Planviewer, uw vastgoedportaal.

LewenborgRuischerwaard

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Groningen
DossierNL.IMRO.0014.BP497LewenborgRuis
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0014.BP497LewenborgRuis-oh01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 30-01-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.275.696 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 15.468 0,68%
- Centrum (art. 4) 15.468 0,68%
Detailhandel 5.493 0,24%
- Detailhandel (art. 5) 5.493 0,24%
Gemengd 28.916 1,27%
- Gemengd (art. 6) 28.916 1,27%
Groen 680.296 29,89%
- Groen (art. 7) 680.296 29,89%
Horeca 100 0,00%
- Horeca (art. 8) 99 0,00%
Maatschappelijk 105.783 4,65%
- Maatschappelijk (art. 9) 105.783 4,65%
Sport 19.221 0,84%
- Sport (art. 10) 19.221 0,84%
Verkeer 531.343 23,35%
- Verkeer (art. 11) 531.343 23,35%
Water 143.131 6,29%
- Water (art. 12) 143.131 6,29%
Wonen 745.942 32,78%
- Wonen (art. 13) 745.942 32,78%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 12.538 0,55%
Leiding - Gas (art. 14) 12.538 0,55%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 6.712 0,29%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 5.5) 2.068 0,09%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 9.5) 1.919 0,08%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 11.5) 2.725 0,12%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kardinge vastgesteld 26-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetherziening Parkeren vastgesteld 08-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woningsplitsing vastgesteld 23-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijventerrein Koningsweg vastgesteld 26-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Lintdorpen en Ruischerbrug vastgesteld 26-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Beleidsregels algemene en bijzondere bijstand Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 15-06-2018 15-08-2018 detail
verordeningen en reglementen Kengetallenlijst 2018 Toetsing bouwkosten gemeente Groningen 15-06-2018 15-08-2018 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling ‘Actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen’ 13-06-2018 13-08-2018 detail
verordeningen en reglementen Protocol huisbezoeken Sociale Zekerheid 2018 12-06-2018 12-08-2018 detail
verordeningen en reglementen Projectenlijst verklaring van geen bedenkingen 08-06-2018 08-08-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Anker Groningen detail
Baken Groningen detail
Boeg Groningen detail
Bolder Groningen detail
Damsterwaard Groningen detail
De Fok Groningen detail
De Waard Groningen detail
Dek Groningen detail
Dukdalf Groningen detail
Eemswaard Groningen detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten