7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Stad Appingedam heeft op 18-02-2016 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0003.STADAPPINGEDAM
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.0003.STADAPPINGEDAM-VG03
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.014.851 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 156.482 2,60%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 4) 9.044 0,15%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 5) 565.083 9,39%

- Bedrijf - 1 (art. 6) 29.430 0,49%
- Bedrijf - 2 (art. 7) 52.604 0,87%
- Bedrijf - 3 (art. 8) 1.392 0,02%
- Bedrijf - Gasontvangstation (art. 9) 4.292 0,07%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 10) 1.648 0,03%
- Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen (art. 11) 3.302 0,05%

- Bedrijventerrein - 1 (art. 12) 20.309 0,34%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 13) 70.786 1,18%
- Bedrijventerrein - 3 (art. 14) 354.497 5,89%
- Bedrijventerrein - 4 (art. 15) 115.989 1,93%

- Bos (art. 16) 188.314 3,13%

- Centrum (art. 17) 13.030 0,22%

- Detailhandel - 1 (art. 18) 13.080 0,22%
- Detailhandel - 2 (art. 19) 27.287 0,45%

- Dienstverlening (art. 20) 46.011 0,76%

- Gemengd - 1 (art. 21) 4.000 0,07%
- Gemengd - 2 (art. 22) 11.616 0,19%
- Gemengd - Uit te werken (art. 58) 206.564 3,43%

- Groen (art. 23) 469.635 7,81%

- Horeca - 1 (art. 24) 972 0,02%
- Horeca - 2 (art. 25) 14.240 0,24%
- Horeca - 3 (art. 26) 915 0,02%

- Kantoor (art. 27) 25.292 0,42%

- Maatschappelijk - 1 (art. 28) 142.855 2,38%
- Maatschappelijk - 2 (art. 29) 1.188 0,02%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 30) 133.482 2,22%

- Sport (art. 31) 137.040 2,28%
- Sport - Manege (art. 32) 37.689 0,63%

- Tuin (art. 33) 376.523 6,26%

- Verkeer (art. 34) 227.644 3,78%
- Verkeer - Parkeren (art. 35) 34.764 0,58%
- Verkeer - Railverkeer (art. 36) 2.999 0,05%
- Verkeer - Verblijf (art. 37) 609.160 10,13%

- Water - 1 (art. 38) 252.885 4,20%
- Water - 2 (art. 39) 176.483 2,93%
- Water - Haven (art. 40) 4.165 0,07%
- Water - Waterkering (art. 41) 54.394 0,90%

- Wonen (art. 42) 21.849 0,36%
- Wonen - A1 (art. 43) 418.317 6,95%
- Wonen - A2 (art. 44) 104.540 1,74%
- Wonen - A3 (art. 45) 2.824 0,05%
- Wonen - A4 (art. 46) 9.725 0,16%
- Wonen - B1 (art. 47) 117.092 1,95%
- Wonen - B2 (art. 48) 173.447 2,88%
- Wonen - B3 (art. 49) 2.586 0,04%
- Wonen - B4 (art. 50) 7.182 0,12%
- Wonen - C1 (art. 51) 21.619 0,36%
- Wonen - C2 (art. 52) 181.177 3,01%
- Wonen - C4 (art. 53) 56.427 0,94%
- Wonen - D2 (art. 54) 31.778 0,53%
- Wonen - E1 (art. 55) 12.518 0,21%
- Wonen - Uit te werken 1 (art. 59) 28.498 0,47%
- Wonen - Uit te werken 2 (art. 60) 67.467 1,12%
- Wonen - Wooncentrum (art. 56) 86.683 1,44%
- Wonen - Woongebouw (art. 57) 74.037 1,23%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 61) 38.156 0,63%
- Leiding - Riool (art. 62) 27.260 0,45%
- Leiding - Water (art. 63) 11.586 0,19%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 64) 164.014 2,73%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 65) 347.433 5,78%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 66) 78.259 1,30%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 67) 3.191.960 53,07%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 68) 108.655 1,81%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 72.1) 655.669 10,90%

- overige zone - gezoneerd terrein (art. 13) 70.786 1,18%
- overige zone - gezoneerd terrein (art. 14) 139.662 2,32%

- veiligheidszone - externe veiligheid (art. 72.2) 1.327 0,02%

- vrijwaringszone - vaarweg (art. 72.3) 63.212 1,05%

- wetgevingzone - ontheffingsgebied (art. 44) 2.709 0,05%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 73) 7.728 0,13%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 73) 5.169 0,09%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 14) 8.073 0,13%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Gemengd - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 6.014.851 100%
Enkelbestemming 3,43%
Enkelbestemming 0,47%
Enkelbestemming 1,12%