Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kindcentrum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ten Boer
DossierNL.IMRO.0009.BP027Kindcentrum
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0009.BP027Kindcentrum-ow01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 31-05-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 30-05-2018
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 8.470 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Maatschappelijk 8.470 100,00%
- Maatschappelijk (art. 4) 8.470 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 8.470 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 43 0,51%
Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 8.427 99,49%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Dorpskern Ten Boer vastgesteld 28-04-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling bevoegdheden basisregistratie personen 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit uitvoering compensatieregeling onroerende-zaakbelastingen 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 13-06-2019 13-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning: Handelsweg 1 te Ten Boer, 9791 DG Groningen – houten overkapping en houten steiger (datumontvangst 20-05-2019, dossiernummer 201972093B) 12-06-2019 12-08-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerp verzamelbestemmingsplan 2019-1 ter inzage 12-06-2019 12-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Sportlaan Ten Boer detail

Meer weten over adressen?