Geo- en vastgoeddata op locatie:

Oosterpoort

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Groningen
DossierNL.IMRO.0014.BP480Oosterpoort
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0014.BP480Oosterpoort-vg02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 384.298 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 2.193 0,57%
- Bedrijf (art. 4) 2.193 0,57%
Centrum 12.684 3,30%
- Centrum (art. 5) 12.684 3,30%
Cultuur en ontspanning 13.198 3,43%
- Cultuur en ontspanning (art. 6) 13.198 3,43%
Dienstverlening 19.966 5,20%
- Dienstverlening (art. 7) 19.966 5,20%
Gemengd 8.161 2,12%
- Gemengd (art. 8) 8.161 2,12%
Groen 18.723 4,87%
- Groen (art. 9) 18.723 4,87%
Horeca 397 0,10%
- Horeca (art. 10) 397 0,10%
Kantoor 2.764 0,72%
- Kantoor (art. 11) 2.764 0,72%
Maatschappelijk 13.613 3,54%
- Maatschappelijk (art. 12) 13.613 3,54%
Sport 4.218 1,10%
- Sport (art. 13) 4.218 1,10%
Verkeer 134.290 34,94%
- Verkeer (art. 14) 134.290 34,94%
Wonen 154.090 40,10%
- Wonen (art. 15) 154.090 40,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 476.954 124,11%
Waarde - Archeologie 2 (art. 16) 384.298 100,00%
Waarde - Beschermd stadsgezicht-1 (art. 17) 53.423 13,90%
Waarde - Beschermd stadsgezicht-2 (art. 18) 39.233 10,21%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Meeuwerderweg62 vastgesteld 11-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetherziening Parkeren vastgesteld 08-06-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Trompsingel vastgesteld 25-03-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Meeuwerderweg122 vastgesteld 10-02-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak gerechtelijke uitspraak Oosterpoort vastgesteld 24-12-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling bevoegdheden basisregistratie personen 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit uitvoering compensatieregeling onroerende-zaakbelastingen 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 13-06-2019 13-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning: Mauritsstraat nabij 2 tm 51, 9724 BJ Groningen – vellen 24 bomen (ontvangstdatum 31-05-2019, dossiernummer 201972280) 12-06-2019 12-08-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerp verzamelbestemmingsplan 2019-1 ter inzage 12-06-2019 12-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Albertstraat Groningen detail
Alexanderstraat Groningen detail
Annastraat Groningen detail
Blekerslaan Groningen detail
Boumanstraat Groningen detail
Brandenburgerstraat Groningen detail
Cubastraat Groningen detail
Dijkstraat Groningen detail
Duikerstraat Groningen detail
Frederiksplein Groningen detail

Meer weten over adressen?