Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 17-12-2009 de status vastgesteld gekregen door Het Hogeland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Het Hogeland
Dossier
NL.IMRO.0005.BPBU09BEHE1
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0005.BPBU09BEHE1-VA04
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 41.213.471 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 36.870.147 89,46%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 336.393 0,82%

- Bedrijf (art. 5) 95.107 0,23%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 6) 76.020 0,18%

- Bos (art. 7) 1.049.094 2,55%

- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 8) 12.672 0,03%

- Natuur (art. 9) 25.911 0,06%

- Recreatie (art. 10) 586 0,00%
- Recreatie - Uitloopgebied (art. 11) 49.773 0,12%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 12) 54.361 0,13%

- Sport (art. 13) 69.535 0,17%

- Verkeer (art. 14) 1.218.378 2,96%
- Verkeer - Railverkeer (art. 15) 73.779 0,18%

- Water (art. 16) 728.328 1,77%

- Wonen - 1 (art. 17) 225.315 0,55%
- Wonen - 2 (art. 18) 22.372 0,05%
- Wonen - 3 (art. 19) 306.418 0,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 319.284 0,77%
- Leiding - Hoogspanning (art. 21) 183.812 0,45%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 1.466.355 3,56%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 23) 10.829.866 26,28%
- Waarde - Natuur (art. 24) 1.274.864 3,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 26) 559.186 1,36%

- veiligheidszone - lpg (art. 26) 6.356 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 26) 81.369 0,20%