Planviewer, uw vastgoedportaal.

Bestemmingsplan stad Appingedam, deelplan Woongebieden herziening 2011

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Appingedam
DossierNL.IMRO.0003.BPAPP10WOONGEBI
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0003.BPAPP10WOONGEBI-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-12-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.266.132 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 532.878 12,49%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 9.044 0,21%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 4) 523.834 12,28%
Bedrijf 57.111 1,34%
- Bedrijf - 1 (art. 5) 27.105 0,64%
- Bedrijf - 2 (art. 6) 26.259 0,62%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 7) 444 0,01%
- Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen (art. 8) 3.302 0,08%
Bos 181.671 4,26%
- Bos (art. 9) 181.671 4,26%
Detailhandel 5.926 0,14%
- Detailhandel - 1 (art. 10) 3.372 0,08%
- Detailhandel - 2 (art. 11) 2.553 0,06%
Dienstverlening 45.973 1,08%
- Dienstverlening (art. 12) 45.973 1,08%
Gemengd 7.471 0,18%
- Gemengd - 1 (art. 13) 7.471 0,18%
Groen 342.039 8,02%
- Groen (art. 14) 342.039 8,02%
Horeca 9.105 0,21%
- Horeca - 1 (art. 15) 526 0,01%
- Horeca - 2 (art. 16) 8.439 0,20%
- Horeca - 3 (art. 17) 140 0,00%
Maatschappelijk 291.130 6,82%
- Maatschappelijk - 1 (art. 18) 104.620 2,45%
- Maatschappelijk - 2 (art. 19) 50.551 1,18%
- Maatschappelijk - 3 (art. 20) 1.188 0,03%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 21) 134.771 3,16%
Sport 176.553 4,14%
- Sport (art. 22) 138.357 3,24%
- Sport - Manege (art. 23) 38.196 0,90%
Tuin 364.866 8,55%
- Tuin (art. 24) 364.866 8,55%
Verkeer 681.755 15,98%
- Verkeer (art. 25) 180.913 4,24%
- Verkeer - Railverkeer (art. 26) 2.999 0,07%
- Verkeer - Verblijf (art. 27) 497.843 11,67%
Water 289.616 6,79%
- Water - 1 (art. 28) 171.036 4,01%
- Water - 2 (art. 29) 89.208 2,09%
- Water - Waterkering (art. 30) 29.372 0,69%
Wonen 1.280.039 30,00%
- Wonen - A1 (art. 31) 400.796 9,39%
- Wonen - A2 (art. 32) 95.043 2,23%
- Wonen - A3 (art. 33) 2.824 0,07%
- Wonen - A4 (art. 34) 9.371 0,22%
- Wonen - B1 (art. 35) 113.482 2,66%
- Wonen - B2 (art. 36) 160.973 3,77%
- Wonen - B3 (art. 37) 2.586 0,06%
- Wonen - B4 (art. 38) 7.182 0,17%
- Wonen - C1 (art. 39) 20.916 0,49%
- Wonen - C2 (art. 40) 174.406 4,09%
- Wonen - C4 (art. 42) 54.330 1,27%
- Wonen - D2 (art. 43) 27.661 0,65%
- Wonen - Uit te werken (art. 46) 73.929 1,73%
- Wonen - Wooncentrum (art. 44) 84.334 1,98%
- Wonen - Woongebouw (art. 45) 52.208 1,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 52.418 1,23%
Leiding - Gas (art. 47) 24.046 0,56%
Leiding - Riool (art. 48) 20.336 0,48%
Leiding - Water (art. 49) 8.035 0,19%
Waarde 2.871.237 67,30%
Waarde - Archeologie 1 (art. 50) 164.014 3,84%
Waarde - Archeologie 2 (art. 51) 164.021 3,84%
Waarde - Archeologie 3 (art. 52) 63.776 1,49%
Waarde - Archeologie 4 (art. 53) 2.479.426 58,12%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 477.601 11,20%
geluidzone - industrie (art. 57) 477.601 11,20%
Vrijwaringszone 63.218 1,48%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 57) 63.218 1,48%
Wro-zone 5.941 0,14%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 58) 5.941 0,14%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 4.266.132 100%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 73.929 1,73%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Stad Appingedam vastgesteld 18-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Tussengebied onherroepelijk 15-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Stad Appingedam vastgesteld 19-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Stad Appingedam vastgesteld 19-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Stad Appingedam ontwerp 28-02-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen REGLEMENT VAN ORDE VOOR VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD 2018 31-05-2018 31-07-2018 detail
verordeningen en reglementen Reglement voor het presidium Appingedam 2018 31-05-2018 31-07-2018 detail
verordeningen en reglementen Beheersverordening Begraafplaatsen Appingedam 2018 31-05-2018 31-07-2018 detail
overig Ontwerp wijzigingsplan 30-05-2018 30-07-2018 detail
omgevingsvergunning Burg. Klauckelaan 14 23-05-2018 04-07-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Abel Eppensstraat Appingedam detail
Adamistraat Appingedam detail
Alberdaweg Appingedam detail
Beatrixweg Appingedam detail
Beukenlaan Appingedam detail
Bieslaan Appingedam detail
Binnenhof Appingedam detail
Bolwerk Appingedam detail
Boslaan Appingedam detail
Boterbloemstraat Appingedam detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten