-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Nummer 8B Ypecolsga vastgesteld 13-05-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Havenweg 4 Stavoren vastgesteld 05-05-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wartenterp 9 Abbega vastgesteld 05-05-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Gerben Nannesstraat 2 t/m 20 (even) Sneek vastgesteld 02-04-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bedrijventerrein De Terp Gaastmeer vastgesteld 19-03-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Feandyk 1 Oudega vastgesteld 18-03-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Arumerweg 47 Witmarsum vastgesteld 03-03-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning perceel tegenover Brouwersdyk 7 Workum (Sectie A nr 4728) vastgesteld 19-02-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning zoutwaterafvoer Kornwerderzand vastgesteld 03-02-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Jancko Douwamastraat 29 Sneek vastgesteld 07-01-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Oer de Graft onherroepelijk 31-12-2013 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening Workum - Bedrijventerrein It Soal vastgesteld 19-12-2013 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordenng Draeisleat - Osingahuizen vastgesteld 19-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Easterein - Bedrijventerrein Fabrykswei Oost vastgesteld 16-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Easterein vastgesteld 16-12-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Willem Lodewijkstraat 4 Sneek vastgesteld 09-12-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning vervangen zinker t.b.v. gasleiding nabij Pinksterbloem te Sneek vastgesteld 05-12-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Rigedyk 25 Oudega vastgesteld 29-11-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bolsward - De Syl 1 en 3 onherroepelijk 15-11-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Menno Simonstraat 10 Witmarsum vastgesteld 13-11-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Sneek, Houkesloot / 't Ges vastgesteld 07-11-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Meerweg 0 Stavoren vastgesteld 31-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sneek - Spoorwegemplacement en Schuttersveld onherroepelijk 11-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stavoren onherroepelijk 04-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan It Heidenskip onherroepelijk 04-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Makkum - Zuidwaard onherroepelijk 04-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Makkum - Zuidoost onherroepelijk 04-10-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Selfhelpweg 115 vastgesteld 26-09-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Afkelansdyk 5 te Oppenhuizen vastgesteld 12-09-2013 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening Binnenstad Sneek vastgesteld 12-09-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Jachthaven Hindeloopen onherroepelijk 30-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Koudum- Galamadammen onherroepelijk 27-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Molkwerum onherroepelijk 23-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Zurich vastgesteld 09-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Hieslum en Gaast onherroepelijk 02-08-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Koeweg 44 Stavoren vastgesteld 01-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Warns onherroepelijk 28-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Makkum - Centrum vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Ypecolsga - Nr20 vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan De kuilart onherroepelijk 14-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Potten Sneek- 20 recreatiewoningen vastgesteld 23-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan It Fabryk 1 te Lollum vastgesteld 16-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan omlegging t Far te Hommerts onherroepelijk 03-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bedrijvenpark De Hemmen A7, wijziging Smidsstraat onherroepelijk 26-04-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Fiifgeawei 28 Offingawier vastgesteld 09-04-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Koeweg en Meerweg Stavoren vastgesteld 09-04-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Indijk nr 11 vastgesteld 08-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Flachlocatie Iepenlaan te Sneek onherroepelijk 29-03-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Boazum vastgesteld 25-02-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Duinterpen - Sneek onherroepelijk 22-02-2013 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Noorderhoek J Douwamastraat 39 onherroepelijk 01-02-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bûtlânwei 6 in Tersoal onherroepelijk 23-01-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning St. Ludgerusschool Weverswei Workum vastgesteld 11-01-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Sneek Station noord vastgesteld 10-01-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Jan van Nassaustraat 49 b vastgesteld 28-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan MFA de Terp Scharnegoutum onherroepelijk 21-12-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Twibaksdyk 4 Bolsward vastgesteld 06-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Rien - herziening Molmawei 8 onherroepelijk 23-11-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Sudergoweg 54/56 te IJlst onherroepelijk 16-11-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Koudum - De Easte en Parkplan onherroepelijk 31-10-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Itens - herziening Tsjerkebuorren 7 vastgesteld 15-10-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Gebroeders Bonnemastrjitte 4 t/m 22 Workum vastgesteld 31-07-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Eastwei 6 in Oppenhuizen vastgesteld 21-06-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Koumelkerspaed 8 te Tersoal onherroepelijk 31-05-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning De Remise vastgesteld 30-05-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Jachthavenstraat 53,55,57,59 te Sneek onherroepelijk 25-05-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Randzone Gauw vastgesteld 24-05-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Frieswijkstraat 8 Sneek vastgesteld 21-03-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Heeg Uitbreiding De Skou onherroepelijk 24-02-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Wiuwert, Froonackerdyk 8 onherroepelijk 20-02-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Noordoosthoek-Normandiaplein onherroepelijk 03-02-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Harste 4 Sneek vastgesteld 25-01-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Easterwierrum vastgesteld 23-01-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Leeuwarderweg 35, Sneek vastgesteld 11-01-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan It Joo - Oudega onherroepelijk 02-12-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan 10 kV-gebouw onderstation Rauwerd te Raerd vastgesteld 29-11-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Kornwerderzand onherroepelijk 25-11-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan traceA7 onherroepelijk 07-10-2011 detail naar de kaart
projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing Wommels Noordoost kavel 80 vastgesteld 29-09-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Zomerrak onherroepelijk 23-09-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Terp Schettens onherroepelijk 02-09-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Dorpsstraat 94 te Exmorra onherroepelijk 02-09-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Klooster Witmarsum onherroepelijk 02-09-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Heeg onherroepelijk 26-08-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Reidskar 5 te Hommerts (hoek Jeltesleat / Prinses Margrietkanaal) onherroepelijk 26-08-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Oostend 17a Witmarsum onherroepelijk 19-08-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Sperkhem - Tuindorp onherroepelijk 12-08-2011 detail naar de kaart
projectbesluit ROB voor projectbesluit Easterein,Tsjerkebuorren 29 onherroepelijk 05-08-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Wommels, Bedrijfsterrein Walperterwei - herziening Walperterwei 47b onherroepelijk 05-08-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Workum - Kom onherroepelijk 01-07-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bedrijventerrein Indijk Hindeloopen onherroepelijk 01-07-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan IJlst onherroepelijk 24-06-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Eiland - De Domp onherroepelijk 24-06-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Grote Dijlakker 22 Bolsward vastgesteld 29-04-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Roggebroek Stavoren vastgesteld 28-04-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Uitwerkingsplan Harinxmapark onherroepelijk 01-04-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Marsherne 5 te Poppenwier onherroepelijk 23-03-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zwettewei 68a vastgesteld 03-03-2011 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Pampuskade 14 Sneek onherroepelijk 02-03-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wijzigingsplan Binnenpaed 42 Jutrijp vastgesteld 22-02-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Midstrjitte2-6 te Woudsend onherroepelijk 28-01-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Stadsfenne-Pasveer onherroepelijk 27-01-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bolsward Buitengebied onherroepelijk 07-01-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan De Zwette onherroepelijk 05-01-2011 detail naar de kaart
projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. Projectbesluit fysiotherapiepraktijk vastgesteld 13-12-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Holle Poarte vastgesteld 29-11-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Betsemmingsplan Kerkhofsteeg te IJlst onherroepelijk 26-11-2010 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie vastgesteld 16-11-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Wommels vastgesteld 01-11-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Toen Heeg onherroepelijk 20-10-2010 detail naar de kaart
uitwerkingsplan uitvaartcentrum Harinxmaland onherroepelijk 15-10-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Uitwerkingsplan Harinxmaland onherroepelijk 15-10-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dr. Kuyperlaan 1 vastgesteld 13-10-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Makkum - Engwier onherroepelijk 22-07-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bolsward De Marne vastgesteld 15-06-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ysbrechtum vastgesteld 20-04-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Greate Sudein 35 te Uitwellingerga onherroepelijk 16-04-2010 detail naar de kaart
projectbesluit Projectbesluit 't Mienskipshus vastgesteld 18-03-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Wommels Noord Oost vastgesteld 01-03-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Stationsgebied e.o onherroepelijk 15-02-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Offingawier vastgesteld 19-01-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Noorderhoek vastgesteld 19-01-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan wymbritseradiel noord plandeel gauw onherroepelijk 28-11-2009 detail naar de kaart
bestemmingsplan wymbritseradiel noord goenga onherroepelijk 28-11-2009 detail naar de kaart
bestemmingsplan rioolgebouw IJlsterkade 26 vastgesteld 21-10-2009 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bybaen 16 Uitwellingerga vastgesteld 14-10-2009 detail naar de kaart
bestemmingsplan Alexanderstraat 7 vastgesteld 02-10-2009 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Loten onherroepelijk 29-09-2009 detail naar de kaart
bestemmingsplan Centrum voor de kunsten, Het Atrium vastgesteld 29-09-2009 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woudvaart onherroepelijk 15-09-2009 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Wymbritseradiel-Noord (Gauw, Goenga, Scharnegoutum en Tirns) onherroepelijk 27-05-2009 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wymbritseradiel noord (Scharnegoutum) ontwerp 27-05-2009 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bolsward Hartwerdervaart vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart
bestemmingsplan thomas van aquino school onherroepelijk 09-05-2009 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Wymbritseradiel-Zuidwest onherroepelijk 30-10-2008 detail naar de kaart