Kindcentrum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ten Boer Dossier NL.IMRO.0009.BP027Kindcentrum Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0009.BP027Kindcentrum-ow01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 8.470 100%

Enkelbestemming m2 %
- Maatschappelijk (art. 4) 8.470 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 43 0,51%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 8.427 99,49%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Sportlaan