Bestemmingsplan stad Appingedam, deelplan Agrarische gebieden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Appingedam Dossier NL.IMRO.0003.BPAPP10AGRARICHEGE Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0003.BPAPP10AGRARICHEGE-ON01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 18.823.791 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 16.093.207 85,49%

- Bedrijf - 2 (art. 4) 78.478 0,42%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 5) 27.446 0,15%
- Bedrijf - Baggerdepot (art. 6) 219.288 1,16%
- Bedrijf - Delfstof-/energiewinning (art. 7) 22.804 0,12%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 8) 12.388 0,07%
- Bedrijf - Paardenhouderij (art. 9) 3.923 0,02%

- Cultuur en ontspanning (art. 10) 7.798 0,04%

- Maatschappelijk - Kerk (art. 11) 6.813 0,04%

- Natuur (art. 12) 71.113 0,38%

- Overig - Landgoed (art. 13) 111.014 0,59%

- Recreatie (art. 14) 34.698 0,18%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 15) 22.817 0,12%

- Verkeer (art. 16) 794.343 4,22%
- Verkeer - Fiets- en voetpaden (art. 17) 14.157 0,08%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 90.232 0,48%

- Water - 1 (art. 19) 424.887 2,26%
- Water - 2 (art. 20) 297.681 1,58%
- Water - Waterkering (art. 21) 242.225 1,29%

- Wonen - E1 (art. 22) 147.974 0,79%
- Wonen - E2 (art. 23) 3.727 0,02%
- Wonen - Voormalige boerderijen (art. 24) 96.779 0,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 25) 585.785 3,11%
- Leiding - Hoogspanning (art. 26) 615.295 3,27%
- Leiding - Riool (art. 27) 45.679 0,24%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 404.258 2,15%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 818.389 4,35%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 13.329.598 70,81%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 31) 207.954 1,10%
- Waarde - Landschap relief (art. 32) 122.495 0,65%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 36.1) 1.902.858 10,11%
- geluidzone - spoor (art. 36.2) 1.012.853 5,38%

- vrijwaringszone - (energie-)infrastructuur (art. 36.3) 2.743.383 14,57%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 36.4) 125.555 0,67%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 37) 462.701 2,46%