Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplannen Groningen

map

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Groningen. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo.

“DETAIL” of “NAAR DE KAART” voor detailinformatie of om de kaart te bekijken.

Mist u een plan? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail
Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Tweede wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier; Redendijk ontwerp 24-04-2019 detail naar de kaart
wijzigingsplan Eerste wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier vastgesteld 23-04-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Besluit tot wijziging van de grens van het buitengebied ter hoogte van het Arwerderpad te Sauwerd vastgesteld 02-04-2019 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan - Dubbele Dijk voorontwerp 18-03-2019 detail naar de kaart
structuurvisie Geconsolideerde Omgevingsvisie februari 2019 geconsolideerd 20-02-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2019 geconsolideerd 20-02-2019 detail naar de kaart
provinciale verordening Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen (2018) vastgesteld 06-02-2019 detail naar de kaart
structuurvisie Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen (2018) vastgesteld 06-02-2019 detail naar de kaart
wijzigingsplan Eerste wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier ontwerp 15-01-2019 detail naar de kaart
inpassingsplan Provinciaal inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier vastgesteld 19-12-2018 detail naar de kaart
provinciale verordening Besluit tot wijziging van de grens van het buitengebied Rijksstraatweg Glimmen vastgesteld 10-09-2018 detail naar de kaart
provinciale verordening Besluit tot wijziging van de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (Westerwolde) vastgesteld 31-07-2018 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6, Wet ruimtelijke ordening inzake bestemmingsplan "Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines" van de gemeente Midden-Groningen vastgesteld 26-07-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan Fietsroute Plus Groningen-Winsum vastgesteld 11-07-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan Provinciaal inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier ontwerp 17-05-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Zonnepark Eemscentrale vastgesteld 27-02-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan partiële herziening inpassingsplan Opstelterrein De Vork Essen-Haren vastgesteld 31-01-2018 detail naar de kaart
inpassingsplan Agrarische bouwpercelen vastgesteld 31-01-2018 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Elevatortoren Westlob 4 Eemshaven vastgesteld 23-12-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen vastgesteld 15-11-2017 detail naar de kaart
structuurvisie Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen vastgesteld 15-11-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Besluit tot wijziging van de grens van het buitengebied 2017 vastgesteld 26-09-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning windpark Geefsweer vastgesteld 12-09-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning windpark Oostpolder vastgesteld 12-09-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Zonnepark Kloosterlaan Farmsum vastgesteld 30-06-2017 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Inpassingsplan Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl vastgesteld 24-05-2017 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl vastgesteld 24-05-2017 detail naar de kaart
structuurvisie Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl vastgesteld 19-04-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Besluit tot wijziging van titel 2.6 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 vastgesteld 14-03-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Besluit tot wijziging van artikel 2.7, artikel 2.9.1 en artikel 2.9.2 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 vastgesteld 10-10-2016 detail naar de kaart
structuurvisie Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 vastgesteld 01-06-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 vastgesteld 01-06-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan Provinciaal inpassingsplan N366 Veendam - Nieuwe Pekela - Stadskanaal vastgesteld 20-04-2016 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan Opstelterrein De Vork Essen- Haren vastgesteld 16-12-2015 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan EHS Westerbroek vastgesteld 04-11-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening Nadere regels gemeente Oldambt voor de opslag van mest en veevoer buiten agrarische bouwpercelen - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening Nadere regels gemeente Eemsmond nieuw en hervestiging agrarische bedrijven - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 vastgesteld 17-03-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening Nadere regels gemeente Eemsmond voor de opslag van mest en veevoer aansluitend op agrarische bouwpercelen - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 vastgesteld 17-03-2015 detail naar de kaart
provinciale verordening Nadere regels voor de opslag van mest en veevoer buiten agrarische bouwpercelen - Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 vastgesteld 28-01-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning windturbine 2-B Energy vastgesteld 16-07-2013 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan N361 Mensingeweer-Ranum vastgesteld 24-04-2013 detail naar de kaart
inpassingsplan Inpassingsplan Wegomlegging N355 (Noordhorn - Zuidhorn) vastgesteld 30-05-2012 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Leek vastgesteld 04-05-2012 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Grootegast vastgesteld 04-05-2012 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Zuidhorn vastgesteld 04-05-2012 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Uitspraak Raad van State mbt beroepen tegen de reactieve aanwijzing bp buitengebied Marum vastgesteld 04-05-2012 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Grootegast vastgesteld 28-06-2011 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Zuidhorn vastgesteld 28-06-2011 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Marum vastgesteld 28-06-2011 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Besluit tot gedeeltelijke intrekking van de reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Leek vastgesteld 28-06-2011 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied Grootegast vastgesteld 13-07-2010 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied Zuidhorn vastgesteld 18-05-2010 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied gemeente Leek vastgesteld 27-04-2010 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing bestemmingsplan buitengebied gemeente Marum vastgesteld 20-04-2010 detail naar de kaart