Bestemmingsplan stad Appingedam, deelgebied Agrarische gebieden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Appingedam
DossierNL.IMRO.0003.BPAPP10AGRARICHEGE
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0003.BPAPP10AGRARICHEGE-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-02-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 18.823.791 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 16.090.535 85,48%
- Agrarisch (art. 3) 16.090.535 85,48%
Bedrijf 365.890 1,94%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 80.043 0,43%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 5) 27.446 0,15%
- Bedrijf - Baggerdepot (art. 6) 219.288 1,16%
- Bedrijf - Delfstof-/energiewinning (art. 7) 22.804 0,12%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 8) 12.388 0,07%
- Bedrijf - Paardenhouderij (art. 9) 3.923 0,02%
Cultuur en ontspanning 7.798 0,04%
- Cultuur en ontspanning (art. 10) 7.798 0,04%
Maatschappelijk 6.813 0,04%
- Maatschappelijk - Kerk (art. 11) 6.813 0,04%
Natuur 71.113 0,38%
- Natuur (art. 12) 71.113 0,38%
Overig 111.014 0,59%
- Overig - Landgoed (art. 13) 111.014 0,59%
Recreatie 57.515 0,31%
- Recreatie (art. 14) 34.698 0,18%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 15) 22.817 0,12%
Verkeer 898.066 4,77%
- Verkeer (art. 16) 793.676 4,22%
- Verkeer - Fiets- en voetpaden (art. 17) 14.157 0,08%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 90.232 0,48%
Water 966.566 5,13%
- Water - 1 (art. 19) 424.887 2,26%
- Water - 2 (art. 20) 299.454 1,59%
- Water - Waterkering (art. 21) 242.225 1,29%
Wonen 248.481 1,32%
- Wonen - E1 (art. 22) 147.974 0,79%
- Wonen - E2 (art. 23) 3.727 0,02%
- Wonen - Voormalige boerderijen (art. 24) 96.779 0,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.246.759 6,62%
Leiding - Gas (art. 25) 585.785 3,11%
Leiding - Hoogspanning (art. 26) 615.295 3,27%
Leiding - Riool (art. 27) 45.679 0,24%
Waarde 14.882.384 79,06%
Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 404.258 2,15%
Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 818.389 4,35%
Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 13.329.288 70,81%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 31) 207.954 1,10%
Waarde - Landschap relief (art. 32) 122.495 0,65%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 2.915.710 15,49%
geluidzone - industrie (art. 36.1) 1.902.858 10,11%
geluidzone - spoor (art. 36.2) 1.012.853 5,38%
Vrijwaringszone 2.866.361 15,23%
vrijwaringszone - (energie-) infrastructuur (art. 36.3) 2.740.806 14,56%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 36.4) 125.555 0,67%
Wro-zone 462.701 2,46%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 37) 462.701 2,46%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Veeg-Facetplan Bg Loppersum detail kaart
Facetbestemmingsplan gemeente Loppersum 2016 detail kaart
Voorbereidingsbesluit Aardbevingsgebied Loppersum detail kaart
Bestemmingsplan Stad Appingedam detail kaart
Krewerd-Kloosterweg 15 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Subsidieverordening Batch 1588 Versterkingsopgave voor de gemeente Delfzijl detail
Voorbereidingsbesluit industrieterrein Oosterhorn detail
Voorbereidingsbesluit industrieterrein Oosterhorn detail
subsidieregels bewoners aan zet gemeente Delfzijl detail
Subsidieverordening 'batch 1588' voor de gemeente Appingedam detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Alberdaweg Appingedam detail
Blokstad Appingedam detail
De Bult Appingedam detail
de Groeve OZ Appingedam detail
de Groeve WZ Appingedam detail
Dijkhuizenweg Appingedam detail
Ds. Christophoripad Appingedam detail
Ds. Klinckhamerlaan Appingedam detail
Ds. Syperdapad Appingedam detail
Eemskanaal NZ Appingedam detail

Meer weten over adressen?