Bestemmingsplannen Stein

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Stein. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Moutheuvelsweg 45 Stein detail kaart
Omgevingsvergunning voor de aanleg van een knuppelpad in natuur- en wandelgebied ''t Brook in Stein detail kaart
Molenweg Zuid 4a Urmond detail kaart
Business Park Stein detail kaart
Reconstructie brug tussen Heirstraat en Veestraat detail kaart
Centrum Stein 2018 detail kaart
Diverse bouwtitels gemeente Stein detail kaart
Multifunctionele Loods Stichting Oogsdankfeest detail kaart
Business Park Stein detail kaart
Stegerweg, Urmond detail kaart
Centrum Stein 2018 detail kaart
Supermarkten Stein detail kaart
Reconstructie brug tussen Heirstraat en Veestraat detail kaart
Diverse bouwtitels gemeente Stein detail kaart
Multifunctionele Loods Stichting Oogsdankfeest detail kaart
Stegerweg, Urmond detail kaart
Havenstraat 34-36 detail kaart
Grensmaas 2016, 1e herziening detail kaart
Mauritshof 5 Stein detail kaart
Woning Molenweg Zuid ongenummerd te Urmond detail kaart
woonhuis Raadhuisstraat 9 Elsloo detail kaart
Kelderstraat 41 Stein detail kaart
woonhuis Stationsstraat 12 te Elsloo detail kaart
Havenstraat 34-36 detail kaart
Grensmaas 2016, 1e herziening detail kaart
Mauritshof 5 Stein detail kaart
Verleggen 2 buisleidingen Julianakanaal Elsloo detail kaart
Kelderstraat 41 Stein detail kaart
woonhuis Stationsstraat 12 te Elsloo detail kaart
woonhuis Raadhuisstraat 9 Elsloo detail kaart
Woning Molenweg Zuid ongenummerd te Urmond detail kaart
Julianastraat 34 Elsloo detail kaart
Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg detail kaart
Julianastraat 34 Elsloo detail kaart
Omgevingsvergunning t.b.v. het realiseren van een silopark aan de Business park Stein 223 detail kaart
Nattenhover Koestraat 16 te Berg a/d Maas detail kaart
Aanleg geluidwal en -scherm detail kaart
Nattenhover Koestraat 16 te Berg a/d Maas detail kaart
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een silopark aan Business Park Stein 223 detail kaart
Grensmaas detail kaart
Hotel Poort van Stein detail kaart
Aanleg geluidwal en -scherm detail kaart
Kruisstraat 81 Stein detail kaart
Afwijkingen Centrum Stein 2015 detail kaart
Moutheuvelseweg 45 Stein detail kaart
Kruisstraat 81 Stein detail kaart
Hotel Poort van Stein detail kaart
Overschrijding bouwvlak bedrijfspand MAN detail kaart
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg detail kaart
Moutheuvelseweg 45 Stein detail kaart
Grensmaas 2016 detail kaart
Louisegroeveweg - Bramert-Noord detail kaart
Omgevingsvergunning voor de realisatie van tien levensloopbestendige woningen aan de Paulus Potterstraat in Stein detail kaart
Grondstrook Business Park Stein 192-196 detail kaart
Molenweg Zuid 77 Urmond detail kaart
Overschrijding bouwvlak bedrijfspand MAN detail kaart
Schuttersstraat 17 detail kaart
Kern Urmond-Kern Berg detail kaart
Molenweg Zuid 77 Urmond detail kaart
Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een silopark BPS155-157 detail kaart
Omgevingsvergunning voor de realisatie van tien levensloopbestendige woningen aan de Paulus Potterstraat in Stein detail kaart
Kern Urmond-Kern Berg detail kaart
Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een silopark BPS155-157 detail kaart
Schuttersstraat 17 detail kaart
Voorlopige bestemming tijdelijk winkelcentrum Stein detail kaart
Bedrijventerrein Kerensheide detail kaart
Kern Meers detail kaart
Louisegroeveweg - Bramert-Noord detail kaart
O2015-033 Molenweg Zuid 2a, 6129PH te Urmond detail kaart
Ruimtelijke Structuurvisie Stein 2014-2024 detail kaart
O2015-033 Molenweg Zuid 2a, 6129PH te Urmond detail kaart
Voorlopige bestemming tijdelijk winkelcentrum Stein detail kaart
Bedrijventerrein Kerensheide detail kaart
Kern Meers detail kaart
Louisegroeveweg - Bramert-Noord detail kaart
Afwijkingen Centrum Stein 2014 detail kaart
Ruimtelijke Structuurvisie Stein 2014-2024 detail kaart
Afwijkingen Centrum Stein 2014 detail kaart
Afwijkingen Centrum Stein 2015 detail kaart
Havens Stein, herziening 2014 detail kaart
Recreatieve verbinding Heidekamppark detail kaart
Recreatieve verbinding Heidekamppark detail kaart
Verbreden brug Berg aan de Maas over Julianakanaal detail kaart
Heerstraat noord / Industrieweg detail kaart
Verbreden brug Berg aan de Maas over Julianakanaal detail kaart
Kern Stein detail kaart
Kern Elsloo detail kaart
Molenweg Zuid 71 te Urmond detail kaart
Omgevingsvergunning Centrumplan Stein - MFC en 44 huurappartementen detail kaart
Molenweg Zuid 71 te Urmond detail kaart
Heerstraat noord / Industrieweg detail kaart
kern Stein detail kaart
kern Elsloo detail kaart
Omgevingsvergunning Centrumplan Stein - MFC en 44 huurappartementen detail kaart
bp havens Stein detail kaart
Omgevingsvergunning Bergerweg 4 Urmond detail kaart
Omgevingsvergunning Julianastraat 8 Elsloo detail kaart
omgevingsvergunning voor de realisatie van twee appartementencomplexen aan de Joannes Riviusstraat te Elsloo detail kaart
Omgevingsvergunning Burg Kurversstraat nabij 40-48 Urmond detail kaart
omgevingsvergunning voor de realisering van een bedrijfswoning aan de Platijkweg 1 te Stein detail kaart
Omgevingsvergunning Bergerweg 4 Urmond detail kaart
Omgevingsvergunning Burg Kurversstraat nabij 40-48 Urmond detail kaart
Omgevingsvergunning Julianastraat 8 Elsloo detail kaart
omgevingsvergunning voor de realisatie van twee appartementencomplexen aan de Joannes Riviusstraat te Elsloo detail kaart
Omgevingsvergunning Raadhuisstraat 47 detail kaart
omgevingsvergunning voor de realisering van een bedrijfswoning aan de Platijkweg 1 te Stein detail kaart
bp havens Stein detail kaart
Omgevingsvergunning Rotonde Napoleonsbaan en Stadhoudersbaan te Stein detail kaart
Kasteelpark Elsloo detail kaart
Omgevingsvergunning Raadhuisstraat 47 detail kaart
Omgevingsvergunning Rotonde Napoleonsbaan en Stadhoudersbaan te Stein detail kaart
Kasteelpark Elsloo detail kaart
omgevingsvergunning 'Kivit' detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Havens Stein e.o.: Heirstraat 24 en 26 detail kaart
Kasteelpark Elsloo detail kaart
omgevingsvergunning 'Kivit' detail kaart
Centrum stein detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L’Ortye detail kaart
Westelijke Mijnstreek Structuurvisie Wonen detail kaart
Bestemmingsplan Winzone Weerterhof detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Havens Stein e.o.: Heirstraat 24 en 26 detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Grensmaas: geluidzone L’Ortye detail kaart
Locatie Aelserhof detail kaart
Buitengebied 2009 detail kaart
Locatie Aelserhof detail kaart
Bestemmingsplan Winzone Weerterhof detail kaart
Buitengebied 2009 detail kaart
NL.IMRO.0971.VBCentrum-VB01 detail kaart
Centrum Stein detail kaart
Partiële herziening kern Stein : woningbouw Kruisstraat 67 c.a. detail kaart