Bestemmingsplannen Groningen

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Groningen. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam plan
Besluit tot wijziging van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (Leek) detail kaart
Tweede wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier; Redendijk detail kaart
Eerste wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier detail kaart
Besluit tot wijziging van de grens van het buitengebied ter hoogte van het Arwerderpad te Sauwerd detail kaart
Inpassingsplan - Dubbele Dijk detail kaart
Geconsolideerde Omgevingsvisie februari 2019 detail kaart
Geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2019 detail kaart
Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen (2018) detail kaart
Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen (2018) detail kaart
Eerste wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier detail kaart
Provinciaal inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier detail kaart
Besluit tot wijziging van de grens van het buitengebied Rijksstraatweg Glimmen detail kaart
Besluit tot wijziging van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (Westerwolde) detail kaart
Reactieve aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6, Wet ruimtelijke ordening inzake bestemmingsplan "Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines" van de gemeente Midden-Groningen detail kaart
Fietsroute Plus Groningen-Winsum detail kaart
Provinciaal inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier detail kaart
Omgevingsvergunning Zonnepark Eemscentrale detail kaart
Agrarische bouwpercelen detail kaart
partiële herziening inpassingsplan Opstelterrein De Vork Essen-Haren detail kaart
Omgevingsvergunning Elevatortoren Westlob 4 Eemshaven detail kaart
Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen detail kaart
Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen detail kaart
Besluit tot wijziging van de grens van het buitengebied 2017 detail kaart
Omgevingsvergunning windpark Geefsweer detail kaart
Omgevingsvergunning windpark Oostpolder detail kaart
Omgevingsvergunning Zonnepark Kloosterlaan Farmsum detail kaart
Inpassingsplan Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl detail kaart
Inpassingsplan Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl detail kaart
Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl detail kaart
Besluit tot wijziging van titel 2.6 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 detail kaart
Besluit tot wijziging van artikel 2.7, artikel 2.9.1 en artikel 2.9.2 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 detail kaart
Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 detail kaart
Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 detail kaart
Provinciaal inpassingsplan N366 Veendam - Nieuwe Pekela - Stadskanaal detail kaart
Inpassingsplan Opstelterrein De Vork Essen- Haren detail kaart
Inpassingsplan EHS Westerbroek detail kaart
Nadere regels gemeente Oldambt voor de opslag van mest en veevoer buiten agrarische bouwpercelen - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 detail kaart
Nadere regels gemeente Eemsmond voor de opslag van mest en veevoer aansluitend op agrarische bouwpercelen - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 detail kaart
Nadere regels gemeente Eemsmond nieuw en hervestiging agrarische bedrijven - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 detail kaart
Nadere regels voor de opslag van mest en veevoer buiten agrarische bouwpercelen - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 detail kaart
Omgevingsvergunning windturbine 2-B Energy detail kaart
Inpassingsplan N361 Mensingeweer-Ranum detail kaart
Inpassingsplan Wegomlegging N355 (Noordhorn - Zuidhorn) detail kaart
Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Leek detail kaart
Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Marum detail kaart
Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Grootegast detail kaart
Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Zuidhorn detail kaart
Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Leek detail kaart
Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Grootegast detail kaart
Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Marum detail kaart
Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Zuidhorn detail kaart
Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied Grootegast detail kaart
Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied Zuidhorn detail kaart
Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied gemeente Leek detail kaart
Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied gemeente Marum detail kaart