Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bedum Kern locatie Kop van Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Het Hogeland
DossierNL.IMRO.0005.BPBE16HERS2
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0005.BPBE16HERS2-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-11-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 07-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.444 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 531 5,63%
- Bedrijf - Gasdrukmeet- en regelstation (art. 3) 531 5,63%
Verkeer 2.412 25,54%
- Verkeer (art. 4) 2.412 25,54%
Wonen 6.500 68,83%
- Wonen - 2 (art. 5) 6.500 68,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.347 14,27%
Leiding - Gas (art. 6) 1.347 14,27%
Waterstaat 1.203 12,74%
Waterstaat - Waterkering (art. 7) 1.203 12,74%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 1.331 14,09%
veiligheidszone - bedrijven 1 (art. 9.1) 275 2,91%
veiligheidszone - bedrijven 2 (art. 9.2) 1.056 11,18%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bedum Kern locatie Kop van Noord vastgesteld 24-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedum Kern locatie Kop van Noord ontwerp 30-09-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling reis- en verblijfskostenvergoeding gemeente Het Hogeland 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling woon-werkvergoeding gemeente Het Hogeland 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Lokale IKB-regeling gemeente Het Hogeland 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode 16-05-2019 16-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Het Hogeland 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Boterdiep Wz Bedum detail
Wilhelminalaan Bedum detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox