Bestemmingsplannen Smallingerland

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Smallingerland. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
De Peinder Mieden (fase 2) detail kaart
Wijzigingsplan Vrijburgh - Duizendblad detail kaart
Hooiweg - De Oppers detail kaart
Omgevingsvergunning De Skieding 14 detail kaart
Bestemmingsplan Rottevalle - Woningbouw Efterwei detail kaart
De Skieding 1 Houtigehage detail kaart
Kletsterlaan extra woningen detail kaart
Wijzigingsplan Vrijburgh - Duizendblad detail kaart
Bestemmingsplan Iendrachtsingel 2 Opeinde detail kaart
De Peinder Mieden Herziening detail kaart
De Peinder Mieden (fase 2) detail kaart
Omgevingsvergunning Raai 1 detail kaart
Bestemmingsplan Drachten Buitenstvallaat ontsluitingsweg De Werf detail kaart
Omgevingsvergunning De Skieding 14 detail kaart
De Peinder Mieden Herziening detail kaart
Bestemmingsplan Drachtstercompagnie-Zuid detail kaart
Bestemmingsplan Iendrachtsingel 2 Opeinde detail kaart
Wijzigingsplan Drachtster Heawei 29 De Veenhoop detail kaart
Bestemmingsplan Drachten Buitenstvallaat ontsluitingsweg De Werf detail kaart
Bestemmingsplan De Singels detail kaart
Wijzigingsplan Drachtster Heawei 29 De Veenhoop detail kaart
Bestemmingsplan Drachtstercompagnie-Zuid detail kaart
Omgevingsvergunning parkeervoorziening Haersma State detail kaart
Omgevingsvergunning Sânnige wyk 5 detail kaart
Buitengebied 2013, 2e herziening detail kaart
Omgevingsvergunning Hegewarren 20 detail kaart
Omgevingsvergunning Stadsmarkering Noord detail kaart
Omgevingsvergunning Stadsmarkering Noord detail kaart
Partiële herziening De Bouwen - Kopgebouw MLK-boulevard detail kaart
Omgevingsvergunning Sânnige wyk 5 detail kaart
Wijzigingsplan Weversburen 37 Drachten detail kaart
Watersportaccommodaties Gaastereiland detail kaart
Bestemmingsplan Winkelcentrum Noorderpoort detail kaart
Omgevingsvergunning Kommisjewei 183 detail kaart
Biskopswei 30 De Wilgen detail kaart
Omgevingsvergunning Fallaetswei 13 detail kaart
Bestemmingsplan De Singels detail kaart
Bestemmingsplan De Trisken - Himsterhout detail kaart
Nijega - Fiifhoeke detail kaart
Omgevingsvergunning Folgerster Loane 56 detail kaart
Omgevingsvergunning Het Zuid 41 detail kaart
Biskopswei 30 De Wilgen detail kaart
Omgevingsvergunning Kommisjewei 183 detail kaart
Omgevingsvergunning Hegewarren 20 detail kaart
Buitengebied 2013, 2e herziening detail kaart
Omgevingsvergunning Drachtster Heawei 38 De Veenhoop detail kaart
Wijzigingsplan Weversburen 37 Drachten detail kaart
Bestemmingsplan Eijzengapaed 4 De Veenhoop detail kaart
Partiële herziening De Bouwen - Kopgebouw MLK-boulevard detail kaart
Bestemmingsplan De Folgeren - Fennepark detail kaart
Omgevingsvergunning De Feart 17 detail kaart
Omgevingsvergunning De Feart 17 detail kaart
Wijzigingsplan Titelroas detail kaart
Omgevingsvergunning Gariperwei 54 detail kaart
Nijega - Fiifhoeke detail kaart
Omgevingsvergunning Fallaetswei 13 detail kaart
Watersportaccommodaties Gaastereiland detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijvenpark A7-Noord detail kaart
Wijzigingsplan Gariperwei Oudega detail kaart
Omgevingsvergunning Brug Leerpark detail kaart
Rottevalle - Buorren 27 detail kaart
Bestemmingsplan Winkelcentrum Noorderpoort detail kaart
Krite 23-25 te Boornbergum detail kaart
Bestemmingsplan Drachten - 't Deel detail kaart
De Peinder Mieden detail kaart
Opeinde - Kanaelsloane 37 detail kaart
aardgastransportleiding Mildam - Garijp TC detail kaart
Omgevingsvergunning Speenkruid 15 detail kaart
Omgevingsvergunning Folgeralaan 1a detail kaart
Bestemmingsplan De Trisken - Himsterhout detail kaart
Voorbereidingsbesluit Buitengebied Smallingerland detail kaart
Omgevingsvergunning Grasland 26 detail kaart
Drachten - Appartementencomplex Nachtegaalstraat detail kaart
Omgevingsvergunning De Feart 49 detail kaart
Partiële herziening Buitengebied 2013 - Polderdyk 7 te De Tike detail kaart
Klaverweide zuidwest fase IV detail kaart
Omgevingsvergunning Binnendyks 2 Recreatiewoning detail kaart
De Tike - Master de Jongwei detail kaart
Wijzigingsplan Mûntseleane 11 De Wilgen detail kaart
Omgevingsvergunning Zuiderend 74 detail kaart
Parapluplan parkeernormen detail kaart
Bestemmingsplan Havenwei 8 te Rottevalle detail kaart
Omgevingsvergunning Opperbuorren-East 2 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied, 1ste herziening 2015 detail kaart
Drachtstervaart - Partiële herziening De Werf detail kaart
De Veenhoop - Recreatieterrein detail kaart
Waterlandhof detail kaart
Drachten - Stationsweg-Oudeweg extra woning detail kaart
Bestemmingsplan Bushalte Plus Noord detail kaart
Parapluplan terrassen Smallingerland detail kaart
Beheersverordening Vliegveld detail kaart
Omgevingsvergunning De Lanen 2 woonzorgcentrum detail kaart
Boornbergum Middelgeast fase 4 en 5 detail kaart
Bestemmingsplan Ds. Visscherwei 51 Houtigehage detail kaart
Bestemmingsplan Vogelzang detail kaart
Bestemmingsplan Transferium Drachten Oost detail kaart
Omgevingsvergunning Kerkstraat detail kaart
Drachten - Leidijk 30 en Noordkade 72-74 detail kaart
Bestemmingsplan Vrijburgh detail kaart
De Feart 7 Drachtstercompagnie detail kaart
Omgevingsvergunning Nijtap 65 detail kaart
Omgevingsvergunning Manjepetswei 19 detail kaart
Wijzigingsplan Woonwerk-units Spitsbergen te Houtigehage detail kaart
Paraplubestemmingsplan regeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen detail kaart
Bestemmingsplan Middelgeast - Boornbergum detail kaart
Drachten - Fries Congres & Paardensportcentrum detail kaart
Buitengebied 2013 - Efterwei 23, Rottevalle detail kaart
Omgevingsvergunning Master de Jongwei 42 detail kaart
Bestemmingsplan Efterwei33 te Rottevalle detail kaart
Drachten - Tussendiepen en Noorderhogeweg detail kaart
Wijzigingsplan Zuiderend 76a te Drachten detail kaart
Omgevingsvergunning Haverstuk 8 detail kaart
Bestemmingsplan Multifunctioneel Centrum Rottevalle detail kaart
Wijzigingsplan It West 48 te Oudega detail kaart
Fijnnen 13 Nijega (nieuwbouw vleeskuikenstal) detail kaart
Omgevingsvergunning Drachtster Heawei 30 ligboxenstal detail kaart
Beheersverordening woonwagenkamp Drachtstercompagnie detail kaart
Bestemmingsplan Drachten hoek Zuiderdwarsvaart-Raai detail kaart
Partiële herziening Wonen-werken en Werk aan huis detail kaart
Bestemmingsplan Maartenswouden detail kaart
Buitengebied 2013 - Boerenstreek 40, Kortehemmen detail kaart
Vrijburg, hoek folgeren folgeralaan detail kaart
Omgevingsvergunning Master de Jongwei 17 uitbreiding dorpshuis detail kaart
Drachten - perceel naast Het Zuid 39 detail kaart
Omgevingsvergunning Watersportgebouw Gaastereiland detail kaart
Omgevingsvergunning Lauwers detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwerikstraat e.o.te Drachten detail kaart
Bestemmingsplan Ambachtsloane Rottevalle detail kaart
Omgevingsvergunning Het Zuid 34 Paardenbak detail kaart
Omgevingsvergunning Het Vliet 10a Speeltuingebouw detail kaart
Omgevingsvergunning Achterwei 31 detail kaart
Omgevingsvergunning Carpoolvoorziening Noorderhogeweg detail kaart
Omgevingsvergunning 't Deel detail kaart
Bestemmingsplan Folgeren 32 te Drachten detail kaart
Bestemmingsplan Drachten - Tussendiepen en Noorderhogeweg detail kaart
Bestemmingsplan Drachten - Tussendiepen en Noorderhogeweg detail kaart
Drachten - Noorderdwarsvaart 179 detail kaart
Omgevingsvergunning Robijnekamp detail kaart
Omgevingsvergunning Fallaetswei 19 woonzorg detail kaart
Omgevingsvergunning Oudeweg 152 Bouw van een woning detail kaart
Omgevingsvergunning De Skieding 65 detail kaart
Omgevingsvergunning De Kolken 56 Bedrijfswoning detail kaart
Omgevingsvergunning Torenstraat 14 2 appartementen detail kaart
Bestemmingsplan Leerpark Drachten (ROC Friese Poort) detail kaart
Omgevingsvergunning Kommisjewei 7 Hondenschool detail kaart
Drachtstervaart uit te werken detail kaart
Structuurvisie Smallingerland detail kaart
Omgevingsvergunning Drachtster Heawei 16 zorgboerderij detail kaart
Omgevingsvergunning retentiepolder Eastersanning detail kaart
Omgevingsvergunning Klaverweide noord fase 2 detail kaart
Omgevingsvergunning Bildwei 38 bouw woning met garage detail kaart
Omgevingsvergunning Hospice Het Zuid 20 detail kaart
Omgevingsvergunning 21 woningen Hooiweg Burefen zuid detail kaart
Bestemmingsplan Drachten Drachtstervaart detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Kantorenpark Drachten en Bedrijvenpark Noordoostkwadrant detail kaart
Bestemmingsplan Burmaniapark detail kaart
Omgevingsvergunning Boerestreek 24 detail kaart
Omgevingsvergunning Torenstraat 14 detail kaart
Omgevingsvergunning Kommisjewei 53 Nijega detail kaart
Drachten - De Dolte en De Wiel detail kaart
Omgevingsvergunning Suderhiem 35-10 detail kaart
Bestemmingsplan Drachten - Cultuurhuisvesting detail kaart
Omgevingsvergunning Serrestal Goudberch 2 detail kaart
Omgevingsvergunning aanbouw woning Drachtster Heawei 27 detail kaart
Bestemmingsplan Drachten - Woon- en zorglocatie De Lauwers detail kaart
Bestemmingsplan MFC Oudega detail kaart
Omgevingsvergunning opbaarhuisje Noorderbegraafplaats detail kaart
Omgevingsvergunning Master de Jongwei 37 detail kaart
Omgevingsvergunning brug Kanaeldyk 16 KW18 detail kaart
Omgevingsvergunning brug Kruswei KW17 detail kaart
Omgevingsvergunning brug Kanaeldyk 6 KW19 detail kaart
Omgevingsvergunning Noordersluis KW21 detail kaart
Omgevingsvergunning brug Noordersluis KW21 detail kaart
Bestemmingsplan Industrieterrein De Haven detail kaart
Bestemmingsplan De Bijzondere Onderneming te Rottevalle detail kaart
Bestemmingsplan kleine kernen west detail kaart
Omgevingsvergunning voor een loods achter de Stationsweg 161 detail kaart
Omgevingsvergunning De Skieding 14 Drachtstercompagnie detail kaart
Bestemmingsplan kleine kernen noord detail kaart
Omgevingsvergunning Hertenkamp Hagewyk detail kaart
Omgevingsvergunning Klaverweide noord detail kaart
Omgevingsvergunning Suderhiem west detail kaart
Omgevingsvergunning Swettewei 9 detail kaart
Pettebosk, lowrope-activiteiten detail kaart
Bestemmingsplan Kleine kernen oost detail kaart
Centrum Drachten detail kaart
De Krite 32 detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Noorderhogeweg Drachten detail kaart
Het Zuid 40 detail kaart
Multifunctioneel Centrum De Bouwen detail kaart
Dobbehof, 2 extra woningen aan de Folgeralaan detail kaart
Kommisjewei 28 Opeinde - Bouwbedrijf detail kaart
Evenementen- en horecaregeling Paardensportcentrum detail kaart
Bestemmingsplan sociaal pension Stationweg 118 te Drachten detail kaart
Bestemmingsplan Sint Jansberg 31a te Drachten detail kaart
Bestemmingsplan De Bouwen - locatie Bouwakker - Haverstuk (voormalige garage Lammers) te Drachten detail kaart
Bestemmingsplan Tjallingahiem Hagewyk te Drachten detail kaart
Bestemmingsplan Drachten Noord-Oost detail kaart
Bestemmingsplan Drachten de Drait - Morrapark detail kaart
Bestemmingsplan Drachten de Swetten detail kaart
Bestemmingsplan De Bouwen detail kaart
Bestemmingsplan De Wiken - De Venen detail kaart
Bestemmingsplan De Singels detail kaart
Bestemmingsplan Drachten de Trisken - Himsterhout detail kaart