Inpassingsplan Inpassingsplan Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder

Inpassingsplan Inpassingsplan Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder heeft op 20-12-2010 de status vastgesteld gekregen door Rijksoverheid.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Rijksoverheid
Dossier
NL.IMRO.0000.EZ10ipwindNOP
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0000.EZ10ipwindNOP-3000
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.571.498 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Windturbinepark (art. 3) 211.384 4,62%

- Verkeer (art. 4) 1.124.590 24,60%

- Water (art. 5) 292.812 6,41%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 6) 2.305.081 50,42%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 7) 35.222 0,77%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 23.989 0,52%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - nutsvoorzieningen (art. 10) 767.221 16,78%

- vrijwaringszone - windturbine (art. 10) 1.395.867 30,53%