Planviewer, uw vastgoedportaal.

De Held I

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Groningen
DossierNL.IMRO.0014.BP472DeHeldI
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0014.BP472DeHeldI-oh01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 31-12-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 382.100 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 33.278 8,71%
- Groen (art. 4) 33.278 8,71%
Verkeer 83.930 21,97%
- Verkeer (art. 5) 83.930 21,97%
Water 79.403 20,78%
- Water (art. 6) 79.403 20,78%
Wonen 185.488 48,54%
- Wonen (art. 7) 185.488 48,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 6.158 1,61%
Leiding - Riool (art. 8) 6.158 1,61%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 114.937 30,08%
geluidzone - industrie (art. 12) 114.937 30,08%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Facetherziening Parkeren vastgesteld 08-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woningsplitsing vastgesteld 23-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Westpark vastgesteld 29-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Hoogkerk-Gravenburg onherroepelijk 23-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Reitdiep 2012 vastgesteld 16-08-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Kengetallenlijst 2018 Toetsing bouwkosten gemeente Groningen 15-06-2018 15-08-2018 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels algemene en bijzondere bijstand Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 15-06-2018 15-08-2018 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling ‘Actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen’ 13-06-2018 13-08-2018 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning: Reitdiep, fase 3, kavel 33, kadastraal bekend HKK, 2A, 3628, Groningen – oprichten woning (30-05-2018, 201871935) 13-06-2018 13-08-2018 detail
verordeningen en reglementen Protocol huisbezoeken Sociale Zekerheid 2018 12-06-2018 12-08-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Anna Blamanstraat Groningen detail
De Held Groningen detail
Hans Lodeizenstraat Groningen detail
Jacob Schorerstraat Groningen detail
Jacob van Hattumstraat Groningen detail
Jakob Israël de Haanstraat Groningen detail
James Baldwinstraat Groningen detail
Johan Ellenbergerstraat Groningen detail
Josine Reulingstraat Groningen detail
Kliefdiep Groningen detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten