Bestemmingsplan Kleine Dorpskernen Ten Boer

Bestemmingsplan Kleine Dorpskernen Ten Boer heeft op 25-09-2013 de status vastgesteld gekregen door Groningen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Groningen
Dossier
NL.IMRO.0009.BP023KleineDorpker
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0009.BP023KleineDorpker-vg01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.773.126 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 4) 378.527 21,35%

- Bedrijf (art. 5) 150.224 8,47%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 379 0,02%

- Gemengd (art. 7) 62.969 3,55%

- Groen (art. 8) 65.483 3,69%

- Horeca (art. 9) 7.549 0,43%

- Maatschappelijk (art. 10) 68.986 3,89%

- Sport (art. 11) 86.228 4,86%

- Tuin (art. 12) 76.565 4,32%

- Verkeer (art. 13) 186.734 10,53%

- Water (art. 14) 91.186 5,14%

- Wonen (art. 15) 598.295 33,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 16) 23.794 1,34%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 571.573 32,24%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 713.544 40,24%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 19) 101.707 5,74%
- Waarde - Landschap (art. 20) 595.775 33,60%

- Waterstaat - Waterkering (art. 21) 21.479 1,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 24.1) 67.516 3,81%

- other: plasbrandaandachtsgebied (art. 24.2) 138.063 7,79%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 24.3) 72.295 4,08%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 24.3) 648.974 36,60%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 24.3) 121.457 6,85%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 24.4) 5.229 0,29%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 4.7.4) 12.079 0,68%