Planviewer, uw vastgoedportaal.

Centrum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Delfzijl
DossierNL.IMRO.0010.16BP
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0010.16BP-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 22-08-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 387.288 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.146 0,30%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 213 0,05%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 4) 933 0,24%
Centrum 20.844 5,38%
- Centrum (art. 5) 20.844 5,38%
Cultuur en ontspanning 10.699 2,76%
- Cultuur en ontspanning (art. 6) 10.699 2,76%
Detailhandel 2.331 0,60%
- Detailhandel (art. 7) 2.331 0,60%
Dienstverlening 7.909 2,04%
- Dienstverlening (art. 8) 7.909 2,04%
Gemengd 35.589 9,19%
- Gemengd - 1 (art. 9) 24.265 6,27%
- Gemengd - 2 (art. 10) 11.324 2,92%
Groen 81.174 20,96%
- Groen (art. 11) 81.174 20,96%
Horeca 2.285 0,59%
- Horeca (art. 12) 2.285 0,59%
Maatschappelijk 12.028 3,11%
- Maatschappelijk (art. 13) 12.028 3,11%
Tuin 363 0,09%
- Tuin (art. 14) 363 0,09%
Verkeer 115.534 29,83%
- Verkeer (art. 15) 39.295 10,15%
- Verkeer - Railverkeer (art. 16) 4.048 1,05%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 72.191 18,64%
Water 63.840 16,48%
- Water (art. 18) 14.687 3,79%
- Water - Waterkering 1 (art. 19) 49.153 12,69%
Wonen 33.547 8,66%
- Wonen - 1A (art. 20) 3.119 0,81%
- Wonen - 1B (art. 21) 1.419 0,37%
- Wonen - 1D (art. 22) 2.931 0,76%
- Wonen - 1F (art. 23) 514 0,13%
- Wonen - 2A (art. 24) 1.366 0,35%
- Wonen - 2B (art. 25) 1.032 0,27%
- Wonen - 2C (art. 26) 189 0,05%
- Wonen - 2D (art. 27) 813 0,21%
- Wonen - 3A (art. 28) 2.168 0,56%
- Wonen - 3C (art. 29) 1.949 0,50%
- Wonen - Woongebouw (art. 30) 18.046 4,66%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 281.900 72,79%
Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 226.511 58,49%
Waarde - Archeologie 4 (art. 32) 55.389 14,30%
Waterstaat 362 0,09%
Waterstaat - Waterkering 1 (art. 33) 362 0,09%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 387.288 100,00%
geluidzone - industrie (art. 37.1) 387.288 100,00%
Vrijwaringszone 136.126 35,15%
vrijwaringszone - dijk 1 (art. 37.2) 136.126 35,15%
Wro-zone 128.229 33,11%
wro-zone - ontheffingsgebied 1 (art. 37.2) 96.190 24,84%
wro-zone - ontheffingsgebied 2 (art. 37.2) 32.038 8,27%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Delfzijl-Waterstraat 56 vastgesteld 24-11-2015 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening Waddenzee en Noordzee vastgesteld 13-07-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Centrum onherroepelijk 22-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Havengebied onherroepelijk 15-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Farmsum onherroepelijk 15-08-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verkeersbesluit Gemeente Delfzijl - Invoering parkeerschijfzone geheel Commandementsplein - Commandementsplein Delfzijl 09-05-2018 09-07-2018 detail
bestemmingsplan Ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum-Vennenpark’ (Delfzijl) 09-05-2018 09-07-2018 detail
bestemmingsplan Voorbereidingsbesluit een deel van het Centrum van Delfzijl 09-05-2018 09-07-2018 detail
bestemmingsplan Ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum-Vennenpark’ (Delfzijl) 09-05-2018 09-07-2018 detail
overig Voorbereidingsbesluit een deel van het Centrum van Delfzijl 09-05-2018 09-07-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Buitensingel Delfzijl detail
Commandementsplein Delfzijl detail
Johan van den Kornputplein Delfzijl detail
Marktstraat Delfzijl detail
Molenberg Delfzijl detail
Oude Schans Delfzijl detail
Schoolstraat Delfzijl detail
Singeldwarsstraat Delfzijl detail
Zeebadweg Delfzijl detail
Burgemeester Buiskoolplein Delfzijl detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten