Planviewer, uw vastgoedportaal.

Regiotram - tracédelen I en II

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Groningen
DossierNL.IMRO.0014.BP490Regiotram1en2
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0014.BP490Regiotram1en2-oh01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 30-01-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 265.816 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Dienstverlening 14.132 5,32%
- Dienstverlening (art. 4) 14.132 5,32%
Verkeer 249.479 93,85%
- Verkeer (art. 5) 217.423 81,79%
- Verkeer - Railverkeer (art. 6) 7.335 2,76%
- Verkeer - Verblijf (art. 7) 24.721 9,30%
Water 1.377 0,52%
- Water (art. 8) 1.377 0,52%
Wonen 828 0,31%
- Wonen (art. 9) 828 0,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 26.866 10,11%
Leiding - Gas (art. 10) 3.084 1,16%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 11) 23.782 8,95%
Waarde 265.816 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 12) 43.657 16,42%
Waarde - Archeologie 2 (art. 13) 222.159 83,58%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Hoofdstation Groningen vastgesteld 30-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen ontwerp 02-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Hoofdstation Groningen ontwerp 16-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Binnenstad vastgesteld 08-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetherziening Parkeren vastgesteld 08-06-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Masterplan Sontplein en beeldkwaliteitsplan Sontplein 15-11-2017 15-01-2018 detail
verordeningen en reglementen BELEIDSREGELS ONTTREKKINGSVERGUNNINGEN TEN BEHOEVE VAN ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE EN WONINGVORMINGSVERGUNNINGEN HUISVESTINGSVERORDENING 2015 15-11-2017 15-01-2018 detail
meldingen Sloopmelding: Radijsstraat 16a, 9741 BN Groningen – verwijderen asbest (25-10-2017, 201772817) 08-11-2017 08-01-2018 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning: A t/m R, kad. sec. L, kad. perc.nr. 9102, specificatie locatie GNG L 02458, Groningen – bouw- en woonrijp maken percelen ten zuiden Grote Beerstraat - Dierenriemstraat. (24-10-2017, 201772805) 08-11-2017 08-01-2018 detail
verordeningen en reglementen Aanwijsbesluit toezichthouders Stadstoezicht 08-11-2017 08-01-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Eikenlaan Groningen detail
Hereweg Groningen detail
Kastanjelaan Groningen detail
Oude Stationsweg Groningen detail
Stationsweg Groningen detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten