Geo- en vastgoeddata op locatie:

Korrewegwijk-de Hoogte 2009

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Groningen
DossierNL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 31-12-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   regels  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.724.506 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 115.229 6,68%
- Bedrijventerrein (art. 4) 115.229 6,68%
Centrum 28.362 1,64%
- Centrum (art. 5) 28.362 1,64%
Dienstverlening 6.161 0,36%
- Dienstverlening (art. 6) 6.161 0,36%
Gemengd 41.907 2,43%
- Gemengd - 1 (art. 7) 40.945 2,37%
- Gemengd - 2 (art. 8) 962 0,06%
Groen 218.305 12,66%
- Groen (art. 9) 218.305 12,66%
Maatschappelijk 71.986 4,17%
- Maatschappelijk (art. 10) 71.986 4,17%
Verkeer 559.917 32,47%
- Verkeer (art. 11) 522.243 30,28%
- Verkeer - Railverkeer (art. 12) 37.674 2,18%
Water 32.233 1,87%
- Water (art. 18) 32.233 1,87%
Wonen 608.306 35,27%
- Wonen (art. 14) 608.306 35,27%
Woongebied 42.095 2,44%
- Woongebied (art. 15) 42.095 2,44%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 20.641 1,20%
Leiding - Gas (art. 16) 4.766 0,28%
Leiding - Riool (art. 17) 9.840 0,57%
Leiding - Water (art. 18) 6.034 0,35%
Waarde 1.023.376 59,34%
Waarde - Archeologie 1 (art. 19) 67.830 3,93%
Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 379.260 21,99%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 21) 576.286 33,42%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 10.570 0,61%
veiligheidszone - bevi (art. 4.1) 10.570 0,61%
Wro-zone 25.185 1,46%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 10.5) 21.628 1,25%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 10.5) 720 0,04%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 10.5) 2.837 0,16%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Facetherziening Parkeren vastgesteld 08-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning VanOldenbarneveldlaan15 vastgesteld 07-01-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt vastgesteld 17-12-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Van Oldenbarneveldtlaan 15 vastgesteld 18-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cortinghborg II vastgesteld 23-04-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning: Semarangstraat 36, 9715 JX Groningen – vellen 1 boom (verzenddatum 08-01-2019, dossiernummer 201874739) 16-01-2019 16-03-2019 detail
verordeningen en reglementen Verzamelbesluit herindeling: raadsbesluit 11-01-2019 11-03-2019 detail
verordeningen en reglementen Verzamelbesluit herindeling: collegebesluit 11-01-2019 11-03-2019 detail
verordeningen en reglementen Verzamelbesluit herindeling: besluit burgemeester 11-01-2019 11-03-2019 detail
verordeningen en reglementen Verklaring van vervreemding van archiefbescheiden 10-01-2019 10-03-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Adriaan Pauwstraat Groningen detail
Allersmastraat Groningen detail
Almastraat Groningen detail
Ambonstraat Groningen detail
Antillenstraat Groningen detail
Arubastraat Groningen detail
Asingastraat Groningen detail
Atjehstraat Groningen detail
Balistraat Groningen detail
Bandoengstraat Groningen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten