Planviewer, uw vastgoedportaal.

Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bedum
DossierNL.IMRO.0005.BPBU09BEHE1
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0005.BPBU09BEHE1-VA04
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-12-2009
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 41.213.471 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 36.870.147 89,46%
- Agrarisch (art. 3) 36.870.147 89,46%
Agrarisch met waarden 336.393 0,82%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 336.393 0,82%
Bedrijf 171.127 0,42%
- Bedrijf (art. 5) 95.107 0,23%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 6) 76.020 0,18%
Bos 1.049.094 2,55%
- Bos (art. 7) 1.049.094 2,55%
Maatschappelijk 12.672 0,03%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 8) 12.672 0,03%
Natuur 25.911 0,06%
- Natuur (art. 9) 25.911 0,06%
Recreatie 104.721 0,25%
- Recreatie (art. 10) 586 0,00%
- Recreatie - Uitloopgebied (art. 11) 49.773 0,12%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 12) 54.361 0,13%
Sport 69.535 0,17%
- Sport (art. 13) 69.535 0,17%
Verkeer 1.292.156 3,14%
- Verkeer (art. 14) 1.218.378 2,96%
- Verkeer - Railverkeer (art. 15) 73.779 0,18%
Water 728.328 1,77%
- Water (art. 16) 728.328 1,77%
Wonen 554.105 1,34%
- Wonen - 1 (art. 17) 225.315 0,55%
- Wonen - 2 (art. 18) 22.372 0,05%
- Wonen - 3 (art. 19) 306.418 0,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 503.096 1,22%
Leiding - Gas (art. 20) 319.284 0,77%
Leiding - Hoogspanning (art. 21) 183.812 0,45%
Waarde 13.571.084 32,93%
Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 1.466.355 3,56%
Waarde - Archeologie 4 (art. 23) 10.829.866 26,28%
Waarde - Natuur (art. 24) 1.274.864 3,09%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 559.186 1,36%
geluidzone - industrie (art. 26) 559.186 1,36%
Veiligheidszone 6.356 0,02%
veiligheidszone - lpg (art. 26) 6.356 0,02%
Vrijwaringszone 81.369 0,20%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 26) 81.369 0,20%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Veeg-Facetplan Bg Loppersum vastgesteld 31-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetbestemmingsplan mini-windturbines vastgesteld 28-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetherziening Parkeren vastgesteld 08-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bedum Kern Locatie Bedrijvenpark Boterdiep vastgesteld 02-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetbestemmingsplan gemeente Loppersum 2016 ontwerp 10-05-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Gewijzigde vaststelling bestemmingplan ‘Oostelijke ontsluitingsweg Bedum’ 18-07-2018 18-09-2018 detail
watervergunning Watervergunning voor het aanleggen van kabels nabij de Fuut te Bedum. 04-07-2018 04-09-2018 detail
bestemmingsplan Ontwerp facet-bestemmingsplan Bedum Gebouwd Erfgoed 06-06-2018 06-08-2018 detail
bestemmingsplan Voorontwerp bestemmingsplan ‘Zuivelpark Bedum’ met milieueffectrapport (m.e.r.) 06-06-2018 06-08-2018 detail
mededelingen Themamiddag: WMO en mantelzorg op 14 juni 2018 30-05-2018 16-10-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Almastraat Bedum detail
Ellerhuizen Bedum detail
Lageweg Bedum detail
Noordwolderweg Bedum detail
Oude Dijk Bedum detail
St Annerweg Bedum detail
Stedumerweg Bedum detail
Ter Laan Bedum detail
Thesingerweg Bedum detail
Waldadrift Bedum detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten