Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplannen Tytsjerksteradiel

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Tytsjerksteradiel. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail
Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Achterweg 12, Jistrum (verplaatsen bouwvlak) ontwerp 17-04-2019 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2017, Aldemiede 16, Tytsjerk (uitbreiding bouwvlak en toevoeging aanduiding 2e bedrijfswoning) ontwerp 28-03-2019 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan Hillamaweg 72, Burgum ontwerp 28-03-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Hurdegaryp, Reidroas (wijziging bestemming ten behoeve van realisatie school Tjalling Koopmans College) vastgesteld 28-03-2019 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan Hillamaweg 72, Burgum vastgesteld 28-03-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan seadwei voorontwerp 26-03-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013 ontwerp 07-03-2019 detail naar de kaart
structuurvisie Welstandsnota digitaal ontwerp 05-03-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Burgum, Burgemeester Steenhuisenlaan e.o. (aanpassen bouwvlakken en infrastructuur) vastgesteld 28-02-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning ontwerpomgevingsvergunning voor een paardenbak aan de Dokter Ypeijlaan 13 in Noardburgum vastgesteld 12-02-2019 detail naar de kaart
wijzigingsplan Miensker 1 Burgum (uitbreiden bouwperceel) vastgesteld 11-02-2019 detail naar de kaart
wijzigingsplan Easterein 19 Garyp (wijzigen bestemming) vastgesteld 30-01-2019 detail naar de kaart
wijzigingsplan Boonstraloane 26 (wijzigen bouwvlak) vastgesteld 09-01-2019 detail naar de kaart
wijzigingsplan Buitengebied, Binnendijk 69, Ryptsjerk (wijzigen bebouwingspercentage) vastgesteld 08-01-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning ontwerpomgevingsvergunning voor een paardenbak aan de Dokter Ypeijlaan 13 in Noardburgum ontwerp 20-12-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sumar 2019 ontwerp 20-12-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Ontmoetingsruimte Gytsjerk vastgesteld 17-12-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats Kruiskerk Burgum ontwerp 12-12-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Burgum Trambaan 5 (wijzigen bestemming) vastgesteld 10-12-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan It Heechsân 32, Eastermar (uitbreiding bouwperceel) vastgesteld 19-11-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Breedyk 30, Ryptsjerk (wijzigen bestemming) vastgesteld 19-11-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Oentsjerk, Rengersweg 16 (wijzigen bestemming) vastgesteld 19-11-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning omgevingsvergunning Realiseren zorgappartementen woudweg 17 te Noardburgum vastgesteld 25-10-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Burgum, Bulthuissingel 12 (wijzigen bestemming) vastgesteld 18-10-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Sumar, Heidereed 5 (wijziging bouwvlak) vastgesteld 01-10-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Burgum Trambaan 5 (wijzigen bestemming) ontwerp 19-09-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Burgum, Burgemeester Steenhuisenlaan e.o. (aanpassen bouwvlakken en infrastructuur) ontwerp 19-09-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Lytse Buorren 14, Sumar (wijzigen ligging bouwvlak) vastgesteld 20-08-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Alddiel 1 Tytsjerk (woonbestemming + minicamping) vastgesteld 06-08-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bosweg 1, Sumar vastgesteld 30-07-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Nieuwstad 44 - 48 Burgum (wijzigen bestemming) vastgesteld 16-07-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Noardburgum, Rijksstraatweg 38 (wijziging bestemming) vastgesteld 16-07-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan J.H. Riemersmastrjitte, Gytsjerk (wijziging bestemming perceel ten noorden van het perceel Canterlandseweg 8) ontwerp 11-07-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan J.H. Riemersmastrjitte, Gytsjerk (wijziging bestemming perceel ten noorden van het perceel Canterlandseweg 8) vastgesteld 11-07-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Garyp, Ielke Boonstraloane 2e fase (wijzigen bestemming) vastgesteld 09-07-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Seadwei 1, Eastermar (wijziging bestemming) vastgesteld 30-06-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wyns, Tergracht 7 (wijziging bestemming) vastgesteld 21-06-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kooiweg 2 en omgeving te Gytsjerk (wijziging bestemming) vastgesteld 21-06-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Tytsjerk - noord 2018 voorontwerp 12-06-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Feanwâldsterwâl - Kûkherne voorontwerp 30-05-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Aldemiede 1 - Suwald (wijziging bouwvlak) vastgesteld 30-05-2018 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak bestemmingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 12A (voormalige locatie Wijnia ontwikkellocatie woningbouw) vastgesteld 17-05-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan De Meren 17, Jistrum (wijziging oppervlakte aanduiding bedrijfswoning) vastgesteld 30-04-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Ielke Boonstraloane 17, Garyp (aanpassen bouwvlak) vastgesteld 30-04-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Oentsjerk, Rengersweg (aanbrengen bouwvlak ten noorden van het pand Rengersweg 2) vastgesteld 12-04-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sanjesfjild voorontwerp 19-03-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Noardburgum Swarte Mar 9 (aanbrengen aanduiding bedrijfswoning en detailhandel volumineus en verwijderen dubbelbestemming waarde - Archeologie) vastgesteld 05-02-2018 detail naar de kaart
bestemmingsplan Gytsjerk 2019 voorontwerp 24-01-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Polderdijk 8, Sumar (wijziging ligging bouwvlak) vastgesteld 18-01-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Ryptsjerk, Binnendijk 8 (aanbrengen bouwvlak ten oosten van het perceel Binnendijk 8) vastgesteld 17-12-2017 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Langelaan 6/8 Burgum (wijziging bestemming) vastgesteld 12-12-2017 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Burgum, Nieuwstad 72 (wijziging bestemming) vastgesteld 05-12-2017 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, De Broek 1 te Garyp (wijziging bestemming) vastgesteld 27-11-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Om de Dobben vastgesteld 07-11-2017 detail naar de kaart
wijzigingsplan It Heechsâ 68 (verplaatsen bouwvlak) vastgesteld 18-09-2017 detail naar de kaart
wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats (wijziging aantal woningen noordelijke bouwvlak) vastgesteld 13-09-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Hurdegaryp, Fase III (herindeling) vastgesteld 12-09-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Jistrum 2017 vastgesteld 19-07-2017 detail naar de kaart
wijzigingsplan Inialoane 43 (wijziging ligging bouwvlak) vastgesteld 13-06-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning omgevingsvergunning nieuwbouw twee-onder-één-kap-woning aan De Mieden 15-17 te Oentsjerk vastgesteld 01-06-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noardburgum, waterpark Zwartkruis vastgesteld 30-05-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013 voorontwerp 30-05-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 12A (voormalige locatie Wijnia ontwikkellocatie woningbouw) vastgesteld 18-05-2017 detail naar de kaart
wijzigingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22 – 22A vastgesteld 26-04-2017 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Noardburgum e.o. 2015, Westersingel 1C (aanbrengen bouwvlak) vastgesteld 11-04-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Jistrum 2017 ontwerp 01-04-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Jistrum 2017 voorontwerp 01-04-2017 detail naar de kaart
wijzigingsplan Noardburgum, Swarte Mar 15 en 17a (aanbrengen aanduiding detailhandel volumineus) vastgesteld 20-03-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Marwei 14 Jistrum (aanpassing bouwvlak) vastgesteld 16-03-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noardburgum, Tsjerkepaed tussen nrs. 30 en 34 (bouw woning) vastgesteld 16-03-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Inialoane 38 te Garyp vastgesteld 14-03-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eastermar - It Heechsan 2019 voorontwerp 01-03-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Burgum 2016 vastgesteld 16-02-2017 detail naar de kaart
wijzigingsplan Ottemaweg 8, Hurdegaryp (uibreiding bouwvlak) vastgesteld 10-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Aldtsjerk Foarut voorontwerp 09-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Garyp, Ielke Boonstraloane 4A (wijziging bestemming) vastgesteld 20-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Rijksstraatweg 166A, Hurdegaryp (Verplaatsen Grondgebonden agrarisch bedrijf) vastgesteld 13-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning omgevingsvergunning nieuwbouw ambulancepost Rijksstraatweg 211 Hurdegaryp vastgesteld 06-12-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan De Stripe (realiseren bedrijfswoningen) vastgesteld 13-09-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan Earnewâld, De Stripe (aanbrengen aanduidingen bedrijfswoningen) ontwerp 18-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Ieswei 29 Jistrum ( wijzigen bestemming) vastgesteld 04-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan wijzigingsplan Rhaladijk 13A Aldtsjerk (verplaatsen bouwvlak) vastgesteld 04-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noardburgum e.o. 2015 vastgesteld 01-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Jistrum, Tillewei 3A (aanbrengen bouwvlak) vastgesteld 21-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (wijzigen bestemming) vastgesteld 21-04-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan Saneren gasleiding ten zuiden van de zandwinput vastgesteld 18-04-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan 'Buitengebied 2013' te saneren gasleiding ten zuiden van Jistrum' vastgesteld 18-04-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Apotheek, Van Weerden Poelmanstraat 13 (wijziging bestemming) vastgesteld 11-04-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan Garyp,Skeanpaad enSanhichte (wijziging bouwvlakken) vastgesteld 07-03-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak locatie ten westen van Veldmansweg 47 Noardburgum (uitspraak Raad van State) vastgesteld 24-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eastermar, Grote Hornstweg 2 (uitbreiding en wijziging bestemming) vastgesteld 18-02-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Binnendijk 56 (wijzigen bestemming en bouwvlak) vastgesteld 01-02-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan 'Tytsjerk, De Kritte 1 (wijziging bestemming van wonen - D2 bouwstroken in wonen - D3 bouwstrokern )' vastgesteld 25-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Skulenboarch 2015 vastgesteld 17-12-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Ten noordwesten van Hurdegaryp (verleggen gedeelte Rietlandsvaart en aanleg gedeelte fietspad) vastgesteld 09-12-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Lytse Geast 87, Tytsjerk (vergroten bouwvlak en verplaaten aanduiding bedrijfswoning) vastgesteld 07-12-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) vastgesteld 27-10-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Hoed, Van Weerden Poelmanstraat 11(wijziging bestemming) vastgesteld 21-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan It Aventoer, Wynzerdyk 20 te Oenstjerk vastgesteld 25-06-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Skepersloane 2A te Garyp (nieuw bouwperceel) en Westerein 32 te Garyp (wijzigen bouwperceel) vastgesteld 16-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Tergracht 7, Wyns vastgesteld 08-06-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) ontwerp 02-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noardburgum e.o. 2015 vastgesteld 28-05-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan 'Buitengebied 2013,Tergracht 2 Wyns (wijziging bouwvlak) vastgesteld 07-04-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Grote Hornstweg 16 Eastermar (Nij Stedma) vastgesteld 07-04-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Skepersloane 2A te Garyp (nieuw bouwperceel) en Westerein 32 te Garyp (wijzigen bouwperceel) ontwerp 02-04-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp, Fûgelweide (wijziging besteming Maatschappelijk- Onderwijs naar Wonen) vastgesteld 23-02-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak wijzigingsplanTytsjerk, De Krite vastgesteld 04-02-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning omgevingsvergunning Kooidyk 6 Earnewâld (aanleg insteekhaven It Wiid) vastgesteld 22-01-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan 'Buitengebied 2013, Robyntsjewei 7 te Eastermar (wijziging bouwperceel)" vastgesteld 14-01-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning omgevingsvergunniing 'Uitbreiding recreatieterrein Zwartkruis (fase 2)' vastgesteld 12-01-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan “Burgum, Dukatewei (autogarage Meijer)” vastgesteld 06-01-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Burgum, Elingsloane 27 (Grafkistenfabriek Hoogland) vastgesteld 16-12-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Eastermar - It Heechsan 2008, E. M. Beimastrjitte 69 (wijziging bestemming en bouwvlak) vastgesteld 11-12-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Nieuw toutenburg, zomerweg 75 te Noardburgum vastgesteld 26-11-2014 detail naar de kaart
aanwijzingsbesluit Omgevingsvergunning herinrichting 'Nieuw Toutenburg' vastgesteld 24-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan omgeving Skulenboarch vastgesteld 20-11-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Grote Hornstweg 16 Eastermar (Nij Stedma) ontwerp 20-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Earnewâld 2013 vastgesteld 19-11-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplanTytsjerk - Zuid 2010, Suderein 44 (vergroten bouwvlak) vastgesteld 22-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Betemmingsplan Jachthaven Camping 'De Lits' vastgesteld 18-09-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan 'Buitengebied 2013,Tergracht 2 Wyns (wijziging bouwvlak) ontwerp 01-09-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan"Eastermar - It Heechsân 2008, It Heechsân 7a (aanbrengen bouwvlak)" vastgesteld 27-08-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning omgevingsvergunning steenhandel Boonstra, Rijksstraatweg 63 Noardburgum (uitbreiding) vastgesteld 23-07-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Jistrum, algemene begraafplaats e.o. 2009, Schoolstraat 53 (wijziging bestemming) " vastgesteld 21-07-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Bestemmingsplan Buitengebied 2013 vastgesteld 25-06-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Westersingel 9, Noardburgum vastgesteld 05-06-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Suwâld, Zuiderend 23 (vergroten bouwvlak) vastgesteld 26-05-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp, Greate Buorren 16 (wijziging bestemming) vastgesteld 06-05-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Tytsjerk Zuid, Suderein 48 (verplaatsen bouwvlak) vastgesteld 06-05-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan 'Buitengebied 2013' aanleg en sanering gasleiding soestpolder nabij Burgum vastgesteld 01-05-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan 'Buitengebied 2013', Rijksstraatweg 7 te Jistrum (wijziging ligging bouwvlak) vastgesteld 22-04-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning verhogen klimmasten Mr W.M. Oppedijk van Veenweg 22G, Burgum vastgesteld 08-04-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplanTytsjerk, De Krite vastgesteld 11-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Burgum, Park 2013 vastgesteld 20-02-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning I. Boonstraloane 13 te Garyp (uitbreiding Agrarisch - Bedrijf intensieve veehouderij) vastgesteld 04-02-2014 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening Earnewald, Smidspaed vastgesteld 21-11-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) vastgesteld 12-11-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning omgevingsvergunning Burgum, 24 vervangende woningen Prins Bernhardstraat vastgesteld 16-10-2013 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan Noardburgum, Veldmansweg (wijzigen aantal woningen) vastgesteld 08-10-2013 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning uitbreiding Park Vijversburg vastgesteld 04-07-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Burgum Minnertshof, sportveldje vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening Skûlenboarch vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2013 vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening Feanwâldssterwal en kûkherne e.o. vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening Tytsjerk dorp vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Oentsjerk 2012 vastgesteld 23-05-2013 detail naar de kaart
projectbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van een sport- en bewegingscentrum aan de Prins Bernhardstraat 1a te Burgum vastgesteld 01-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Garyp 2013 vastgesteld 21-03-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan wijzigingsplan Ryptsjerk, uitbreiding vastgesteld 21-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Tytsjerk,Suderein 5 (vestiging autoraparatiebedr.) onherroepelijk 18-01-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning voor de aanleg van een parkeerterrein bij Staniastate te Oentsjerk vastgesteld 13-12-2012 detail naar de kaart
projectbesluit omgevingsvergunning, Fryske Olympiade vastgesteld 12-11-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eastermar-It Heechsan, Torenlaan 19A onherroepelijk 10-11-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan recreatieterreinen onherroepelijk 06-09-2012 detail naar de kaart
wijzigingsplan wiijzigingsplan Binnendijk 56 A en B te Ryptsjerk onherroepelijk 05-08-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Burgum, Kûpersstrjitte 2 onherroepelijk 13-07-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Noardburgum, Van Cronenburgweg 1 (MFC + woningbouw) onherroepelijk 22-06-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Aldtsjerk, Wyns en Bartlehiem 2011 onherroepelijk 25-05-2012 detail naar de kaart
wijzigingsplan Wijzigingsplan Slachterdyk 6 te Ryptsjerk onherroepelijk 24-05-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Fuormanderij 93 ontwerp 08-05-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Burgum, Nieuwstad 15 (Groencentrum Douma) onherroepelijk 02-02-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Tytsjerk - Zuid 2010 onherroepelijk 01-12-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Suwâld Dorp 2009 onherroepelijk 09-09-2011 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Rijksstraatweg 80 vastgesteld 08-09-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noardburgum - Zevenhuisterweg 37 en 39, Baptistengemeente onherroepelijk 12-08-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied, Kûkhernewei 40 te Noardburgum onherroepelijk 14-07-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Burgum, "Brug Burgumerdaam" onherroepelijk 01-07-2011 detail naar de kaart
wijzigingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 157 (bestemming wijzigen van bedrijfsmatig naar wonen) onherroepelijk 16-06-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Ryptsjerk De Utspanning onherroepelijk 07-01-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan "uitbreiding begraafplaats Canterlandseweg te Gytsjerk" onherroepelijk 18-11-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Hurdegaryp 2010 onherroepelijk 22-07-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Burgum, Hillamaweg 56 onherroepelijk 21-07-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Sumar, uitbreiding sportvelden onherroepelijk 02-03-2010 detail naar de kaart
bestemmingsplan Burgum “Florynwei 5” (bio)brandstoffenverkooppunt onherroepelijk 06-11-2009 detail naar de kaart