6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder heeft op 10-02-2014 de status vastgesteld gekregen door Rijksoverheid.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Rijksoverheid
Dossier
NL.IMRO.0000.EZip13HHP
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0000.EZip13HHP-3000
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.943.003 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 409.024 8,27%

- Natuur - Estuariene natuur (art. 4) 4.452.110 90,07%

- Water (art. 5) 81.869 1,66%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Leidingenstrook (art. 6) 380.778 7,70%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 7) 125.581 2,54%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 8) 4.512.529 91,29%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 9) 304.893 6,17%
- Waarde - Natura 2000 (art. 10) 1.542.690 31,21%

- Waterstaat - Waterkering (art. 11) 210.419 4,26%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - radar (art. 13) 4.943.003 100,00%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 4) 178.526 3,61%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 4) 27.394 0,55%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Engelbertstraat
Lignestraat