Planviewer, uw vastgoedportaal.

Bestemmingsplan Stad Appingedam

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Appingedam
DossierNL.IMRO.0003.STADAPPINGEDAM
Dossierstatusdeels in werking
IdentificatieNL.IMRO.0003.STADAPPINGEDAM-VG03
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-02-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 13-04-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.014.851 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 730.608 12,15%
- Agrarisch (art. 3) 156.482 2,60%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 4) 9.044 0,15%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 5) 565.083 9,39%
Bedrijf 92.668 1,54%
- Bedrijf - 1 (art. 6) 29.430 0,49%
- Bedrijf - 2 (art. 7) 52.604 0,87%
- Bedrijf - 3 (art. 8) 1.392 0,02%
- Bedrijf - Gasontvangstation (art. 9) 4.292 0,07%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 10) 1.648 0,03%
- Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen (art. 11) 3.302 0,05%
Bedrijventerrein 561.580 9,34%
- Bedrijventerrein - 1 (art. 12) 20.309 0,34%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 13) 70.786 1,18%
- Bedrijventerrein - 3 (art. 14) 354.497 5,89%
- Bedrijventerrein - 4 (art. 15) 115.989 1,93%
Bos 188.314 3,13%
- Bos (art. 16) 188.314 3,13%
Centrum 13.030 0,22%
- Centrum (art. 17) 13.030 0,22%
Detailhandel 40.367 0,67%
- Detailhandel - 1 (art. 18) 13.080 0,22%
- Detailhandel - 2 (art. 19) 27.287 0,45%
Dienstverlening 46.011 0,76%
- Dienstverlening (art. 20) 46.011 0,76%
Gemengd 222.180 3,69%
- Gemengd - 1 (art. 21) 4.000 0,07%
- Gemengd - 2 (art. 22) 11.616 0,19%
- Gemengd - Uit te werken (art. 58) 206.564 3,43%
Groen 469.635 7,81%
- Groen (art. 23) 469.635 7,81%
Horeca 16.128 0,27%
- Horeca - 1 (art. 24) 972 0,02%
- Horeca - 2 (art. 25) 14.240 0,24%
- Horeca - 3 (art. 26) 915 0,02%
Kantoor 25.292 0,42%
- Kantoor (art. 27) 25.292 0,42%
Maatschappelijk 277.524 4,61%
- Maatschappelijk - 1 (art. 28) 142.855 2,38%
- Maatschappelijk - 2 (art. 29) 1.188 0,02%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 30) 133.482 2,22%
Sport 174.730 2,90%
- Sport (art. 31) 137.040 2,28%
- Sport - Manege (art. 32) 37.689 0,63%
Tuin 376.523 6,26%
- Tuin (art. 33) 376.523 6,26%
Verkeer 874.567 14,54%
- Verkeer (art. 34) 227.644 3,78%
- Verkeer - Parkeren (art. 35) 34.764 0,58%
- Verkeer - Railverkeer (art. 36) 2.999 0,05%
- Verkeer - Verblijf (art. 37) 609.160 10,13%
Water 487.927 8,11%
- Water - 1 (art. 38) 252.885 4,20%
- Water - 2 (art. 39) 176.483 2,93%
- Water - Haven (art. 40) 4.165 0,07%
- Water - Waterkering (art. 41) 54.394 0,90%
Wonen 1.417.766 23,57%
- Wonen (art. 42) 21.849 0,36%
- Wonen - A1 (art. 43) 418.317 6,95%
- Wonen - A2 (art. 44) 104.540 1,74%
- Wonen - A3 (art. 45) 2.824 0,05%
- Wonen - A4 (art. 46) 9.725 0,16%
- Wonen - B1 (art. 47) 117.092 1,95%
- Wonen - B2 (art. 48) 173.447 2,88%
- Wonen - B3 (art. 49) 2.586 0,04%
- Wonen - B4 (art. 50) 7.182 0,12%
- Wonen - C1 (art. 51) 21.619 0,36%
- Wonen - C2 (art. 52) 181.177 3,01%
- Wonen - C4 (art. 53) 56.427 0,94%
- Wonen - D2 (art. 54) 31.778 0,53%
- Wonen - E1 (art. 55) 12.518 0,21%
- Wonen - Uit te werken 1 (art. 59) 28.498 0,47%
- Wonen - Uit te werken 2 (art. 60) 67.467 1,12%
- Wonen - Wooncentrum (art. 56) 86.683 1,44%
- Wonen - Woongebouw (art. 57) 74.037 1,23%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 77.002 1,28%
Leiding - Riool (art. 62) 27.260 0,45%
Leiding - Gas (art. 61) 38.156 0,63%
Leiding - Water (art. 63) 11.586 0,19%
Waarde 3.890.321 64,68%
Waarde - Archeologie 2 (art. 65) 347.433 5,78%
Waarde - Archeologie 3 (art. 66) 78.259 1,30%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 68) 108.655 1,81%
Waarde - Archeologie 1 (art. 64) 164.014 2,73%
Waarde - Archeologie 4 (art. 67) 3.191.960 53,07%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 655.669 10,90%
geluidzone - industrie (art. 72.1) 655.669 10,90%
Overige zone 210.448 3,50%
overige zone - gezoneerd terrein (art. 13) 70.786 1,18%
overige zone - gezoneerd terrein (art. 14) 139.662 2,32%
Veiligheidszone 1.327 0,02%
veiligheidszone - externe veiligheid (art. 72.2) 1.327 0,02%
Vrijwaringszone 63.212 1,05%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 72.3) 63.212 1,05%
Wetgevingzone 23.680 0,39%
wetgevingzone - ontheffingsgebied (art. 44) 2.709 0,05%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 73) 7.728 0,13%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 73) 5.169 0,09%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 14) 8.073 0,13%

Bouwmogelijkheden

dit besmmingplan bevast de enkebestemming Wonen - Uit te werken 2, dit betkend dat hier nog niet vast is gestelt hoe er gebouwt word.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 6.014.851 100%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 2 67.467 1,12%
Enkelbestemming Gemengd - Uit te werken 206.564 3,43%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 1 28.498 0,47%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Stad Appingedam vastgesteld 18-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Tussengebied onherroepelijk 15-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Stad Appingedam vastgesteld 19-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Stad Appingedam vastgesteld 19-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Stad Appingedam ontwerp 28-02-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Werkplein Fivelingo 06-09-2017 06-11-2017 detail
overig Ontwerp Projectplan Waterwet voor het demonstratieproject Brede Groene Dijk (fase 1 en 2) 05-09-2017 19-10-2017 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels subsidie voor bewonersinitiatieven 04-09-2017 04-11-2017 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit Inkoop Jeugdhulp 2018 t/m 2020 24-08-2017 24-10-2017 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit Inkoop Jeugdhulp 2018 t/m 2020 24-08-2017 24-10-2017 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Abel Eppensstraat Appingedam detail
Adamistraat Appingedam detail
Alberdaweg Appingedam detail
Beatrixweg Appingedam detail
Beukenlaan Appingedam detail
Bieslaan Appingedam detail
Binnenhof Appingedam detail
Blankenstein Appingedam detail
Bolwerk Appingedam detail
Borglaan Appingedam detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten