Gebouwd erfgoed en Parkeren

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ten Boer
DossierNL.IMRO.0009.BP026GebErfgPark
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0009.BP026GebErfgPark-ow01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 22-03-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 21-03-2018
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.500.782 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 905.333 25,86%
Waarde - Karakteristiek (art. 4) 905.333 25,86%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Veeg-Facetplan Bg Loppersum detail kaart
Facetbestemmingsplan gemeente Loppersum 2016 detail kaart
Voorbereidingsbesluit Aardbevingsgebied Loppersum detail kaart
Uitspraak Raad van State Buitengebied detail kaart
Uitspraak Raad van State Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanwijzing functionarissen regeling bevoegdheden basisregistratie personen detail
Reglement Plaatsingsprocedure 2016 gemeente Groningen detail
Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z) detail
Besluit Wet geluidhinder W.A. Scholtenstraat detail
Bestemmingsplan ’Theda Mansholt’ detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
A.H. Homanstraat Ten Boer detail
Alida Pottstraat Ten Boer detail
Ambachtsweg Ten Boer detail
B. Kuiperweg Ten Post detail
Bakkerstraat Thesinge detail
Bedrijvenweg Ten Boer detail
Bijbelgang Woltersum detail
Blinkerdlaan Ten Boer detail
Bloemhof Ten Boer detail
Bloemhofweg Ten Post detail

Meer weten over adressen?