Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kindcentrum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ten Boer
DossierNL.IMRO.0009.BP027Kindcentrum
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0009.BP027Kindcentrum-ow01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 31-05-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 30-05-2018
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 8.470 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Maatschappelijk 8.470 100,00%
- Maatschappelijk (art. 4) 8.470 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 8.470 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 43 0,51%
Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 8.427 99,49%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Dorpskern Ten Boer vastgesteld 28-04-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning: Sportlaan 6 te Ten kantine ijsbaan/ skeelerbaan, 9791 LX Groningen – vellen 12 van bomen en verwijderen van 1079 m2 houtopstand (30-01-2019, 201874641B) 06-02-2019 06-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Kad. sect. A, perc. nrs. 4670 en 4514, Ten Boer ─ de nieuwbouw kindcentrum Ten Boer bestaande uit 2 basisscholen, kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (1 november 2018, 201874065B) 23-01-2019 23-03-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning: Sportlaan 6, kad.nr 4514 en 4670, 9791 LX Ten Boer – vellen 12 bomen en 1079 m2 houtopstand (10-12-2018, 201874641B) 27-12-2018 27-02-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning: Bedrijvenweg 6a, 6b, 6c, 6d, 6e en 6f, 9791 DE Ten Boer – uitbreiden bedrijfsgebouw (14-12-2018, 201873201B) 27-12-2018 27-02-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning: Parklaan 1, 9791 BP Ten Boer – uitbreiding schuil- en toiletgebouw (06-12-2018, 201874599B) 27-12-2018 27-02-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Sportlaan Ten Boer detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten