Bestemmingsplannen Tytsjerksteradiel

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Tytsjerksteradiel. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
De Wjukken, Suwâld (wijzigen bestemming voor het aanpassen van de goothoogte) detail kaart
Hurdegaryp Rijksstraatweg 239 detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Achterweg 12, Jistrum (verplaatsen bouwvlak) detail kaart
wijzigingsplan Hillamaweg 72, Burgum detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2017, Aldemiede 16, Tytsjerk (uitbreiding bouwvlak en toevoeging aanduiding 2e bedrijfswoning) detail kaart
Hurdegaryp, Reidroas (wijziging bestemming ten behoeve van realisatie school Tjalling Koopmans College) detail kaart
wijzigingsplan Hillamaweg 72, Burgum detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2017, Aldemiede 16, Tytsjerk (uitbreiding bouwvlak en toevoeging aanduiding 2e bedrijfswoning) detail kaart
seadwei detail kaart
Correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013 detail kaart
Welstandsnota digitaal detail kaart
Burgum, Burgemeester Steenhuisenlaan e.o. (aanpassen bouwvlakken en infrastructuur) detail kaart
ontwerpomgevingsvergunning voor een paardenbak aan de Dokter Ypeijlaan 13 in Noardburgum detail kaart
Miensker 1 Burgum (uitbreiden bouwperceel) detail kaart
Easterein 19 Garyp (wijzigen bestemming) detail kaart
Boonstraloane 26 (wijzigen bouwvlak) detail kaart
Buitengebied, Binnendijk 69, Ryptsjerk (wijzigen bebouwingspercentage) detail kaart
ontwerpomgevingsvergunning voor een paardenbak aan de Dokter Ypeijlaan 13 in Noardburgum detail kaart
Sumar 2019 detail kaart
Ontmoetingsruimte Gytsjerk detail kaart
Uitbreiding begraafplaats Kruiskerk Burgum detail kaart
Burgum Trambaan 5 (wijzigen bestemming) detail kaart
De Wjukken, Suwâld (wijzigen bestemming voor het aanpassen van de goothoogte) detail kaart
It Heechsân 32, Eastermar (uitbreiding bouwperceel) detail kaart
Breedyk 30, Ryptsjerk (wijzigen bestemming) detail kaart
Oentsjerk, Rengersweg 16 (wijzigen bestemming) detail kaart
omgevingsvergunning Realiseren zorgappartementen woudweg 17 te Noardburgum detail kaart
Burgum, Bulthuissingel 12 (wijzigen bestemming) detail kaart
Sumar, Heidereed 5 (wijziging bouwvlak) detail kaart
Burgum Trambaan 5 (wijzigen bestemming) detail kaart
Burgum, Burgemeester Steenhuisenlaan e.o. (aanpassen bouwvlakken en infrastructuur) detail kaart
Lytse Buorren 14, Sumar (wijzigen ligging bouwvlak) detail kaart
Alddiel 1 Tytsjerk (woonbestemming + minicamping) detail kaart
Bosweg 1, Sumar detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Noardburgum, Rijksstraatweg 38 (wijziging bestemming) detail kaart
Nieuwstad 44 - 48 Burgum (wijzigen bestemming) detail kaart
J.H. Riemersmastrjitte, Gytsjerk (wijziging bestemming perceel ten noorden van het perceel Canterlandseweg 8) detail kaart
J.H. Riemersmastrjitte, Gytsjerk (wijziging bestemming perceel ten noorden van het perceel Canterlandseweg 8) detail kaart
Garyp, Ielke Boonstraloane 2e fase (wijzigen bestemming) detail kaart
Seadwei 1, Eastermar (wijziging bestemming) detail kaart
Wyns, Tergracht 7 (wijziging bestemming) detail kaart
Kooiweg 2 en omgeving te Gytsjerk (wijziging bestemming) detail kaart
Tytsjerk - noord 2018 detail kaart
Feanwâldsterwâl - Kûkherne detail kaart
Aldemiede 1 - Suwald (wijziging bouwvlak) detail kaart
bestemmingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 12A (voormalige locatie Wijnia ontwikkellocatie woningbouw) detail kaart
Ielke Boonstraloane 17, Garyp (aanpassen bouwvlak) detail kaart
De Meren 17, Jistrum (wijziging oppervlakte aanduiding bedrijfswoning) detail kaart
Oentsjerk, Rengersweg (aanbrengen bouwvlak ten noorden van het pand Rengersweg 2) detail kaart
Sanjesfjild detail kaart
Noardburgum Swarte Mar 9 (aanbrengen aanduiding bedrijfswoning en detailhandel volumineus en verwijderen dubbelbestemming waarde - Archeologie) detail kaart
Gytsjerk 2019 detail kaart
Polderdijk 8, Sumar (wijziging ligging bouwvlak) detail kaart
Ryptsjerk, Binnendijk 8 (aanbrengen bouwvlak ten oosten van het perceel Binnendijk 8) detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Langelaan 6/8 Burgum (wijziging bestemming) detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Burgum, Nieuwstad 72 (wijziging bestemming) detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, De Broek 1 te Garyp (wijziging bestemming) detail kaart
Om de Dobben detail kaart
It Heechsâ 68 (verplaatsen bouwvlak) detail kaart
Oentsjerk, De Pleats (wijziging aantal woningen noordelijke bouwvlak) detail kaart
Bestemmingsplan Hurdegaryp, Fase III (herindeling) detail kaart
Jistrum 2017 detail kaart
Inialoane 43 (wijziging ligging bouwvlak) detail kaart
omgevingsvergunning nieuwbouw twee-onder-één-kap-woning aan De Mieden 15-17 te Oentsjerk detail kaart
Correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013 detail kaart
Noardburgum, waterpark Zwartkruis detail kaart
Bestemmingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 12A (voormalige locatie Wijnia ontwikkellocatie woningbouw) detail kaart
Sumar, Master de Vrieswei 22 – 22A detail kaart
Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Noardburgum e.o. 2015, Westersingel 1C (aanbrengen bouwvlak) detail kaart
Noardburgum, Swarte Mar 15 en 17a (aanbrengen aanduiding detailhandel volumineus) detail kaart
Noardburgum, Tsjerkepaed tussen nrs. 30 en 34 (bouw woning) detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Marwei 14 Jistrum (aanpassing bouwvlak) detail kaart
Inialoane 38 te Garyp detail kaart
Eastermar - It Heechsan 2019 detail kaart
Burgum 2016 detail kaart
Ottemaweg 8, Hurdegaryp (uibreiding bouwvlak) detail kaart
Aldtsjerk Foarut detail kaart
Garyp, Ielke Boonstraloane 4A (wijziging bestemming) detail kaart
Rijksstraatweg 166A, Hurdegaryp (Verplaatsen Grondgebonden agrarisch bedrijf) detail kaart
omgevingsvergunning nieuwbouw ambulancepost Rijksstraatweg 211 Hurdegaryp detail kaart
De Stripe (realiseren bedrijfswoningen) detail kaart
wijzigingsplan Earnewâld, De Stripe (aanbrengen aanduidingen bedrijfswoningen) detail kaart
wijzigingsplan Rhaladijk 13A Aldtsjerk (verplaatsen bouwvlak) detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Ieswei 29 Jistrum ( wijzigen bestemming) detail kaart
Noardburgum e.o. 2015 detail kaart
Jistrum, Tillewei 3A (aanbrengen bouwvlak) detail kaart
Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (wijzigen bestemming) detail kaart
wijzigingsplan Saneren gasleiding ten zuiden van de zandwinput detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan 'Buitengebied 2013' te saneren gasleiding ten zuiden van Jistrum' detail kaart
Apotheek, Van Weerden Poelmanstraat 13 (wijziging bestemming) detail kaart
wijzigingsplan Garyp,Skeanpaad enSanhichte (wijziging bouwvlakken) detail kaart
locatie ten westen van Veldmansweg 47 Noardburgum (uitspraak Raad van State) detail kaart
Eastermar, Grote Hornstweg 2 (uitbreiding en wijziging bestemming) detail kaart
Binnendijk 56 (wijzigen bestemming en bouwvlak) detail kaart
wijzigingsplan 'Tytsjerk, De Kritte 1 (wijziging bestemming van wonen - D2 bouwstroken in wonen - D3 bouwstrokern )' detail kaart
Skulenboarch 2015 detail kaart
Ten noordwesten van Hurdegaryp (verleggen gedeelte Rietlandsvaart en aanleg gedeelte fietspad) detail kaart
Lytse Geast 87, Tytsjerk (vergroten bouwvlak en verplaaten aanduiding bedrijfswoning) detail kaart
Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) detail kaart
Hoed, Van Weerden Poelmanstraat 11(wijziging bestemming) detail kaart
It Aventoer, Wynzerdyk 20 te Oenstjerk detail kaart
Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Skepersloane 2A te Garyp (nieuw bouwperceel) en Westerein 32 te Garyp (wijzigen bouwperceel) detail kaart
Tergracht 7, Wyns detail kaart
Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) detail kaart
Noardburgum e.o. 2015 detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan 'Buitengebied 2013,Tergracht 2 Wyns (wijziging bouwvlak) detail kaart
Grote Hornstweg 16 Eastermar (Nij Stedma) detail kaart
Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, Skepersloane 2A te Garyp (nieuw bouwperceel) en Westerein 32 te Garyp (wijzigen bouwperceel) detail kaart
Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp, Fûgelweide (wijziging besteming Maatschappelijk- Onderwijs naar Wonen) detail kaart
wijzigingsplanTytsjerk, De Krite detail kaart
omgevingsvergunning Kooidyk 6 Earnewâld (aanleg insteekhaven It Wiid) detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan 'Buitengebied 2013, Robyntsjewei 7 te Eastermar (wijziging bouwperceel)" detail kaart
omgevingsvergunniing 'Uitbreiding recreatieterrein Zwartkruis (fase 2)' detail kaart
wijzigingsplan “Burgum, Dukatewei (autogarage Meijer)” detail kaart
Burgum, Elingsloane 27 (Grafkistenfabriek Hoogland) detail kaart
Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Eastermar - It Heechsan 2008, E. M. Beimastrjitte 69 (wijziging bestemming en bouwvlak) detail kaart
Omgevingsvergunning Nieuw toutenburg, zomerweg 75 te Noardburgum detail kaart
Grote Hornstweg 16 Eastermar (Nij Stedma) detail kaart
Bestemmingsplan omgeving Skulenboarch detail kaart
Bestemmingsplan Earnewâld 2013 detail kaart
Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplanTytsjerk - Zuid 2010, Suderein 44 (vergroten bouwvlak) detail kaart
Betemmingsplan Jachthaven Camping 'De Lits' detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan 'Buitengebied 2013,Tergracht 2 Wyns (wijziging bouwvlak) detail kaart
Wijzigingsplan"Eastermar - It Heechsân 2008, It Heechsân 7a (aanbrengen bouwvlak)" detail kaart
omgevingsvergunning steenhandel Boonstra, Rijksstraatweg 63 Noardburgum (uitbreiding) detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Jistrum, algemene begraafplaats e.o. 2009, Schoolstraat 53 (wijziging bestemming) " detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied 2013 detail kaart
Omgevingsvergunning Westersingel 9, Noardburgum detail kaart
Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Suwâld, Zuiderend 23 (vergroten bouwvlak) detail kaart
Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Garyp, Greate Buorren 16 (wijziging bestemming) detail kaart
Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Tytsjerk Zuid, Suderein 48 (verplaatsen bouwvlak) detail kaart
wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan 'Buitengebied 2013' aanleg en sanering gasleiding soestpolder nabij Burgum detail kaart
Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan 'Buitengebied 2013', Rijksstraatweg 7 te Jistrum (wijziging ligging bouwvlak) detail kaart
verhogen klimmasten Mr W.M. Oppedijk van Veenweg 22G, Burgum detail kaart
wijzigingsplanTytsjerk, De Krite detail kaart
Burgum, Park 2013 detail kaart
I. Boonstraloane 13 te Garyp (uitbreiding Agrarisch - Bedrijf intensieve veehouderij) detail kaart
Beheersverordening Earnewald, Smidspaed detail kaart
Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) detail kaart
omgevingsvergunning Burgum, 24 vervangende woningen Prins Bernhardstraat detail kaart
wijzigingsplan Noardburgum, Veldmansweg (wijzigen aantal woningen) detail kaart
Omgevingsvergunning uitbreiding Park Vijversburg detail kaart
Beheersverordening Tytsjerk dorp detail kaart
Beheersverordening Feanwâldssterwal en kûkherne e.o. detail kaart
Beheersverordening Skûlenboarch detail kaart
Burgum Minnertshof, sportveldje detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied 2013 detail kaart
Oentsjerk 2012 detail kaart
omgevingsvergunning voor de bouw van een sport- en bewegingscentrum aan de Prins Bernhardstraat 1a te Burgum detail kaart
Garyp 2013 detail kaart
wijzigingsplan Ryptsjerk, uitbreiding detail kaart
Tytsjerk,Suderein 5 (vestiging autoraparatiebedr.) detail kaart
Omgevingsvergunning voor de aanleg van een parkeerterrein bij Staniastate te Oentsjerk detail kaart
omgevingsvergunning, Fryske Olympiade detail kaart
Eastermar-It Heechsan, Torenlaan 19A detail kaart
Bestemmingsplan recreatieterreinen detail kaart
wiijzigingsplan Binnendijk 56 A en B te Ryptsjerk detail kaart
Burgum, Kûpersstrjitte 2 detail kaart
Bestemmingsplan Noardburgum, Van Cronenburgweg 1 (MFC + woningbouw) detail kaart
Bestemmingsplan Aldtsjerk, Wyns en Bartlehiem 2011 detail kaart
Wijzigingsplan Slachterdyk 6 te Ryptsjerk detail kaart
Omgevingsvergunning Fuormanderij 93 detail kaart
Bestemmingsplan Burgum, Nieuwstad 15 (Groencentrum Douma) detail kaart
Bestemmingsplan Tytsjerk - Zuid 2010 detail kaart
Suwâld Dorp 2009 detail kaart
Omgevingsvergunning Rijksstraatweg 80 detail kaart
Noardburgum - Zevenhuisterweg 37 en 39, Baptistengemeente detail kaart
bestemmingsplan Buitengebied, Kûkhernewei 40 te Noardburgum detail kaart
Burgum, "Brug Burgumerdaam" detail kaart
Hurdegaryp, Rijksstraatweg 157 (bestemming wijzigen van bedrijfsmatig naar wonen) detail kaart
Bestemmingsplan Ryptsjerk De Utspanning detail kaart
Bestemmingsplan "uitbreiding begraafplaats Canterlandseweg te Gytsjerk" detail kaart
Bestemmingsplan Hurdegaryp 2010 detail kaart
Bestemmingsplan Burgum, Hillamaweg 56 detail kaart
Bestemmingsplan Sumar, uitbreiding sportvelden detail kaart
Burgum “Florynwei 5” (bio)brandstoffenverkooppunt detail kaart