Planviewer, uw vastgoedportaal.

Delfzijl-Kern Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Delfzijl
DossierNL.IMRO.0010.17BP
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0010.17BP-0501
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 19-08-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.820.810 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 13.088 0,72%
- Bedrijf - Garagebedrijf (art. 3) 4.098 0,23%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 1.318 0,07%
- Bedrijf - Woonwerken (art. 5) 7.672 0,42%
Gemengd 17.445 0,96%
- Gemengd (art. 6) 17.445 0,96%
Groen 514.263 28,24%
- Groen (art. 7) 514.263 28,24%
Maatschappelijk 46.029 2,53%
- Maatschappelijk (art. 8) 46.029 2,53%
Sport 8.981 0,49%
- Sport - Sporthal (art. 9) 8.981 0,49%
Tuin 110.041 6,04%
- Tuin (art. 10) 110.041 6,04%
Verkeer 470.788 25,86%
- Verkeer (art. 11) 122.237 6,71%
- Verkeer - Railverkeer (art. 12) 75.184 4,13%
- Verkeer - Verblijf (art. 13) 273.367 15,01%
Water 259.556 14,25%
- Water (art. 14) 135.964 7,47%
- Water - Waterkering (art. 15) 123.592 6,79%
Wonen 380.616 20,90%
- Wonen - 1A (art. 16) 18.691 1,03%
- Wonen - 1B (art. 17) 880 0,05%
- Wonen - 1C (art. 18) 6.436 0,35%
- Wonen - 1D (art. 19) 12.233 0,67%
- Wonen - 1E (art. 20) 1.436 0,08%
- Wonen - 1F (art. 21) 37.429 2,06%
- Wonen - 2A (art. 22) 1.620 0,09%
- Wonen - 2B (art. 23) 4.427 0,24%
- Wonen - 2C (art. 24) 65.888 3,62%
- Wonen - 2D (art. 25) 10.264 0,56%
- Wonen - 3A (art. 27) 4.211 0,23%
- Wonen - 3B (art. 28) 130.419 7,16%
- Wonen - 3C (art. 29) 4.128 0,23%
- Wonen - 3D (art. 30) 5.110 0,28%
- Wonen - 3E (art. 31) 409 0,02%
- Wonen - Uit te werken (art. 33) 43.518 2,39%
- Wonen - Woongebouw (art. 32) 33.517 1,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 18.448 1,01%
Leiding - Gas (art. 34) 2.099 0,12%
Leiding - Riool (art. 35) 16.348 0,90%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 96.234 5,29%
vrijwaringszone - dijk (art. 37) 96.234 5,29%
Wro-zone 31.745 1,74%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 39) 31.745 1,74%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 1.820.810 100%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 43.518 2,39%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied-Noord Herstelbesluit 2015 vastgesteld 19-11-2015 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening Waddenzee en Noordzee vastgesteld 13-07-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Uitspraak Raad van State Buitengebied-Noord vastgesteld 06-05-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Delfzijl-Ubbenslaan 1 vastgesteld 21-10-2014 detail naar de kaart
beheersverordening Plantsoen De Wending vastgesteld 11-09-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen kunstwerk Waddenweg 16 te Delfzijl 06-06-2018 06-08-2018 detail
verkeersbesluit Gemeente Delfzijl - Verkeersmaatregelen in het kader van dijkverzwaring - Kustweg 09-05-2018 09-07-2018 detail
overig Schrappen aanduiding politieke groepering 11-04-2018 11-06-2018 detail
overig Verkiezingsuitslag 28-03-2018 28-05-2018 detail
overig Ontwerp wegenlegger 28-03-2018 28-05-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Arsenaalstraat Delfzijl detail
Balg Delfzijl detail
Balticpark Delfzijl detail
Batterijstraat Delfzijl detail
Betelgeuzestraat Delfzijl detail
De Wending Delfzijl detail
Ede Staalstraat Delfzijl detail
Eemsweg Delfzijl detail
Finsestraat Delfzijl detail
Groenland Delfzijl detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten