Planviewer, uw vastgoedportaal.

Uitspraak Raad van State Delfzijl-Kern West

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Delfzijl
DossierNL.IMRO.0010.26BP
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0010.26BP-GU01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-02-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.086.131 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Uitspraak Raad van State Delfzijl-Kern West 2.086.131 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied-Noord Herstelbesluit 2015 vastgesteld 19-11-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Uitspraak Raad van State Buitengebied-Noord vastgesteld 06-05-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Delfzijl-Voormalige Windroos vastgesteld 09-12-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Sportpark Centrum vastgesteld 06-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Delfzijl-Wettersteinstraat 2-4 vastgesteld 11-09-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen winkels en woningen (gewijzigd plan) Landsstraat/Poststraat Centrum Delfzijl 09-05-2018 09-07-2018 detail
overig Ontwerpbesluit vaststelling Hogere Waarden Wet Geluidhinder, bouwen 15 appartementen Spoorstraat te Delfzijl 02-05-2018 02-07-2018 detail
verordeningen en reglementen Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Spoorstraat 3 t/m 31 te Delfzijl 02-05-2018 02-07-2018 detail
watervergunning Watervergunning voor het verleggen van bestaande nutsvoorziening ter plaatse van het Baaisterhoofd te Delfzijl. 24-04-2018 24-06-2018 detail
overig Schrappen aanduiding politieke groepering 11-04-2018 11-06-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aalgeer Delfzijl detail
Abel Tasmanplein Delfzijl detail
Abel Tasmanstraat Delfzijl detail
Ankerstraat Delfzijl detail
Bakboordlaan Delfzijl detail
Barklaan Delfzijl detail
Bleeksteen Delfzijl detail
Boeierlaan Delfzijl detail
Boekweitkamp Delfzijl detail
Bonenakker Delfzijl detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten