Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan stad Appingedam, deelgebied Agrarische gebieden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Appingedam
DossierNL.IMRO.0003.042602
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0003.042602-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 21-07-2009
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 18.823.791 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 16.094.509 85,50%
- Agrarisch (art. 3) 16.094.509 85,50%
Bedrijf 354.207 1,88%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 68.359 0,36%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 5) 27.446 0,15%
- Bedrijf - Baggerdepot (art. 6) 219.288 1,16%
- Bedrijf - Delfstof-/energiewinning (art. 7) 22.804 0,12%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 8) 12.388 0,07%
- Bedrijf - Paardenhouderij (art. 9) 3.923 0,02%
Bos 2.211 0,01%
- Bos (art. 10) 2.211 0,01%
Cultuur en ontspanning 7.798 0,04%
- Cultuur en ontspanning (art. 11) 7.798 0,04%
Maatschappelijk 6.813 0,04%
- Maatschappelijk - Kerk (art. 12) 6.813 0,04%
Natuur 71.113 0,38%
- Natuur (art. 13) 71.113 0,38%
Overig 129.673 0,69%
- Overig - Landgoed (art. 14) 129.673 0,69%
Recreatie 59.658 0,32%
- Recreatie (art. 15) 36.841 0,20%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 22.817 0,12%
Verkeer 897.953 4,77%
- Verkeer (art. 17) 793.564 4,22%
- Verkeer - Fiets- en voetpaden (art. 18) 14.157 0,08%
- Verkeer - Railverkeer (art. 19) 90.232 0,48%
Water 943.990 5,01%
- Water - 1 (art. 20) 424.887 2,26%
- Water - 2 (art. 21) 276.879 1,47%
- Water - Waterkering (art. 22) 242.225 1,29%
Wonen 255.865 1,36%
- Wonen - E1 (art. 23) 148.634 0,79%
- Wonen - E2 (art. 24) 3.727 0,02%
- Wonen - Voormalige boerderijen (art. 25) 103.504 0,55%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.231.240 6,54%
Leiding - Gas (art. 26) 570.258 3,03%
Leiding - Hoogspanning (art. 27) 615.303 3,27%
Leiding - Riool (art. 28) 45.679 0,24%
Waarde 14.888.185 79,09%
Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 390.073 2,07%
Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 832.573 4,42%
Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 13.402.139 71,20%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 32) 140.905 0,75%
Waarde - Landschap relief (art. 33) 122.495 0,65%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 2.915.710 15,49%
geluidzone - industrie (art. 37.1) 1.902.858 10,11%
geluidzone - spoor (art. 37.2) 1.012.853 5,38%
Vrijwaringszone 125.555 0,67%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 37.3) 125.555 0,67%
Wro-zone 462.701 2,46%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 38) 462.701 2,46%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Veeg-Facetplan Bg Loppersum vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetbestemmingsplan gemeente Loppersum 2016 ontwerp 10-05-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit Aardbevingsgebied Loppersum vastgesteld 25-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Stad Appingedam vastgesteld 18-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Krewerd-Kloosterweg 15 vastgesteld 17-12-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening jeugdhulp gemeente Delfzijl 2018 14-05-2019 14-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Samenwerkende Gemeenten 14-05-2019 14-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Delfzijl 2018 en verder 14-05-2019 14-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening winkeltijden Appingedam 02-05-2019 02-07-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen 01-05-2019 01-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Alberdaweg Appingedam detail
Blokstad Appingedam detail
De Bult Appingedam detail
de Groeve OZ Appingedam detail
de Groeve WZ Appingedam detail
Dijkhuizenweg Appingedam detail
Ds. Christophoripad Appingedam detail
Ds. Klinckhamerlaan Appingedam detail
Ds. Syperdapad Appingedam detail
Eemskanaal NZ Appingedam detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox