Bestemmingsplan Stad Appingedam

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Appingedam
DossierNL.IMRO.0003.STADAPPINGEDAM
Dossierstatusdeels in werking
IdentificatieNL.IMRO.0003.STADAPPINGEDAM-VG03
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-02-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 13-04-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.014.851 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 730.608 12,15%
- Agrarisch (art. 3) 156.482 2,60%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 4) 9.044 0,15%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 5) 565.083 9,39%
Bedrijf 92.668 1,54%
- Bedrijf - 1 (art. 6) 29.430 0,49%
- Bedrijf - 2 (art. 7) 52.604 0,87%
- Bedrijf - 3 (art. 8) 1.392 0,02%
- Bedrijf - Gasontvangstation (art. 9) 4.292 0,07%
- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 10) 1.648 0,03%
- Bedrijf - Verkooppunt van motorbrandstoffen (art. 11) 3.302 0,05%
Bedrijventerrein 561.580 9,34%
- Bedrijventerrein - 1 (art. 12) 20.309 0,34%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 13) 70.786 1,18%
- Bedrijventerrein - 3 (art. 14) 354.497 5,89%
- Bedrijventerrein - 4 (art. 15) 115.989 1,93%
Bos 188.314 3,13%
- Bos (art. 16) 188.314 3,13%
Centrum 13.030 0,22%
- Centrum (art. 17) 13.030 0,22%
Detailhandel 40.367 0,67%
- Detailhandel - 1 (art. 18) 13.080 0,22%
- Detailhandel - 2 (art. 19) 27.287 0,45%
Dienstverlening 46.011 0,76%
- Dienstverlening (art. 20) 46.011 0,76%
Gemengd 222.180 3,69%
- Gemengd - 1 (art. 21) 4.000 0,07%
- Gemengd - 2 (art. 22) 11.616 0,19%
- Gemengd - Uit te werken (art. 58) 206.564 3,43%
Groen 469.635 7,81%
- Groen (art. 23) 469.635 7,81%
Horeca 16.128 0,27%
- Horeca - 1 (art. 24) 972 0,02%
- Horeca - 2 (art. 25) 14.240 0,24%
- Horeca - 3 (art. 26) 915 0,02%
Kantoor 25.292 0,42%
- Kantoor (art. 27) 25.292 0,42%
Maatschappelijk 277.524 4,61%
- Maatschappelijk - 1 (art. 28) 142.855 2,38%
- Maatschappelijk - 2 (art. 29) 1.188 0,02%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 30) 133.482 2,22%
Sport 174.730 2,90%
- Sport (art. 31) 137.040 2,28%
- Sport - Manege (art. 32) 37.689 0,63%
Tuin 376.523 6,26%
- Tuin (art. 33) 376.523 6,26%
Verkeer 874.567 14,54%
- Verkeer (art. 34) 227.644 3,78%
- Verkeer - Parkeren (art. 35) 34.764 0,58%
- Verkeer - Railverkeer (art. 36) 2.999 0,05%
- Verkeer - Verblijf (art. 37) 609.160 10,13%
Water 487.927 8,11%
- Water - 1 (art. 38) 252.885 4,20%
- Water - 2 (art. 39) 176.483 2,93%
- Water - Haven (art. 40) 4.165 0,07%
- Water - Waterkering (art. 41) 54.394 0,90%
Wonen 1.417.766 23,57%
- Wonen (art. 42) 21.849 0,36%
- Wonen - A1 (art. 43) 418.317 6,95%
- Wonen - A2 (art. 44) 104.540 1,74%
- Wonen - A3 (art. 45) 2.824 0,05%
- Wonen - A4 (art. 46) 9.725 0,16%
- Wonen - B1 (art. 47) 117.092 1,95%
- Wonen - B2 (art. 48) 173.447 2,88%
- Wonen - B3 (art. 49) 2.586 0,04%
- Wonen - B4 (art. 50) 7.182 0,12%
- Wonen - C1 (art. 51) 21.619 0,36%
- Wonen - C2 (art. 52) 181.177 3,01%
- Wonen - C4 (art. 53) 56.427 0,94%
- Wonen - D2 (art. 54) 31.778 0,53%
- Wonen - E1 (art. 55) 12.518 0,21%
- Wonen - Uit te werken 1 (art. 59) 28.498 0,47%
- Wonen - Uit te werken 2 (art. 60) 67.467 1,12%
- Wonen - Wooncentrum (art. 56) 86.683 1,44%
- Wonen - Woongebouw (art. 57) 74.037 1,23%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 77.002 1,28%
Leiding - Gas (art. 61) 38.156 0,63%
Leiding - Riool (art. 62) 27.260 0,45%
Leiding - Water (art. 63) 11.586 0,19%
Waarde 3.890.321 64,68%
Waarde - Archeologie 1 (art. 64) 164.014 2,73%
Waarde - Archeologie 2 (art. 65) 347.433 5,78%
Waarde - Archeologie 3 (art. 66) 78.259 1,30%
Waarde - Archeologie 4 (art. 67) 3.191.960 53,07%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 68) 108.655 1,81%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 655.669 10,90%
geluidzone - industrie (art. 72.1) 655.669 10,90%
Overige zone 210.448 3,50%
overige zone - gezoneerd terrein (art. 13) 70.786 1,18%
overige zone - gezoneerd terrein (art. 14) 139.662 2,32%
Veiligheidszone 1.327 0,02%
veiligheidszone - externe veiligheid (art. 72.2) 1.327 0,02%
Vrijwaringszone 63.212 1,05%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 72.3) 63.212 1,05%
Wetgevingzone 23.680 0,39%
wetgevingzone - ontheffingsgebied (art. 44) 2.709 0,05%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 73) 7.728 0,13%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 73) 5.169 0,09%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 14) 8.073 0,13%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Gemengd - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 6.014.851 100%
Enkelbestemming Gemengd - Uit te werken 206.564 3,43%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 1 28.498 0,47%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 2 67.467 1,12%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Stad Appingedam detail kaart
Tussengebied detail kaart
Bestemmingsplan stad Appingedam, deelgebied Agrarische gebieden detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Subsidieverordening Batch 1588 Versterkingsopgave voor de gemeente Delfzijl detail
Voorbereidingsbesluit industrieterrein Oosterhorn detail
Voorbereidingsbesluit industrieterrein Oosterhorn detail
subsidieregels bewoners aan zet gemeente Delfzijl detail
Subsidieverordening 'batch 1588' voor de gemeente Appingedam detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Abel Eppensstraat Appingedam detail
Adamistraat Appingedam detail
Alberdaweg Appingedam detail
Beatrixweg Appingedam detail
Beukenlaan Appingedam detail
Bieslaan Appingedam detail
Binnenhof Appingedam detail
Blankenstein Appingedam detail
Bolwerk Appingedam detail
Borglaan Appingedam detail

Meer weten over adressen?