Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplannen Zeeland

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Zeeland. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail
Type Naam plan Status Datum
inpassingsplan 2e herziening PIP Waterdunen vastgesteld 01-03-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 2e wijziging vastgesteld 05-02-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 1e wijziging vastgesteld 07-12-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan 2e herziening PIP Waterdunen ontwerp 21-11-2018 detail naar de kaart
structuurvisie Omgevingsplan Zeeland 2018 vastgesteld 21-09-2018 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Omgevings verordening 2018 vastgesteld 21-09-2018 detail naar de kaart
wijzigingsplan Kustlaboratorium Waterdunen Zilte Teelten vastgesteld 29-05-2018 detail naar de kaart
structuurvisie deelherziening omgevingsplan Zeeland 2012-2018 vastgesteld 07-07-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede wijziging Verordening Ruimte Provincie Zeeland vastgesteld 07-07-2017 detail naar de kaart
wijzigingsplan Kustlaboratorium Waterdunen Zilte Teelten ontwerp 21-06-2017 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing Bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen vastgesteld 11-03-2016 detail naar de kaart
structuurvisie Herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 vastgesteld 11-03-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening eerste wijziging Verordening Ruimte Provincie Zeeland vastgesteld 11-03-2016 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing reactieve aanwijzing bedrijventerrein Zaamslag West vastgesteld 08-07-2014 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen vastgesteld 04-07-2014 detail naar de kaart
inpassingsplan 1e herziening PIP Waterdunen vastgesteld 13-12-2013 detail naar de kaart
wijzigingsplan Zandertje 17 vastgesteld 24-09-2013 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen vastgesteld 31-07-2013 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied Hulst vastgesteld 25-06-2013 detail naar de kaart
projectbesluit EPZ Biomassacentrale vastgesteld 04-06-2013 detail naar de kaart
projectbesluit omgevingsvergunning Ureum productieunit YARA Sluiskil B.V. vastgesteld 28-11-2012 detail naar de kaart
provinciale verordening verordening ruimte provincie Zeeland vastgesteld 28-09-2012 detail naar de kaart
inpassingsplan PIP Waterdunen onherroepelijk 15-02-2012 detail naar de kaart
projectbesluit omgevingsvergunning Scheepsverladingstank Yara Sluiskil B.V. vastgesteld 06-12-2011 detail naar de kaart