Bestemmingsplan Bestemmingsplan Bellingwolde

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Bellingwolde heeft op 12-11-2009 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0007.030403
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0007.030403-VG01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 4.411.603 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 1.674.659 37,96%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 200.593 4,55%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 4) 227.098 5,15%
- Agrarisch - Dienstverlenend bedrijf (art. 5) 45.975 1,04%
- Agrarisch - Gesloten landschap (art. 6) 1.059.037 24,01%
- Agrarisch - Open landschap (art. 7) 141.957 3,22%
Bedrijf 59.148 1,34%
- Bedrijf (art. 8) 58.392 1,32%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 756 0,02%
Bedrijventerrein 55.786 1,26%
- Bedrijventerrein (art. 10) 55.786 1,26%
Bos 165.207 3,74%
- Bos (art. 11) 165.207 3,74%
Detailhandel 12.799 0,29%
- Detailhandel (art. 12) 12.799 0,29%
Dienstverlening 5.914 0,13%
- Dienstverlening (art. 13) 5.914 0,13%
Gemengd 856 0,02%
- Gemengd - Molen (art. 14) 856 0,02%
Groen 224.655 5,09%
- Groen (art. 15) 155.239 3,52%
- Groen - Park (art. 16) 69.416 1,57%
Horeca 8.247 0,19%
- Horeca (art. 17) 8.247 0,19%
Maatschappelijk 111.061 2,52%
- Maatschappelijk (art. 18) 89.492 2,03%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 19) 21.569 0,49%
Recreatie 20.655 0,47%
- Recreatie (art. 20) 20.655 0,47%
Sport 70.100 1,59%
- Sport (art. 21) 70.100 1,59%
Verkeer 356.554 8,08%
- Verkeer (art. 22) 134.717 3,05%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 23) 4.552 0,10%
- Verkeer - Verblijf (art. 24) 217.285 4,93%
Water 84.785 1,92%
- Water (art. 25) 84.785 1,92%
Wonen 1.561.178 35,39%
- Wonen - 1 (art. 26) 1.254.256 28,43%
- Wonen - 2 (art. 27) 199.682 4,53%
- Wonen - 3 (art. 28) 67.565 1,53%
- Wonen - 4 (art. 29) 32.940 0,75%
- Wonen - Wooncentrum (art. 30) 3.534 0,08%
- Wonen - Woongebouw (art. 31) 3.202 0,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Waarde 937.565 21,25%
- Waarde - Archeologie (art. 32) 43.039 0,98 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 33) 890.957 20,20 %
- Waarde - Cultuurlandschappelijk waardevolle dijk (art. 34) 3.570 0,08 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Veiligheidszone 7.690 0,17%
- veiligheidszone - lpg (art. 38.1) 7.690 0,17 %
Vrijwaringszone 448.035 10,16%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 38.2) 77.598 1,76 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 38.3) 370.437 8,40 %
Wro-zone 37.672 0,85%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 12) 2.932 0,07 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 28) 13.493 0,31 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 40) 16.075 0,36 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 40) 5.172 0,12 %