Planviewer, uw vastgoedportaal.

Farmsum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Delfzijl
DossierNL.IMRO.0010.12BP
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0010.12BP-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 15-08-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.034.985 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 38.981 3,77%
- Agrarisch (art. 3) 38.981 3,77%
Bedrijf 200.763 19,40%
- Bedrijf - 1 (art. 4) 184.414 17,82%
- Bedrijf - 2 (art. 5) 13.809 1,33%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 2.540 0,25%
Detailhandel 13.359 1,29%
- Detailhandel (art. 7) 4.175 0,40%
- Detailhandel - Detailhandel volumineus (art. 8) 9.184 0,89%
Gemengd 9.980 0,96%
- Gemengd - 1 (art. 9) 3.032 0,29%
- Gemengd - 2 (art. 10) 4.099 0,40%
- Gemengd - 3 (art. 11) 2.849 0,28%
Groen 113.018 10,92%
- Groen (art. 12) 113.018 10,92%
Horeca 1.196 0,12%
- Horeca (art. 13) 1.196 0,12%
Kantoor 5.028 0,49%
- Kantoor (art. 14) 5.028 0,49%
Maatschappelijk 65.492 6,33%
- Maatschappelijk (art. 15) 40.115 3,88%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 16) 25.377 2,45%
Recreatie 21.341 2,06%
- Recreatie (art. 17) 21.341 2,06%
Sport 2.468 0,24%
- Sport (art. 18) 2.468 0,24%
Tuin 49.965 4,83%
- Tuin (art. 19) 49.965 4,83%
Verkeer 192.101 18,56%
- Verkeer (art. 20) 64.140 6,20%
- Verkeer - Railverkeer (art. 21) 2.288 0,22%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 22) 125.672 12,14%
Water 134.874 13,03%
- Water (art. 23) 59.707 5,77%
- Water - Vaarweg (art. 24) 62.906 6,08%
- Water - Waterkering (art. 25) 12.261 1,18%
Wonen 186.929 18,06%
- Wonen - 1A (art. 26) 37.335 3,61%
- Wonen - 1B (art. 27) 26.746 2,58%
- Wonen - 1C (art. 28) 6.759 0,65%
- Wonen - 1D (art. 29) 14.327 1,38%
- Wonen - 2A (art. 30) 6.727 0,65%
- Wonen - 2B (art. 31) 24.334 2,35%
- Wonen - 2D (art. 32) 20.392 1,97%
- Wonen - 3A (art. 33) 6.418 0,62%
- Wonen - 3B (art. 34) 12.395 1,20%
- Wonen - 3C (art. 35) 1.209 0,12%
- Wonen - 3D (art. 36) 16.450 1,59%
- Wonen - Voormalige boerderij (art. 37) 3.454 0,33%
- Wonen - Woongebouw (art. 38) 10.015 0,97%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 39) 369 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 14.482 1,40%
Leiding - Gas (art. 40) 14.482 1,40%
Waarde 939.709 90,79%
Waarde - Archeologie 2 (art. 41) 184.735 17,85%
Waarde - Archeologie 3 (art. 42) 52.369 5,06%
Waarde - Archeologie 4 (art. 43) 702.606 67,89%
Waterstaat 104.591 10,11%
Waterstaat - Waterkering (art. 44) 104.591 10,11%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 834.474 80,63%
geluidzone - industrie (art. 46) 834.474 80,63%
Veiligheidszone 13.807 1,33%
veiligheidszone - lpg (art. 46) 6.144 0,59%
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 46) 7.663 0,74%
Vrijwaringszone 319.142 30,84%
vrijwaringszone - dijk (art. 46) 47.698 4,61%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 46) 206.562 19,96%
vrijwaringszone - vaarweg (art. 46) 64.882 6,27%
Wro-zone 33.948 3,28%
wro-zone - ontheffingsgebied 1 (art. 46) 3.488 0,34%
wro-zone - ontheffingsgebied 2 (art. 46) 30.460 2,94%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Oosterhorn vastgesteld 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Oosterhorn voorontwerp 07-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Centrum onherroepelijk 22-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Havengebied onherroepelijk 15-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Farmsum onherroepelijk 15-08-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen garage Vliethorn 17 te Farmsum 16-05-2018 16-07-2018 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Delfzijl Windpark-Zuid, herziening 2018' 30-04-2018 30-06-2018 detail
overig Schrappen aanduiding politieke groepering 11-04-2018 11-06-2018 detail
overig Verkiezingsuitslag 28-03-2018 28-05-2018 detail
overig Ontwerp wegenlegger 28-03-2018 28-05-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Concordiastraat Delfzijl detail
Eemskanaal N.Z. Delfzijl detail
E.H. Roggenkampweg Delfzijl detail
Hogelandsterweg Delfzijl detail
Achterweg Farmsum detail
Borgshof Farmsum detail
Borgweg Farmsum detail
Dijkrecht Farmsum detail
Dijkstraat Farmsum detail
Duurswoldlaan Farmsum detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten