Bestemmingsplannen Valkenburg aan de Geul

map Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Valkenburg aan de Geul. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Partiële Herziening BP Buitengebied 2012 – Résidence Valkenburg detail kaart
Partiële herziening BP Kernen 2010 - Herontwikkeling Leeuwbierterrein - Gerechtelijke uitspraak detail kaart
Partiële herziening BP Buitengebied 2012 - Oeverweg 2 detail kaart
Partiële Herziening BP Centrum - woningbouw Villa Via Nova detail kaart
Verplaatsing gasontvangststation Z-061 detail kaart
Woningsplitsing Wilhelminalaan 72 Valkenburg detail kaart
Partiële Herziening BP Buitengebied 2012 - Uitbreiding camping Vinkenhof detail kaart
Facetbestemmingsplan Parkeernormen detail kaart
Partiële Herziening BP Centrum - woningbouw Villa Via Nova detail kaart
Partiële Herziening bestemmingsplan Kernen 2010 - verblijfsrecreatie Strucht 48 te Schin op Geul detail kaart
Facetbestemmingsplan Parkeernormen detail kaart
Partiële Herziening BP Buitengebied 2012 - kinderspeeboerderij Hekerbeekweg 84 detail kaart
Theodoor Dorrenplein Valkenburg detail kaart
Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg detail kaart
Partiële herziening BP Kernen 2010 - Herontwikkeling Leeuwbierterrein detail kaart
Hekerweg 20 detail kaart
Partiële Herziening BP Buitengebied 2012 - kinderspeeboerderij Hekerbeekweg 84 detail kaart
Partiële Herziening bestemmingsplan Kernen 2010 - verblijfsrecreatie Strucht 48 te Schin op Geul detail kaart
Partiële herziening BP Kernen 2010 - Herontwikkeling Leeuwbierterrein detail kaart
Wijzigingsplan Rijksweg 5, Berg en Terblijt detail kaart
Wijzigingsplan Rijksweg 5, Berg en Terblijt detail kaart
Partiële herziening BP Kernen 2010 - Herontwikkeling Leeuwbierterrein detail kaart
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Centrum - Nieuwbouw Geerlingshospice detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Centrum Valkenburg - woningbouw Reinaldstraat/Nieuweweg detail kaart
Partiele herziening BP Centrum - 'Woningbouw Wethouder Paulssenstraat' detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012 - Sibberkerkstraat 91 detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Centrum - Nieuwbouw Geerlingshospice detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Centrum Valkenburg - woningbouw Reinaldstraat/Nieuweweg detail kaart
Partiele herziening BP Centrum - 'Woningbouw Wethouder Paulssenstraat' detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Centrum Valkenburg - Basisschool Plenkertstraat detail kaart
Uitbreiding Chateau St. Gerlach detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Centrum Valkenburg - Basisschool Plenkertstraat detail kaart
Kruisstraat 15 detail kaart
Uitbreiding Chateau St. Gerlach detail kaart
Uitbreiding 'De Holle Eik' Houthem detail kaart
Rijksweg 6 Berg en Terblijt detail kaart
Partiële herziening BP Kernen 2010 - Woning Zenderweg detail kaart
Kruisstraat 15 detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012 - Sibberkerkstraat 91 detail kaart
Partiële herziening BP Kernen 2010 - Woning Zenderweg detail kaart
reparatiebesluit Bestemmingsplan Buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012 detail kaart
Partiele Herziening bestemmingsplan kernen 2010 - Woningen Langen Akker ter Berg en Terblijt detail kaart
Omgevingsvergunning parkeerstrook Meerssenderweg - Van Caldenborghsweg te Houthem detail kaart
Rijksweg 8 te Berg enTerblijt detail kaart
Grendelpoort detail kaart
Geulpoort detail kaart
Stevensweg 6 te Valkenburg detail kaart
gerechtelijke uitspraak Bestemmingsplan Croix de Bourgogne detail kaart
Omgevingsvergunning voor de legalisering van het medisch centrum aan de Oosterweg 15a te Valkenburg detail kaart
Rijksweg 8 te Berg enTerblijt detail kaart
Kernen 2010, 1e herziening detail kaart
Wijzigingsplan regenwaterbuffer Heek detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied - Landgoed Kloosterbosch detail kaart
Omgevingsvergunning voor de realisatie van een rolschaatsbaan te Valkenburg detail kaart
Omgevingsvergunning voor de realisatie van een rolschaatsbaan te Valkenburg detail kaart
Omgevingsvergunning voor de realisatie van een rolschaatsbaan te Valkenburg detail kaart
Stevensweg 6 te Valkenburg detail kaart
Omgevingsvergunning voor de realisatie van een rolschaatsbaan te Valkenburg detail kaart
Besluit tot reparatie van het bestemmingsplan Kernen 2010 detail kaart
Kernen 2010, 1e herziening detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied - Landgoed Kloosterbosch detail kaart
Partiele Herziening bestemmingsplan kernen 2010 - Woningen Langen Akker ter Berg en Terblijt detail kaart
Wijzigingsplan regenwaterbuffer Heek detail kaart
Woonvorm 't Anker detail kaart
Omgevingsvergunning voor de legalisering van het medisch centrum aan de Oosterweg 15a te Valkenburg detail kaart
Omgevingsvergunning Reinaldstraat 6a detail kaart
Partiele Herziening bestemmingsplan kernen 2010 - Woningen Langen Akker ter Berg en Terblijt detail kaart
Omgevingsvergunning aanpassing bouwregels woonwagenstandplaatsen gemeente Valkenburg aan de Geul detail kaart
Kernen 2010, 1e herziening detail kaart
Besluit tot reparatie van het bestemmingsplan Kernen 2010 detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied - Landgoed Kloosterbosch detail kaart
Centrum Valkenburg detail kaart
Woonvorm 't Anker detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012 detail kaart
Croix de Bourgogne detail kaart
Omgevingsvergunning aanpassing bouwregels woonwagenstandplaatsen gemeente Valkenburg aan de Geul detail kaart
Intergemeentelijke structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul detail kaart
Bestemmingsplan Gerendal 2,3 en 7 detail kaart
Entree en horecagebouw Kasteelruïne detail kaart
Bestemmingsplan rotonde N590 Berg en Terblijt detail kaart
Partiële herziening bestemmingsplan 'Kernen 2010' - Strucht 77 te Schin op Geul detail kaart
Centrum Valkenburg detail kaart
Kernen 2010 detail kaart
Partiële herziening BP Kernen 2010 en Buitengebied 1994 - Groenstraat 1a en 1b Valkenburg detail kaart