7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Centrum heeft op 22-08-2013 de status onherroepelijk gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0010.16BP
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0010.16BP-OH01
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 387.288 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 213 0,05%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 4) 933 0,24%

- Centrum (art. 5) 20.844 5,38%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 10.699 2,76%

- Detailhandel (art. 7) 2.331 0,60%

- Dienstverlening (art. 8) 7.909 2,04%

- Gemengd - 1 (art. 9) 24.265 6,27%
- Gemengd - 2 (art. 10) 11.324 2,92%

- Groen (art. 11) 81.174 20,96%

- Horeca (art. 12) 2.285 0,59%

- Maatschappelijk (art. 13) 12.028 3,11%

- Tuin (art. 14) 363 0,09%

- Verkeer (art. 15) 39.295 10,15%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 4.048 1,05%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 72.191 18,64%

- Water (art. 18) 14.687 3,79%
- Water - Waterkering 1 (art. 19) 49.153 12,69%

- Wonen - 1A (art. 20) 3.119 0,81%
- Wonen - 1B (art. 21) 1.419 0,37%
- Wonen - 1D (art. 22) 2.931 0,76%
- Wonen - 1F (art. 23) 514 0,13%
- Wonen - 2A (art. 24) 1.366 0,35%
- Wonen - 2B (art. 25) 1.032 0,27%
- Wonen - 2C (art. 26) 189 0,05%
- Wonen - 2D (art. 27) 813 0,21%
- Wonen - 3A (art. 28) 2.168 0,56%
- Wonen - 3C (art. 29) 1.949 0,50%
- Wonen - Woongebouw (art. 30) 18.046 4,66%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 226.511 58,49%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 32) 55.389 14,30%

- Waterstaat - Waterkering 1 (art. 33) 362 0,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 37.1) 387.288 100,00%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 37.2) 136.126 35,15%

- wro-zone - ontheffingsgebied 1 (art. 37.2) 96.190 24,84%
- wro-zone - ontheffingsgebied 2 (art. 37.2) 32.038 8,27%