Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplannen Simpelveld

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Simpelveld. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail
Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Zonneveld Preutersweg ongenummerd vastgesteld 26-02-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Speelveld Hennebergstraat - Scheelenstraat te Simpelveld vastgesteld 25-01-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2016, 2e herziening vastgesteld 13-12-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Zonneveld Preutersweg ongenummerd ontwerp 13-12-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Speelveld Hennebergstraat - Scheelenstraat te Simpelveld ontwerp 12-10-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Verzetstraat 1a te Simpelveld vastgesteld 08-10-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2016, 2e herziening ontwerp 15-08-2018 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg vastgesteld 14-12-2017 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied 2016 vastgesteld 15-11-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Stationstraat ong. te Simpelveld vastgesteld 06-10-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Sint Remigiusstraat 2 Simpelveld ontwerp 27-07-2017 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld 22-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2016 vastgesteld 16-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Oude Molsbergerweg 10 en ong. vastgesteld 21-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kernen gemeente Simpelveld vastgesteld 26-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijventerrein Bocholtzerweg actualisatie 2014 vastgesteld 05-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Groeneboord Zuid Bocholtz vastgesteld 23-01-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Vrije sector woningen Groeneboord, Bocholtz vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
structuurvisie Partiële herziening Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg vastgesteld 31-10-2011 detail naar de kaart