6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied-Noord heeft op 19-12-2013 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0010.04BP
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0010.04BP-VG02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 45.436.675 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Dijkenlandschap (art. 3) 16.129.923 35,50%
- Agrarisch - Wierdenlandschap 1 (art. 4) 22.065.300 48,56%
- Agrarisch - Wierdenlandschap 2 (art. 5) 3.409.865 7,50%

- Bedrijf (art. 6) 14.978 0,03%
- Bedrijf - Agrarisch be-/verwerkingsbedrijf (art. 7) 43.833 0,10%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 8) 21.033 0,05%
- Bedrijf - Delfstof-/energiewinning (art. 9) 125.762 0,28%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 1.912 0,00%

- Cultuur en ontspanning (art. 11) 4.854 0,01%

- Groen (art. 12) 57.949 0,13%

- Horeca (art. 13) 7.838 0,02%

- Natuur (art. 14) 181.124 0,40%

- Recreatie (art. 15) 64.223 0,14%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 16) 17.817 0,04%

- Sport (art. 17) 256.437 0,56%
- Sport - Manege (art. 18) 21.456 0,05%

- Verkeer (art. 19) 1.530.172 3,37%
- Verkeer - Spoorverkeer (art. 20) 28.629 0,06%

- Water (art. 21) 582.806 1,28%
- Water - Waterkering 1 (art. 22) 548.313 1,21%

- Wonen (art. 23) 271.919 0,60%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 24) 50.522 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Buisleiding (art. 25) 303.506 0,67%
- Leiding - Gas (art. 26) 323.413 0,71%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 27) 844.450 1,86%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 526.124 1,16%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 1.098.927 2,42%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 1.872 0,00%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 19.743.410 43,45%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 32) 8.265 0,02%
- Waarde - Rijksmonument (art. 33) 56.127 0,12%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 37.1) 7.640.704 16,82%
- geluidzone - spoor (art. 37.2) 239.904 0,53%

- other: windturbine (art. 37.6) 22.893 0,05%

- veiligheidszone - bevi (art. 37.3) 166.127 0,37%
- veiligheidszone - buisleiding (art. 25) 355.046 0,78%
- veiligheidszone - lpg (art. 37.4) 1.781 0,00%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 37.5) 767.950 1,69%

- wro-zone - ontheffingsgebied (art. 37.5) 193.538 0,43%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 19) 30.757 0,07%