Planviewer, uw vastgoedportaal.

De Hunze / van Starkenborgh

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Groningen
DossierNL.IMRO.0014.BP473DeHunzeVanSta
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0014.BP473DeHunzeVanSta-oh01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 21-01-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 857.662 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 66.852 7,79%
- Bedrijventerrein (art. 4) 66.852 7,79%
Detailhandel 40.599 4,73%
- Detailhandel (art. 5) 40.599 4,73%
Dienstverlening 1.793 0,21%
- Dienstverlening (art. 6) 1.793 0,21%
Groen 212.351 24,76%
- Groen (art. 7) 212.351 24,76%
Maatschappelijk 9.321 1,09%
- Maatschappelijk (art. 8) 9.321 1,09%
Sport 10.498 1,22%
- Sport (art. 9) 10.498 1,22%
Verkeer 167.317 19,51%
- Verkeer (art. 10) 167.317 19,51%
Water 31.593 3,68%
- Water (art. 11) 31.593 3,68%
Wonen 317.323 37,00%
- Wonen - 1 (art. 12) 103.875 12,11%
- Wonen - 2 (art. 13) 213.448 24,89%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 31.327 3,65%
Leiding - Gas (art. 14) 4.725 0,55%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 15) 26.602 3,10%
Waarde 6.865 0,80%
Waarde - Archeologie 1 (art. 16) 6.865 0,80%
Waterstaat 5.483 0,64%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 17) 5.483 0,64%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 13.451 1,57%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 10.4) 13.451 1,57%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kardinge vastgesteld 26-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetherziening Parkeren vastgesteld 08-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Cuypersweg vastgesteld 17-02-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woningsplitsing vastgesteld 23-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug vastgesteld 26-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Kengetallenlijst 2018 Toetsing bouwkosten gemeente Groningen 15-06-2018 15-08-2018 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels algemene en bijzondere bijstand Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 15-06-2018 15-08-2018 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning: Granpre Moliereweg 30, 9731 LB Groningen – omzetting kamerverhuurpand 4 onzelfstandige naar 3 zelfstandige wooneenheden (05-06-2018, 201871370) 13-06-2018 13-08-2018 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling ‘Actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen’ 13-06-2018 13-08-2018 detail
verordeningen en reglementen Protocol huisbezoeken Sociale Zekerheid 2018 12-06-2018 12-08-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Appie Groenlaan Groningen detail
Bakemastraat Groningen detail
Beijumerweg Groningen detail
Berlageweg Groningen detail
Bijvoetstraat Groningen detail
Boekenlaan Groningen detail
Buysstraat Groningen detail
Crouwelstraat Groningen detail
Cuypersweg Groningen detail
De Bazelstraat Groningen detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten