Bedum Kern locatie Kop van Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Het Hogeland
DossierNL.IMRO.0005.BPBE16HERS2
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0005.BPBE16HERS2-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-11-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 07-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.444 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 531 5,63%
- Bedrijf - Gasdrukmeet- en regelstation (art. 3) 531 5,63%
Verkeer 2.412 25,54%
- Verkeer (art. 4) 2.412 25,54%
Wonen 6.500 68,83%
- Wonen - 2 (art. 5) 6.500 68,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.347 14,27%
Leiding - Gas (art. 6) 1.347 14,27%
Waterstaat 1.203 12,74%
Waterstaat - Waterkering (art. 7) 1.203 12,74%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 1.331 14,09%
veiligheidszone - bedrijven 1 (art. 9.1) 275 2,91%
veiligheidszone - bedrijven 2 (art. 9.2) 1.056 11,18%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bedum Kern locatie Kop van Noord detail kaart
Bedum Kern locatie Kop van Noord detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Banenmarkt voor alle inwoners van Het Hogeland! detail
Gemeentelocaties gesloten op 30 augustus detail
De aardbevingswaaier – binnenkort in uw brievenbus detail
Vergunningaanvragen detail
Verlengen beslistermijn detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Boterdiep Wz Bedum detail
Wilhelminalaan Bedum detail

Meer weten over adressen?